FOTO 01

28 listopada 2023 roku w Centrum Obywatelskim, w Krakowie odbyła się piąta Gala Liderów podczas której wyłoniono laureatów konkursów: Liderzy Zmian 2023 oraz Liderzy Wolontariatu 2023. Cykliczna impreza, organizowana od roku 2019, ukazuje różnorodność wolontariatu, podkreśla dokonania osób, które bezinteresownie poświęcają swój czas i pracę na rzecz innych.

Rozstrzygnięcia komisji konkursowej przedstawił zebranym Pan Ferdynand Nawratil — Prezes Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFOS. Bardzo miło nam było usłyszeć, że wśród nagrodzonych i wyróżnionych – 14 stowarzyszeń i fundacji oraz 9 osób znaleźli się Hufiec ZHP Kraków–Śródmieście (konkurs Liderzy Zmian 2023 w kategorii: Organizacja) oraz członkowie naszego Stowarzyszenia hm. Paweł Grabka (konkurs Liderzy Zmian 2023 w kategorii: Osoba/Grupa nieformalna) i phm. Joanna Zubel (konkurs Liderzy Wolontariatu 2023 w kategorii: Osoba/Grupa nieformalna).

FOTO 02

FOTO 03

FOTO 04

Wydarzenie swoją obecnością uświetnili m.in. Pani Anna Kiedik, Kierownik Referatu ds. współpracy z NGO Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa; Pan Antoni Wiatr, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II; Pani Jolanta Stokłosa, Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie.

FOTO 05

FOTO 06

FOTO 07

FOTO 08

FOTO 09

FOTO 10

Rzęsistymi brawami nagrodzono też występ Zespołu Góralskiego „HAMERNIK” działającego przy Nowohuckim Centrum Kultury. Zespół założony i prowadzony przez Państwa Annę i Kazimierza Lassaków w styczniu 2024 r. obchodzić będzie jubileusz 45-lecia działalności artystycznej — popularyzacji folkloru i kultury podhalańskiej.

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz organizatorom Gali.

Tekst i foto: hm. Andrzej Gaczorek