sph logo mini

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA
W KRAKOWIE


 

XIII Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia

Zarząd SPH zwołuje na dzień 19 czerwca 2021 roku (sobota) obrady XIII Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury/Dom Harcerza, ul. Reymonta 18 ; 30-059 Kraków.

Rozpoczęcie zebrania o godz. 11:00

Proponowany porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad i wybór protokolanta.
 3. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
 4. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 5. Sprawozdania Zarządu:
  1. z działalności organizacyjno-programowej Stowarzyszenia, za okres czerwiec 2020 – czerwiec 2021
  2. Finansowe za rok 2020
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 7. Informacja o programie Stowarzyszenia na bieżący i następny rok harcerski.
 8. Dyskusja. Wolne wnioski
 9. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. skwitowania działalności Zarządu Stowarzyszenia w okresie 06.2020 – 06.2021 r.
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.
 11. Wolne wnioski
 12. Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

 

Prezes Stowarzyszenia

mgr Danuta Noszka - Leśniewska
harcmistrz
Kraków dn.29.05.2021 r.

Uwaga!
Sprawozdania, będą udostępnione: od dn. 04.06.2021 r, na stronie internetowej SPH: http://www.sph-krakow.pl, oraz na 1 godz. przed zebraniem t.j. od godz. 1000.