Akcja Jubilat

Pomysł przypomnienia sylwetek najstarszych, żyjących instruktorów i działaczy harcerskich zasłużonych dla krakowskiego harcerstwa powstał w roku 2010, gdy Chorągiew Krakowska ZHP przygotowywała się do Jubileuszowego Zlotu i obchodów 100-lecia harcerstwa w Polsce. Pierwszymi uczestnikami akcji, którą nazwano Akcja „Jubilat” byli hm. Juliusz Langner, Stanisław Mandecki, hm. Zenon Morawiec, hm. Władysław Pancerz.

Inauguracyjne spotkanie odbyło się 12 czerwca 2010 roku w pomieszczeniach i na terenie ponad stuletniego oryginalnie zachowanego fortu, austriackiej Twierdzy Kraków – Fort 39 Kraków-Olszanica, przy ul. Kosmowskiej 12 – filii Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” oraz siedzibie Ośrodka Rekreacji i Rehabilitacji Konnej „Tabun”.

W następnych latach miano „Jubilat” otrzymywali również niezawodni sojusznicy harcerstwa.

W roku 2016 Zarząd SPH postanowił przyznawać tytuł „Super Jubilata” osobom, które ukończyły 90 lat życia.

Pierwszym wyróżnionym został hm. Władysław Pancerz, komendant Krakowskiej Chorągwi ZHP w latach 1964-1971, przewodniczący Komisji Rewizyjnej SPH w latach 2000-2017. Dodać należy, że w uznaniu długoletniej i bardzo aktywnej służby harcerskiej i instruktorskiej oraz za wybitne zasługi dla Stowarzyszenia został On wyróżniony tytułem „Kawaler Stowarzyszenia” 12 stycznia 2013 roku, najwyższego wyróżnienia SPH w Krakowie.

Każde ze spotkań ma swój indywidualny scenariusz i niezmienny cel: zachowanie w pamięci ważnych osób, utrwalanie historii i tradycji krakowskiego harcerstwa. Co roku, w miesiącu czerwcu odżywają wspomnienia trwale wpisane w dojrzałe, ustatkowane życie Jubilatów. Po latach wracają oni do czasów szkolnych, najważniejszych momentów życia rodzinnego i zawodowego. Odżywają wydarzenia i fakty z harcerskiego szlaku jako, że dla każdego z nich harcerska i instruktorska służba nie była epizodem.

Od 2012 roku wspomnienia Jubilatów i innych uczestników akcji „Jubilat” uzupełniają multimedialne prezentacje bogato ilustrowane historycznymi już zdjęciami, kopiami dokumentów oraz innymi pamiątkami z przeszłości.

Wspomnienia splatają się z licznymi piosenkami śpiewanymi przy akompaniamencie gitary.

Na zakończenie oficjalnej części spotkania Jubilat otrzymuje symboliczną czerwoną różę, list gratulacyjny od Zarządu SPH oraz oryginalny upominek przygotowany przez gospodarzy obiektu kotylion (fl oo – „złotą” końską podkowę na rzemieniu, która symbolicznie nawiązuje do miejsca spotkania i życzeń „końskiego zdrowia” na długie życie).

Wszystkie spotkania mają swój dalszy ciąg, który odbywa się pod namiotowym płótnem, przy szumie drzew rosnących wokół zabudowań fortecznych, zapachu ogniska i pieczonych na nim smakołyków, słodyczy i owoców.

Stałym elementem programu akcji „Jubilat” są spacery po forcie i przyległym terenie. Ich uczestnicy mają możliwość poznania jego historii od tej najstarszej, sięgającej XIX wieku, do współczesnej. W czasie każdego spotkania w Olszanicy wykonywane są także pamiątkowe zdjęcia, w tym jedno szczególne – grupowe „na wieczną rzeczy pamiątkę”, które pozwalają na długo zachować wspomnienia.

Dotychczas do grona Jubilatów przyjęto 29 osób. Natomiast zaszczytnym mianem „Super Jubilata” wyróżnieni zostali Druhowie: hm. Władysław Pancerz i hm. Juliusz Langner.

Z żalem musimy pogodzić się z faktem, że dziesięcioro Jubilatów odeszło na wieczną wartę.