1. Walne zebranie Sprawozdawcze SPH za rok 2009

W dniu 18.03.2010, w Sali kominkowej Komendy Krakowskiej Chorągwi ZHP odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie SPH. Po rozpoczęciu, prowadząca hm Danuta Noszka-Leśniewska wręczyła, nieobecnym na Spotkaniu po Latach w dniu 15.01br, Medale „Zasłużony dla SPH”, Odznaki „Za Zasługi dla SPH” oraz Listy Gratulacyjne.

Bardzo miłym i ciekawym punktem programu była prezentacja komputerowa pt. ”Poczet Harcmistrzów”, przygotowana i przedstawiona przez hm Władysławę Francuz. Zaprezentowane zostały sylwetki Druhen i Druhów harcmistrzów: Danuty Bobek, Władysławy Marii Francuz, Jerzego Klinika, Andrzeja Krzyworzeki, Józefa Lipiec, Ferdynanda Nawratil, Danuty Noszka-Leśniewskiej, Stanisława Piaseckiego, Tadeusza Prokopiuka, Zbigniewa Sabińskiego, Stanisław Spólnika, Antoniego Weyssenhoffa, Andrzeja Zięblińskiego.
Jednogłośnie podjęto uchwałę o nadaniu godności Członków Honorowych SPH. Pierwszymi Członkami Honorowymi Stowarzyszenia zostali nasi sprzymierzeńcy:

  • prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa,
  • mgr Tadeusz Trzmiel hm – V-ce Prezydent Miasta Krakowa,
  • mgr Wacław Wądolny - Wójt Gminy Mucharz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2009 przedstawili: w części organizacyjno –programowej Prezes hm Danuta Noszka-Leśniewska i I V-ce Prezes hm Stanisław Piasecki, a sprawozdanie finansowe Skarbnik hm Irena Bryła.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SPH przedstawił jej Przewodniczący hm Władysław Pancerz.
I V-ce Prezes hm Stanisław Piasecki podał również informację o zamierzeniach organizacyjno –programowych na bieżący i następny rok harcerski. II V-ce Prezes hm Wiesław Wójcik przedstawił proponowane przez Zarząd zmiany w Statucie Stowarzyszenia wraz z uzasadnieniem. Po dyskusji, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków hm Józef Lipiec przedstawił do zatwierdzenia uchwały w sprawach:

  • skwitowania działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2009 roku,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009,
  • zatwierdzenia proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia.

Uchwały zostały zatwierdzone.
W zebraniu wzięło udział 37 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Zmiany w składzie Zarządu SPH

W dniu 18.03.2010 roku Druh hm Stanisław Spólnik, ze względów zdrowotnych, złożył rezygnację z pełnionej od momentu założenia Stowarzyszenia funkcji Sekretarza Zarządu. Biorąc pod uwagę motywację rezygnacji Zarząd SPH przyjął ją, dziękując bardzo serdecznie Druhowi Stanisławowi Spólnikowi za 10 lat jakże owocnej i pełnej oddania działalności. Równocześnie Druh St. Spólnik wyraził zgodę na pracę w składzie Komisji Rewizyjnej SPH.
Od maja br. obowiązki Sekretarza Zarządu SPH( po rezygnacji z pracy w Komisji Rewizyjnej, zaakceptowanej przez jej Przewodniczącego) pełni Druhna hm Magdalena Migacz.
W marcu br., Druhna hm Irena Bryła, na własną prośbę została odwołana z funkcji Skarbnika Zarządu SPH, pozostając nadal w składzie Zarządu. Prośba była motywowana bardzo dużym obciążeniem związanym z pełnioną funkcją Komendantki Chorągwi Opolskiej ZHP. Zarząd SPH serdecznie dziękuje Druhnie Irenie Bryle za pełnienie funkcji skarbnika w latach 2004 - 2010.
Obowiązki Skarbnika Zarządu powierzono druhnie hm Krystynie Wywiał.
Obydwie zmiany zostały zaakceptowane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Akcja „Jubilat”

W celu uhonorowania najstarszych wiekiem (80-cio Latków), wielce zasłużonych dla harcerstwa członków naszego Stowarzyszenia, Druhów: hm Juliusza Langnera, hm. Zenona Morawiec, hm. Stanisława Mandeckiego i hm. Władysława Pancerza zostało zorganizowane w dniu 12 czerwca 2010 roku (sobota) spotkanie. Rozpoczęło się godz. 16.00 w Forcie Olszanica, Filii Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie.
Uczestników spotkania powitali: hm Stanisław Piasecki – I V-ce Prezes SPH i hm Zbigniew Sabiński- Gospodarz Obiektu. W programie, każdy z Jubilatów, w trakcie dotyczącej jego osoby prezentacji komputerowej, miał możliwość zaprezentowania swojej drogi harcerskiej. Wystąpienie każdego z nich kończyła śpiewana na Jego życzenie piosenka. W zbiórce ze względów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć Druh hm Stanisław Mandecki. Każdego z Jubilatów uhonorowano okolicznościowym adresem i upominkiem nawiązującym do miejsca spotkania, tzw. floo (rodzaj kotylionu).
Rozmowy kuluarowe w części drugiej spotkania świetnie komponowały się z przygotowanym pod kierunkiem Druhny hm Marii Sabińskiej poczęstunkiem, a to: kiełbaskami z grilla, sałatką, ciastem, owocami i napojami do wyboru(herbata, kawa, kompot).
Spotkanie było bardzo udane dzięki zaangażowaniu wielu osób. Na szczególną uwagę zasługuje wspaniała organizacja. To zasługa: hm Alicji Szydło, hm Zbigniewa Sabińskiego i hm Wiesława Górnisiewicza. Śpiewniczek opracowała hm Danuta Bobek, prezentację komputerową- hm Władysława Francuz, prowadzenie śpiewu z akompaniamentem na gitarze zawdzięczamy hm Grażynie Narębskiej-Miler. W przygotowaniu poczęstunku pomagały : hm Magdalena Migacz i hm Krystyna Wywiał. A sympatyczny wątek „koński”, który niespodziewanie „zagroził” części pierwszej spotkania, zażegnał trafną uwagą dh hm Józef Lipiec. W spotkaniu wzięło udział 33 członków Stowarzyszenia

4. Kurs na stopień żeglarza jachtowego

Zarząd Stowarzyszenia informuje że w br. zostały zorganizowane dwa kursy teoretyczne na stopień żeglarza jachtowego. Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego na obydwu kursach był kapitan jachtowy, Druh hm. Jerzy Klinik. Kursy przeprowadzono w:
a) Krakowie – w terminie 10.03.2010 do 26.05.2010 , zajęcia odbywały się w Sali Kominkowej Chorągwi Krakowskiej ZHP w Krakowie, ul. Karmelicka 31. Kurs ukończyło 12 uczestników – każdy otrzymał stosowne zaświadczenie i dyplom okolicznościowy. Kadrę kursu stanowili dh. dh: hm Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy), phm Jacek Małota (Kapitan Jachtowy), hm Ryszard Wójcik (Kapitan Jachtowy), hm Andrzej Marcińczyk (Sternik Jachtowy) i hm Maciej Struś (Kapitan Jachtowy). Wszyscy są instruktorami PZŻ.

b) Mucharzu – w terminie 13.03.2010 do 17.04.2010 , zajęcia odbywały się w Świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Mucharzu. Kurs ukończyło 14 uczestników – każdy otrzymał stosowne zaświadczenie i dyplom okolicznościowy. Kadrę kursu stanowili dh. dh: hm Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy), phm Jacek Małota (Kapitan Jachtowy), hm Ryszard Wójcik (Kapitan Jachtowy), hm Andrzej Marcińczyk (Sternik Jachtowy) i hm Maciej Struś (Kapitan Jachtowy). Wszyscy są instruktorami PZŻ.

Uczestnicy obu kursów brali również udział w szkoleniu praktycznym na Zalewie Bagry w Krakowie oraz na Jeziorze Rożnowskim.

5. Kurs komputerowy Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie

W dniach 23.02.- 25.05.2010 roku w Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie został przeprowadzony kurs komputerowy II stopnia. Organizatorami kursu byli: SPH w Krakowie oraz Wójt Gminy Mucharz. Zajęcia prowadziła mgr Beata Chachulska. Kurs ukończyło 11 uczestników, a dyplomy na ostatnich zajęciach wręczali: Wójt Gminy Mucharz Wacław Wądolny oraz Prezes Zarządu SPH Danuta Noszka – Leśniewska. Warto nadmienić, że informacja na temat kursu, jako kolejnej wspólnej inicjatywy, ukazała się na stronie internetowej gminy Mucharz oraz , że najstarszym uczestnikiem kursu był ks. Jan Marcisz (Proboszcz Parafii w Mucharzu) mający 73 lata i dewizę życiową: „ na naukę nigdy nie jest za późno”.


6. Nowotarskie Koło Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, informuje, że w dniu 12 kwietnia 2010 roku instruktorzy byłego Hufca ZHP im. Władysława Orkana w Nowym Targu oraz Podhalańskiego Związku Drużyn „Salamandra” ZHP w Nowym Targu na Zebraniu Założycielskim powołali do życia Nowotarskie Koło Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie.
Podczas Zebrania Założycielskiego dokonano wyboru członków organów statutowych Koła, to jest zarządu i Komisji Rewizyjnej.
a) Zarząd Koła:
hm. Henryk Chrobak - Prezes
hm. Barbara Ufir - V-ce Prezes
phm. Piotr Korczak - V-ce Prezes
ks. Henryk Paśko - Skarbnik
phm. Barbara Gil - Sekretarz
b) Komisja Rewizyjna:
phm. Ewa Maciejewska - Przewodnicząca
hm. Halina Hanula - V-ce Przewodnicząca
hm. Stanisław Korusiewicz - Sekretarz
Nowotarskie Koło Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie liczy 23 członków.


7. Wędrowny obóz żeglarski SPH

Podczas posiedzenia zarządu w dniu 2 września br. Druh hm Krzysztof Poniedziałek – komendant obozu przedstawił sprawozdanie z przebiegu Obozu Żeglarskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie - „MAZURY 2010”. Oto jego fragmenty:

Czas trwania: 17.07.2010 do 27.07.210 tj. 11 dni
Uczestnicy: 28 osób : wiek od 14 do 60 lat podzieleni na 5 wacht :
3- sześcioosobowe i 2- pięcioosobowe
Organizacja Obozu to wspólne przedsięwzięcie SPH oraz Gminy Mucharz – podobnie jak w roku ubiegłym. Z Gminy Mucharz w Obozie wzięło udział 9 osób.
Kadra: 6 osób
Komendant: hm. Krzysztof Poniedziałek
Kwatermistrz: hm. Stanisław Piasecki
Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego: hm. Andrzej Marcińczyk (sternik jachtowy, patent nr 1437/KR ; instruktor PZŻ, patent nr 2012)
Kadra Żeglarska:
Sternicy: Ewelina Kaczanowska (żeglarz jachtowy , patent nr K/199)
Kuba Małota ( sternik jachtowy, patent nr K/8)
Andrzej Marcińczyk (sternik jachtowy, patent nr 1437/KR)
Barbara Marcińczyk (żeglarz jachtowy, patent nr K/25/duplikat)
Stanisław Piasecki (sternik jachtowy , patent nr PZŻ/316)
Wyczarterowane jachty: 5 szt.jachtów typu slup - Tango 730 (6-cio osobowe, szer.2.8m, długość 7,3 m ; 25m² żagla)
(Galindia – Czarter Jachtów Edmund Grzymała Giżycko)
Cel obozu: aktywny wypoczynek uczestników (z elementami obozu harcerskiego) oraz praktyczne szkolenie żeglarskie mające na celu przygotowanie do egzaminu państwowego na stopień Żeglarza Jachtowego.
Schemat ramowy: - przed południem – szkolenie żeglarskie (ew. zwiedzanie okolicy)
- po południu – szkolenie żeglarskie , zajęcia sportowe
- wieczorem - nauka piosenek, ognisko (jeżeli to możliwe)
Trasa obozu:
Giżycko (Port Piękna Góra) – Jezioro Kisajno – Jezioro Dobskie – Jezioro Łabaj – Jezioro Dargin – Jezioro Kirsajty – Jezioro Mamry – Jezioro Święcajty – Giżycko (Port Piekna Góra)

Posumowanie:
- obóz można uznać za bardzo udany, piękna słoneczna pogoda , dobry wiatr
- szkolenie żeglarskie było intensywne : wniosek KWŻ – wskazane jest organizować obozy
szkoleniowe dwutygodniowe, obecni uczestnicy powinni się doszkolić na Bagrach we wrześniu (chcący zdawać egzamin na stopień żeglarski)
- planowane spotkanie poobozowe 11.09.2010r.przy Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie ( o godz. 16.00) gdzie zobaczymy jak oceniają obóz uczestnicy
- należałoby przemyśleć sprawę zróżnicowania wiekowego uczestników
- cała Kadra pracowała na Obozie społecznie w tym z własnych środków pokrywała koszt dojazdu na Obóz i powrotu z Obozu
Biorąc pod uwagę bardzo dobra organizację, wspaniałą atmosferę i zrealizowanie planów szkoleniowych, obóz został wysoko oceniony przez Zarząd SPH.
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy Komendantowi Obozu hm Krzysztofowi Poniedziałkowi oraz pozostałym członkom kadry obozowej.
Spotkanie poobozowe odbyło się w dniu 11 września przy Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie. Wzięło w nim udział 20 uczestników obozu. W programie była m.in. prezentacja komputerowa zdjęć obozowych, wspomnienia, wymiana zdjęć, szanty i grillowanie.
Egzamin państwowy na stopień żeglarza jachtowego
Egzamin dobył się w dniu 2 października 2010 roku na zalewie Bagry w Krakowie. Stopień żeglarza jachtowego zdobyło 6 osób (uczestników Obozu) tj.: hm. Krzysztof Poniedziałek, Marcin Dzięgielewski, Maciej Trąbka, Filip Kiszka, Izabela Koper oraz Karol Wawrzkiewicz. Dla przypomnienia w roku ubiegłym patent żeglarza zdobyły 4 osoby.


8. Jubileusz 100 - lecia Harcerstwa

W dniach 16 -24 sierpnia br. na Krakowskich Błoniach mieszkańcy naszego miasta gościli uczestników Jubileuszowego Zlotu 100 lecia Harcerstwa Polskiego. Było to wielkie przedsięwzięcie, wspaniale zorganizowane i wzbogacone prowadzonymi na wysokim poziomie imprezami towarzyszącymi „Operacji Kraków”. Obchody Jubileuszu w Krakowie to wielki sukces Druha hm Andrzeja Żugaja – Komendanta Krakowskiej Chorągwi ZHP, instruktorów Komendy Chorągwi oraz wielu innych instruktorów. Druhowi Komendantowi oraz instruktorom, którzy organizowali Zlot lub imprezy towarzyszące składamy serdeczne gratulacje.
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie bądź jego członkowie dla uczczenia Jubileuszu 100- lecia Harcerstwa Polskiego :
Ø Kontynuowali działania związane z wystosowanym we wrześniu 2009 roku apelem . Oto jego fragment:
„W przeddzień zbliżającego się 100 – lecia Harcerstwa zwracamy się z gorącym apelem do najwyższych władz Rzeczypospolitej o nadanie odpowiedniej, ogólnopaństwowej rangi przygotowaniom i samym obchodom Jubileuszu. Zarazem postulujemy, aby zachęcić już dziś władze centralne i samorządowe w całym kraju do nadania ulicom, placom, szkołom i obiektom użyteczności publicznej imion najwybitniejszym postaci z dziejów polskiego Harcerstwa, a także ustanowienia specjalnej Nagrody Państwowej im. Aleksandra Kamińskiego za szczególne zasługi na polu wychowania młodzieży”
Ø Zorganizowali uroczysty Koncert Galowy 16 stycznia br. W Nowohuckim Centrum Kultury z udziałem zespołu „Małe Słowianki”,
Ø wzięli udział w przygotowywaniu spotkań wystaw, koncertu, XXIX Złazu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej oraz konferencji: dh/dh Juliusz Langner, Danuta Bobek, Zbigniew Sabiński, Jerzy Kujawski, Zbigniew Babiuch, Stanisław Mandecki, Alicja Szydło, Ferdynand Nawratil, Władysława Francuz, Tadeusz Trzmiel, Danuta Noszka-Leśniewska, Piotr Niwiński, Andrzej Krzyworzeka, Marian Bubak, Wiesław Górnisiewicz.
Ø W trakcie spotkania Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Barbakanie członkowie naszego Stowarzyszenia zostali uhonorowani najwyższymi odznaczeniami państwowymi. I tak Druh hm. Juliusz Langner został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a Druhna hm. Anna Zalewska Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Serdecznie gratulujemy.
Ø Zarząd Nowotarskiego Koło SPH w dniu 19 czerwca br. zorganizował Spotkanie Pokoleń w którym wzięło udział ok. 120 osób. Do Nowego Targu przyjechali przedstawiciele ZHP oraz ZHR z Podhala, Spisza, Orawy, Podtatrza, Pienin, regionu gorczańskiego i rabczańskiego. Spotkanie poprzedzone było uroczystą mszą świętą w kościele pod wezwaniem Świętej Jadwigi Królowej. Proboszcz parafii ks. Henryk Paśko (nota bene członek Zarządu NOSPH) mówił w kazaniu o historii i teraźniejszości harcerstwa. Wspomniał o założycielach naszego związku w Polsce, czyli o Oldze i Andrzeju Małkowskich, o czasach wojny – Rudym, Zośce, Alku, o postawach, patriotyzmie, honorze, o latach powojennych – trudnych dla harcerstwa, o odrodzeniu Związku i współczesnej służbie harcerskiej. Zachęcał też zgromadzonych, zwłaszcza seniorów do pomocy i wsparcia działających drużyn i drużynowych. Po mszy – zawiązano krąg.
Wśród gości był m. Inn. poseł Edward Siarka oraz wiceburmistrz Nowego Targu Eugeniusz Zajączkowski.

9. Instruktor Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP za rok harcerski 2009/10

Do tytułu Instruktora Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP za rok harcerski 2009/2010 zostali zgłoszeni:
a) phm Anna Waga – drużynowa 3 DH „Badyle” , Hufiec Wadowice
b) hm Robert Kadela – drużynowy 130 DS. „Stu trzydziestu z Mucharza” , Hufiec Wadowice
c) pwd Agnieszka Talar – drużynowa DH „Kto to” , Hufiec Andrychów
d) phm Adam Bałas – drużynowy, Szczep „Preria” , Hufiec Kraków-Podgórze
e) phm Dorota Prusinkiewicz – drużynowa 295 DW „KPW” , Hufiec Kraków-Podgórze
f) phm Ewa Job – drużynowa 6 GZ „Dzieci Słońca” , Hufiec Kraków-Nowa Huta
g) pwd Anna Hałatek – drużynowa 4 DH „Azymut w Węgrzcach Wielkich” , Hufiec Wieliczka
h) phm Gabriela Kucharska – przyboczna 2 NDWp „Płomienie” , Hufiec Nowy Sącz
i) phm Agnieszka Brągiel – Komendantka Hufca , Hufiec Gorlice

Zarząd SPH z udziałem Druha hm Pawła Miłobędzkiego – z-cy Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP na posiedzeniu w dniu 09 września 2010 roku, jednogłośnie podjął Uchwałę nr 3/82/2010 o przyznaniu tytułu INSTRUKTORA ROKU Chorągwi Krakowskiej ZHP za rok 2009/2010 hm Robertowi Kadeli z Hufca ZHP Wadowice.
Wraz z tytułem hm R. Kadela otrzymał nagrodę im. hm Zdzisława Trylskiego w wysokości 1500 zł. Serdecznie gratulujemy!
Okolicznościowy dyplom i nagroda zostały wręczone hm R. Kadeli przez Prezesa SPH hm Danutę Noszkę – Leśniwską oraz phm Marię Trylską – wdowę po śp. hm Zdzisławie Trylskim w dniu 19 października 2010 roku na inauguracji Nowego Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP w Wadowicach. W inauguracji wzięli udział również z Zarządu SPH : hm. Danuta Bobek, hm. Stanisław Piasecki oraz hm. Wiesław Wójcik.

10. Mamy nowego Profesora Oświaty

Druhna hm. Maria Władysława Francuz, instruktor z Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana w Krakowie oraz twórczyni Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”, otrzymała tytuł Profesora Oświaty. To drugi w Krakowie i trzeci w Małopolsce nauczyciel wyróżniony w ten sposób przez minister edukacji Katarzynę Hall. Maria Władysława Francuz jest też kawalerem Orderu Uśmiechu, a od 2009 roku posiada też honorowy tytuł „Amicus Hominum” – Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na rzecz Dobra Innych. Serdecznie gratulujemy.

11. Pomagamy dzieciom powodzian.

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie od roku 2006 ściśle współpracuje z Gminą Mucharz realizując wiele wspólnych projektów (m. inn. kursy komputerowe, kursy żeglarskie, obozy żeglarskie itp.). W roku bieżącym klęska powodzi dotknęła wiele rejonów naszego kraju , w tym mieszkańców Gminy Mucharz. SPH od roku 2002 jest członkiem Krakowskiej Federacji Organizacji Społecznych (KRAFOS) i wspólnie z nią w ramach pomocy poszkodowanym przez powódź zorganizowaliśmy dla dzieci z terenu Gminy Mucharz w wieku 7-12 lat wyjazd na Obóz do Niemiec. Było to możliwe dzięki zaproszeniu Burmistrza Wismaru. Obóz trwał od 17 do 31 lipca 2010 roku i wzięło w nim udział12 dzieci plus dwie osoby dorosłe (do opieki) ze znajomością języka niemieckiego. Koszty pobytu pokryło Miasto zapraszające. Rodzice dzieci pokrywali tylko część kosztów dojazdu i powrotu. Program pobytu był urozmaicony i atrakcyjny. Dzieci wróciły bardzo zadowolone.
Wójt Gminy Mucharz, Pan Wacław Wądolny w imieniu własnym oraz rodziców i dzieci złożył serdeczne podziękowania ( Pani Prezes Zarządu SPH ) za zorganizowany wyjazd. Napisał m. inn.:
„Był to rodzaj prezentu, nieocenionej pomocy, dla której trudno znaleźć słowa wdzięczności. Na Pani ręce, składam również podziękowania dla wszystkich osób, które przyczyniły się i pomogły w organizacji całego wyjazdu”
Podziękowania również dla Pani mgr Teresy Chmielarz-Bryndzy, Pracownicy Urzędu Gminy Mucharz za pomoc przy organizacji wyjazdu.


12. Lokal dla naszego Stowarzyszenia

Pozyskanie lokalu na potrzeby Stowarzyszenia w Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta staje się coraz bardziej realne. Dzięki zaangażowaniu Pani Dyrektor MDK „Domu harcerza” hm Alicji Szydło remont „naszego” lokalu dobiega końca. Czekamy z niecierpliwością, bo nie masz to jak w domu.

13. Pomoc socjalna

Zarząd SPH informuje że za pośrednictwem Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul Reymonta 18 , uzyskał możliwość przekazania do Banku Żywności wykazu swoich członków i byłych instruktorów znajdującym się w trudnej sytuacji. Dotychczas z takiej pomocy skorzystało 4 naszych członków. Informację o kolejnych wymagających tego typu pomocy osobach można zgłaszać członkom Komisji Socjalnej SPH lub członkom Zarządu. Równocześnie informujemy, że, w br. zostały wypłacone dwie zapomogi finansowe, na kwotę 1500 zł łącznie, byłym instruktorom, którzy, z przyczyn losowych znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

14. Sprawy finansowe

a) składki członkowskie – W bieżącym roku znacznie poprawiła się „ściągalność” składek członkowskich. Według zestawienia przygotowanego przez Druhnę hm Krystynę Wywiał na dzień 1 września 2010 roku składkę członkowską wpłaciło 36 osób ( 31.3%) na kwotę 2020 zł.
b) Przypominamy nr konta bankowego, na które można wpłacać za składki członkowskie SPH (zarówno bieżące jak i zaległe).
PKO Bank Polski S.A. I O/Kraków, nr 71-1020-2892-0000-5602-0149-0937
W dalszym ciągu obowiązuje uchwała Zarządu, że składki członkowskie są dobrowolne co do wysokości składki, ale trzeba je opłacać. Jest to obowiązek wynikający ze Statutu naszego Stowarzyszenia.
c) wpływy z 1% -jak co roku zwracamy się do członków SPH z prośbą, aby 1% swojego podatku dochodowego za rok 2010 wpłacili na rzecz naszego Stowarzyszenia. oraz zachęcili swoje Rodziny, przyjaciół i znajomych do wsparcia naszej działalności w podobny sposób. Podajemy (dla przypomnienia) nr KRS 0000114184. Ten numer wpisujemy w swoim PIT, który składamy w Urzędzie Skarbowym.
Równocześnie serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy w latach poprzednich przekazywali 1% na rzecz naszego Stowarzyszenia.
Poniżej podajemy wykaz wpływów z 1% w latach poprzednich z podziałem
na miejscowości.
Wpływy 1% z podziałem na miejscowości
Urząd Skarbowy 2007 2008 2009 2010 województwo Razem
Kraków 2566,57 2074,9 2926,2 3897,6 małopolskie 11465,27
Białystok 68,3 podlaskie 68,3
Olsztyn 72,7 warmińsko-mazurskie 72,7
Tuchola 252,2 252,4 56,2 kujawsko-pomorskie 560,8
Warszawa 81 1011,2 1055,3 612 mazowieckie 2759,5
Jaworzno 146,8 śląskie 146,8
Wrocław 108,7 71,2 130,8 94,3 dolnośląskie 405
Bydgoszcz 27,7 142,7 kujawsko-pomorskie 170,4
Wołomin 348,2 527,3 245,5 mazowieckie 1121
Wieluń 78,8 190 łódzkie 268,8
Łódź 20,6 37,7 łódzkie 58,3
Poznań 117 181,6 333 wielkopolskie 631,6
Zabrze 152,3 261,1 śląskie 413,4
Gdańsk 65,2 91,2 pomorskie 156,4
Siemiatycze 63,1 39,9 podlaskie 103
Siemianowice 31,3 śląskie 31,3
Zamość 26,5 lubelskie 26,5
Wadowice 43,5 małopolskie 43,5
Włocławek 74,5 pomorskie 74,5
Pabianice 0,7 łódzkie 0,7
Gdynia 237 pomorskie 237
Razem 3223,57 4219,5 5417 5954,7 18814,77


15. Spotkanie Andrzejkowe

Andrzejki 2010 – to specjalna propozycja Zarządu i dh Andrzeja Krzyworzeki dla członków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Oczywiście można zaprosić osoby towarzyszące. Organizatorem spotkania jest hm Andrzej Krzyworzeka. Zapraszamy do Restauracji Hotelu Krakus*** w dniu 26.11.br. to jest w piątek, rozpoczęcie o godz. 1900 . Oferta: > muzyka mechaniczna, parkiet do tańca; >konkursy, gry i inne zabawy andrzejkowe; >jeden gorący posiłek; >zimna płyta na stołach; >kawa, herbata, napoje; >oraz bufet odpłatny do dyspozycji gości. Cena 40 zł od osoby. Lokalizacja Hotelu Krakus*** Kraków, ul. Nowohucka 35.

16. Spotkanie „Po latach”

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu „Po latach”, 15 stycznia 2011 roku (sobota), rozpoczęcie o godz. 1400 w hotelu „Junior Krakus”, Kraków ul. Nowohucka 33. Spotkanie jest adresowane do: byłych instruktorów harcerskich komend, byłych działaczy Ruchu Przyjaciół Harcerstwa oraz członków SPH w Krakowie. Odpłatność od uczestnika 20 zł.
Program spotkania. Część I : piosenki harcerskie, wręczenie wyróżnień i odznaczeń, gawęda hm Józefa Lipca „Udział harcerek i Harcerzy w walkach o odzyskanie przez Polskę niepodległości”, obóz żeglarski SPH prezentacja komputerowa i wystawa hm Krzysztofa Poniedziałka „Mazury w obiektywie” ; część II spotkania w grupach, dyskusje, wspomnienia, poczęstunek (bufet „szwedzki”: dania ciepłe i zimne, napoje).

17. Dzień Myśli Braterskiej

Druh hm Jerzy Kujawski i Zarząd Stowarzyszenia zaprasza członków SPH w dniu Myśli Braterskiej (tj. 22 luty 2011 roku) na okazjonalne spotkanie instruktorskie do Nowohuckiego Centrum Kultury. Szczegóły dotyczące spotkania zostaną przekazane w Nowym 2011 Roku.

18. Odeszli na Wieczną Wartę

„Jak raz harcerzem to - na zawsze” Można tak śmiało powiedzieć o wspaniałej i wieloletniej instruktorskiej dzielności na rzecz dzieci i młodzieży :
Druhny hm Barbary Panaś
Druha hm Kazimierza Bogdana Schutterly
Druha hm Antoniego Weyssenhoffa
Niedawno po latach wspólnej działalności, przebyciu wielu wspólnych wędrówek na harcerskim szlaku, biorąc udział w żałobnych orszakach odprowadziliśmy Ich na miejsce Wiecznego Spoczynku.
Cześć Waszej Pamięci!


Sekretarz SPH Przewodnicząca SPH

hm Magdalena Migacz hm Danuta Noszka-Leśniewska

Kraków, dnia 29.10.2010 r.