Tak trudno żegnać na zawsze kogoś,
Kto jeszcze mógł być z nami…

FOTO 01

hm. Małgorzata KOMOROWSKA (1948- 2023)

W czwartkowe popołudnie 21 grudnia 2023 roku z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci hm. Małgorzaty Komorowskiej zd. Szczepanik, zasłużonej instruktorki Hufca ZHP Kraków–Podgórze oraz aktywnego członka Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Była nieodłączną częścią naszego zespołu. Popularną Gosię cechowały pozytywne nastawienie, zaangażowanie w działaniu, ogromna dawka młodzieńczej energii i poczucie humoru.

Swoją przygodę z harcerstwem Druhna Małgorzata rozpoczęła w 1960 roku w 8 Podgórskiej DH-rek im. E. Plater, założonej przez pwd. Marię Kondracką. Aktywnie uczestniczyła w życiu drużyny. Zdobywała kolejne sprawności i stopnie, pełniła funkcje na poziomie drużyny, aby w 1966 roku przekształcić ją w szczep „Słoneczny”.

Pełniła funkcje komendantki szczepu w zorganizowanych przez siebie szczepach: „Słonecznym” im. Henryka Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 23 (1966–1970) oraz „Podwawelskim” im. Tadeusza Kościuszki przy Szkole Podstawowej nr 25 (1973–1976). W latach 1969–1972, kiedy komendantem szczepu „Słonecznego” była Małgorzata, a następnie Janusz Komorowski szczep trzykrotnie uzyskał miano najlepszego szczepu we współzawodnictwie prowadzonym przez Komendę Hufca i zdobył na własność Puchar Komendy Hufca.

Jednocześnie z działalnością w szczepach działała w Hufcu ZHP Kraków-Podgórze, jako członek Rady Hufca (1967-1980). Pełniła ponadto funkcje: członka Statutowej Komendy Hufca
(1969-1973), zastępcy Komendanta Hufca ds. programowych (1971-73), oraz z-cy Przewodniczącego Komisji Instruktorskiej Hufca (1982-1986). Była organizatorką i komendantką obozów stałych, wędrownych, zimowisk w kraju i za granicą. Swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem dzieliła się z uczestnikami licznych szkoleń i kursów dla funkcyjnych organizowanych przez Komendę Hufca ZHP Kraków-Podgórze. Czynną działalność instruktorską hm. Małgorzata Komorowska zakończyła, jako przewodnicząca Kręgu Starszych Hufca Kraków–Podgórze (1994).

Harcerską pasję dzieliła razem z mężem lek. med. hm. Januszem Komorowskim. Przez wiele lat łączyli życie rodzinne, pracę zawodową z aktywnością społeczną.

Czynną pracę z dziećmi i młodzieżą Druhna Małgosia zamieniła na działalność w środowisku harcerskich seniorów, jako uczestnik i współorganizator akcji, imprez i spotkań Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków–Podgórze oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa.

Magister farmacji, dr nauk biochemicznych. Podstawowym miejscem pracy zawodowej był nieprzerwanie Instytut Pediatrii w Krakowie–Prokocimiu, w którym przez wiele lat zajmowała stanowisko kierownika Pracowni Biochemii. Dla swoich współpracowników była serdecznym doradcą i wiernym przyjacielem.

Za działalność zawodową i społeczną została odznaczona m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi (1977); Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2015); Srebrną Odznaką „Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa (1971); Odznaką Honoris Gratia (2013); Złotym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP (2013); Krzyżem Za Zasługi dla ZHP (1973); Odznaką Za Zasługi dla Hufca ZHP Kraków-Podgórze (1980); Honorową Odznaką z okazji 100-lecia Harcerstwa w Krakowie, w stopniu brązowym (2010); Medalem Za Zasługi dla SPH (2017); Odznaką Zasłużony dla SPH (2014).

Nie możemy uwierzyć, że Druhny Małgosi już nie ma wśród nas. Odeszła za wcześnie. Pozostawiła ślady swojego pracowitego życia: myśli, obrazy i chwile. Będą nam Ją przypominały, sprawiając radość, ale i smutek i nigdy nie pozwolą nam Jej zapomnieć.

Żegnamy dzisiaj hm. Małgorzatę Komorowską w imieniu licznej grupy harcerzy i instruktorów. Do pożegnalnego apelu stają harcerze i instruktorzy podgórskich drużyn i szczepów, członkowie Kręgu Instruktorów Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze, Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie oraz przyjaciele, sąsiedzi i znajomi.

Dziękujemy Druhnie Małgosi za lata wspólnej pracy dla dobra podgórskiego hufca – zuchów, harcerzy, instruktorów i seniorów, a także na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa. Za to, że zawsze mogliśmy liczyć na Jej niezawodną pomoc i wsparcie. Pozostanie w naszej pamięci, jako Osoba otwarta na drugiego człowieka, lubiana za naturalny sposób bycia – mająca w sobie pewien blask, którego się nie da nauczyć.

Niech spoczywa w spokoju po swym pracowitym życiu.
Czuwaj!

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia

Zarząd i Członkowie
Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie
Krąg Seniorów Hufca ZHP Kraków–Podgórze