Kursy Żeglarskie

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w 2009 roku rozpoczęło także działalność wodną. Organizowało kursy teoretyczne na patent żeglarza jachtowego wspólnie z Inspektoratem Wychowania Wodnego i Morskiego Krakowskiej Chorągwi ZHP oraz pływanie szkoleniowe na Bagrach. Stowarzyszenie było także organizatorem obozów żeglarskich na Mazurach.

Uczestnicy w trakcie kursów uzyskiwali wiadomości ogólne, dotyczące żeglowania,oraz poznawali podstawy m.in.: budowy i obsługi jachtu żaglowego, teorii żeglowania i manewrowania, przepisów, meteorologii, locji śródlądowej, zasad ochrony wodnego środowiska naturalnego, higieny i ratownictwa.

Podczas praktycznej części kursu uczestnicy wykonywali ważne prace bosmańskie, w szczególności uczyli się podstawowych węzłów żeglarskich.

Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego i komendantem wszystkich kursów był hm. Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego). Zajęcia prowadzili również: phm. Maciej Struś (Kapitan Jachtowy), hm. Ryszard Wójcik (Kapitan Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego), phm. Andrzej Marcińczyk (Jachtowy Sternik Morski, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego) oraz phm. Jacek Małota (Kapitan Jachtowy, Kapitan Motorowodny, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego).

Kurs kończył się egzaminem wewnętrznym, a osoby które uzyskały wynik pozytywny, otrzymywały stosowne Dyplomy ukończenia. Warto podkreślić, że zarówno władze Gminy Mucharz, jak i Komenda Chorągwi nie kryły zadowolenia z faktu, że dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa, została przeszkolona kolejna grupa mieszkańców Gminy Mucharz i kolejni harcerze.

Dziękujemy Kadrze żeglarskiej za zaangażowanie i jak zawsze, nieodpłatne przeprowadzenie zajęć.

Warto dodać, że Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa było współorganizatorem 18 kursów teoretycznych na stopień żeglarza jachtowego, w których wzięło udział 391 osób. Część z nich brała również udział w obozach żeglaraskich organizowanych przez SPH.

W dniach od 23 marca do 27 kwietnia br. w MDK „Dom Harcerza” w Krakowie odbywały się zajęcia Kursu Żeglarskiego na stopień Żeglarza Jachtowego. Organizatorem Kursu był Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie oraz Inspektorat Wychowania Wodnego i Morskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP. Uczestnicy Kursu uzyskali wiadomości ogólne dotyczące żeglowania oraz poznali podstawy m.in.: budowy i obsługi jachtu żaglowego, teorii żeglowania i manewrowania, przepisów , meteorologii, locji śródlądowej, zasad ochrony wodnego środowiska naturalnego, higieny i ratownictwa.

Podczas praktycznej części kursu uczestnicy wykonywali ważne prace bosmańskie, w szczególności pilnie uczyli się podstawowych węzłów żeglarskich W zajęciach wzięło udział 19 osób w większości harcerze z „Białego Szczepu” i „ 96 Szczepu Niger”.

Kapitan Jachtowy, Druh hm Maciej Struś (pierwszy z lewej) to bardzo wymagający Egzaminator

Kapitan Jachtowy, Druh hm Maciej Struś (pierwszy z lewej) to bardzo wymagający Egzaminator


Moment ogłoszenia wyników Egzaminu, oczywiści w roli głównej Druh hm Stanisław Piasecki

Moment ogłoszenia wyników Egzaminu, oczywiści w roli głównej Druh hm Stanisław Piasecki

Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego i Komendantem Kursu był hm Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego). Zajęcia prowadzili również: hm Maciej Struś (Kapitan Jachtowy), Krzysztof Struś (Sternik Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego), phm Andrzej Marcińczyk (Jachtowy Sternik Morski, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego) oraz phm Jacek Małota (Kapitan Jachtowy, Kapitan Motorowodny, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego).

W dniu 27 kwietnia br. odbył się egzamin, który tradycyjnie składał się z dwóch części: teoretycznej (90 pytań , test – 45 minut czasu na odpowiedź) i praktycznej (umiejętność zawiązania podstawowych węzłów żeglarskich).

Egzaminowali: V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia Druh hm Stanisław Piasecki (Sternik Jachtowy, hm Maciej Struś (Kapitan Jachtowy) oraz hm Krzysztof Poniedziałek (Żeglarz Jachtowy). Egzamin z wynikiem pozytywnym zdało 12 osób, a test bezbłędnie rozwiązała Druhna Renata Palowska.

V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Druh hm Stanisław Piasecki (pierwszy z lewej)  wręcza Druhnie Renacie Palowskiej ( Prymuska) Dyplom ukończenia kursu teoretycznego na stopień Żeglarza Jachtowego.

V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Druh hm Stanisław Piasecki (pierwszy z lewej) wręcza Druhnie Renacie Palowskiej ( Prymuska) Dyplom ukończenia kursu teoretycznego na stopień Żeglarza Jachtowego.

Podczas zakończenia wszyscy Kursanci otrzymali Dyplomy zaliczenia części teoretycznej kursu na stopień Żeglarza Jachtowego. Dyplomy wręczał Druh hm Stanisław Piasecki (Sternik Jachtowy) oraz hm Maciej Struś (Kapitan Jachtowy). V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia hm Stanisław Piasecki podziękował Kadrze Kursu za zaangażowanie i nieodpłatne przeprowadzenie zajęć. Uczestnikom życzył po żeglarsku „stopy wody pod kilem” oraz zaprosił ich do udziału, w organizowanym przez SPH, Obozie Żeglarskim „Mazury 2013”.

Pamiątkowe zdjęcie Uczestników Kursu po odebraniu Dyplomów

Pamiątkowe zdjęcie Uczestników Kursu po odebraniu Dyplomów

Kursy żeglarskie (na stopień żeglarza jachtowego) zorganizowane dotychczas przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie na terenie Gminy Mucharz i w Krakowie:

Rok 2009
Mucharz ( 17 osób)
Kraków (9 osób)

Rok 2010
Mucharz (13 osób)
Kraków (13 osób)

Rok 2011
Mucharz ( 8 osób)
Kraków (17 osób)
Kraków (26 osób)

Rok 2012
Kraków (31 osób)

Rok 2013
Skawce (14 osób)
Kraków (19 osób)
Łącznie – 10 kursów żeglarskich w których wzięło udział 167 osób.