Tą „Ognistą Piosenką”  przy akompaniamencie zespołu z Ukrainy zostali powitani zebrani, uczestnicy Gali kończącej XI Plebiscyt Tradycyjnej Akademii Dla Ekstra Kadry zorganizowany przez ZHP Chorągiew Krakowską, tradycyjnie w Nowohuckim Centrum Kultury.                        

Zebranych powitał Komendant Chorągwi hm. Artur Walkowiak. Z grona dostojnych gości, dziękując za przybycie, powitał: Wojewodę Małopolskiego Krzysztofa Klęczara, Wiceprezydenta Miasta Krakowa hm. Bogusława Kośmidera, Naczelnika ZHP hm. Martynę Kowacką, Komendanta ZHP Chorągwi Białostockiej hm. Krzysztofa  Jakubowskiego, przedstawicieli Władz Chorągwi Krakowskiej w osobach przewodniczących: Rady Chorągwi hm. Dominikę Dąbrowską-Hojnor, Chorągwianej Komisji Rewizyjnej hm. Magdalenę Soból, Sądu Harcerskiego hm. Krzysztofa Drobniaka, Komisji Historycznej hm. Jacka Nawrockiego, przedstawiciela MPEC S.A. Zbigniewa Krzystyniaka, dyrektora NCK Zbigniewa Grzyba, przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie z wiceprezesami hm. Jerzym Klinikiem i hm. Wiesławem Wójcikiem, prezesa Fundacji Wypoczynku i Rekreacji hm. Annę Hałatek. Bardzo serdecznie powitał licznie zgromadzonych instruktorów i sympatyków harcerstwa i prowadzenie Gali przekazał sprawdzonemu duetowi konferansjerów,  Karolinie Fryt i Mateuszowi Gonciarczykowi.  Dowiedzieliśmy się, że wpłynęło ok. 270 wniosków na 120 kandydatów  XI kategoriach. Po przeprowadzonej przez instruktorów komendy chorągwi weryfikacji zgłoszeń, do pracy przystąpili członkowie Kapituły. Tak wyłonionych zostało 54 nominowań. A emocje narastały.

Tym bardziej, że do zebranych zwrócił się Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar, który zapewnił o swojej wysokiej ocenie działalności harcerskiej dla dobra dzieci i młodzieży oraz zapewnił , że z wielką przyjemnością uczestniczy w dzisiejszej wspaniałej Gali.

tadek 2024 02

Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar

„Pierwsza gwiazdka już wzeszła,
Czas by ogień rozpalić.”

Toteż rozpoczęło się przedstawianie postaci instruktorów nominowanych oraz ogłaszanie nazwisk laureatów  w poszczególnych kategoriach przez przedstawicieli patronów i ubiegłorocznych laureatów, wręczanie statuetek -TADEUSZKÓW oraz nagród.  Na pierwszy ogień poszła kategoria Drużynowy Zuchowy, której patronuje Zastępca Prezydenta m. Krakowa hm. Bogusław Kośmider.  

tadek 2024 03

Wiceprezydent m. Krakowa hm. Bogusław Kośmider oraz laureatki tegoroczna pwd. Julia Baran (bliżej) i ubiegłoroczna pwd. Natalia Dudziak.

Laureaci w poszczególnych kategoriach:

Tradycyjnie po ogłoszeniu „piątki” nominowanych w kategorii Partner, każdy z nich uzyskał tytuł laureata. Byli to: Zbigniew Strączek wójt Gminy Kłaj, Krzysztof Chmura sołtys Lipnicy Wielkiej,  Koło PTTK Chałupa z Andrychowa, Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach, Wit Ziółkowski z Andrychowa. Laureatom i wszystkim partnerom, doceniając okazywaną pomoc zuchom i harcerzom, podziękował komendant Chorągwi hm. Artur Walkowiak. 

Kategoria

Laureat

ZHP Hufiec

Drużynowy zuchowy

pwd. Julia Baran

Gorlice

Drużynowy harcerski

pwd. Izabela Kucmin-Bunelmans

Podkrakowski

Drużynowy starszoharcerski

pwd. Martyna Oczko

Kęty

Drużynowy wędrowniczy

pwd. Martyna Kusztykiewicz

Kraków-Podgórze

Komendant Szczepu

phm. Krzysztof Szczurek

Kraków-Nowa Huta

Komendant Hufca

hm. Anna Więcław-Pilarczyk

Trzebinia

Inicjatywa programowa

hm. Maja Pawińska

Andrychów

Kształcenie i praca z kadrą

hm. Emilia Owoc

Krzeszowice

Finanse i zarzadzanie

phm. Kacper Moździerz

Tarnów

Senior

hm. Paweł Miłobędzki

Podkrakowski

 

Po ogłoszeniu nazwisk laureatów w kategoriach dla drużynowych, zapewne dla odprężenia, został wyświetlony film z przebiegu Inauguracja Roku Harcerskiego 2023/2024 ZHP Chorągwi Krakowskiej w Andrychowie, p.n. #UtkanaZeSpecjalności!  Były to co prawda migawki, ale bardzo wymowne i oddające zarówno dynamiczny i atrakcyjny przebieg „inauguracyjnych” wydarzeń oraz wspaniałą atmosferę. U wielu ożyły wspomnienia.

Nasze Stowarzyszenie, podobnie jak w latach ubiegłych, ufundowało nagrody dla laureatów w kategoriach:

  • Drużynowy Starszoharcerski, nagroda im. Druha hm. Zdzisława Trylskiego (1500 zł), którą wręczył hm. Wiesław Wójcik,
  • Komendant Hufca nagroda im. Druha hm. Stanisława Spólnika (2000 zł), którą wręczył hm. Jerzy Klinik.

Hm. Jerzy Klinik i ubiegłoroczna laureatka w kategorii Komendant Hufca, phm. Karolina Szlachetka

Hm. Jerzy Klinik i ubiegłoroczna laureatka w kategorii Komendant Hufca, phm. Karolina Szlachetka

W swoim wystąpieniu hm. Wiesław Wójcik, przekazał zebranym pozdrowienia, nominowanym i laureatom gratulacje, od hm. Stanisława Piaseckiego – pełniącego funkcje Prezesa SPH od marca 2023 roku, od hm. Danuty Noszki-Leśniewskie,j której wówczas Walne Zebranie nadało tytuł Honorowego Prezesa SPH  i od członków Stowarzyszenia.

Z grona członków SPH w Gali uczestniczyli również:  hm. Magdalena Migacz Sekretarz Zarządu, hm. Paweł Grabka, hm. Zofia Barus, hm. Anna Żurawel-Drwota, hm. Barbara Kmiecik, hm. Andrzej Kmiecik, hm. Jerzy Kujawski.

Od lewej: Jerzy Klinik, Magdalena Migacz, Jerzy Kujawski, Anna Żurawel- Drwota, Zofia Barus, Wiesław Wójcik, Barbara Kmiecik, Andrzej Kmiecik.

Od lewej: Jerzy Klinik, Magdalena Migacz, Jerzy Kujawski, Anna Żurawel- Drwota, Zofia Barus, Wiesław Wójcik, Barbara Kmiecik, Andrzej Kmiecik.

  

tadek 2024 06

 

Komendant Chorągwi hm. Artur Walkowiak przekazał podziękowania za pracę członkom Kapituły, której zadaniem było wytypowanie nominowanych i laureatów w każdej kategorii.  W jej pracach nasze Stowarzyszenia reprezentowali hm. Zofia Barus i hm. Wiesław Wójcik.  Tu należy nadmienić, że druh Artur był również członkiem Kapituły.

Członkowie Kapituły

Członkowie Kapituły

Serdeczne i gorące podziękowania Druha Komendanta, za przygotowanie i przeprowadzenie XI Plebiscytu TADEK i wspaniałej Gali zostały skierowane do wszystkich harcerzy oraz instruktorów. To Oni swoją pracą, często bardzo trudną i czasochłonną a zupełnie nie widoczną, przyczynili się do sukcesu jakim niewątpliwie był bardzo udany przebieg Plebiscytu i uroczystej Gali. Nie brakło podziękowań dla Partnerów i Sponsorów. Szczególnie serdeczne i jakże zasłużone podziękowania Komendant przekazał kierującej całością Plebiscytu i Gali hm. Mai Pawińskiej.

Na scenie pojawiali się kolejno :

 Przedstawiciele partnerów i Sponsorów

Przedstawiciele partnerów i Sponsorów

Laureaci – wspólne selfie z Druhna Naczelniczką i Druhem Komendantem

Laureaci – wspólne selfie z Druhną Naczelniczką i Druhem Komendantem

 Laureaci i nominowani

Laureaci i nominowani

Kończąc część oficjalną Plebiscytu i Gali, Komendant zaprosił wszystkich na wieczorek taneczny, ciepły i zimny posiłek. I jak to zwykle bywa długo trwająca sesję zdjęciową i serdeczne i gorące rozmowy kuluarowe.

Składamy,  serdeczne gratulacje Druhowi Komendantowi hm. Arturowi Walkowiakowi i Organizatorom tak udanego Plebiscytu i wspaniałej  Gali,  Laureatom, nominowanymi i kandydatom, oraz gorące podziękowania wszystkim działającym instruktorom ZHP Chorągwi Krakowskiej, za zaangażowanie i wytrwałą działalność, za poświęcony zuchom i harcerzom czas i serce.

Równocześnie, z okazji zbliżającego się Dnia Myśli Braterskiej wszystkim zuchom, harcerzom, instruktorom i sympatykom harcerstwa życzymy pogody ducha, wytrwałości w dążeniu do celu, realizacji nowych wyzwań i doznawanej na co dzień przyjaźni.

Dłoń z dłoniom wiąż, przez życie dąż”

Zarząd i Członkowie
SPH W Krakowie

Tekst, hm. Wiesław Wójcik
Zdęcia, instruktorzy SPH