Spotkania z piosenką

A piosnka wciąż płynie

Piosenka towarzyszy nam zawsze. Ale szczególnie podczas kontynuowanych spotkań z piosenką, skierowanych do wielbicieli wspólnego śpiewania, członków i sympatyków Stowarzyszenia. Różne, ale ciekawe były koleje losu tych spotkań.

Po kilku organizowanych w gościnnym MDK „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18, „wyszliśmy w teren” tzn. organizowane były w Korzkwi, Forcie Łapianka, a jedno z nich było wspólne z uczestnikami zajęć Dziennego Domu Pomocy Społecznej odbyło się przy ul. Sudolskiej 7a.