Obozy Żeglarskie i Rejsy Morskie Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie

Wśród celów działania Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie znajdują się m.in. zadania w zakresie: nauki, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

W 2009 roku wodniacy, członkowie Stowarzyszenia, postanowili organizować kursy na stopień żeglarza jachtowego, przeznaczone dla harcerzy z drużyn wodnych Krakowskiej Chorągwi ZHP, członków Stowarzyszenia i tych, którzy pragną zdobyć pierwsze żeglarskie szlify.

Szkolenie prowadzone jest metodą harcerską. Zadanie, którego podjęli się instruktorzy Stowarzyszenia nie ogranicza się tylko do nauki manewrowania jachtem żaglowym. Obok teorii, zwracamy uwagę na kształtowanie umiejętności pracy zespołowej, prawidłowych nawyków żeglarskich oraz etykietę jachtową, ponieważ harcerzem i żeglarzem zostaje się na całe życie...

Prawdziwy egzamin uczestnicy szkolenia zdają w czasie obozów żeglarskich SPH m.in. na wodach Wielkich Jezior Mazurskich. Na pierwszy w historii Stowarzyszenia obóz żeglarski miłośnicy tej formy wypoczynku wyruszyli pod komendą hm. Stanisława Piaseckiego. 18 lipca 2009 roku flotylla, złożona z czterech wyczarterowanych jachtów, rozpoczęła rejs po wodach Wielkich Jezior Mazurskich i kanałów od Giżycka, mekki polskich żeglarzy.

Obozy żeglarskie mają charakter rekreacyjny i krajoznawczy; prowadzone są zgodnie z harcerską metodyką i obrzędowością. Trasy rejsów prowadzą po najpiękniejszych akwenach i zakątkach Mazur. W planach pracy obozów znajdują się zagadnienia z doskonalenia praktycznych umiejętności pływania pod żaglami, zajęcia z zakresu ratownictwa wodnego, sportowe na wodzie i lądzie, zwiedzanie najciekawszych zabytków. Wieczorami, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, rozpalane jest ognisko. Płyną wtedy gawędy o historii harcerstwa, działalności SPH, historii i tradycjach Ziemi Mazurskiej, a przy dźwiękach gitar śpiewane są różne piosenki, w tym szanty. Przekazywana jest wówczas również wiedza teoretyczna niezbędna do zdania egzaminu państwowego na stopień Żeglarza Jachtowego.

Rejsy mają charakter wędrowny, więc codziennie cumujemy w innym ciekawym zakątku Mazur. Raz są to malownicze bindugi lub miejsca dzikie i niedostępne, a następnego dnia mariny największych miast na szlaku żeglownym Wielkich Jezior Mazurskich.

W ostatni obozowy wieczór, przed zachodem słońca, odbywa się Chrzest Żeglarski (tradycyjna uroczystość dla członków załóg, które pierwszy raz w życiu płyną na jachcie żaglowym). Najważniejszą postacią chrztu jest bóg morza Neptun, który pojawia się wraz z małżonką Prozerpiną i całą świtą diabłów morskich. Podczas różnych prób „neofici” muszą wykazać się odwagą i hartem ducha, aby udowodnić, że są godni nadania miana żeglarzy z prawdziwego zdarzenia. M.in. są to: badanie stanu zdrowia, smarowanie różnymi mazidłami, mycie włosów morskim szamponem czy malowanie twarzy. Wyczerpanych stawiają „na nogi” wysokokaloryczny żeglarski napój i posiłek, a czego w nim nie ma? Na koniec „neofici” całują Prozerpinę w kolano, a następnie otrzymują od Neptuna certyfikaty, będące świadectwem chrztu i otrzymania nowego żeglarskiego imienia (certyfikaty drukowane są na oryginalnych morskich mapach).