Płomieniem świec i wspomnieniami uczciliśmy pamięć Zmarłych

 FOTO 01

Przemijają lata, przemijają z nimi ludzie, zostaje pamięć. Listopad rozpoczyna się świętami, które w polskiej tradycji obchodzone są dostojnie i uroczyście. Towarzyszy im zaduma, nostalgia i refleksje nad przemijaniem. W Dzień Zaduszny płoną świece nawet na grobach zapomnianych przez czas. Oddajemy hołd bliskim, oddajemy hołd wielkim, hołd bohaterom — i także tym skromnym ludziom, których nazwiska być może nie mówią wiele, ale dzięki których pracy, życiu, działaniu możemy dziś być tym, czym jesteśmy. I takich grobów jest najwięcej: grobów ludzi zwykłych, nie sławnych, nie bohaterów …

Pod koniec października uczciliśmy pamięć tych, którzy odeszli do wieczności. Swoją drogą z każdym rokiem przybywa tych, którzy zasiadają przy harcerskiej—niebiańskiej watrze. Wspominaliśmy tych, którzy odeszli z naszego grona w ciągu ostatnich miesięcy: hm. Krystynę Żurek-Kowalską, hm. Tadeusza Moskala.

Piątkowe popołudnie, 27 października, deszczowe i wietrzne sprawiło, że członków SPH oraz Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Hufca Kraków—Podgórze odwiedzających podgórskie cmentarze: w Piaskach Wielkich, na Woli Duchackiej i przy ul. Wapiennej pojawiło się znacznie mniej niż zwykle.

FOTO 02

Na cmentarzu Podgórskim

FOTO 03

Zrewitalizowany cmentarz wojenny nr 386

FOTO 04

Na Cmentarzu Rakowickim

W następnych dniach, kapryśna w tym roku pogoda sprawiła bardzo miłą niespodziankę, niebo rozpogodziło się i było ciepło i słonecznie. Od rana do późnego wieczora w okolicach cmentarzy panował ożywiony ruch — ciągnęły setki ludzi odwiedzających cmentarze i porządkujących groby.

FOTO 05

FOTO 06

Cmentarz Borkowski

FOTO 07

Dzięki sprzyjającej aurze wykonaliśmy nasze zadania bez problemów i odkładania ich na później. Groby naszych przyjaciół — harcerzy, harcerek i instruktorów oraz sojuszników, zbiorowe mogiły (III Podgórskiej Drużyny Harcerzy im. T. Kościuszki „Fioletowa Trójka”, zrewitalizowany cmentarz wojenny nr 386 — na cmentarzu podgórskim, Krzyż Katyński — na Woli Duchackiej, I Borkowskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego — na cmentarzu przy ul. Zawiłej) udekorowane zostały chorągiewkami-pamięci naszego Stowarzyszenia i Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej ZHP, zapalonymi zniczami. Łącznie odwiedziliśmy ok. 100 mogił nie tylko na terenie Krakowa (internetowy lokalizator wymienia 13 nekropoli na terenie naszego miasta).

FOTO 08

„Harcerskie Zaduszki 2023” trwały do 2 listopada br. Jesteśmy bardzo zadowoleni z ich przebiegu. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się do udziału w tegorocznej akcji, a w szczególności hm. Tadeuszowi Kubasowi za poświęcony czas, zaangażowanie i wytrwałość. Dziękujemy autorom bazy osób pochowanych za przygotowanie wykazów ułatwiających odnalezienie poszukiwanych mogił.

Już dziś zapraszamy do udziału w akcji w roku przyszłym.

Tekst i zdjęcia: hm. Andrzej Gaczorek