13 stycznia 2018 roku w hotelu „Krakus” odbyło się tradycyjne spotkanie „Po latach” organizowane przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie i dh. hm. Andrzeja Krzyworzekę.

Fragment okolicznościowej wystawki o działalności Stowarzyszenia

Fragment okolicznościowej wystawki o działalności Stowarzyszenia

Styczniowa uroczystość jest sympatyczną formą podziękowania członkom i sympatykom Stowarzyszenia za wieloletnią działalność wychowawczą i zasługi dla ZHP, a także obecną aktywną działalność przy realizacji zadań statutowych SPH. Spełnia istotną rolę w utrwalaniu historii i tradycji krakowskiego harcerstwa, oraz postaci z nim związanych. Jest również ważną formą utrwalania więzi koleżeńskich i pozytywnie wpływa na ich pielęgnowanie.

Przybyłych powitał V-ce Prezes SPH hm. Stanisław Piasecki

Przybyłych powitał V-ce Prezes SPH hm. Stanisław Piasecki

Oficjalną część otwarło odśpiewanie hymnu harcerskiego i wystąpienia V-ce Prezesa SPH hm. Stanisława Piaseckiego (zastępującego nieobecną z powodu choroby dh. Prezes hm. Danutę Noszkę-Leśniewską) oraz Prezesa Zarządu Krakowskiego Przedsiębiorstwa Hotelarsko-Turystycznego dh hm. Andrzeja Krzyworzeki, którzy gościnnie i ciepło przywitali wszystkich przybyłych, a szczególnie zaproszonych Gości, wśród których byli m. in.: Pan Tadeusz Trzmiel - I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji i Infrastruktury, Pani Renata Kloryga - Sekretarz Zarządu Małopolskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD); dh. hm. Mariusz Siudek - Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP, Pan Marian Kulig - Wicekanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu; byli Komendanci Chorągwi Krakowskiej ZHP: hm. Juliusz Langner, hm. Władysław Pancerz, hm. Jarosław Balon, hm. Andrzej Krzyworzeka, hm. Jerzy Klinik oraz b. Komendant Chorągwi Tarnowskiej ZHP Druh hm. Jerzy Pajdo; Przewodniczący Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej hm. dr hab. Janusz Wojtycza; profesorowie Józef Lipiec i Andrzej Ziębliński.

Goście XIII Spotkania „Po latach”. W pierwszym rzędzie od strony lewej siedzą: prof. hm. Józef Lipiec, Marian Kulig - Wicekanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Tadeusz Trzmiel - I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, hm. Mariusz Siudek - Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP

Goście XIII Spotkania „Po latach”. W pierwszym rzędzie od strony lewej siedzą: prof. hm. Józef Lipiec, Marian Kulig - Wicekanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Tadeusz Trzmiel - I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, hm. Mariusz Siudek - Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP

Spotkanie inaugurujące kolejny rok działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa było okazją do wręczenia licznych wyróżnień i gratulacji. Przyznane one zostały nie tylko za efekty pracy w minionym roku, ale za wieloletnie, wybitne osiągnięcia w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży. I tak, za wybitne zasługi dla Krakowa i jego mieszkańców Pan Tadeusz Trzmiel - I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa odznaczył hm. Andrzeja Łanuszkę i hm. Andrzeja Słowika odznaką „Honoris Gratia”.

Odznakę Honoris Gratia otrzymuje hm. Andrzej Łanuszka

Odznakę Honoris Gratia otrzymuje hm. Andrzej Łanuszka

Odznaczenia przyznane przez Zarząd Małopolskiego Oddziału Regionalnego TPD otrzymali: Medal im. dr. Henryka Jordana: phm. Anna Piasecka i hm. Andrzej Ziębliński.

Medal im. dr. Henryka Jordana otrzymali phm. Anna Piasecka i hm. Andrzej Ziębliński

Medal im. dr. Henryka Jordana otrzymali phm. Anna Piasecka i hm. Andrzej Ziębliński

Odznaki „Przyjaciel Dziecka” wręczono: mgr Krystynie Dudek, mgr Małgorzacie Ożóg i mgr Anecie Barcentewicz z Przedszkola Samorządowego Nr 95 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie.

Odznaki „Przyjaciel Dziecka” otrzymały (od lewej): mgr Krystyna Dudek, mgr Małgorzata Ożóg i mgr Aneta Barcentewicz

Odznaki „Przyjaciel Dziecka” otrzymały (od lewej): mgr Krystyna Dudek, mgr Małgorzata Ożóg i mgr Aneta Barcentewicz

Z kolei Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa otrzymało okolicznościowy Dyplom Przyjaciela Dziecka. Przyjmując dyplom V-ce Prezes hm. Stanisław Piasecki powiedział, że jest to wyraz uznania i duże wyróżnienie dla pracy wszystkich członków stowarzyszenia, które obliguje nas do dalszej wytężonej pracy. Odznaczenia i dyplom wręczyła Pani Renata Kloryga – Sekretarz Biura Małopolskiego Oddziału Regionalnego TPD.

Pani Renata Kloryga – Sekretarz Biura Małopolskiego Oddziału Regionalnego TPD przekazuje okolicznościowy Dyplom Przyjaciela Dziecka Stowarzyszeniu Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie

Pani Renata Kloryga – Sekretarz Biura Małopolskiego Oddziału Regionalnego TPD przekazuje okolicznościowy Dyplom Przyjaciela Dziecka Stowarzyszeniu Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie

W kolejnym punkcie programu hm. Stanisław Piasecki wręczył odznaczenia przyznane przez Zarząd SPH w dowód uznania wybitnych zasług dla Związku Harcerstwa Polskiego, pomysł i działania związane z powstaniem Stowarzyszenia oraz długoletnią, aktywną pracę przy realizacji jego działań statutowych. Najwyższą honorową godność w stowarzyszeniu Tytuł Kawalera Stowarzyszenia i znak nadania tytułu srebrny sygnet otrzymali: hm. Krystyna Wywiał i hm. Ferdynand Nawratil.

Nowi Kawalerowie SPH (od lewej): hm. Krystyna Wywiał i hm. Ferdynand Nawratil, w środku V-ce Prezes SPH hm. Stanisław Piasecki

Nowi Kawalerowie SPH (od lewej): hm. Krystyna Wywiał i hm. Ferdynand Nawratil, w środku V-ce Prezes SPH hm. Stanisław Piasecki

Medale „Za Zasługi dla SPH” wręczono druhnom i druhom: phm. Annie Piaseckiej, hm. Annie Tarnawskiej i hm. Jerzemu Tarnawskiemu.

Medalem „Za Zasługi dla SPH” wyróżniono dh. phm. Annę Piasecką i dh. hm. Jerzego Tarnawskiego

Medalem „Za Zasługi dla SPH” wyróżniono dh. phm. Annę Piasecką i dh. hm. Jerzego Tarnawskiego

Odznakami „Zasłużony dla SPH”, wyróżniono druhny i druhów: hm. Marię Kowalczyk, hm. Hannę Łanuszkę, hm. Marię Wójcik, Krystynę Gaik, Bogumiłę Podmokły, hm. Andrzeja Łanuszkę, Mariana Kuliga, Artura Podmokłego.

Szczególny punkt tej części programu spotkania stanowiło wręczenie okolicznościowych adresów dh. hm. Danuty Noszki-Leśniewskiej – Prezes SPH. Przy głośnym aplauzie obecnych pierwszy adres z gratulacjami i życzeniami zdrowia, powodzenia i satysfakcji w życiu osobistym wręczono Dostojnemu Jubilatowi Druhowi hm. Władysławowi Pancerzowi, który przekroczył 90 rok życia (były Komendant Krakowskiej Chorągwi ZHP, członek założyciel i wieloletni Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie).

Okolicznościowy adres Prezesa SPH otrzymał dh. hm. Władysław Pancerz

Okolicznościowy adres Prezesa SPH otrzymał dh. hm. Władysław Pancerz

W minionym roku 2017 Jubileusz 60-lecia istnienia obchodził Hufiec ZHP Nowa Huta i to doniosłe wydarzenie było okazją do wręczenia podziękowań i gratulacji, które odebrał Druh hm. Juliusz Langner – jeden z założycieli nowohuckiego hufca, a później jego wieloletni Komendant, a także Komendant Chorągwi Krakowskiej.

Od lewej hm. Zbigniew Strzeżywój Burzyński i hm. Juliusz Langner

Od lewej hm. Zbigniew Strzeżywój Burzyński i hm. Juliusz Langner

Okolicznościowym adresem uhonorowany został również Druh Profesor hm. Józef Lipiec z okazji nadania tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Długotrwałe i gromkie oklaski uczestników spotkania oraz piosenka „Harcerski Krzyż” były wyrazem wielkiej sympatii, uznania i podziękowania dla Tych, którzy odcisnęli trwały ślad w historii krakowskiego harcerstwa.

Doktor Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie - Prof. dr hab. Józef Lipiec

Doktor Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie - Prof. dr hab. Józef Lipiec

„Piosenka instruktorska” wprowadziła nas w historyczną część spotkania, którą poprowadzili hm. dr hab. Janusz Wojtycza – Przewodniczący Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej ZHP oraz ostatni Komendant Chorągwi w XX wieku hm. dr Jerzy Klinik. Z tego niełatwego zadania obaj prelegenci wywiązali się na przysłowiową piątkę.

dr. hab. hm. Janusz Wojtycza moderator dyskusji

dr. hab. hm. Janusz Wojtycza moderator dyskusji

Na wstępie hm. Janusz Wojtycza w syntetyczny sposób przedstawił „tych, którzy już nie przybędą” – postacie kierujących działalnością Chorągwi Krakowskiej w latach 1956-1975 Druhów: hm. Mariana Wierzbiańskiego, hm. Eugeniusza Fika, hm. Bogusława Rybskiego, phm. Jana Ciastonia, hm. Mieczysława Kucharskiego, hm. Stanisława Ciuły oraz wybrane problemy i zjawiska z jakimi mierzyli się w okresie pełnienia funkcji komendanta. Kierując się stwierdzeniem, że „osoba komendanta zawsze wpływała znacząco na pracę Chorągwi, nadając jej pewien niepowtarzalny styl” przypomniał fakty, którymi zapisali się Oni w historii krakowskiego harcerstwa. Niejako „przy okazji” przypomniał współpracujących z nimi wybitnych instruktorów i działaczy harcerskich, którzy w tych latach rozważnie realizowali przedwojenne ideały.

Gawęda dr. hm. Jerzego Klinika

Gawęda dr. hm. Jerzego Klinika

Druh hm. Jerzy Klinik swoje wspomnienia rozpoczął od przypomnienia okoliczności w jakich objął funkcję komendanta chorągwi. Z wielkim uznaniem mówił o wsparciu, jakiego udzielali mu seniorzy harcerscy – Druhowie hm. Stanisław Spólnik i hm. Tadeusz Prokopiuk, współzałożyciele Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie i pozostali jego członkowie. Działaniach mających na celu odbudowę pozycji harcerstwa na mapie Krakowa m. in. artykułach prasowych, inauguracji roku harcerskiego na Rynku Głównym w Krakowie, obchodach 90-lecia działalności harcerskiej w Krakowie i Jubileuszowym Zlocie Chorągwi Krakowskiej. Przygotowaniu kadry instruktorskiej do działalności w drużynach. Obecni mogli obejrzeć archiwalne egzemplarze „Wyprawki dla drużynowego zuchowego”, „Wyprawki dla drużynowego harcerskiego”, „Biuletynu organizacyjno-programowego”, a nawet dawnej wersji strony internetowej Krakowskiej Chorągwi ZHP.

Uczestnicy XIII spotkania „Po latach”

Uczestnicy XIII spotkania „Po latach”

Oba wystąpienia zostały bogato ilustrowane prezentacjami multimedialnymi przygotowanymi prze hm. Andrzeja Gaczorka. Prezentowane w nich zdjęcia przywoływały zapomniane postacie, zdarzenia ...
Oficjalną część zakończył harcerski krąg i piosenka „Bratnie Słowo”, które zaśpiewaliśmy pod kierunkiem hm. Jarosław Balona.

Niebieska gitara w rękach dh. hm. Jarosława Balona obok dh. Jolanta Balon

Niebieska gitara w rękach dh. hm. Jarosława Balona obok dh. Jolanta Balon

W części poświęconej komunikatom i sprawom różnym zabrał głos Pan Marian Kulig - Wicekanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, który poinformował o wręczeniu Orderu Uśmiechu znanemu i cenionemu aktorowi Jerzemu Stuhrowi. Jako następny z kolei Druh hm. Jerzy Kujawski wręczył Druhowi hm. Jerzemu Klinikowi – bohaterowi niezapomnianego benefisu 50-cio lecia działalności instruktorskiej (i nie tylko) zaległy ekskluzywny dyplom (wykonany z deseczki do krojenia mięsa) i wiosełko „Kawalera Orderu Uśmiechu”.

hm. Jerzy Klinik odebrał od hm. Jerzego Kujawskiego okolicznościowy dyplom i upominek

hm. Jerzy Klinik odebrał od hm. Jerzego Kujawskiego okolicznościowy dyplom i upominek

Obecni zostali zaproszeni do udziału w Pierwszym Alercie Harcmistrzy i Harcmistrzyń – 3 czerwca 2018 r. w obiekcie NCK w Nowej Hucie. Dodać należy, że także za sprawą hm. Jurka Kujawskiego, nie zabrakło akcentu WOŚP. Popularny „Szpinak” który od wielu lat kieruje „encekowskim” Sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, obdarowywał darczyńców czerwonymi serduszkami – naklejkami i nagrodami niespodziankami. Mamy nadzieję, że i tym roku uda się pobić zeszłoroczny rekord zbiórki, a i my będziemy mieli w nim swój skromny udział.
Później nastąpiła część konsumpcyjna. W miejscu sprzyjającym rozmowom, dyskusjom i wymianie poglądów którym nie było końca. Ożyły wspomnienia, powróciły historie ze wspólnie przemierzonych szlaków i przeżytych razem przygód. Z kronikarskiego obowiązku dodać należy, że poczęstunek przygotowany przez hotelową restaurację zachwycał podniebienia uczestników spotkania.

hm. Andrzej Krzyworzeka i hm. Stanisław Piasecki czuwają nad przebiegiem spotkania

hm. Andrzej Krzyworzeka i hm. Stanisław Piasecki czuwają nad przebiegiem spotkania

W spotkaniu, które przebiegało w miłej rodzinnej atmosferze uczestniczyło ponad 70 0sób. Tradycyjnie na jego organizację, sprawny przebieg znaczący wpływ miały zaangażowanie organizatorów: Gospodarza miejsca spotkania – hm. Andrzeja Krzyworzeki, członków Zarządu SPH – hm. Stanisława Piaseckiego, hm. Magdaleny Migacz, hm. Krystyny Wywiał, hm. Małgorzaty Twardowskiej-Białek, hm. Wiesława Wójcika, hm. Tadeusza Kubasa, hm. Andrzeja Gaczorka i hm. Krzysztofa Poniedziałka. Organizatorzy serdeczne dziękują: hm. Krzysztofowi Wojtyczy i hm. Markowi Bieżanowskiemu za zorganizowanie stoiska z interesującymi wydawnictwami Komisji Historycznej, a także z płytami CD z piosenkami i muzyką hm. Jarosława Balona. Dziękujemy również Druhnie Jolancie i hm. Jarosławowi Balon za muzyczno-wokalne przewodnictwo, hm. Henrykowi Czechowskiemu za dokumentację fotograficzną. Wielkie słowa uznania i podziękowania kierujemy również do wszystkich uczestników XIII Spotkań Po latach. Mamy nadzieję, że za rok będzie nas jeszcze więcej.

Tekst: hm. Andrzej Gaczorek
Foto: hm. Wiesław Wójcik

Kraków, 18 styczeń 2018 r.