Spis treści

14. Finanse Stowarzyszenia

 • darowizny:
  w roku bieżącym na konto Stowarzyszenia wpłynęły środki finansowe w formie darowizny w wysokości 7.375,- zł, od:
  • Gmina Mucharz - 4.000,- zł (dotacja na Obóz Żeglarski SPH)
  • Darczyńca z Wielunia – 200,- zł
  • Darczyńca z Leszna - 50,- zł
  • Darczyńcy z Krakowa – 3.125,- zł
 • granty
  Stowarzyszenie otrzymało od Wojewody Małopolskiego kwotę 7.875,- zł na realizację zadania publicznego „Aktywizacja seniorów przy wykorzystaniu ich własnych kompetencji i umiejętności, w szczególności poprzez działania podejmowane na rzecz osób potrzebujących wsparcia”. W ramach tego zadania zostały zorganizowane dwa kursy komputerowe (dla 24 osób) i kurs żeglarski (dla 26 osób).
 • składki członkowskie
  W bieżącym roku znacznie poprawiła się „ściągalność” składek członkowskich. Według zestawienia przygotowanego przez Druhnę hm Krystynę Wywiał na dzień 1 września 2011 roku składkę członkowską wpłaciły 44 osoby na kwotę 2990 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt zł).

Przypominamy nr konta bankowego, na które można wpłacać za składki członkowskie SPH (zarówno bieżące jak i zaległe).

PKO Bank Polski S.A. I O/Kraków, nr 71-1020-2892-0000-5602-0149-0937

W dalszym ciągu obowiązuje uchwała Zarządu, że składki członkowskie są dobrowolne co do wysokości składki, ale trzeba je opłacać. Jest to obowiązek wynikający ze Statutu naszego Stowarzyszenia.

 • wpływy z 1%

Jak co roku zwracamy się do członków SPH z prośbą, aby 1% swojego podatku dochodowego za rok 2011 wpłacili na rzecz naszego Stowarzyszenia. oraz zachęcili swoje Rodziny, Przyjaciół i znajomych do wsparcia naszej działalności w podobny sposób. Podajemy (dla przypomnienia) nr KRS 0000114184. Ten numer wpisujemy w swoim PIT, który składamy w Urzędzie Skarbowym.

Równocześnie serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy w latach poprzednich przekazywali 1% na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Poniżej podajemy wykaz wpływów z 1% w latach poprzednich i w roku bieżącym z podziałem na miejscowości.

Urząd Skarbowy 2007 2008 20092010 2011województwo
Kraków 2566,57 2074,9 2926,2 3897,6 2904,9 małopolskie
Białystok 68,3         podlaskie
Olsztyn     72,7   1200 warmińsko-mazurskie
Tuchola 252,2 252,4 56,2   3,6 kujawsko-pomorskie
Warszawa 81 1011,2 1055,3 612 932,9 mazowieckie
Jaworzno 146,8         śląskie
Wrocław 108,7 71,2 130,8 94,3   dolnośląskie
Bydgoszcz   27,7 142,7     kujawsko-pomorskie
Wołomin   348,2 527,3 245,5   mazowieckie
Wieluń   78,8   190 42,7 łódzkie
Łódź   20,6   37,7 168,5 łódzkie
Poznań   117 181,6 333   wielkopolskie
Zabrze   152,3 261,1     śląskie
Gliwice         63,1 śląskie
Gorzów Wlkp.         102,7 lubuskie
Miechów         8,4 małopolskie
Starogard Gd.         33,5 pomorskie
Mława         12 mazowieckie
Sucha Besk.         49,6 małopolskie
Przemyśl         90,9 podkarpackie
Elbląg         620 pomorskie
Gdańsk   65,2   91,2   pomorskie
Siemiatycze     63,1 39,9   podlaskie
Siemianowice       31,3 71,9 śląskie
Zamość       26,5   lubelskie
Wadowice       43,5   małopolskie
Włocławek       74,5 81,9 pomorskie
Pabianice       0,7   łódzkie
Gdynia       237   pomorskie
Razem 3223,57 4219,5 5417 5954,7 6386,5  

W stosunku do roku ubiegłego wzrost o 7,25 %.

15. Członkowie Stowarzyszenia (stan na dzień 21.03.2012 r.)

 1. a) Członkowie Zwyczajni
  Stowarzyszenie liczy 165 Osób ( w tym 23 Osoby z Nowotarskiego Koła SPH)
 2. b) Członkowie Honorowi
  • prof. Jacek Majchrowski (Prezydent Miasta Krakowa ) – od 18.03.2010 r.
  • mgr inż. Tadeusz Trzmiel (Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa) – od 18.03.2010 r.
  • mgr Wacław Wądolny (Wójt Gminy Mucharz) – od 18.03.2010 r.
 3. c) Członkowie Wspierający
  • Krakowskie Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne Sp. z o.o.; Prezes Zarządu, mgr Andrzej Krzyworzeka – od 03.09.2009 r.
  • Firma „HYMATIK”; Właściciel Pan Jacek Małota – od 07.01.2010 r.
  • Firma „RUSTYKAL”; Właściciel Pan Andrzej Marcińczyk – od 04.03.2011 r.

16. Akcja „JUBILAT”

W ramach obchodów 100-lecia Harcerstwa oraz w celu uhonorowania najstarszych (80 lat i więcej) instruktorów Seniorów ZHP - naszych Członków : hm Danuta Bobek, hm Adam Jelonek oraz mgr Jan Nowak Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie zorganizował Akcję „Jubilat 2011”.

Spotkanie odbyło się w dniu 12 czerwca 2011 rok (sobota) . Rozpoczęło się godz. 16.00 w Forcie Olszanica, Filii Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie.

Uczestników spotkania powitali: hm Danuta Noszka-Leśniewska – Prezes SPH i hm Zbigniew Sabiński, Gospodarz Obiektu. W programie poza piosenkami, każdy z Jubilatów miał możliwość zaprezentowania swojej drogi harcerskiej. Wystąpienie każdego Jubilata kończyła śpiewana na Jego życzenia piosenka. Każdego z Jubilatów uhonorowano okolicznościowym listem gratulacyjnym podpisanym przez wszystkich uczestników spotkania i upominkiem nawiązującym do miejsca spotkania tj. kotylionem.

W części drugiej spotkania rozmowy kuluarowe świetnie komponowały się z przygotowanym pod kierunkiem Druhny hm Marii Sabińskiej poczęstunkiem, a to: kiełbaskami z grilla, ciastem, owocami i napojami - bardzo harcerskimi.

Spotkanie było bardzo udane dzięki pracy wielu osób, a w szczególności: bardzo dobre przygotowane organizacyjne to zasługa: hm Alicji Szydło, hm Zbigniewa Sabińskiego i hm Wiesława Górnisiewicza. Spotkania takie będą organizowane w następnych latach.

19. Akcja „LOKAL”

Aby usprawnić swoją działalność Zarząd SPH poświecił dużo czasu na znalezienie lokalu na biuro Stowarzyszenia. Dzięki zaangażowaniu I V-ce Prezesa SPH hm Stanisława Piaseckiego oraz Pani Dyrektor MDK „Domu Harcerza” przy ul. Reymonta w Krakowie, Druhny hm Alicji Szydło stało się to realne. Wspólnie z Komendą Hufca ZHP Kraków-Krowodrza będziemy mogli korzystać z pokoju w „Domu Harcerza”, który został wyremontowany i (bardzo gustownie) umeblowany. Nareszcie w jednym miejscu

Zarząd SPH informuje, że Biuro Stowarzyszenia znajdujące się w MDK „Dom Harcerza” w Krakowie, ul. Reymonta 18; pokój nr 200, i jest czynne w każdą środę w godz. 16.00 – 18.00, począwszy od 27.04.2011r. Kierownikiem Biura jest Sekretarz Zarządu SPH Druhna hm Magdalena Migacz. Zapraszamy.

22. Spotkanie „Wspomnień”

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Członków naszego Stowarzyszenia ( hm Adama Jelonka, hm Tadeusza Kubasa i phm Jacka Małoty) i odbyło się w dniu 3 lutego 2012 roku w budynku dawnej Szkoły Podstawowej Nr 40 przy ulicy Czackiego 11 (obecnie mieści się tu XXVIII Liceum Ogólnokształcące).

Spotkanie odbyło się w 55-tą rocznicę reaktywowania działalności harcerskiej (styczeń 1957 r.) na terenie Ludwinowa w oparciu o uczniów ówczesnej Szkoły .

Uczestnikami tego niezapomnianego i wzruszającego spotkania, w liczbie 29 osób, byli Instruktorzy i Harcerze 7 Drużyny Harcerzy i Zielonego Szczepu „Ludwinów”. Po odśpiewaniu pieśni „Złączeni węzłem” (Hymn 7 DH) Druh hm Tadeusz Kubas, prowadzący spotkanie, serdecznie powitał wszystkich przybyłych, a szczególnie serdecznie: Druha hm Adama Jelonka (b. Drużynowego 7-mej Drużyny Harcerzy i b. Komendanta Zielonego Szczepu „Ludwinów”), Panią mgr Zuzannę Dziuba (Panią Dyrektor XXVIII LO ), Druha hm Jerzego Klinika (b. Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP, Drużynowego Kręgu Instruktorów Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze) oraz Druha hm Stanisława Piaseckiego (V-ce Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie).

Następnie prowadzący spotkanie, Druh Tadeusz w krótkiej gawędzie przybliżył Uczestnikom Spotkania historię Ludwinowa - od czasów średniowiecza po dzień dzisiejszy, a także krótką historię Szkoły Podstawowej Nr 40 .

Z kolei głos zabrał Druh hm Adam Jelonek, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który opowiadał o początkach swojej działalności harcerskiej (do ZHP wstąpił 15 marca 1945 roku) i instruktorskiej ( w 1946 roku zorganizował 7 DH im. W. Jagiełły, którą prowadził przez kilkadziesiąt lat) ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1945 - 1949 oraz o niezapomnianych chwilach spędzonych na obozach stałych, wędrownych, żeglarskich i spływach Odrą i Wisłą.

Kolejny punkt programu - to zwiedzenie budynku Szkoły, a ponieważ większość uczestników Spotkania to byli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 40 wróciły wspomnienia sprzed kilkudziesięciu lat. Oczywiście przewodniczką była tutaj Pani mgr Zuzanna Dziuba, Dyrektorka XXVIII LO, która z dumą pokazywała poszczególne sale lekcyjne i pracownie szkolne. Faktycznie, baza szkoły oraz jej osiągnięcia wzbudziły uznanie uczestników spotkania. W podziękowaniu, Pani Dyrektor otrzymała od uczestników Spotkania specjalny adres i bukiet kwiatów, a w pięknych słowach za możliwość zorganizowania Spotkania podziękował Jej Druh Stanisław Turek. Pani Dyrektor ze swojej strony podziękowała za zorganizowanie spotkania i zaapelowała o organizację kolejnych.

Organizatorzy przygotowali na Spotkanie okolicznościowy Śpiewniczek i jak się okazało nikt nie zapomniał śpiewanych przed laty piosenek.

Druga, nieoficjalna i wspomnieniowa, część spotkania odbyła się w sąsiedztwie szkoły w Restauracji Hotelu „WILGA” i trwała się do późnych godzin nocnych. A było co wspominać.

Do następnego SPOTKANIA !!!!

23. Realizacja zadania publicznego zleconego przez Wojewodę Małopolskiego

Zarząd Stowarzyszenia w ramach realizacji zadania publicznego („Aktywizacja Seniorów przy wykorzystaniu ich własnych kompetencji i umiejętności, w szczególności poprzez działania podejmowane na rzecz osób potrzebujących wsparcia”) zleconego przez Wojewodę Małopolskiego (dotacja w wysokości 7.875,- zł) zrealizował n/w kursy:

a) Kurs teoretyczny na stopień żeglarza jachtowego (80 godz.)

Kurs został zorganizowany się w terminie od 08.10.2011 do 29.12.2011. Zajęcia teoretyczne (40 godzin wykładów) odbywały się w Sali Konferencyjnej MDK „Dom Harcerza” w Krakowie. Prowadzili je: Jerzy Klinik, Jacek Małota, Andrzej Marcińczyk, Maciej Struś, Ryszard Wójcik - nasi doświadczeni żeglarze, posiadający patenty Kapitana Jachtowego i Instruktora Żeglarstwa.

Zajęcia praktyczne (40 godzin) to pływanie na Bagrach w Krakowie (łodzie typu „OMEGA”) oraz prace bosmańskie związane z wyciągnięciem łodzi żaglowych na brzeg (30.10.2011) i ich zabezpieczeniem przed sezonem zimowym. W kursie wzięło udział 26 uczestników i o dziwo - frekwencja na zajęciach była prawie 100 procentowa. Na zakończenie uczestnicy musieli zdać egzamin wewnętrzny (testy teoretyczne z przedmiotów: budowa jachtów, przepisy, meteorologia, teorii manewrowania i żeglowania, locja, ratownictwo oraz wykazać się umiejętnością wiązania węzłów żeglarskich). Nie było łatwo, część osób musiała zdawać egzamin poprawkowy, ale wszyscy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym, a stosowne dyplomy i zaświadczenia o udziale w kursie odebrali z rąk V-ce Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, Druha hm Stanisława Piaseckiego.

Dalsza część szkolenia praktycznego odbędzie się w lipcu przyszłego roku na Obozie Żeglarskim SPH na Jeziorze Jeziorak k/Iławy.

b) Kurs komputerowy II stopnia w Krakowie (48 godz.)

I Kurs został zorganizowany w Krakowie w terminie od 12.10.2011 do 28.12.2011; w Pracowni Komputerowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 17 w Krakowie, przy ulicy Fredry 65. Zajęcia, w których wzięło udział 14 osób prowadziła Pani mgr Ewa Frett. W trakcie 48 godzinnego kursu uczestnicy mogli pogłębić swoja wiedzę informatyczną w następujących zagadnieniach: System operacyjny – Windows (ME); edytor tekstu MS WORD; Program graficzny – PAINT; zakładanie stron internetowych; Internet ( Poczta elektroniczna, foldery i reguły wiadomości, komunikacja przez Internet, wyszukiwanie zaawansowane); arkusz kalkulacyjny MS EXCEL; wirusy komputerowe i ochrona antywirusowa oraz programy edukacyjne i multimedialne. Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymał Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Podczas sympatycznego spotkania uroczystego wręczenia „Zaświadczeń…” dokonał V-ce Prezes Zarządu, Druh hm Stanisław Piasecki.

Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Szkoły, mgr Alicji Kapci za możliwość zorganizowania kursu na terenie Szkoły.

c) Kurs komputerowy II stopnia w Jaszczurowej (48 godz.)

II Kurs został zorganizowany wspólnie z Panem mgr Wacławem Wądolnym - Wójtem Gminy Mucharz w terminie od 10.10.2011 do 31.12.2011. Zajęcia odbywały się w Pracowni Komputerowej Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej. Zajęcia, w których wzięło udział 10 osób prowadził Pan mgr inż. Daniel Paleczny. W trakcie 48 godzinnego kursu uczestnicy mogli pogłębić swoja wiedzę informatyczną w podobnym zakresie jak na kursie w Krakowie.

Uroczyste wręczenie Dyplomów ukończenia kursu odbyło się w Sali Plenarnej Urzędu Gminy Mucharz z udziałem Wójta Gminy Mucharz Pana mgr Wacława Wądolnego i V-ce Prezesa Zarządu SPH Druha hm Stanisława Piaseckiego. Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi Szkoły, mgr Wiesławowi Malinkiewiczowi za możliwość zorganizowania na terenie Szkoły kursu oraz Pani mgr Teresie Chmielarz- Bryndzy z Urzędu Gminy za pomoc w organizacji kursu.

24. Dzień Myśli Braterskiej - Benefis Druha hm Stanisława Spólnika

Dzień Myśli Braterskiej to obchodzony na całym świecie dzień przyjaźni i braterstwa. Idea ustanowienia tego święta zrodziła się na IV Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 roku w Stanach Zjednoczonych. Wybrano 22 lutego – dzień urodzin zarówno założyciela skautingu, sir Roberta Baden – Powella oraz jego żony Olave Baden-Powell.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie postanowił, na stałe, włączyć obchody Dnia Myśli Braterskiej do kalendarza działań proponowanych członkom Stowarzyszenia. W roku ubiegłym z tej okazji spotkaliśmy się w Nowohuckim Centrum Kultury.

Natomiast w roku bieżącym z okazji Dnia Myśli Braterskiej został zorganizowany benefis Druha hm Stanisława Spólnika, członka założyciela i przez 12 lat Sekretarza Zarządu naszego Stowarzyszenia, który 55 lat temu wstąpił do ZHP w Łagiewnikach tam rozpoczął swoją długą i owocną działalność instruktorską.

Benefis odbył się w dniu 5 marca (tj w poniedziałek) w Sali Widowiskowej Domu Kultury Kraków-Podgórze przy ulicy Sokolskiej 13, z inicjatywy dh hm Jerzego Klinika, Drużynowego Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze, (jako wspólne przedsięwzięcie Kręgu Instruktorów Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze, Zarządu SPH i Komendy Hufca ZHP Kraków-Podgórze), który zaproponował, poświęcić go właśnie Druhowi hm Stanisławowi Spólnikowi.

Spotkanie rozpoczął Druh hm Jerzy Klinik od wprowadzenia i powitania Jubilata Druha hm Stanisława Spólnika i Jego Rodziny (Małżonki Bogusławy, Córek Katarzyny i Agnieszki, Zięcia, Wnuka i Wnuczki). Symboliczną watrę zapalili hm Stanisław Spólnik oraz hm Joanna Siekaniec. Kilka zaśpiewanych harcerskich piosenek sprawiło, że zrobiło się nie tylko uroczyście ale i przytulnie, miło i przyjaźnie. Prowadzący spotkanie hm Jerzy Klinik serdecznie powitał licznie przybyłych Instruktorów Seniorów, a w szczególności: byłego V-ce Prezydenta Miasta Krakowa, mgr inż. Mariana Kuliga, Komendanta Krakowskiej Chorągwi ZHP Druha hm Pawła Grabki; Prezesa SPH w Krakowie Druhnę hm Danutę Noszkę-Leśniewską, Przewodniczącego Rady Dzielnicy IX Łagiewnki – Borek Fałęcki p. Krzysztofa Muchę, Prezesa Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego Edwarda Kucałę, V-ce Prezesów SPH, Druhów hm Stanisława Piaseckiego i hm Wiesława Wójcika, Komendantkę Hufca ZHP Kraków-Podgórze Druhnę hm Joannę Siekaniec, byłych Komendantów Chorągwi Krakowskiej ZHP hm Władysława Pancerza i hm Tadeusza Prokopiuka i byłych Hufcowych Hufca Kraków-Podgórze Jubilata -hm Stanisława Spólnika, hm Mariana Kowalskiego, hm Piotra Koczanowskiego, hm Wiesława Wójcika, hm Bogusława Zająca, hm Jana Maciejowskiego, hm Barbarę Kryszałowicz, hm Marcina Czechowskiego. Następnie z okazji Dnia Myśli Braterskiej złożył wszystkim obecnym serdeczne życzenia.

Po piosence „Komendant” zaśpiewanej dla Jubilata rozpoczęła się zasadnicza część benefisu. Działalność harcerska i instruktorska Druha hm Stanisława Spólnika została podzielona na 6 okresów i przedstawiona w formie (przygotowanej przez Druhnę hm Władysławę Francuz (przy współudziale hm. Andrzeja Gaczorka i hm Jerzego Klinika) prezentacji komputerowej wzbogacanej gawędami i przeplatanej harcerskimi piosenkami.

Okres 1 : harcerz, przyboczny, drużynowy, Komendant Szczepu– gawęda Druha hm Adama Jelonka i hm Jacka Kucharskiego

Okres 2 :Komenda Hufca Kraków - Podgórze – gawęda Druhny hm Małgorzaty Komorowskiej i hm Władysławy Francuz

Okres 3 : działalność w Chorągwi Krakowskiej ZHP – gawęda Druha hm Tadeusza Prokopiuka

Okres 4 : działanie w Łagiewnickim Towarzystwie Kulturalnym – gawęda Prezesa ŁTK mgr Edwarda Kucały

Okres 5 : Krąg Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze – gawęda Druha hm Władysława Dobosza

Okres 6 : działanie w Stowarzyszeniu Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie – gawęda Druhny hm Danuty Noszki-Leśniewskiej

Piosenki harcerskimi były śpiewane przy akompaniamencie fortepianowym Córki Jubilata, Druhny Kasi Hrynkiewicz i gitarowym Wnuka Jubilata Mateusza Hrynkiewicza . Na te okazję został przygotowany przez Druhnę hm Władysławę Francuz specjalny Śpiewniczek – w sumie zaśpiewaliśmy wspólnie 22 piosenki). Należy podkreślić, że wszystkie gawędy były bardzo emocjonalne i mówione od serca, lekko dowcipnie i z wielkim szacunkiem dla naszego Druha Komendanta. Ostatnia części uroczystości to podziękowanie Jubilatowi za 55 lat pracy na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego, życzenia zdrowia i dalszej aktywności na wspólnym „zielonym szlaku”. Druh hm Jerzy Klinik w imieniu wszystkich zebranych wręczył Jubilatowi KOSZ czerwonych róż oraz zdjęcie Jubilata z podpisami uczestników Benefisu. Od SPH okolicznościowy adres wręczyła Jubilatowi Druhna hm Danuta Noszka – Leśniewska, Było też wiele innych zbiorowych i indywidualnych gratulacji i podziękowań. Wiedząc zapewne ze wzruszenie nie pozwoli mu na zabranie głosu Jubilat przygotował je tak że za organizacje Benefisu w Jego imieniu podziękowała Córka Agnieszka. Było to bardzo wzruszające wystąpienie – tak że większość zebranych wycierała płynące łzy. A później pamiątkowe zdjęcia, najpierw zbiorowe na schodach a następnie w mniejszych grupach – oczywiście z Jubilatem. I rozmowy kuluarowe najczęściej przy poczęstunku zafundowanym przez SPH.

Całość przygotował specjalnie powołany Sztab w składzie: hm Jerzy Klinik (Szef), hm Jolanta Siekaniec, hm Marek Dobosz, hm Władysława Francuz, hm Stanisław Piasecki, hm Małgorzata Komorowska, hm Andrzej Gaczorek, hm Wiesław Wójcik, hm Krzysztof Poniedziałek, phm Andrzej Marcińczyk przy współudziale SPH i instruktorów Hufca Kraków-Podgórze.

Liczba, prawie 150 osób uczestniczących w Benefisie (głównie wychowanków Druha hm Stanisław Spólnika) świadczy o olbrzymim szacunku i autorytecie Jubilata oraz ogromnej więzi harcerskiej i przyjaźni jaka przed laty krzewił w środowisku podgórskim (i nie tylko).

25. „Harcerski Szlak”

To tytuł Książki napisanej przez Druha hm Józefa Lipca, związanego z harcerstwem Nowego Sącza i Krakowa o specjalności zuchowej i harcerskiej, aktualnie profesora i Kierownika Katedry Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, członka naszego Stowarzyszenia. Książkę rozpoczyna przepiękna „Gawęda na stulecie”, którą Autor wygłosił w dniu 15 stycznia 2010 roku w Nowohuckim Centrum Kultury podczas uroczystego Koncertu zorganizowanego przez Zarząd SPH z okazji 100-lecia Harcerstwa i 10-lecia powstania Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Dalsze rozdziały książki w jej pierwszej części zatytułowanej „Słowo o Harcerstwie” noszą tytuły: Przestrzeń i czas wartości harcerskich; Fenomenologia nieprzetartych szlaków; Olimpizm i harcerstwo w poszukiwaniu nowej wspólnoty oraz Rozprawa o metodzie. Druga część książki to „Harcerskie Lata”, czyli wspomnienia z działalności harcerskiej i instruktorskiej Druha hm Józefa Lipca. Zawarte w książce bardzo ciekawe rozważania mogą stanowić podstawę do przygotowania gawęd, dyskusji, a na pewno skłaniają do rozważań na poruszane w nich tematy, dają również możliwość poznania drogi życiowej Autora. Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o zakupie kilkudziesięciu egzemplarzy książki i bezpłatnym ich przekazaniu jako pomocy metodycznej. Otrzymają ją: Komendanci Chorągwi ZHP, Komendanci Hufców Krakowskiej Chorągwi ZHP oraz Główna Kwatera ZHP i Komenda Chorągwi Krakowskiej ZHP. Będzie to prezent z okazji zbliżającego się Dnia Myśli Braterskiej (22 lutego 2012 roku). Dziękujemy Autorowi Druhowi hm Józefowi Lipcowi za trud związany z napisaniem i wydaniem książki.

26. „Kryształy Soli”

Urząd Gminy Mucharz, za działania które od roku 2006 prowadzimy na terenie tej Gminy zgłosił nasze Stowarzyszenie, jako kandydata, do nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „KRYSZTAŁY SOLI”. Jest to nagroda dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Nasze Stowarzyszenie startowało w kategorii: „Sport, turystyka, rekreacja, ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” W dniu 14 października br. Komisja z Urzędu Marszałkowskiego przeprowadziła kontrolę działalności Stowarzyszenia (pod kątem ubiegania się o nagrodę „Kryształy Soli”) – SPH reprezentowali : hm Danuta Noszka-Leśniewska, hm Stanisław Piasecki, hm Tadeusz Prokopiuk. Komisja bardzo pozytywnie oceniła pracę Stowarzyszenia i godnie z procedurą przedstawiła stosowną opinię do Kapituły przyznającej nagrodę. Miło nam poinformować, że zostaliśmy PÓŁFINALISTAMI VII edycji Konkursu Kryształy Soli” 2011r. Jest to dla Stowarzyszenia wielkie wyróżnienie i uznanie za dotychczasową działalność. Warto wspomnieć, że na kilka tysięcy organizacji pozarządowych działających w województwie małopolskim do półfinału zostało zakwalifikowanych 18 organizacji w czterech kategoriach. W dniu 1 grudnia 2011 roku w Centrum „MANGGHA” w Krakowie odbyło się wręczenie nagród i ogłoszono laureatów w poszczególnych kategoriach.

Wielkie gratulacje dla Chorągwi Krakowskiej ZHP, która zwyciężyła w kategorii : „Edukacja i nauka” i zdobyła główną nagrodę: Laureat Grad Prix.

27. Indywidualne osiągnięcia Członków Stowarzyszenia.

a) Plebiscyt Gazety Krakowskiej – Człowiek Roku 2011

W dniu 28 lutego 2012 roku w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbyła się uroczysta Gala w trakcie której ogłoszono nazwiska laureatów 20-tego Plebiscytu „Gazety Krakowskiej” - „Człowiek Roku 2011” w Małopolsce. Miło nam zakomunikować, że w tym prestiżowym Plebiscycie Czytelników „Gazety Krakowskiej” Człowiekiem Roku 2011 w Małopolsce został Członek naszego Stowarzyszenia, Druh hm Waldemar Domański. Dla przypomnienia krótka sylwetka Laureata:

„Waldemar Domański – pomysłodawca Biblioteki Polskiej Piosenki, organizator corocznej Lekcji Śpiewania na Rynku Głównym w Krakowie. Jako radny Dzielnicy X Krakowa pomaga ubogim. W grudniu 2011 roku zorganizował akcje „Radni dla Bezradnych”, która polegała na wyremontowaniu mieszkania samotnej kobiety. Chce co roku przed świętami, powtarzać akcję i wciągnąć do niej radnych z całego Krakowa.”

Jesteśmy z Druha dumni i gratulujemy !!!

b) Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa

Druhnie hm Alicji Szydło (Dyrektor MDK „Dom Harcerza” w Krakowie, członkini naszego Stowarzyszenia) z okazji Dnia Nauczyciela za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej została przyznana nagroda Prezydenta Miasta Krakowa ( Zarządzenie nr 2321/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12.10.2011 roku). Serdecznie gratulujemy.

28. Podsumowanie

Zarząd Stowarzyszenia w minionym okresie działał w oparciu o założenia programowo-organizacyjne na lata 2011-2014 zatwierdzone przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze oraz zatwierdzony przez Zarząd SPH plan swoich posiedzeń. Biorąc pod uwagę realizację zaplanowanych działań oraz ich ilość i różnorodność działalność Stowarzyszenia należy ocenić wysoko.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za okres 26.03.2010 – 31.03.2012 zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia w dniu 21 marca 2012 roku.

 

Kraków, 21 marzec 2012 roku.