Kursy Żeglarskie

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w 2009 roku rozpoczęło także działalność wodną. Organizowało kursy teoretyczne na patent żeglarza jachtowego wspólnie z Inspektoratem Wychowania Wodnego i Morskiego Krakowskiej Chorągwi ZHP oraz pływanie szkoleniowe na Bagrach. Stowarzyszenie było także organizatorem obozów żeglarskich na Mazurach.

Uczestnicy w trakcie kursów uzyskiwali wiadomości ogólne, dotyczące żeglowania,oraz poznawali podstawy m.in.: budowy i obsługi jachtu żaglowego, teorii żeglowania i manewrowania, przepisów, meteorologii, locji śródlądowej, zasad ochrony wodnego środowiska naturalnego, higieny i ratownictwa.

Podczas praktycznej części kursu uczestnicy wykonywali ważne prace bosmańskie, w szczególności uczyli się podstawowych węzłów żeglarskich.

Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego i komendantem wszystkich kursów był hm. Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego). Zajęcia prowadzili również: phm. Maciej Struś (Kapitan Jachtowy), hm. Ryszard Wójcik (Kapitan Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego), phm. Andrzej Marcińczyk (Jachtowy Sternik Morski, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego) oraz phm. Jacek Małota (Kapitan Jachtowy, Kapitan Motorowodny, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego).

Kurs kończył się egzaminem wewnętrznym, a osoby które uzyskały wynik pozytywny, otrzymywały stosowne Dyplomy ukończenia. Warto podkreślić, że zarówno władze Gminy Mucharz, jak i Komenda Chorągwi nie kryły zadowolenia z faktu, że dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa, została przeszkolona kolejna grupa mieszkańców Gminy Mucharz i kolejni harcerze.

Dziękujemy Kadrze żeglarskiej za zaangażowanie i jak zawsze, nieodpłatne przeprowadzenie zajęć.

Warto dodać, że Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa było współorganizatorem 18 kursów teoretycznych na stopień żeglarza jachtowego, w których wzięło udział 391 osób. Część z nich brała również udział w obozach żeglaraskich organizowanych przez SPH.

W październiku i listopadzie br. w Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 17 w Krakowie odbywały się zajęcia Kursu Żeglarskiego na stopień Żeglarza Jachtowego. Organizatorem Kursu był Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Kurs został zrealizowany przy wsparciu finansowym Marszałka Województwa Małopolskiego. Uczestnicy Kursu w trakcie zajęć uzyskali wiadomości ogólne dotyczące żeglowania oraz poznali podstawy m.in.: budowy i obsługi jachtu żaglowego, teorii żeglowania i manewrowania, przepisów, meteorologii, locji śródlądowej, zasad ochrony wodnego środowiska naturalnego, higieny i ratownictwa. Podczas praktycznej części kursu uczestnicy wykonywali ważne prace bosmańskie, w szczególności pilnie uczyli się podstawowych węzłów żeglarskich W zajęciach wzięło udział 28 osób. W większości to harcerki i harcerze ze Szczepów: „Brzask”, „Z Dębowego Lasu”, „Budowlani” oraz „Waganci”.

Zajęcia teoretyczne odbywały się w Sali Konferencyjnej MDK „Dom Harcerza” w Krakowie

Zajęcia teoretyczne odbywały się w Sali Konferencyjnej MDK „Dom Harcerza” w Krakowie

Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego i Komendantem Kursu był hm Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego). Zajęcia prowadzili również: hm Maciej Struś (Kapitan Jachtowy), hm Ryszard Wójcik (Kapitan Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego), phm Andrzej Marcińczyk (Jachtowy Sternik Morski, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego) oraz Krzysztof Struś (Sternik Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego). Część Uczestników Kursu brała również udział w szkoleniu praktycznym na Zalewie Bagry w Krakowie. Pełne przeszkolenie praktyczne można będzie uzyskać na Obozie Żeglarskim na Mazurach organizowanym przez Zarząd Stowarzyszenia w lipcu 2013r.

Po zakończeniu kursu, jego uczestnicy mieli tydzień czasu na przygotowanie się do egzaminu. Odbył się on w dniu 8 grudnia br. i składał się z dwóch części. W części teoretycznej uczestnicy rozwiązywali test zawierający 70 pytań. W części praktycznej sprawdzano ich umiejętności z zakresu prac bosmańskich (wiązanie węzłów). Egzaminowali : Druh hm Maciej Struś oraz phm Andrzej Marcińczyk - oj, było ciężko !!!

Na zakończenie wszyscy Kursanci otrzymali Dyplomy, uczestnictwa bądź zaliczenia. Obecny na Egzaminie V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia hm Stanisław Piasecki podziękował Kadrze Kursu za zaangażowanie a Uczestnikom życzył po żeglarsku „stopy wody pod kilem” oraz zaprosił wszystkich do udziału w Obozie Żeglarskim „Mazury 2013”.

Jachtowy Sternik Morski Druh Andrzej Marcińczyk – zaraża żeglarstwem i uśmiechem

Jachtowy Sternik Morski Druh Andrzej Marcińczyk – zaraża żeglarstwem i uśmiechem


Kapitan Jachtowy, Druh hm Maciej Struś w trakcie egzaminu

Kapitan Jachtowy, Druh hm Maciej Struś w trakcie egzaminu

Kursy żeglarskie (na stopień żeglarza jachtowego) zorganizowane dotychczas przez Zarząd Stowarzyszenia:

Rok 2009

  • Mucharz ( 17 osób)
  • Kraków (9 osób)

Rok 2010

  • Mucharz (13 osób)
  • Kraków (13 osób)

Rok 2011

  • Kraków I ( 17 osób)
  • Kraków II (26 osób)
  • Mucharz ( 8 osób)

Rok 2012

  • Kraków (28 osób)


Łącznie zorganizowano 8 kursów żeglarskich na stopień żeglarza jachtowego i wzięło w nich udział 131 osób.