Po raz jedenasty, w kwietniu 2023 roku, Główna Kwatera ZHP ogłosiła konkurs na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej. Konkurs ma na celu wyróżnienie najlepszych prac naukowych poświęconych szeroko rozumianej tematyce harcerskiej oraz gromadzenie, promocję i upowszechnianie naukowego dorobku ruchu harcerskiego.
Zgodnie z doroczną tradycją uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się w Belwederze, w poniedziałek 25 września 2023 roku.

FOTO 01

 Laureaci XI Konkursy hm Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej na stopniach Belwederu

FOTO 02

Autorzy książki „Hufiec Kraków-Podgórze w latach 1957 – 1989” z pamiątkowymi Dyplomami, od lewej: hm Wiesław Wójcik, hm Jarzy Klinik i hm Andrzej Gaczorek

Spośród zgłoszonych 41 prac kapituła konkursowa pracująca pod przewodnictwem prof. dr. hab. Adama Massalskiego, wyróżniła 26 w pięciu kategoriach m.in.: artykuły, prace licencjackie i inżynierskie, prace magisterskie, prace doktorskie, książka.
W kategorii książka - wyróżnienie otrzymali m.in. Andrzej Gaczorek, Jerzy Klinik i Wiesław Wójcik za książkę „Hufiec Kraków-Podgórze w latach 1957-1989”.

FOTO 03

Laureaci wyróżnienia XI Konkursu im. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej. Od lewej: hm Andrzej Gaczorek, hm Adam Massalski (Przewodniczący Kapituły Konkursowej), hm Wiesław Wójcik, hm Martyna Kowacka (Naczelniczka ZHP) i hm Jerzy Klinik

W czasie uroczystości zasłużonym instruktorom harcerskim wręczono także odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP, oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej i „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Honorowego Protektora nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju.

FOTO 04

Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP wręcza Naczelniczce ZHP posłanie od Prezydenta RP

Tekst i zdjęcia: hm Andrzej Gaczorek