Kursy Żeglarskie

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w 2009 roku rozpoczęło także działalność wodną. Organizowało kursy teoretyczne na patent żeglarza jachtowego wspólnie z Inspektoratem Wychowania Wodnego i Morskiego Krakowskiej Chorągwi ZHP oraz pływanie szkoleniowe na Bagrach. Stowarzyszenie było także organizatorem obozów żeglarskich na Mazurach.

Uczestnicy w trakcie kursów uzyskiwali wiadomości ogólne, dotyczące żeglowania,oraz poznawali podstawy m.in.: budowy i obsługi jachtu żaglowego, teorii żeglowania i manewrowania, przepisów, meteorologii, locji śródlądowej, zasad ochrony wodnego środowiska naturalnego, higieny i ratownictwa.

Podczas praktycznej części kursu uczestnicy wykonywali ważne prace bosmańskie, w szczególności uczyli się podstawowych węzłów żeglarskich.

Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego i komendantem wszystkich kursów był hm. Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego). Zajęcia prowadzili również: phm. Maciej Struś (Kapitan Jachtowy), hm. Ryszard Wójcik (Kapitan Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego), phm. Andrzej Marcińczyk (Jachtowy Sternik Morski, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego) oraz phm. Jacek Małota (Kapitan Jachtowy, Kapitan Motorowodny, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego).

Kurs kończył się egzaminem wewnętrznym, a osoby które uzyskały wynik pozytywny, otrzymywały stosowne Dyplomy ukończenia. Warto podkreślić, że zarówno władze Gminy Mucharz, jak i Komenda Chorągwi nie kryły zadowolenia z faktu, że dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa, została przeszkolona kolejna grupa mieszkańców Gminy Mucharz i kolejni harcerze.

Dziękujemy Kadrze żeglarskiej za zaangażowanie i jak zawsze, nieodpłatne przeprowadzenie zajęć.

Warto dodać, że Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa było współorganizatorem 18 kursów teoretycznych na stopień żeglarza jachtowego, w których wzięło udział 391 osób. Część z nich brała również udział w obozach żeglaraskich organizowanych przez SPH.

W marcu br. w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skawcach odbywały się zajęcia Kursu Żeglarskiego na stopień Żeglarza Jachtowego. Organizatorem Kursu był Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie oraz Urząd Gminy Mucharz. Uczestnicy Kursu uzyskali wiadomości ogólne dotyczące żeglowania oraz poznali podstawy m.in.: budowy i obsługi jachtu żaglowego, teorii żeglowania i manewrowania, przepisów, meteorologii, locji śródlądowej, zasad ochrony wodnego środowiska naturalnego, higieny i ratownictwa. Podczas praktycznej części kursu uczestnicy wykonywali ważne prace bosmańskie, w szczególności pilnie uczyli się podstawowych węzłów żeglarskich. W zajęciach wzięło udział 14 osób.

Zajęcia (Prace bosmańskie i ratownictwo) prowadzi Druh phm Andrzej Marcińczyk (Jachtowy Sternik Morski, Instruktor Żeglarstwa)

Zajęcia (Prace bosmańskie i ratownictwo) prowadzi Druh phm Andrzej Marcińczyk (Jachtowy Sternik Morski, Instruktor Żeglarstwa)

 Prace bosmańskie – nauka buchtowania liny i podstawowych węzłów żeglarskich

Prace bosmańskie – nauka buchtowania liny i podstawowych węzłów żeglarskich

Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego i Komendantem Kursu był hm Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego). Zajęcia prowadzili również: hm Maciej Struś (Kapitan Jachtowy), hm Ryszard Wójcik (Kapitan Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego), phm Andrzej Marcińczyk (Jachtowy Sternik Morski, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego) oraz phm Jacek Małota (Kapitan Jachtowy, Kapitan Motorowodny, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego). Po zakończeniu kursu, jego uczestnicy mieli tydzień czasu na przygotowanie się do egzaminu teoretycznego. Odbył się on w dniu 6 kwietnia br. i składał się z dwóch części ; pisemnej ( teoria) i praktycznej. W części praktycznej sprawdzano ich umiejętności z zakresu prac bosmańskich (wiązanie węzłów). Egzaminowali : V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia Druh hm Stanisław Piasecki (Sternik Jachtowy, Sternik Motorowodny) oraz hm Krzysztof Poniedziałek (Żeglarz Jachtowy) - oj, było ciężko !!! Ale poradzili sobie wszyscy!


Wójt Gminy Mucharz, mgr Wacław Wądlony (w środku) wręcza Dyplom ukończenia Kursu. Po prawej Druh hm Stanisław Piasecki (V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia)

Wójt Gminy Mucharz, mgr Wacław Wądlony (w środku) wręcza Dyplom ukończenia Kursu. Po prawej Druh hm Stanisław Piasecki (V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia).

Podczas zakończenia wszyscy Kursanci otrzymali Dyplomy zaliczenia części teoretycznej kursu na stopień Żeglarza Jachtowego. Dyplomy wręczał Wójt Gminy Mucharz, mgr Wacław Wądolny, który w swoim wystąpieniu nie krył zadowolenia z faktu, że dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem, została przeszkolona kolejna grupa Mieszkańców Gminy Mucharz. V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia hm Stanisław Piasecki podziękował Kadrze Kursu za zaangażowanie i nieodpłatne przeprowadzenie zajęć. Uczestnikom życzył po żeglarsku „stopy wody pod kilem” oraz zaprosił ich do udziału, w organizowanym przez SPH, Obozie Żeglarskim „Mazury 2013”.

Pamiątkowe zdjęcie Uczestników Kursu po odebraniu Dyplomów

Pamiątkowe zdjęcie Uczestników Kursu po odebraniu Dyplomów

Kursy żeglarskie (na stopień żeglarza jachtowego) zorganizowane dotychczas przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie na terenie Gminy Mucharz:

Rok 2009
Mucharz ( 17 osób)

Rok 2010
Mucharz (13 osób)

Rok 2011
Mucharz ( 8 osób)

Rok 2013
Skawce (14 osób)

Łącznie – 4 kursy żeglarskie w których wzięły udział 52 osoby.