IX Walne Zebranie
Sprawozdawczo - Wyborcze Członków
Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie

Zarząd Stowarzyszenia zwołuje, na dzień 25 marca 2023 roku (sobota) obrady  IX Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się w Sali Obrad Urzędu Miasta  Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4.

Rozpoczęcie zebrania o godz. 11:00

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Rozpoczęcie. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
 2. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
 3. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 4. Sprawozdania za rok 2022:
  1. Zarządu, z działalności organizacyjno-programowej Stowarzyszenia.
  2. Finansowe.
  3. Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Sprawozdania (merytoryczne i finansowe), będą udostępnione:  od dn. 25.02.2023 r.  na stronie internetowej   Stowarzyszenia  oraz na 1 godz. przed zebraniem t.j. od godz. 10:00.                     

 1. Wniosek Komisji Rewizyjnej w/s absolutorium dla zarządu za okres VIII kadencji ( marzec 2020 – marzec 2023).
 2. Dyskusja.
 3. Podjęcie uchwały w/s udzielenia absolutorium dla Zarządu. 
 4. Wybory: zarządu i komisji rewizyjnej na okres IX kadencji. 
 5. Propozycja Uchwały Programowej Stowarzyszenia na lata 2023-2026.
 6. Dyskusja. Wolne Wnioski
 7. Sprawozdania komisji: 
  1. skrutacyjnej, 
  2. uchwał i wniosków.
 8. Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego.

Prezes Stowarzyszenia

hm Danuta Noszka - Leśniewska

Kraków dn.  22.02.2023 r.