1. „Kryształy Soli” 2011

Urząd Gminy Mucharz, za działania które od roku 2006 prowadzimy na terenie tej Gminy zgłosił nasze Stowarzyszenie, jako kandydata, do nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „KRYSZTAŁY SOLI”. Jest to nagroda dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Nasze Stowarzyszenie startowało w kategorii: „Sport, turystyka, rekreacja, ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” W dniu 14 października br. Komisja z Urzędu Marszałkowskiego przeprowadziła kontrolę działalności Stowarzyszenia (pod kątem ubiegania się o nagrodę „Kryształy Soli”) – SPH reprezentowali : hm Danuta Noszka-Leśniewska, hm Stanisław Piasecki, hm Tadeusz Prokopiuk. Komisja bardzo pozytywnie oceniła pracę Stowarzyszenia i zgodnie z procedurą przedstawiła stosowną opinię do Kapituły przyznającej nagrodę. Miło nam poinformować, że zostaliśmy PÓŁFINALISTAMI VII edycji Konkursu Kryształy Soli” 2011r. Jest to dla Stowarzyszenia wielkie wyróżnienie i uznanie za dotychczasową działalność. Warto wspomnieć, że na kilka tysięcy organizacji pozarządowych działających w województwie małopolskim do półfinału zostało zakwalifikowanych 18 organizacji w czterech kategoriach. W dniu 1 grudnia 2011 roku w Centrum „MANGGHA” w Krakowie odbyło się wręczenie nagród i ogłoszono laureatów w poszczególnych kategoriach.

Wielkie gratulacje dla Chorągwi Krakowskiej ZHP, która zwyciężyła w kategorii : „Edukacja i nauka” i zdobyła główną nagrodę: Laureat Grad Prix.

2. Realizacja zadania publicznego zleconego przez Wojewodę Małopolskiego

Zarząd Stowarzyszenia w ramach realizacji zadania publicznego („Aktywizacja Seniorów przy wykorzystaniu ich własnych kompetencji i umiejętności, w szczególności poprzez działania podejmowane na rzecz osób potrzebujących wsparcia”) zleconego przez Wojewodę Małopolskiego (dotacja w wysokości 7.875,- zł) zrealizował n/w kursy:

 1. Kurs teoretyczny na stopień żeglarza jachtowego (80 godz.)
  Kurs został zorganizowany się w terminie od 08.10.2011 do 29.12.2011. Zajęcia teoretyczne (40 godzin wykładów) odbywały się w Sali Konferencyjnej MDK „Dom Harcerza” w Krakowie. Prowadzili je: Jerzy Klinik, Jacek Małota, Andrzej Marcińczyk, Maciej Struś, Ryszard Wójcik - nasi doświadczeni żeglarze, posiadający patenty Kapitana Jachtowego i Instruktora Żeglarstwa.
  Zajęcia praktyczne (40 godzin) to pływanie na Bagrach w Krakowie (łodzie typu „OMEGA”) oraz prace bosmańskie związane z wyciągnięciem łodzi żaglowych na brzeg (30.10.2011) i ich zabezpieczeniem przed sezonem zimowym. W kursie wzięło udział 26 uczestników i o dziwo - frekwencja na zajęciach była prawie 100 procentowa. Na zakończenie uczestnicy musieli zdać egzamin wewnętrzny (testy teoretyczne z przedmiotów: budowa jachtów, przepisy, meteorologia, teorii manewrowania i żeglowania, locja, ratownictwo oraz wykazać się umiejętnością wiązania węzłów żeglarskich). Nie było łatwo, część osób musiała zdawać egzamin poprawkowy, ale wszyscy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym, a stosowne dyplomy i zaświadczenia o udziale w kursie odebrali z rąk V-ce Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, Druha hm Stanisława Piaseckiego.
  Dalsza część szkolenia praktycznego odbędzie się w lipcu przyszłego roku na Obozie Żeglarskim SPH na Jeziorze Jeziorak k/Iławy.
 2. Kurs komputerowy II stopnia w Krakowie (48 godz.)
  I Kurs został zorganizowany w Krakowie w terminie od 12.10.2011 do 28.12.2011 ; w Pracowni Komputerowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 17 w Krakowie, przy ulicy Fredry 65. Zajęcia, w których wzięło udział 14 osób prowadziła Pani mgr Ewa Frett. W trakcie 48 godzinnego kursu uczestnicy mogli pogłębić swoja wiedzę informatyczną w następujących zagadnieniach: System operacyjny – Windows (ME); edytor tekstu MS WORD; Program graficzny – PAINT; zakładanie stron internetowych; Internet ( Poczta elektroniczna, foldery i reguły wiadomości, komunikacja przez Internet, wyszukiwanie zaawansowane); arkusz kalkulacyjny MS EXCEL; wirusy komputerowe i ochrona antywirusowa oraz programy edukacyjne i multimedialne. Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymał Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Podczas sympatycznego spotkania uroczystego wręczenia „Zaświadczeń…” dokonał V-ce Prezes Zarządu, Druh hm Stanisław Piasecki.
  Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Szkoły, mgr Alicji Kapci za możliwość zorganizowania kursu na terenie Szkoły.
 3. Kurs komputerowy II stopnia w Jaszczurowej (48 godz.)
  II Kurs został zorganizowany wspólnie z Panem mgr Wacławem Wądolnym - Wójtem Gminy Mucharz w terminie od 10.10.2011 do 31.12.2011. Zajęcia odbywały się w Pracowni Komputerowej Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej. Zajęcia, w których wzięło udział 10 osób prowadził Pan mgr inż. Daniel Paleczny. W trakcie 48 godzinnego kursu uczestnicy mogli pogłębić swoja wiedzę informatyczną w podobnym zakresie jak na kursie w Krakowie.

Uroczyste wręczenie Dyplomów ukończenia kursu odbyło się w Sali Plenarnej Urzędu Gminy Mucharz z udziałem Wójta Gminy Mucharz Pana mgr Wacława Wądolnego i V-ce Prezesa Zarządu SPH Druha hm Stanisława Piaseckiego. Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi Szkoły, mgr Wiesławowi Malinkiewiczowi za możliwość zorganizowania na terenie Szkoły kursu oraz Pani mgr Teresie Chmielarz- Bryndzy z Urzędu Gminy za pomoc w organizacji kursu.

3. VII Spotkania „Po Latach”

W dniu 14 stycznia 2012 roku o godz. 14.00 w Hotelu „Krakus-Junior” w Krakowie odbyło się kolejne Spotkanie członków Stowarzyszenia i byłych Instruktorów ZHP. Gospodarzem i głównym organizatorem Spotkania był Druh hm Andrzej Krzyworzeka, Prezes Zarządu Krakowskiego Przedsiębiorstwa Hotelarsko-Turystycznego w Krakowie ( Członek Wspierający SPH).

Licznie przybyłych, gości i członków SPH w liczbie ponad 80 osób, powitała Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia. Szczególnie serdecznie powitała: V-ce Prezydenta Miasta Krakowa mgr inż. Tadeusza Trzmiela wraz z Małżonką, Radną Sejmiku Małopolskiego mgr Teresę Starmach, Pełnomocnika Wojewody ds. Organizacji Pozarządowych mgr inż. Annę Tarnawską, Przewodniczącego Rady Chorągwi Krakowskiej Druha hm Bogdana Nowaka, Komendanta Chorągwi Krakowskiej Druha hm Pawła Grabkę, byłych Komendantów Chorągwi Krakowskiej obecnych na Spotkaniu Druhów: hm Tadeusza Prokopiuka, hm Andrzeja Krzyworzekę, hm Jarosława Balona i hm Jerzego Klinika, byłego Komendanta Chorągwi Tarnowskiej Druha hm Jerzego Pajdo, byłego zastępcę Komendanta Chorągwi Nowosądeckiej Druha hm Kazimierza Czyrnka oraz Profesorów Wyższych Uczelni, Druhów: hm Józefa Lipca, hm Adama Jelonka, hm Janusza Sowę.

Warto podkreślić, że:

 • swoja obecnością zaszczyciło nas czterech V-ce Prezydentów Miasta Krakowa: aktualnie pełniący funkcje mgr inż. Tadeusz Trzmiel oraz byli V-ce Prezydenci: mgr inż. Marian Kulig, mgr Jan Nowak i mgr Teresa Starmach,
 • na spotkanie przybyły Osoby z różnych stron Polski, m. in. z Warszawy, Tarnowa, Nowego Sącza , Limanowej i Mucharza.

Po powitaniu zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia:
Za wieloletnią, aktywną działalność instruktorską na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Druhny: hm Magdalena Migacz i hm Alicja Szydło zostały odznaczone Złotymi Krzyżami „Za Zasługi dla ZHP”. Odznaczenia Druhnom wręczył Przewodniczący Rady Chorągwi Krakowskiej Druh hm Bogdan Nowak.

V-ce Prezydent m. Krakowa, mgr inż. Tadeusz Trzmiel za szczególne zasługi dla m. Krakowa i jego mieszkańców udekorował w/w Druhny Odznakami „HONORIS GRATIA”.
Komendant Chorągwi, Druh hm Paweł Grabka, doceniając Ich wkład w rozwój harcerstwa Chorągwi Krakowskiej ZHP i organizację Jubileuszowych Uroczystości harcerskich w swoich środowiskach, wręczył kolejnej grupie członków SPH i byłych instruktorów, Honorowe Odznaki z okazji 100-lecia Harcerstwa Chorągwi Krakowskiej w stopniu brązowym Otrzymali je:
hm Marek Dobosz
hm Władysław Dobosz - SPH
hm Eleonora Urbaniec - SPH
hm Zbigniew Urbaniec - SPH
phm Anna Piasecka - SPH
phm Maria Trylska - SPH
hm Maria Wójcik - SPH
hm Monika Wic
hm Jerzy Pajdo
hm Małgorzata Słowik - SPH
hm Piotr Koczanowski
hm Stanisław Reizer - SPH
hm Ryszard Kruk
hm Andrzej Bohosiewicz - SPH
hm Kazimierz Czyrnek
hm Wojciech Dąbrowski

Prezes Zarządu SPH Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska wręczyła
wyróżnienia Stowarzyszenia, i tak:
Medale „Za Zasługi dla SPH” otrzymali:
hm Danuta Bobek
mgr Teresa Chmielarz-Bryndza
phm Andrzej Marcińczyk
hm Krzysztof Poniedziałek
Odznaki ”Zasłużony dla SPH” otrzymali:
hm Janusz Wojtycza
hm Jarosław Balon
Ewelina Kaczanowska
hm Bohdan Makary
Jakub Małota
phm Anna Piasecka
phm Maria Trylska
hm Małgorzata Twardowska-Białek

Pani Prezes wręczyła również nagrody książkowe naszym sternikom jachtowym za pracę w formie wolontariatu na Obozach Żeglarskich Stowarzyszenia. Otrzymali je:
Ewelina Kaczanowska
Jakub Małota
Barbara Marcińczyk
phm Andrzej Marcińczyk
Paweł Firlit

W imieniu wyróżnionych podziękowała mgr Teresa Chmielarz-Bryndza .
Wszystkim odznaczonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i dziękujemy za dotychczasową działalność.

Godnie przywitaliśmy w naszym Gronie nowego Członka Stowarzyszenia Druha hm Władysława Dobosza, który odebrał z rąk Pani Prezes Legitymację i Odznakę Członkowską.
Podniosły charakter pierwszej części spotkania podkreślały harcerskie piosenki znakomicie wkomponowane i poprowadzone przez Druha hm Jarosława Balona - oczywiście z nieodłączną gitarą.
Następnie V-ce Prezes Zarządu Druh hm Stanisław Piasecki, w formie prezentacji komputerowej połączonej z krótkim komentarzem, przedstawił informację o organizacyjnej, programowej i finansowo - gospodarczej działalności Stowarzyszenia w roku 2011.

Bardzo ważnym punktem Spotkania, oczekiwanym z dużym zainteresowaniem, jak się okazało słusznie, było wystąpienie Druha hm Józefa Lipca (profesora UJ) , który zaprezentował swoją nową książkę pt. „Harcerski Szlak”. W przerwie spotkania była okazja do zakupienia książki bezpośrednio u wydawcy, Pana dr Jarosława Falla z Firmy „FALL” oraz uzyskania cennej dedykacji od Autora. Warto dodać, że książka była rekomendowana przez nasze Stowarzyszenie.

W bogatym i atrakcyjnym programie Spotkania obejrzeliśmy komputerową prezentacja z Rejsu morskiego Stowarzyszenia „BAŁTYK 2011”, którą przygotował i zaprezentował Pan mgr inż. Marek Kiszka.
Swoje „5 minut” miał Gość Specjalny, Druh hm Wojciech Dąbrowski, który na Spotkanie przyjechał z Warszawy ( w 50-tą rocznicę pracy instruktorskiej uhonorowany został Odznaką 100-lecia Harcerstwa). Druh hm Wojciech Dąbrowski w roku 1962 mianowany został na stopień przewodnika (był wówczas drużynowym w krakowskim Zielonym Szczepie, a w latach 1967-1973 pełnił funkcję Komendanta Hufca „Wawel” w Krakowie. Później rozpoczął prace w Głównej Kwaterze ZHP w Warszawie i tam pozostał do dziś.

A na zakończenie spotkania jakby na smakowity deser Druh hm Jarosław Balon zaserwował nam znakomitą prezentację z wyprawy w Andy wraz z bardzo treściwym, pouczającym, a podanym krotko i dowcipnie komentarzem.

Przed spotkaniem i w czasie przerwy uczestnicy spotkania mogli zwiedzić mini wystawkę z działalności Stowarzyszenia przygotowaną przez Druha hm Stanisława Piaseckiego. Każdy z uczestników Spotkania otrzymał materiały reklamowe Stowarzyszenia (ulotkę i wizytówkę) oraz mógł zakupić pamiątkowy Kalendarz SPH na rok 2012.
W części nieoficjalnej wspaniała „wyżerka”: na gorąco żurek z wkładką i wspaniale przygotowana „zimna płyta” i napoje oraz rozmowy i wspomnienia, którym nie było końca.
Do następnego razu !!!!

4. Spotkanie „Wspomnień”

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Członków naszego Stowarzyszenia ( hm Adama Jelonka, hm Tadeusza Kubasa i phm Jacka Małoty) i odbyło się w dniu 3 lutego 2012 roku w budynku dawnej Szkoły Podstawowej Nr 40 przy ulicy Czackiego 11 (obecnie mieści się tu XXVIII Liceum Ogólnokształcące).

Spotkanie odbyło się w 55-tą rocznicę reaktywowania działalności harcerskiej (styczeń 1957 r.) na terenie Ludwinowa w oparciu o uczniów ówczesnej Szkoły .
Uczestnikami tego niezapomnianego i wzruszającego spotkania, w liczbie 29 osób, byli Instruktorzy i Harcerze 7 Drużyny Harcerzy i Zielonego Szczepu „Ludwinów”. Po odśpiewaniu pieśni „Złączeni węzłem” (Hymn 7 DH) Druh hm Tadeusz Kubas, prowadzący spotkanie, serdecznie powitał wszystkich przybyłych, a szczególnie serdecznie: Druha hm Adama Jelonka (b. Drużynowego 7-mej Drużyny Harcerzy i b. Komendanta Zielonego Szczepu „Ludwinów”), Panią mgr Zuzannę Dziuba (Panią Dyrektor XXVIII LO ), Druha hm Jerzego Klinika (b. Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP, Drużynowego Kręgu Instruktorów Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze) oraz Druha hm Stanisława Piaseckiego (V-ce Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie).
Następnie prowadzący spotkanie, Druh Tadeusz w krótkiej gawędzie przybliżył Uczestnikom Spotkania historię Ludwinowa - od czasów średniowiecza po dzień dzisiejszy, a także krótką historię Szkoły Podstawowej Nr 40 .

Z kolei głos zabrał Druh hm Adam Jelonek, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który opowiadał o początkach swojej działalności harcerskiej (do ZHP wstąpił 15 marca 1945 roku) i instruktorskiej ( w 1946 roku zorganizował 7 DH im. W. Jagiełły, którą prowadził przez kilkadziesiąt lat) ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1945 - 1949 oraz o niezapomnianych chwilach spędzonych na obozach stałych, wędrownych, żeglarskich i spływach Odrą i Wisłą.

Kolejny punkt programu - to zwiedzenie budynku Szkoły, a ponieważ większość uczestników Spotkania to byli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 40 wróciły wspomnienia sprzed kilkudziesięciu lat. Oczywiście przewodniczką była tutaj Pani mgr Zuzanna Dziuba, Dyrektorka XXVIII LO, która z dumą pokazywała poszczególne sale lekcyjne i pracownie szkolne. Faktycznie, baza szkoły oraz jej osiągnięcia wzbudziły uznanie uczestników spotkania. W podziękowaniu, Pani Dyrektor otrzymała od uczestników Spotkania specjalny adres i bukiet kwiatów, a w pięknych słowach za możliwość zorganizowania Spotkania podziękował Jej Druh Stanisław Turek. Pani Dyrektor ze swojej strony podziękowała za zorganizowanie spotkania i zaapelowała o organizację kolejnych.
Organizatorzy przygotowali na Spotkanie okolicznościowy Śpiewniczek i jak się okazało nikt nie zapomniał śpiewanych przed laty piosenek.
Druga, nieoficjalna i wspomnieniowa, część spotkania odbyła się w sąsiedztwie szkoły w Restauracji Hotelu „WILGA” i trwała się do późnych godzin nocnych. A było co wspominać.
Do następnego SPOTKANIA !!!!

5. „Harcerski Szlak” (nowa książka Druha hm Józefa Lipca)

To tytuł Książki napisanej przez Druha hm Józefa Lipca, związanego z harcerstwem Nowego Sącza i Krakowa o specjalności zuchowej i harcerskiej, aktualnie profesora i Kierownika Katedry Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, członka naszego Stowarzyszenia. Książkę rozpoczyna przepiękna „Gawęda na stulecie”, którą Autor wygłosił w dniu 15 stycznia 2010 roku w Nowohuckim Centrum Kultury podczas uroczystego Koncertu zorganizowanego przez Zarząd SPH z okazji 100-lecia Harcerstwa i 10-lecia powstania Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Dalsze rozdziały książki w jej pierwszej części zatytułowanej „Słowo o Harcerstwie” noszą tytuły: Przestrzeń i czas wartości harcerskich; Fenomenologia nieprzetartych szlaków; Olimpizm i harcerstwo w poszukiwaniu nowej wspólnoty oraz Rozprawa o metodzie. Druga część książki to „Harcerskie Lata”, czyli wspomnienia z działalności harcerskiej i instruktorskiej Druha hm Józefa Lipca. Zawarte w książce bardzo ciekawe rozważania mogą stanowić podstawę do przygotowania gawęd, dyskusji, a na pewno skłaniają do rozważań na poruszane w nich tematy, dają również możliwość poznania drogi życiowej Autora. Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o zakupie kilkudziesięciu egzemplarzy książki i bezpłatnym ich przekazaniu jako pomocy metodycznej. Otrzymają ją: Komendanci Chorągwi ZHP, Komendanci Hufców Krakowskiej Chorągwi ZHP oraz Główna Kwatera ZHP i Komenda Chorągwi Krakowskiej ZHP. Będzie to prezent z okazji zbliżającego się Dnia Myśli Braterskiej (22 lutego 2012 roku). Dziękujemy Autorowi Druhowi hm Józefowi Lipcowi za trud związany z napisaniem i wydaniem książki.

6. Obóz żeglarski Stowarzyszenia „JEZIORAK 2012”

Zarząd SPH planuje organizacje kolejnego Obozu Żeglarskiego Stowarzyszenia w terminie od 6 do 16 lipca 2012 roku na Jeziorze Jeziorak k/Iławy - „JEZIORAK 2012”
Jaziorak jest najdłuższym jeziorem w Polsce i ma 30 km długości, centrum żeglarstwa to miasto Iława, gdzie znajduje się wiele przystani oferujących dla żeglarzy szereg atrakcji. Jeziorak połączony jest Kanałem Elbląskim z Zalewem Wiślanym i Jeziorem Drwęckim.
Zarząd SPH wyczarterował na Obóz n/w łodzie żaglowe:
„TANGO 730S” – 1 sztuka
„SASANKA 660 SN” – 2 sztuki
„SPORTINA 682” – 1 sztuka
„CONRAD 600” – 1 sztuka

Jachty posiadają pomocnicze silniki przyczepne : MERKURY 4 KM.
Wyczarterowane jachty zacumowane są w miejscowości Siemiany w Leśniczówce o nazwie Jeziorno. Port znajduje się ok. 0,5 km za Siemianami w kierunku Jeżwałdu, a dokładnie przy przejściu z Jezioraka na Jezioro Płaskie. Do portu dojeżdża się polną drogą skręcając z drogi głównej w Siemianach na Hotel Zamek.
W Obozie mogą uczestniczyć : członkowie Stowarzyszenia, uczestnicy poprzednich Obozów Żeglarskich SPH oraz uczestnicy kursów teoretycznych na stopień żeglarza jachtowego organizowanych przez Stowarzyszenie.

Koszt Obozu : 800,- zł (słownie: osiemset zł) – koszty dojazdu / powrotu leżą po stronie uczestników.
I rata - 200,- zł przy wpisie – luty 2012 roku
II rata - 300,- zł do 30 kwietnia 2012 roku
III rata – 300,- zł do 15 czerwca 2012 roku
Wpłaty należy dokonywać tylko i wyłącznie przelewem na konto Stowarzyszenia:
PKO S.A. I/O Kraków , ul. Wielopole 19
Nr 71 1020 2892 0000 5602 0149 0937
Z dopiskiem: Obóz Żeglarski 2012

Ramowy program:
06.07.2012 (piątek) - zbiórka o godz. 6.00 (parking Carrfoura przy ul Zakopiańskiej 62), wyjazd ; po południu od godz. 16.00 odbiór łodzi
07.07. – 15.07.2012 – szkolenie praktyczne na Jeziorze Jeziorak;
15.07.2012 (niedziela) - po południu zdanie łodzi, kolacja, wyjazd do Krakowa
16.07.2012 (poniedziałek) - przyjazd w godzinach porannych do Krakowa

Zapisy:
Zgłoszenia przyjmuje hm Stanisław Piasecki ; tel. 784 035 623 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Obóz zagraniczny Stowarzyszenia „Chorwacja 2012”

Zarząd SPH informuje, że na zaproszenia naszych Przyjaciół, IZVIDAĆI z Kutiny planuje organizację Obozu Zagranicznego do Chorwacji w terminie: 10 – 21 sierpień 2012 roku. W Obozie mogą wziąć udział Członkowie Stowarzyszenia wraz z Rodziną i dzieci od 14 lat oraz Instruktorzy/Harcerze Seniorzy Chorągwi Krakowskiej ZHP wraz z Rodziną.
Program Obozu: siedem dni pobytu w miejscowości Veli Lośinj na Wyspie CRES k/Rijeki (zakwaterowanie w Willi „SAN”+ śniadanie i obiadokolacja) i dwa dni pobytu w Kutinie (zakwaterowanie i wyżywienie w domach u Izvidaći). Przejazd autokarem.

Koszt udziału w Obozie :
300,- euro (noclegi, wyżywienie)
400,- złotych (koszty autokaru)

Wpłaty złotówkowe należy dokonywać tylko i wyłącznie przelewem na konto Stowarzyszenia:
PKO S.A. I/O Kraków , ul. Wielopole 19
Nr 71 1020 2892 0000 5602 0149 0937
Z dopiskiem: Obóz Chorwacja 2012

Wpłaty w EURO przyjmuje na KP Druhna hm Magdalena Migacz
Zapisy i wpisowe w wysokości 100,- euro (na KP) lub 400,- zł (przelew) od osoby przyjmuje Druhna hm Magdalena Migacz – Kwatermistrz Obozu (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Tel. 505 207 333 Pozostała kwota do wpłaty (w ratach) – terminy wpłat zostaną ustalone na spotkaniu Uczestników Obozu po zakończeniu rekrutacji. Zgłoszenia (bez wpłat) przyjmują również:
hm Danuta Noszka-Leśniewska ; tel. 501 342 267; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
hm Stanisław Piasecki; tel. 784 035 623 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Liczba miejsc ograniczona (42 miejsca); o umieszczeniu na liście uczestników Obozu decyduje kolejność zgłoszeń.
Ogólny Program:
10.08.2012 (piątek) - wyjazd w godzinach wieczornych, przejazd przez Słowację, Węgry, Chorwację
11.08.2012 (sobota) – przyjazd do Hotelu/Willi , zakwaterowanie, obiadokolacja
11.08 – 18.08.2012 - pobyt w Hotelu (7 noclegów) , możliwość uczestnictwa w wycieczkach fakultatywnych
18.08.2012 (sobota) - śniadanie, wyjazd do Kutiny
18.08 – 20.08.2012 - pobyt w domach u IZVIDACI (2 noclegi)
20.08.2012 (poniedziałek) – po południu wyjazd do Polski
21.08.2012 (wtorek) - przyjazd w godzinach porannych do Krakowa

Przedstawiciele Kierownictwa IZVIDACI dokonali dla nas formalnej rezerwacji miejsc w Willi SAN, podpisując stosowną Umowę (cena od osoby to 34 euro dziennie – nocleg i wyżywienie). Poniżej informacja z ich strony internetowej – www.scout-betlehem.hr (tekst oryginalny):

“Trzech członków delegacji oddział był obecny w Veli Losinj w przeglądzie ofert na zakwaterowanie naszych przyjaciół z Krakowa podczas ich przyjazdu do Chorwacji w przyszłym roku. Milka, jelenie i Pepin byli gośćmi obiektu właścicieli Catering Villa San. Przeprowadzono szczegółowe ustalenia dotyczące zakwaterowania, wyżywienia, basen i wycieczki. Villa San jest jak sen. Nad samym morzem z pięknym widokiem, z dużą ilością miejsca na zewnątrz tarasy, pełnej zieleni i solidna obudowa w pokojach. Jedzenie jest doskonałe menu z wyborem obsługujących śniadanie i kolacja na podstawie w formie bufetu. Za to wszystko bardzo rozsądne ceny. Pod koniec tego pięknego wycieczkę reszta jest, że mamy wreszcie potwierdzenie przybycia gości z Polski w czasie z 11 do 17 Sierpień 2011 Po spędzeniu czasu w Veli Losinj, nasi goście będą dwa dni w Kutina i być zakwaterowane w domach i jeden dzień piknik w ICP”

8. Biuro Stowarzyszenia

Zarząd SPH informuje, że Biuro Stowarzyszenia znajdujące się w MDK „Dom Harcerza” w Krakowie, ul. Reymonta 18; pokój nr 200, i jest czynne w każdą środę w godz. 16.00 – 18.00, począwszy od 27.04.2011r. Kierownikiem Biura jest Sekretarz Zarządu SPH Druhna hm Magdalena Migacz. Zapraszamy.

9. Sprawy finansowe:

 1. składki członkowskie
  Przypominamy nr konta bankowego, na które można wpłacać za składki członkowskie SPH (zarówno bieżące jak i zaległe).
  PKO Bank Polski S.A. I O/Kraków, nr 71-1020-2892-0000-5602-0149-0937
  W dalszym ciągu obowiązuje uchwała Zarządu, że składki członkowskie są dobrowolne, co do wysokości składki, ale trzeba je opłacać. Jest to obowiązek wynikający ze Statutu naszego Stowarzyszenia.
 2. wpływy z 1%
  jak co roku zwracamy się do członków SPH z prośbą, aby 1% swojego podatku dochodowego za rok 2011 wpłacili na rzecz naszego Stowarzyszenia. oraz zachęcili swoje Rodziny, przyjaciół i znajomych do wsparcia naszej działalności w podobny sposób. Podajemy (dla przypomnienia) nr KRS 0000114184. Ten numer wpisujemy w swoim PIT, który składamy w Urzędzie Skarbowym.
  Równocześnie serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy w latach poprzednich przekazywali 1% na rzecz naszego Stowarzyszenia.

8. Pomoc socjalna

Zarząd SPH na swoim posiedzeniu w dniu 19.10.2011 na wniosek Przewodniczącej Komisji Socjalnej, Druhny hm Krystyny Wywiał podjął Uchwałę o przyznaniu trzech zapomóg pieniężnych ( po 300,- zł) dla najbardziej potrzebujących pomocy Członków naszego Stowarzyszenia. Środki zostały przelane na wskazane konta w listopadzie ubiegłego roku.

Jednocześnie informujemy, że również na wniosek Przewodniczącej Komisji Socjalnej, Druhny Krystyny Wywiał wystąpiliśmy do Organizatorów Akcji „Dobra Paczka” i Banku Żywności o objęcie opieką 18 osób (potrzebujących pomocy i wsparcia), członków SPH.

9. Dzień „Myśli Braterskiej” - Benefis Druha hm Stanisława Spólnika

Dzień Myśli Braterskiej to obchodzony na całym świecie dzień przyjaźni i braterstwa. Idea ustanowienia tego święta zrodziła się na IV Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 roku w Stanach Zjednoczonych. Wybrano 22 lutego – dzień urodzin zarówno założyciela skautingu, sir Roberta Baden – Powella oraz jego żony Olave Baden-Powell.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie postanowił, na stałe, włączyć obchody Dnia Myśli Braterskiej do kalendarza działań proponowanych członkom Stowarzyszenia.

W roku bieżącym spotkanie z okazji Dnia Myśli Braterskiej odbędzie się w dniu 5 marca 2012 roku w Sali Widowiskowej Domu Kultury Kraków-Podgórze przy ulicy Sokolskiej 13 jako wspólne przedsięwzięcie Zarządu SPH i Kierownictwa Kręgu Instruktorów Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze. Spotkanie zostanie zorganizowane z okazji 55-lecia wstąpienia do ZHP Druha hm Stanisława Spólnika – członka założyciela i przez 12 lat Sekretarza Zarządu naszego Stowarzyszenia.
Zapraszamy wszystkich do udziału !!!!

10. VII Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia zwołuje, na dzień 31 marca 2012 roku (sobota) obrady VII Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury/Dom Harcerza, ul. Reymonta 18 ; 30- 059 Kraków.
Rozpoczęcie zebrania o godz. 11:00

Sekretarz SPH Prezes SPH

hm Magdalena Migacz hm Danuta Noszka-Leśniewska
Kraków, dnia 17.02.2012 r.

1. Akcja „Jubilat”

W ramach obchodów 100-lecia Harcerstwa oraz w celu uhonorowania najstarszych (80 lat i więcej) Członków naszego Stowarzyszenia Zarząd SPH w Krakowie zorganizował Akcję „Jubilat 2011”.

W bieżącym roku Jubilatami byli: bardzo zasłużeni dla ZHP instruktorzy Seniorzy - Druhna hm Danuta Bobek, Druh hm Adam Jelonek oraz wspierający od wielu lat krakowskie harcerstwo Pan mgr Jan Nowak - były Wiceprezydent Miasta Krakowa.

Spotkanie odbyło się w dniu 12 czerwca 2011 rok (sobota) i podobnie jak w roku ubiegłym w gościnnym w Forcie Olszanica, Filii Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie.

Uczestników spotkania, a w szczególności Jubilatów, powitali: hm Danuta Noszka-Leśniewska – Prezes SPH i hm Zbigniew Sabiński Gospodarz Obiektu.

Następnie każdy z Jubilatów miał możliwość zaprezentowania swojej drogi harcerskiej. Szalenie interesujące wspomnienia każdego Jubilata były żywo odbierane przez uczestników spotkania a wystąpienie kończyła śpiewana na Jego życzenia piosenka. Dla upamiętnienia spotkania każdego z Jubilatów uhonorowano okolicznościowym listem gratulacyjnym podpisanym przez wszystkich jego uczestników i kotylionem nawiązującym do miejsca spotkania.

W części drugiej spotkania rozmowy kuluarowe świetnie komponowały się z przygotowanym pod kierunkiem Druhny hm Marii Sabińskiej poczęstunkiem, a to: kiełbaskami z grilla, ciastem, owocami i napojami - bardzo harcerskimi.

Spotkanie było bardzo udane dzięki pracy wielu osób, a w szczególności: bardzo dobre przygotowane organizacyjne to zasługa: hm Alicji Szydło, hm Zbigniewa Sabińskiego i hm Wiesława Górnisiewicza. Spotkania w ramach akcji „Jubilat” będą organizowane w następnych latach.