Kursy Żeglarskie

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w 2009 roku rozpoczęło także działalność wodną. Organizowało kursy teoretyczne na patent żeglarza jachtowego wspólnie z Inspektoratem Wychowania Wodnego i Morskiego Krakowskiej Chorągwi ZHP oraz pływanie szkoleniowe na Bagrach. Stowarzyszenie było także organizatorem obozów żeglarskich na Mazurach.

Uczestnicy w trakcie kursów uzyskiwali wiadomości ogólne, dotyczące żeglowania,oraz poznawali podstawy m.in.: budowy i obsługi jachtu żaglowego, teorii żeglowania i manewrowania, przepisów, meteorologii, locji śródlądowej, zasad ochrony wodnego środowiska naturalnego, higieny i ratownictwa.

Podczas praktycznej części kursu uczestnicy wykonywali ważne prace bosmańskie, w szczególności uczyli się podstawowych węzłów żeglarskich.

Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego i komendantem wszystkich kursów był hm. Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego). Zajęcia prowadzili również: phm. Maciej Struś (Kapitan Jachtowy), hm. Ryszard Wójcik (Kapitan Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego), phm. Andrzej Marcińczyk (Jachtowy Sternik Morski, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego) oraz phm. Jacek Małota (Kapitan Jachtowy, Kapitan Motorowodny, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego).

Kurs kończył się egzaminem wewnętrznym, a osoby które uzyskały wynik pozytywny, otrzymywały stosowne Dyplomy ukończenia. Warto podkreślić, że zarówno władze Gminy Mucharz, jak i Komenda Chorągwi nie kryły zadowolenia z faktu, że dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa, została przeszkolona kolejna grupa mieszkańców Gminy Mucharz i kolejni harcerze.

Dziękujemy Kadrze żeglarskiej za zaangażowanie i jak zawsze, nieodpłatne przeprowadzenie zajęć.

Warto dodać, że Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa było współorganizatorem 18 kursów teoretycznych na stopień żeglarza jachtowego, w których wzięło udział 391 osób. Część z nich brała również udział w obozach żeglaraskich organizowanych przez SPH.

W marcu i kwietniu br. (07.03.2015 – 25.04.2015) w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Świnnej Porębie odbywały się zajęcia Kursu Żeglarskiego na stopień Żeglarza Jachtowego. Jego organizatorami byli: Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie oraz Urząd Gminy Mucharz.

Uczestnicy kursu uzyskali wiadomości ogólne dotyczące żeglowania oraz poznali podstawy m.in.: budowy i obsługi jachtu żaglowego, teorii żeglowania i manewrowania, przepisów , meteorologii, locji śródlądowej, zasad ochrony wodnego środowiska naturalnego, higieny i ratownictwa. Podczas praktycznej części kursu uczestnicy wykonywali ważne prace bosmańskie, w szczególności pilnie uczyli się podstawowych węzłów żeglarskich W zajęciach wzięło udział 28 osób.

Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego i Komendantem Kursu był hm. Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego). Zajęcia prowadzili również: phm. Maciej Struś (Kapitan Jachtowy), hm. Ryszard Wójcik (Kapitan Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego), phm. Andrzej Marcińczyk (Jachtowy Sternik Morski, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego) oraz phm. Jacek Małota (Kapitan Jachtowy, Kapitan Motorowodny, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego). Po zakończeniu zajęć, uczestnicy kursu mieli tydzień czasu na przygotowanie się do egzaminu teoretycznego. Odbył się on w dniu 25 kwietnia br. Był to test składający się ze 100 pytań. Kursanci mieli 1,5 godziny czasu aby udzielić lub wybrać właściwe odpowiedzi na postawione pytania. Egzamin przeprowadzili: V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia hm. Stanisław Piasecki (Jachtowy Sternik Morski, Sternik Motorowodny) oraz phm. Maciej Struś (Kapitan Jachtowy) - oj, było ciężko !!! Ale poradzili sobie wszyscy, którzy przystąpili do egzaminu!

Uczestnicy Kursu w trakcie egzaminu pisemnego

Uczestnicy Kursu w trakcie egzaminu pisemnego

Podczas zakończenia, które odbyło się 25 kwietnia 2015 roku, wszyscy kursanci otrzymali Dyplomy zaliczenia części teoretycznej kursu na stopień Żeglarza Jachtowego. Dyplomy wręczył Wójt Gminy Mucharz, mgr Wacław Wądolny, który w swoim wystąpieniu nie krył zadowolenia z faktu, że dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, została przeszkolona kolejna grupa Mieszkańców Gminy Mucharz. V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia hm. Stanisław Piasecki podziękował Kadrze Kursu za zaangażowanie i ,jak zawsze, nieodpłatne przeprowadzenie zajęć. Uczestnikom życzył po żeglarsku „stopy wody pod kilem” oraz zaprosił ich do udziału, w organizowanym przez SPH, Obozie Żeglarskim „Mazury 2015”.

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie kursu

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie kursu

Kursy żeglarskie (na stopień żeglarza jachtowego) zorganizowane dotychczas przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie na terenie Gminy Mucharz.:

Rok 2009
Mucharz ( 17 osób)

Rok 2010
Mucharz (13 osób)

Rok 2011
Mucharz ( 8 osób)

Rok 2013
Skawce (14 osób)

Rok 2015
Świnna Poręba (28 osób)

Łącznie w kursach żeglarskich wzięło udział i ukończyło 80 osób.