Spotkania Po Latach

Druhny i Druhowie! Szanowni Państwo!
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie i hm. Andrzej Krzyworzeka, serdecznie zapraszają:
- byłych instruktorów harcerskich komend,
- byłych działaczy ruchu przyjaciół harcerstwa,
- członków i sympatyków SPH w Krakowie,
do udziału w Spotkaniach „Po Latach”

To fragment przesyłanego co roku zaproszenia, na które swoją obecnością odpowiadało wielu. Tradycja spotkań w drugi weekend stycznia, w Hotelach „Krakus” u hm. Andrzeja Krzyworzeki została zmieniona jedynie z roku 2015, bowiem w tym terminie odbyły się uroczystości związane z XV-leciem Stowarzyszenia.

Niezależnie od miejsca spotkania była kontynuowana, zapoczątkowana na wniosek hm. Andrzeja Krzyworzeki koncepcja spotkań: … „Celem tych spotkań, o charakterze towarzyskim, wspomnieniowym, głównie instruktorów działających i pracujących w harcerskich komendach, powinno być, również, dyskretne śledzenie ich losów oraz dokumentowanie ludzi i faktów”.

Każde z kolejnych spotkań, poczynając od roku 2014 przebiegało pod hasłem: „Ludzie i zdarzenia – Chorągiew Krakowska w latach…”, dobierając określony przedział czasu na każde z nich. Podobnie jak w latach ubiegłych kolejne spotkanie składało się zasadniczo z dwóch części.

Pierwsza, bardziej oficjalna rozpoczynana Hymnem ZHP, była „zagospodarowana” przez Stowarzyszenie oraz przeznaczana na realizację zaplanowanego tematu. Druga część - towarzyska przy kawie, herbacie i ciepłym „co-nieco”. Przygotowanie i przeprowadzenie każdego ze spotkań wymagało zaangażowania wielu instruktorów przekonanych do potrzeby ich organizowania.

Hotel „Krakus” – 20 stycznia 2024 r.

„Gdy po latach będziesz wspominał
Stare dzieje z harcerskiej drużyny…”

Jak szybko upływa czas, mogliśmy przekonać się słuchając słów hm. Andrzeja Krzyworzeki – pomysłodawcy oraz inicjatora cyklu spotkań członków i sympatyków SPH pod hasłem Krakowskie Harcerskie Spotkanie „Po latach”. Przypomniał On, że pierwsze spotkanie odbyło się 4 grudnia 2004 roku, w hotelu „Krakus” przy ul. Nowohuckiej. Organizowane w sobotnie przedpołudnia, symbolicznie nawiązują do daty 15 stycznia 2000 roku, tj. dnia, w którym odbyło się zgromadzenie założycielskie stowarzyszenia.
Są najważniejszym, uroczystym zebraniem jego członków i sympatyków. Spełniają istotną rolę w utrwalaniu historii i tradycji krakowskiego harcerstwa oraz postaci z nim związanych.

FOTO 01

FOTO 02

FOTO 03

Od wielu też lat hotel „Krakus” jest miejscem radosnych spotkań z przyjaciółmi, często po wielu latach, wspomnień dawnych harcerskich wydarzeń i dokonań, przeplatanych wątkami osobistymi oraz piosenkami śpiewanymi przy akompaniamencie gitar. W czasie ich trwania członkowie i sympatycy stowarzyszenia są także wyróżniani za wieloletnią działalność na rzecz krakowskiego harcerstwa oraz zaangażowanie w zakresie działalności statutowej.

FOTO 04

W imieniu własnym oraz Zarządu SPH, jako organizatorów XVI edycji Krakowskiego Harcerskiego Spotkania „Po latach” przybyłych gości serdecznie powitał hm. Stanisław Piasecki, Prezes Zarządu Stowarzyszenia. Wydarzenie swoją obecnością uświetnili:

 • Bogusław Kośmider – zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
 • Piotr Świeży – pełnomocnik Wojewody Małopolskiego
 • Tadeusz Trzmiel – Prezes Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego
 • hm. Artur Walkowiak – komendant ZHP Chorągwi Krakowskiej
 • hm. Janina Dworzak – Kierownik Referatu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej ZHP Chorągwi Krakowskiej oraz liczna grupa członków referatu
 • hm. Pawł Grabka – kierownik Ośrodka Kształcenia Wypoczynku i Rekreacji ZHP w Korzkwi
 • Renata Kloryga – V-ce Prezes Oddziału Miejskiego Krakowskiego TPD
 • dr Zygmunt Fura – V-ce Prezes Zarządu Okręgu Małopolskiego Polskiego Klubu Ekologicznego
 • Mieczysław Kozłowski – były kurator Oświaty w Krakowie
 • liczna reprezentacja b. komendantów ZHP chorągwi i hufców Chorągwi Krakowskiej
 • profesorowie i wykładowcy uczelni wyższych w Krakowie: Jarosław Balon, Józef Lipiec, Janusz Wojtycza i Andrzej Ziębliński.

FOTO 05

Nieobecni, a wśród nich:

 • hm. Danuta Noszka–Leśniewska – Honorowy Prezes SPH
 • hm. Andrzej Ornat – b. Naczelnik ZHP
 • hm. Stanisław Puchała – b. z-ca naczelnika ZHP
  z nadzieją na szybkie spotkanie, przesłali uczestnikom spotkania serdecznie życzenia i pozdrowienia.

Symboliczną minutą ciszy zgromadzeni uczcili pamięć członków stowarzyszenia, którzy w ubiegłym roku odeszli już na wieczną wartę: Tadeusza Moskala, Krystynę Kowalską, Marka Valentę, Małgorzatę Komorowską.

Oficjalną część spotkania rozpoczęto od wspólnego odśpiewania hymnu harcerskiego. Następnie zabrał głos Prezes Zarządu SPH hm. Stanisław Piasecki, który krótko podsumował wydarzenia ostatnich dwunastu miesięcy w życiu stowarzyszenia. Nawiązując do otwarcia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego podkreślił inicjatywę i zaangażowanie hm. Tadeusza Trzmiela i hm. Bogusława Kośmidera w utworzeniu tej placówki. Omawiając kierunki działalności stowarzyszenia w nowym roku kalendarzowym zwrócił uwagę, że będzie to dla nas to rok szczególny, przygotowań do jubileuszu 25-lecia istnienia. Kontynuować będziemy współpracę z Krakowską Chorągwią ZHP i podległymi jej jednostkami, realizować akcje i imprezy: Krakowskie Harcerskie Spotkanie „Po latach”, „Jubilat”, „Zaduszki”, wycieczki, obozy.

Kolejnym punktem spotkania było uroczyste wręczenie odznak regionalnych, medali organizacyjnych oraz wyróżnień SPH.

FOTO 06

Za wybitne zasługi dla Krakowa i jego mieszkańców Bogusław Kośmider wiceprezydent Miasta Krakowa wręczył hm. Jolancie Balon Odznaką Honoris Gratia. W uznaniu najwyższych zasług dla Ojczyzny i Związku Harcerstwa Polskiego hm. Artur Walkowiak Komendant Chorągwi uhonorował Harcerskim Odznaczeniem Honorowym „Medal Wdzięczności ZHP” hm. Zbigniewa Burzyńskiego i hm. Andrzeja Zięblińskiego. Najważniejsze odznaczenie TPD – Medal im. Henryka Jordana otrzymały z rąk Renaty Klorygi wiceprezes Oddziału Miejskiego Krakowskiego TPD: hm. Małgorzata Słowik, hm. Maria Wójcik oraz hm. Zbigniew Urbaniec. Obok nich Medal 40-lecia PKE, dyplom i okolicznościowe wydawnictwo otrzymali z rąk dr. Zygmunta Fury wiceprezesa Zarządu Okręgu Małopolskiego Polskiego Klubu Ekologicznego hm. Ferdynand Nawratil
i hm. Artur Walkowiak. Z powodu choroby wyróżnienia nie odebrała hm. Danuta Noszka-Leśniewska.

FOTO 07

FOTO 08

FOTO 09

FOTO 10

Uczestnicy spotkania z zadowoleniem przyjęli decyzje Prezesa SPH o wyróżnieniu: Tytułem Kawalera Stowarzyszenia oraz nadaniu srebrnego sygnetu, znaku nadania tytułu: hm. Romana Byszewskiego
i hm. Andrzeja Słowika. Ponadto Medal „Za Zasługi dla SPH” otrzymali: hm. Paweł Grabka, hm. Krzysztof Wojtycza i phm. Jan Kocoł. Odznaką „Zasłużony dla SPH” udekorowani zostali: hm. Andrzej Kmiecik, hm. Agata Zacharska, hm. Zbigniew Zacharski.

FOTO 11

FOTO 12

FOTO 13

Za wieloletnią działalność na rzecz krakowskiego harcerstwa oraz zaangażowanie w zakresie działalności statutowej łącznie wyróżniono 17 członków stowarzyszenia i jego sympatyków. Odznaki wyróżnionym osobom wręczył prezes SPH Stanisław Piasecki. Uroczystość prowadził hm. Jerzy Klinik, wiceprezes Zarządu SPH.

FOTO 14

FOTO 15

Historyczną część spotkania pt. „Zuchmistrzowie Polscy Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej” poprowadził hm. Krzysztof Drobniak HO – „Bystre Oko”. W ciekawie przygotowanej prezentacji multimedialnej przywołane zostały postacie „Łosia Wieszczego” – hm. Leona Dmytrowskiego, „Sulimczyka” – hm. Franciszka Dębskiego i „Ognistego Smoka” – hm. Eugeniusza Stachury. Gawęda „Bystrego Oka” przeplatana była zuchowymi piosenkami i pląsami, w których chętnie brali udział uczestnicy spotkania.

FOTO 16

FOTO 17

Popularny „Szpinak”, hm. Jerzy Kujawski zwrócił się z serdecznym apelem o przyłączenie się 28 stycznia br. do akcji „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!” oraz 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przyniesiona przez niego specjalna puszka WOŚP szybko się zapełniała, a darczyńcy odbierali czerwone serduszka. Ponownie będziemy mieli swój skromny udział w Finale WOŚP.

FOTO 18

Później przy ciastkach, kawie i herbacie toczyły się przyjacielskie pogwarki. Ożyły wspomnienia, a rozmowom i wspomnieniom nie było końca. To niezwykle ważne spotkanie przeplatane piosenkami, przebiegło w pogodnej i braterskiej atmosferze. Uczestniczyło w nim ponad 70 osób.

FOTO 19

Organizatorzy XVI Krakowskich Harcerskich Spotkań „Po Latach” serdeczne dziękują:

 • hm. Małgorzacie Pobóg–Malinowskiej (zd. Szatkowska) za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc w przygotowaniu materiałów do multimedialnej prezentacji oraz prezentację unikalnych osobistych pamiątek związanych z prowadzeniem gromady zuchowej i działalnością w Wydziale Zuchowym ZHP Chorągwi Krakowskiej,
 • hm. Krzysztofowi Drobniakowi za przygotowanie prezentacji i prowadzenie części programowej Spotkania,
 • hm. Jerzemu Klinikowi, v-ce Prezesowi SPH odpowiedzialnemu za organizację Spotkania za jego przygotowanie i poprowadzenie,
 • hm. Jolancie i Jarosławowi Balon za wspaniały śpiew i gitarowy akompaniament,
 • hm. Krzysztofowi Wojtyczy i hm. Januszowi Wojtyczy za zorganizowanie stoiska z interesującymi wydawnictwami Komisji Historycznej i długo oczekiwanym VI tomem „Harcerskiego Słownika Biograficznego”,
 • Panu Mirosławowi Lisikowi z MDK „Dom Harcerza” w Krakowie za pomoc techniczną (nagłośnienia Sali, przewóz elementów wystroju) ,
 • Pani Agnieszce Borowy za zatrzymanie ulotnych chwil na fotografiach.

Na jego organizację, sprawny przebieg znaczący wpływ miały zaangażowanie organizatorów: Gospodarza miejsca spotkania – hm. Andrzeja Krzyworzeki i członków SPH pod kierunkiem hm. Stanisława Piaseckiego.

Wielkie słowa uznania i podziękowania kierujemy również do wszystkich uczestników XVI Krakowskich Harcerskich Spotkań „Po latach”.

Zapraszamy do udziału w naszych imprezach!

Zdjęcia: Agnieszka Borowy
Tekst: hm. Andrzej Gaczorek
Kraków, 20 styczeń 2024 r.