krzyz harcerski

 

gornisiewicz wieslaw

 ...daleko, ale wciąż blisko,
w naszych sercach.

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 07.02.2024 roku, w wieku 76 lat, odszedł na Wieczną Wartę

ŚP Druh Harcmistrz

Wiesław Górnisiewicz

Przez wiele lat bardzo aktywnie działał w Hufcu ZHP Kraków-Krowodrza pełniąc m. in. funkcje: drużynowego 11 KDH „Wikingowie”, a w latach 1980 – 1987 Komendant Szczepu „Północna Gwiazda”. Instruktor Wydziału Harcerskiego (1978 – 1979), Instruktor Zespołu Wychowania Internacjonalistycznego (1979 – 1982), Kierownik Wydziału Organizacji i Wypoczynku (1986 – 1988) Komendy Krakowskiej Chorągwi ZHP. W latach 1991 – 1993 Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Chorągwi, członek Komitatu Założycielskiego Młodzieżowego Towarzystwa Sportowo – Rekreacyjnego „Sowiniec” (2001). Zawodowo całe swoje życie związał z Młodzieżowym Domen Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie dbając o jego finanse.

Aktywny Członek Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Jego odejście to ogromna strata dla Harcerstwa. Był osobą niezwykle pracowitą, szczerą i otwartą na problemy innych ludzi, Niezawodnym Przyjacielem. Odszedł, ale na zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach ...

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 13 lutego 2024 r. na Cmentarzu w Batowicach – Prądnik Czerwony.

Czuwaj!

Zarząd i Członkowie
Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie