1. Akcja „Jubilat”

W ramach obchodów 100-lecia Harcerstwa oraz w celu uhonorowania najstarszych (80 lat i więcej) Członków naszego Stowarzyszenia Zarząd SPH w Krakowie zorganizował Akcję „Jubilat 2011”.

W bieżącym roku Jubilatami byli: bardzo zasłużeni dla ZHP instruktorzy Seniorzy - Druhna hm Danuta Bobek, Druh hm Adam Jelonek oraz wspierający od wielu lat krakowskie harcerstwo Pan mgr Jan Nowak - były Wiceprezydent Miasta Krakowa.

Spotkanie odbyło się w dniu 12 czerwca 2011 rok (sobota) i podobnie jak w roku ubiegłym w gościnnym w Forcie Olszanica, Filii Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie.

Uczestników spotkania, a w szczególności Jubilatów, powitali: hm Danuta Noszka-Leśniewska – Prezes SPH i hm Zbigniew Sabiński Gospodarz Obiektu.

Następnie każdy z Jubilatów miał możliwość zaprezentowania swojej drogi harcerskiej. Szalenie interesujące wspomnienia każdego Jubilata były żywo odbierane przez uczestników spotkania a wystąpienie kończyła śpiewana na Jego życzenia piosenka. Dla upamiętnienia spotkania każdego z Jubilatów uhonorowano okolicznościowym listem gratulacyjnym podpisanym przez wszystkich jego uczestników i kotylionem nawiązującym do miejsca spotkania.

W części drugiej spotkania rozmowy kuluarowe świetnie komponowały się z przygotowanym pod kierunkiem Druhny hm Marii Sabińskiej poczęstunkiem, a to: kiełbaskami z grilla, ciastem, owocami i napojami - bardzo harcerskimi.

Spotkanie było bardzo udane dzięki pracy wielu osób, a w szczególności: bardzo dobre przygotowane organizacyjne to zasługa: hm Alicji Szydło, hm Zbigniewa Sabińskiego i hm Wiesława Górnisiewicza. Spotkania w ramach akcji „Jubilat” będą organizowane w następnych latach.

2. IZVIDACIE w Polsce

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku harcerze z Hufca ZHP Kraków-Podgórze nawiązali kontakt z organizacją IZVIDAĆI (Skautów ) z Kutiny w Chorwacji . Wieloletnie wymiany i stałe kontakty to w głównej mierze zasługa Druha hm Stanisława Piaseckiego - byłego Komendanta Szczepu „Metalowców” oraz Ivana Mikulića - Komendanta IZVIDACI z Kutiny. Zawiązana przed 35 laty przyjaźń owocuje w postaci stałej korespondencji, spotkań oraz wymiany grup obozowych w czasie wakacji i ferii zimowych. Harcerze byli wielokrotnie przyjmowani na Obozach Izvidaci ; m. inn. na Otoku Mladosti, nad Boraćko Jezero, na M. Lośinj w Zagrzebiu i Kutinie. Natomiast Izvidacie uczestniczyli w Obozach stałych w Szczawniku i Rosnowie k/Koszalina jak również na zimowiskach w Bukowinie Tatrzańskiej, Piwnicznej i Zakopanem oraz w Krakowie. Wspólny pobyt to okazja do wymiany doświadczeń w pracy obu Organizacji , poznania najpiękniejszych miejsc Chorwacji i Polski, a przede wszystkim nawiązanie przyjaźni i kontaktów. Pierwszy raz harcerze byli przyjmowani na Obozie IZVIDACI w roku 1977 na Wyspie Otok Mladosti, natomiast Izvidacie ostatni raz byli w Polsce na Zimowisku w Zakopanem w roku 2000. Po 10-letniej przerwie, w lutym br. byli Komendanci ustalili wznowienie stałych kontaktów i wymiany obozowej. Ustalono, że w czerwcu 2011 roku do Polski przyjedzie 35 osobowa grupa Izvidaci Seniorów, stosowne zaproszenie wystosował Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Zarząd powołał grupę roboczą do przygotowania pobytu naszych Przyjaciół z Chorwacji pod przewodnictwem Druhny hm Magdaleny Migacz i Druha hm Stanisława Piaseckiego.

Plan pobytu ( podany poniżej) został uzgodniony bardzo szczegółowo i zatwierdzony przez obie Strony.

Zakwaterowanie: Ośrodek Wypoczynkowy „MARIA 3” ; 34-500 Zakopane, ul. Podhalańska 3 (Pardałówka).

20.06.2011 (poniedziałek)

Przyjazd grupy autokarem wieczorem do Zakopanego, kolacja, nocleg

21.06.2011 (wtorek)

Śniadanie; godz. 9.30 wycieczka w Tatry, wjazd/zjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch; po południu, godz. 15.00 zwiedzanie Zakopanego; wieczorem spotkanie z harcerzami, obiado-kolacja, nocleg

22.06.2011 (środa)

Śniadanie, wyjazd do Krakowa; godz. 11.00 Urząd Miasta Krakowa, Sala Portretowa – spotkanie z V-ce Prezydentem Miasta Krakowa, mgr inż. Tadeuszem Trzmielem (kawa, herbata, zimne napoje, ciastka i gadżety); w spotkaniu weźmie również udział Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druh hm Paweł Grabka oraz członkowie Zarządu SPH; godz. 12.30 zwiedzenie Muzeum – podziemia Rynku Głównego ( bilety wstępu zapewnia Urząd Miasta Krakowa); godz. 15.00 i 15.10 zwiedzanie w dwóch grupach Komnat Królewskich na Wawelu ( ok. 45 minut); powrót do Zakopanego; obiado-kolacja, nocleg

23.06.2011 (czwartek)

Śniadanie, wyjazd do Wieliczki; godz.11.05 zwiedzenie Kopalni Soli (ok. 3 godzin) w dwóch grupach; godz. 16.00 spotkanie z harcerzami („starymi”) w Hotelu „KRAKUS” (posiłek, ,piosenki, wspomnienia); powrót do Zakopanego, obiado-kolacja, nocleg

24.06.2011 (piątek)

Śniadanie, przejazd do Sromowiec Wyżnych; godz. 9.30 spływ Dunajcem do Szczawnicy; powrót do Zakopanego; godz. 18.00 spotkanie z harcerzami „młodymi i starymi”; pieczenie barana/prosiaka; piosenki, nocleg

25.06.2011 (sobota)

Śniadanie, pożegnanie i wyjazd do Chorwacji.

A oto krótka relacja z pobytu miłych gości z Chorwacji:

20 czerwca 2011roku

do Zakopanego wyjechali: hm Magdalena Migacz, phm Anna Piasecka oraz hm Stanisław Piasecki, czyli grupa, która przez cały czas miała towarzyszyć IZVIDACIĄ w czasie ich pobytu w Polsce. Punktualnie o godzinie 20.00 autokar z IZVIDACIAMI podjechał pod Ośrodek Wypoczynkowy „Maria 3”. Do „Komitetu powitalnego” dołączyła również Druhna hm Małgorzata Komorowska, Ksiądz Józef Piasecki oraz Druh Józef Wojas, a 35-osobowej z Kutiny przewodzili: Ivan Mikulić - Pipin, Milka Mikulić, Milan - Jelenćić Jeleń oraz Dragutin Valjavec – Maćak nasi wypróbowani Przyjaciele. Cała grupa została zakwaterowana w pokojach 2 i 3 osobowych, warunki wspaniałe. Wspomnienia i rozmowy przeciągły się do późnej nocy.

Wtorek, 21 czerwca 2011 roku

W planie przedpołudniem wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch, a popołudniu zwiedzanie Zakopanego .

Pogoda na wycieczkę w Tatry wspaniała, z Kużnic rano cała Grupa wyjeżdża Kolejką linową na szczyt Kasprowego Wierchu (1987 m n.p.m.). I tutaj podział na umownie dwie grupy: jedna, która spędzi tu kilka godzin i po południu będzie zwiedzała Zakopane oraz druga zapalonych “Taterników”, która planuje całodzienny pobyt i wspinaczki w Tatry.

Środa, 22 czerwiec 2011 roku

To dzień o bardzo napiętym programie, ale po kolei: śniadanie o godz. 7.00 i punktualnie o godz. 8.00 wyjazd autokarem do Krakowa ponieważ o godz. 10.30 spotkanie w Sali Kolumnowej Urzędu Miasta Krakowa z V-ce Prezydentem m. Krakowa, mgr inż. Tadeuszem Trzmielem. Spotkanie prowadził V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, Druh hm Stanisław Piasecki , który serdecznie powitał wszystkich przybyłych na spotkanie (IZVIDACI i Członków Stowarzyszenia), a w szczególności Pana V-ce Prezydenta Miasta Krakowa mgr inż. Tadeusza Trzmiela oraz Komendanta Krakowskiej Chorągwi ZHP, Druha hm Pawła Grabkę. Prowadzący podziękował Panu Prezydentowi za zaproszenie i zabezpieczenie strony organizacyjnej spotkania. Pan Prezydent w imieniu Władz Miasta Krakowa i jego Mieszkańców powitał Gości z Chorwacji, a w szczególności Ivana Mikulića, Milana Jelenćića, Milkę Mikulić oraz Dragutina Valjaveca którzy to od roku 1976 zajmowali się organizacją wymiany obozowej i codziennymi kontaktami. Wspomniał również, że sam osobiście w roku 1975 jako Instruktor Hufca ZHP Kraków-Podgórze brał udział w wymianie obozowej (Obóz na Wyspie ZLARIN) i wspomnienia z tego pobytu są niezapomniane. Następnie przedstawił uczestnikom Spotkania (w postaci prezentacji multimedialnej) najważniejsze informacje o naszym Mieście i życzył udanego pobytu w Polsce jak również zapraszał do kolejnych wizyt. Wyraził nadzieję, że odnowienie kontaktów będzie skutkowało coroczną wymianą obozową Harcerzy Chorągwi Krakowskiej ZHP i Izvidaći z Kutiny oraz wymianą grup Instruktorów Seniorów obu Organizacji skautowskich.

Z kolei głos zabrał Ivan Mikulić „PIPIN”, który w imieniu IZVIDAĆI podziękował za zaproszenie na Spotkanie w Urzędzie Miasta Krakowa, przypomniał historię dotychczasowych kontaktów oraz potwierdził chęć kontynuacji współpracy. Wręczył również Panu Prezydentowi prezenty, obraz i piękny Album o Chorwacji, w rewanżu Pan Prezydent przekazał PIPINOWI Album o Polsce .

Następnie Komendant Krakowskiej Chorągwi ZHP Druh hm Paweł Grabka odznaczył Ivana Mikulića srebrną Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa i wręczył srebrne Odznaki 100-lecia Harcerstwa (za wieloletnią współpracę, organizowanie wymian obozowych i działania na rzecz przyjaźni między narodami). Otrzymali je: Ivan Mikulić, Milka Mikulić, Milan Jelenćić, Dragutin Friśćić, Dragutin Valjavec, Snjeżana Cejpek oraz Odred Izvidaća „Betlehem” Kutina.

V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, Druh hm Stanisław Piasecki wręczył przyznane przez Zarząd wyróżnienia SPH; Odznaki „Zasłużony dla SPH” i okolicznościowe Dyplomy otrzymali: Ivan Mikulić, Milka Mikulić, Milan Jelenćić, Dragutin Friśćić, Dragutin Valjavec oraz Snjeżana Cejpek i na tym część oficjalna Spotkania została zakończona.

W części nieoficjalnej Spotkania Szefowie IZVIDACI; Ivan Mikulić i Milan Jelenćić oraz V-ce Prezes Zarządu,SPH Druh hm Stanisław Piasecki i Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druh hm Paweł Grabka ustalili zasady wymiany obozowej. Wymiana grup młodzieżowych będzie w gestii Komendy Chorągwi Krakowskiej ZHP, natomiast wymiana Instruktorów Seniorów obu Organizacji to gestia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druh hm Paweł Grabka zaproponował , że przygotuje stosowne Porozumienie, którego Stronami będą:

Chorągiew Krakowska ZHP

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie

Odred IZVIDAĆI „Betlehem” Kutina

Porozumienie zostanie podpisane w lipcu br. i będzie określało szczegóły wymiany i wzajemnej współpracy, jak również pozwoli o ubieganie się o dofinansowanie projektu z funduszy Unii Europejskiej.

Pozostali uczestnicy spotkania w tym czasie wspominali Obozy i spotkania z dawnych lat i korzystali z Cateringu. Każdy z Izvidaći otrzymał gadżety i materiały marketingowe o Krakowie.

W Spotkaniu wzięli również udział członkowie Stowarzyszenia którzy brali udział w wymianie obozowej: hm Adam Jelonek, hm Halina Woźniak, phm Anna Piasecka, phm Jacek Małota, hm Magdalena Migacz, hm Wiesław Wójcik, hm Jerzy Klinik, hm Małgorzata Komorowska oraz hm Bogdan Dudkowski.

Bardzo dziękujemy Panie Prezydencie za wspaniałe Spotkanie !!!!

Po Spotkaniu w Urzędzie Miasta Krakowa następny punkt programu, czyli zwiedzanie (bezpłatne – bilety wstępu do Muzeum sfinansował Urząd Miasta Krakowa) Muzeum „Podziemia Rynku” .

ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU

I ostatni punkt środowego programu – zwiedzenie Zamku Królewskiego na Wawelu (Reprezentacyjne Komnaty Królewskie, Prywatne Apartamenty Królewskie, Skarbiec Koronny i Zbrojownia). Nasi Przyjaciele z Kutiny byli zachwyceni.

Czwartek, 23 czerwiec 2011 roku

Kopalnia Soli Wieliczka

Program również bardzo napięty jak dzień wcześniej, czyli śniadanie o godz. 7.00 i godzinę później wyjazd z Zakopanego do Wieliczki (zwiedzanie Kopalni Soli).

Hotel „KRAKUS”

Po południu na zaproszenie Druha hm Andrzeja Krzyworzeki (Członka naszego Stowarzyszenia, byłego Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP i jednocześnie Współwłaściciela Krakowskiego Przedsiębiorstwa Hotelarsko – Turystycznego Sp. z o.o. ) uroczyste Spotkanie w Hotelu „KRAKUS” z udziałem IZVIDAĆI i Członków Stowarzyszenia biorących w poprzednich latach udział w wymianie obozowej. Przybyli: hm Adam Jelonek, hm Wiesław Wójcik, hm Halina Woźniak, hm Jerzy Klinik, Jolanta Wojas, Józef Wojas, phm Anna Piasecka, hm Stanisław Piasecki, hm Krzysztof Poniedziałek, Ewa Małota, phm Jacek Małota oraz hm Magdalena Migacz. Spotkanie odbyło się w reprezentacyjnych pomieszczeniach Restauracji Hotelu „KRAKUS” i zostało perfekcyjnie przygotowane przez Druha Andrzeja. W pierwszej części posiłek, czyli wspaniały gulasz , zimna płyta, owoce, ciasto, soki, kawa i herbata. Pychota !!!

W drugiej części prezentacja przeźroczy (ze zbiorów hm Małgorzaty Komorowskiej oraz hm Stanisława Piaseckiego) ze wspólnych Obozów począwszy od roku 1977 czyli Obozu na Wyspie OTOK MLADOSTI. Prezentację prowadził Druh hm Jerzy Klinik, a krótki komentarz należał do hm Stanisława Piaseckiego i Ivana Mikulića. Warto było wrócić chociaż na chwilę do wspólnie spędzonych chwil w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Nie jednej osobie zakręciła się „łezka”.

Trzecia część Spotkania to wręczenie prezentów i Dyplomów okolicznościowych przez wieloletniego Szefa Odredu IZVIDAĆI w Kutinie, naszego serdecznego Przyjaciela Ivana Mikulića. I tak pamiątkowe Dyplomy i Monografię wydaną z okazji 50-lecia Odredu Izvidaći w Kutinie otrzymali: hm Stanisław Piasecki, hm Andrzej Krzyworzeka, Jolanta Wojas, Józef Wojas, Ewa Małota, phm Jacek Małota, hm Halina Woźniak, hm Adam Jelonek, hm Wiesław Wójcik, hm Krzysztof Poniedziałek, hm Jerzy Klinik, phm Anna Piasecka,hm Małgorzata Komorowska oraz hm Magdalena Migacz.Warto podkreślić, że Szefowie Izvidaći (Ivan Mikulić i Milan Jelenćić uzgodnili wstępnie z Druhem hm Andrzejem Krzyworzeką, że w roku przyszłym bazą noclegową w czasie ich pobytu w Polsce będzie Hotel KAMRAT lub KRAKUS.

Druhu Andrzeju, bardzo serdecznie dziękujemy za organizację wspaniałego SPOTKANIA (koszty Spotkania pokrył w całości Gospodarz).

Piątek, 24 czerwiec 2011 roku

Przedostatni dzień pobytu naszych Przyjaciół w Polsce to kolejna atrakcja programowa – spływ Dunajcem. Rano wyjazd do miejscowości Sromowce Wyżne i prawie 3 godzinny spływ na tratwach do Krościenka. Wspaniała pogoda i przepiękny przełom Dunajca przez Pieniny to niezapomniane dla wszystkich przeżycie.

Pożegnalna Kolacja

Po powrocie do Ośrodka „Maria 3” jeszcze krótki wypad na Krupówki do Zakopanego i przygotowania do uroczystej pożegnalnej kolacji. Z Krakowa dojechała jeszcze „mocna grupa” w składzie: hm Halina Woźniak, hm Małgorzata Komorowska oraz phm Jacek Małota. Główny punkt programu to konsumpcja pieczonego prosiaka i herbatka „góralska” (ufundowali członkowie Stowarzyszenia: Anna Piasecka, Stanisław Piasecki, Magdalena Migacz, Małgorzata Komorowska, Adam Jelonek, Józef Wojas, Halina Woźniak, Krystyna Wywiał, Wiesław Wójcik, Jacek Małota i Krzysztof Poniedziałek). Po kolacji piosenki i wspólna zabawa do późnych godzin nocnych.

Sobota, 25 czerwiec 2011 roku

Niestety, czas biegnie nieubłagalnie szybko – „rozstania nadszedł już czas”

Do szybkiego zobaczenia, dziękujemy za piękne chwile – szerokiej drogi !!!!!

3. Jubileusz 100 - lecia Harcerstwa w Prokocimiu

16 listopada 19211 roku dh Stanisław Pigoń, późniejszy profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, założył w Prokocimiu drużynę im ks. Stanisława Brzuski. Od tego czasu Prokocim był zawsze ośrodkiem prężnie działającego ruchu najpierw skautowego a następnie harcerskiego. W roku 100 Lecia Harcerstwa grupa instruktorów szczepu „Gwieździstego” ZHP podjęła inicjatywę hm Andrzeja Słowika i wspólnie z przedstawicielami pozostałych harcerskich środowisk z tego terenu szczepów: działających aktualnie „Czwartacy”, „Preria i już niedziałających „Promyto” , „ Wierchy” zorganizowała obchody 100 Lecia harcerstwa w Prokocimiu.

W dniu 03.06.2011r uczestnicy uroczystości wzięli udział w uroczystej mszy świętej odprawionej, w intencji harcerstwa prokocimskiego, w kościele Parafialnym Matki Bożej Dobrej Rady. Następnie w sali teatralnej, gościnnego XV Liceum Ogólnokształcącego odbyło się uroczyste spotkanie pokoleń harcerskich z udziałem przedstawicieli władz. Obecni byli m.in:

Pan V-ce Prezydent Miasta Krakowa mgr Tadeusz Trzmiel – były instruktor szczepu „Promyto” w stopniu harcmistrza, Pani Grażyna Fijałkowska – Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII, Druh hm Paweł Grabka - Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP, Ojciec Jan -Prowincjał Zakonu Augustianów, Pani Beata Adamus – Dyrektor XV LO, Druhna Joanna Siekaniec – Komendantka Hufca ZHP Kraków Podgórze, Pani Grzybowiska – Dyrektor MDK, Dyrektorzy SP 61, I Prywatnego Liceum i Gimnazjum, v-ce Prezes SPH - Druh hm Stanisław Piasecki oraz 5 członków Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa.

Podczas spotkania m.in.: Druh Komendant Chorągwi wręczył Odznaczenia 100 Lecia Harcerstwa Chorągwi Krakowskiej. Otrzymali je: w stopniu srebrnym - Druh hm Maciej Kluza, w stopniu brązowym ; Krąg Seniorów 17 DH oraz Druhna hm Helena Węgrzyn. Najbardziej zasłużonym wręczono medale lub dyplomy 100 Lecia Harcerstwa w Prokocimiu. Zbiorowe dotrzymały szkoły wspierające od wielu lat działające na ich terenie drużyny - XV Liceum Ogólnokształcące, Szkoły Podstawowe nr 61 i 123, I Prywatne Liceum Gimnazjum i Szkoła Podstawowa, Gimnazjum nr 31, Zespół Szkół Integracyjnych nr 14. Indywidualne otrzymali: hm Stefan Schab, dh Władysław Bacz, phm Zbigniew Onderka, dh Kazimierz Balog, pwd Mieczysław Kłusak, hm Zbigniew Jaglarz, hm Wiesław Wójcik, hm Maciej Kluza, hm Maria Trzmiel, hm Jerzy Klinik, hm Paweł Grabka, hm Aniela Dąbrowska, phm Halina Bączek-Leśniak, hm Barbara Strach. Ponadto 30 instruktorom zostały wręczone okolicznościowe dyplomy. Komendant Chorągwi uhonorował Druha hm Andrzeja Słowika specjalnym dyplomem za podjęcie inicjatywy oraz kierowanie przygotowaniami i organizacją uroczystości. Po zakończeniu spotkania zwiedzano otwartą w Sali nr 3 okolicznościową wystawę, na której prezentowano bardzo ciekawe zdjęcia i materiały obrazujące działalność kolejnych pokoleń harcerskich w Prokocimiu. Wystawa bardzo się podobała. I tradycyjnie przy tego typu spotkaniach wspomnienia, rozmowy i piosenki przy poczęstunku przeciągały się bardzo długo.

Kontynuacją obchodów było otwarcie w dni u 11 września, przeniesionej do Młodzieżowego domu Kultury przy ul. Na Wrzosach, wystawy - udostępnionej do zwiedzania do dnia18 września i odwiedzonej przez wiele osób. Również w dniu 11 września spora grupa harcerzy wszystkich pokoleń oraz sympatyków harcerstwa spotkała się przy okolicznościowym harcerskim ognisku, rozpalonym na terenie MDK. Piosenki i wspomnienia oraz gry zabawy i okrzyki wypełniły jego program. I choć minęło ponad dwie godziny i tak w odczuciu zebranych koniec ogniska nadszedł zbyt szybko. Były to bardzo udane i jak się okazało oczekiwane przez wielu spotkania harcerskie.

Należy wspomnieć że Sztabie Organizacyjnym 100 Lecia Harcerstwa w Prokocimiu brali czynny udział członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Byli to Druhny i Druhowie: hm Wiesław Wójcik – wiceprezes SPH, hm Andrzej Słowik, hm Małgorzata Słowik, hm Stefan Schab, hm Jerzy Klinik, hm Zbigniew Jaglarz . Logo opracował Druh hm Krzysztof Poniedziałek – również członek naszego Stowarzyszenia.

4. Pomagamy dzieciom z Gminy Mucharz.

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie od roku 2006 ściśle współpracuje z Gminą Mucharz realizując wiele wspólnych projektów (m. inn. kursy komputerowe, kursy żeglarskie, obozy żeglarskie itp.). SPH od roku 2002 jest członkiem Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych (KRAFOS) i wspólnie z nim zorganizowaliśmy dla dzieci z terenu Gminy Mucharz w wieku 7-12 lat wyjazd na Obóz do Niemiec. Było to możliwe dzięki zaproszeniu Burmistrza Wismaru. Obóz trwał od 17 do 31 lipca 2011 roku i wzięło w nim udział10 dzieci plus dwie osoby dorosłe (do opieki) ze znajomością języka niemieckiego. Koszty pobytu pokryło Miasto zapraszające. Rodzice dzieci pokrywali tylko część kosztów dojazdu i powrotu. Program pobytu był urozmaicony i atrakcyjny. Dzieci wróciły bardzo zadowolone.

Notatka Opiekunki Dzieci opisująca pobyt w Wismarze:

“W Wismarze by ło bardzo fajnie. Było wiele dla dzieci organizowanych zabaw. Gdy pogoda była brzydka to dzieci mogły bawić się w pokoju do gry, grały w bilarda, piłkarzyki i otrzymywały słodkie przekąski. Nawet w deszczowy dzień organizatorzy przywieźli telewizor i załatwili filmy z polskimi napisami. Do parku zwierzęcego mogli wchodzić, kiedy miały tylko na to ochotę. Dzieciom najbardziej podobał się basen( swoją drogą był bardzo atrakcyjny nie tylko dla nich ;-)). Byli także w parku zabaw w trakcie deszczu, gdzie mogli sie pobawić na ścianie wspinaczkowej, zjeżdżać z Wulkanu i huśtać się na linie. Atrakcją też było kąpanie się w morzu oraz rejs statkiem

Co do jedzenia, to tak jak wszystkie dzieci grymasiły( zwłaszcza że niemieckie jedzenie nie jest super, ale było smaczne ) Po każdym posiłku dostawali deser i mnóstwo słodyczy oraz za każdym wyjściem poza Bauerscheune lody. Nie zapomnianym przeżyciem była też wizyta u Burmistrza ( chociaż on nie wiedział o naszej obecności) i dwie dziewczynki były w gazecie lokalnej opisującej akcje Rote Hande- akcja przeciw wysyłaniu dzieci na wojnę

Cały wypad wydaje mi się bardo udany i dzieci były naprawdę bardzo grzeczne. Jedynie starsze dzieci mogły się trochę nudzić

Pozdrawiam

Anna Pachuta”

Wójt Gminy Mucharz, Pan Wacław Wądolny w imieniu własnym oraz rodziców i dzieci złożył serdeczne podziękowania ( Pani Prezes Zarządu SPH ) za zorganizowany wyjazd. Napisał m. inn.:

„Był to rodzaj prezentu, nieocenionej pomocy, dla której trudno znaleźć słowa wdzięczności. Na Pani ręce, składam również podziękowania dla wszystkich osób, które przyczyniły się i pomogły w organizacji całego wyjazdu”

Podziękowania również dla Pani mgr Teresy Chmielarz-Bryndzy, Pracownicy Urzędu Gminy Mucharz za pomoc przy organizacji wyjazdu.

5. Wędrowny obóz żeglarski SPH

Sprawozdanie z przebiegu Obozu Żeglarskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie - „MAZURY 2011”

Czas trwania: 02.07.2011 do 17.07.2011 tj. 16 dni

Uczestnicy: 26 osób : wiek od 9 do 61 lat podzieleni na 4 wachty:

2- sześcioosobowe i 2- siedmioosobowe

Organizacja Obozu to wspólne przedsięwzięcie SPH oraz Gminy Mucharz – podobnie jak w roku ubiegłym. Z Gminy Mucharz w Obozie wzięło udział 9 osób.

Kadra: 6 osób

Komendant i Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego: phm Andrzej Marcińczyk (jachtowy sternik morski, patent nr 1437/KR ; instruktor PZŻ, patent nr 2012).

Kwatermistrz: mgr Teresa Chmielarz-Bryndza

Oboźny: hm Krzysztof Poniedziałek

Sternicy: Ewelina Kaczanowska (żeglarz jachtowy , patent nr K/199)

Kuba Małota ( sternik jachtowy, patent nr K/8)

Andrzej Marcińczyk (jachtowy sternik morski, patent nr 1437/KR)

Paweł Firlit (sternik jachtowy , patent nr PZŻ/316)

Wyczarterowane jachty: 4 szt. jachtów typu slup - Tango 730 (6-cio osobowe, szer.2.8m, długość 7,3 m ; 25m² żagla)

(Galindia – Czarter Jachtów Edmund Grzymała Giżycko)

Cel obozu: aktywny wypoczynek uczestników (z elementami obozu harcerskiego) oraz praktyczne szkolenie żeglarskie mające na celu przygotowanie do egzaminu państwowego na stopień Żeglarza Jachtowego.

Schemat ramowy: - przed południem – szkolenie żeglarskie (ew. zwiedzanie okolicy)

 • po południu – szkolenie żeglarskie , zaj. Sportowe
 • wieczorem - nauka piosenek, ognisko (jeżeli to możliwe)

Trasa obozu:

Giżycko (Port Piękna Góra) – Jezioro Niegocin – Jezioro Jagodne – Kanały Mazurskie – Jezioro Tałty – Mikołajki – Jezioro Mikołajskie – Jezioro Nidzkie – Jezioro Bełdany – powrót do Giżycka

Finanse:

Wpływy: odpłatność uczestników – 14.400,- zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta zł) – wszystkie wpłaty wpłynęły na konto Stowarzyszenia

Dotacja z Gminy Mucharz – 4.000,- zł (słownie: cztery tysiące zł)

Ogółem wpływy: 18.400,- zł

Posumowanie:

 • obóz można uznać za bardzo udany, piękna słoneczna pogoda/ trochę deszczu , dobry wiatr
 • szkolenie żeglarskie było intensywne
 • cała Kadra pracowała na Obozie społecznie w tym z własnych środków pokrywała koszt dojazdu na Obóz i powrotu z Obozu

A tak opisuje Obóz jedna z Uczestniczek:

„W tradycję naszego Stowarzyszenia wkradł się już na dobre zwyczaj łapania mazurskiego wiatru w żagle. W tym roku obraliśmy kierunek południowy. Dwudziestu sześciu uczestników pod komendą phm. Andrzeja Marcińczyka i opieką sterników Pawła Firlita, Eweliny Kaczanowskiej, Jakuba Małoty i Andrzeja Marcińczyka 2 lipca wyruszyło z Giżycka – Pięknej Góry w rejs ku najdzikszym zakątkom mazurskim. Kwatermistrzowała nam i dbała o nasze żołądki Pani Teresa Bryndza , a groźnie pilnował harcerskich obyczajów oboźny hm. Krzysztof Poniedziałek.

Rejs łączył w sobie przyjemne – odkrywanie piękna polskich krajobrazów, z pożytecznym – szkoleniem i doskonaleniem umiejętności żeglarskich w ramach przygotowań do zdobycia uprawnień żeglarza jachtowego. Każdy uczestnik poznawał od podszewki marynarskie życie. Począwszy od poznania zwyczajów panujących na łodziach, klarowania jachtu , obsługi osprzętu przez manewry proste, manewry na silniku, meteorologię po manewry złożone , jak np. podejście do człowieka, czy manewry awaryjne.

Dni upływały nam szybko i intensywnie, wiatr pchał nasze łodzie wciąż do przodu przez jeziora: Niegocin, Boczne, Jagodne, Tałty, Mikołajskie aż po jezioro Bełdany, śluzę w Guziance, by zakończyć wędrówkę na południe na najdalszych krańcach jeziora Nidzkiego. W powrotnej żegludze jak przystało na prawdziwych żeglarzy zmierzyliśmy się w wodami jeziora Śniardwy.

Lecz rejs to nie tylko trasa. To przede wszystkim nowe, bezcenne doświadczenia i atmosfera, bycie z ludźmi, którzy na swój sposób ukochali żeglugę. Dlatego dni upływały nam szkoleniowo – poza manewrami i zajęciami praktycznymi uczyliśmy się węzłów, wykonywaliśmy rozmaite prace bosmańskie, poznawaliśmy podstawy pierwszej pomocy i wiele innych. Wieczory natomiast upływały nam na obrzędowych ogniskach, na śpiewaniu szant i piosenek dobrych dla starszego i młodszego pokolenia. Było też i poetycko, przy wierszach Gałczyńskiego i Staffa ( szczególnie w Praniu, po odwiedzeniu muzeum Gałczyńskiego), i historycznie, gdy „Wilki Morskie” opowiadały o swoich przygodach i zmaganiach z morzem.

Mazury okazały nam swoje najpiękniejszy zakamarki, piękną faunę i florę. O wschodzie budził nas śpiew ptaków, po burzy witała tęcza, a o zachodzie żegnały na horyzoncie barwne chmury i poświaty. Nie oszczędziły nas też deszcze. Ale przecież marynarz gotowy jest na każdą pogodę !

Gdy czas obozu dobiegał końca, i rozstania naszła już pora, w nagrodę za wysiłek, zaangażowanie i wytrwałość w nauce poprosiliśmy Neptuna o przyjęcie 12 neofitów do grona żeglarzy. Ponieważ władca wód i morskich przestworzy przychylił się do naszej prośmy, a neofici przeszli przygotowane przez mazurskie diabły próby „Chrzest Neofitów” zakończył się sukcesem. Dlatego 17 sierpnia do Krakowa wracało już nie 12 , a 26 żeglarzy.

Dziękujemy organizatorom, szczególnie Panu Wiceprezesowi SPH – Stanisławowi Piaseckiemu za przygotowanie i znalezienie sponsorów, kadrze za owocne i pełne poświęcenia szkolenie, a uczestnikom za zaangażowanie i wspólne stworzenie wspaniałej , niezapomnianej atmosfery. Do zobaczenia za rok ! Ahoj Marynarze!” (Ewelina Kaczanowska)

6. „Kryształy Soli”

Zarząd SPH informuje, że Urząd Gminy Mucharz ( za działania jakie prowadzi na terenie Gminy Mucharz od roku 2006 nasze Stowarzyszenie) zgłosił nasze Stowarzyszenie jako kandydata do nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych Organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego „KRYSZTAŁY SOLI”. W dniu 14 października br. Komisja z Urzędu Marszałkowskiego przeprowadziła kontrolę działalności Stowarzyszenia (pod kątem ubiegania się o nagrodę „Kryształy Soli”) – SPH reprezentowali : hm Danuta Noszka-Leśniewska, hm Stanisław Piasecki oraz hm Tadeusz Prokopiuk. Komisja pozytywnie oceniła pracę Stowarzyszenia i zgodnie z procedurą przedstawi stosowną opinię do Kapituły przyznającej nagrodę. Czekamy z niecierpliwością na rozstrzygnięcie tego prestiżowego konkursu.

7. Rejs po Bałtyku

Zarząd SPH zorganizował w roku bieżącym po raz pierwszy rejs morski po Morzu Bałtyckim

termin : 17 - 25 września 2011 roku

trasa: Świnoujście - Trzebież - Wolgast - Penemunde- Gager - opłynięcie Bornholmu - Świnoujście

załoga:

 • Kapitan - Andrzej Marcińczyk
 • I oficer - Ewelina Kaczanowska
 • II oficer - Filip Kiszka
 • III oficer - Adam Żołnierek
 • Marek Kiszka
 • Mikołaj Trąbka
 • Grzegorz Cholewa

W sumie 7 osób; Jacht żaglowy: Bavaria 35 ("Marika") - wypożyczona od armatora w Bregge "MOLA"

Rejs odbywał się w warunkach sztormowych : pływanie w wietrze od 1- 7 stop B, stan morza od 0 do 5

Rejs miał za zadanie przygotować uczestników do szkolenia na kolejny stopień żeglarski – stopień sternika jachtowego.

8. Inauguracja Roku Harcerskiego - wręczenie nowego sztandaru Chorągwi Krakowskiej ZHP

Organizatorem trzydniowego zlotu z okazji Inauguracji Roku Harcerskiego 2011/2012 ZHP Chorągwi Krakowskiej odbywającego się pod hasłem „Pojutrze w Podgórzu” był Hufiec Kraków –Podgórze. A oto krótka relacja Druhny phm Joanny Siekaniec Komendantki podgórskiego Hufca i zlotu:

W dniach 16-18.09.2011 na terenie Podgórza odbyła się Inauguracja Roku Harcerskiego „Pojutrze w Podgórzu”, w której wzięło udział w sumie 1300 zuchów, harcerek, harcerzy, wędrowników i instruktorów. Przez trzy dni uczestnicy zlotu mieli okazję poznawać piękno prawobrzeżnej części Krakowa. Organizatorem imprezy był Hufiec ZHP Kraków – Podgórze im. Podgórskich Szarych Szeregów.

Zuchy przez te dni realizowały sprawność Strażaka, miały okazję m.in. poznać pracę strażaków na jednostce, pokonywać strażacki tor przeszkód i wiele innych atrakcji.

Wędrownicy rozpoczęli swoje spotkanie od Ogniobrania na Kopcu Kraka. W sobotę czekała ich trzyczęściowa gra terenowa, każdy uczestnik przeszedł drogę od Zawiszaków przez Bojowe Szkoły, aż po Grupy Szturmowe. Cała gra to nie tylko historyczne nazwy, ale także nowoczesna technologia i przedstawienie Podgórza jako pięknego i ciekawego miejsca z wieloma atrakcjami.

Największa grupa wiekowa uczestnicząca w imprezie to harcerze i harcerze starsi. Dla nich w piątek odbyło się rozpoczęcie w formie „Show otwarcia”. W sobotę przez cały dzień patrole poznawały Podgórze uczestnicząc w różnych warsztatach: zajęcia na parku linowym, ratownictwo medyczne, zajęcia taneczne, przygoda z teatrem cieni, „Kocham Cię Unio”, zajęcia z mnemotechniki, zajęcia muzyczne, „Moje marzenia”, zajęcia basenowe i wiele innych. W sobotę wspólnie z wędrownikami harcerki i harcerze wzięli udział w koncercie na stadionie Korona.

W niedzielę wszyscy razem spotkaliśmy się na Mszy Św. W kościele św. Józefa. Podczas Mszy poświęcony został nowy sztandar ZHP Chorągwi Krakowskiej. Po mszy jedną kolumną przemaszerowaliśmy na teren Stadionu Korona gdzie odbył się uroczysty apel. Na apelu pojawiło się wielu znakomitych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Senator RP Druh hm Adam Massalski - Przewodniczący ZHP, Pan Stanisław Kracik – Wojewoda Małopolski, Druhna hm Małgorzata Sinica – Naczelnik ZHP, Druh hm Krzysztof Budzyński – Z-ca naczelnika ZHP, Pani Anna Korfel- Jasińska – Dyrektor Wydziału Edukacji UMK reprezentująca :Prezydenta Miasta, Pani Marta Patena – Radna Miasta Krakowa reprezentująca Przewodniczącego Rady MK, Przewodnicząca Zarządu Okręgu ZHR, dyrektorzy okolicznych szkół Pani Ewa Ptasznik hm i Pan Jan Maciejowski hm. Podczas apelu, zasłużonym instruktorom, zostały wręczone Odznaczenia Państwowe i Harcerskie oraz odznaki i wyróżnienia w tym tytuł Instruktora Roku Chorągwi Krakowskiej. Następnie przedstawiciele fundatorów przekazali sztandar Druhnie Naczelnik ZHP, która wręczyła nowy sztandar druhowi hm Pawłowi Grabka Komendantowi ZHP Chorągwi Krakowskiej. Po zakończonym apelu wszystkie hufce przemaszerowały przed nowym sztandarem chorągwi po czym wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie uczestników apelu.

Przedstawiciele SPH uczestniczyli w Inauguracji Nowego Roku Harcerskiego zarówno w uroczystości poświęcenia jak i wręczenia Nowego Sztandaru Chorągwi Krakowskiej ZHP. Projekt sztandaru opracował członek naszego Stowarzyszenia prof ASP hm Andrzej Ziębliński, wśród fundatorów sztandaru, których jest ponad stu znajduje się wielu członków SPH a podczas uroczystego apelu Druhnie Naczelnik sztandar w imieniu fundatorów przekazali min. Druhowie hm Andrzej Ziębliński i hm Ryszard Korski.

Uroczystość, podobnie jak pozostała część zlotu, była bardzo dobrze przygotowana i przeprowadzona przez instruktorów Hufca Kraków-Podgórze – gratulujemy Druhnie Komendantce, phm Joannie Siekaniec i jej instruktorom.

Zuchom, harcerzom i instruktorom życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z działalności pod Nowym Sztandarem Chorągwi Krakowskiej.

9. Instruktor Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP za rok harcerski 2010/11

Do Komendy Krakowskiej Chorągwi ZHP wpłynęły 6 wniosków o przyznanie tytułu Instruktora Roku i nagrody im harcmistrza Zdzisława Trylskiego.

W dniu 14.09 br. komisja złożona z przedstawicieli Komendy Chorągwi oraz Zarządu SPH podjęła n/w decyzje:

do tytułu i nagrody nominowani zostali wszyscy zgłoszeni, a to:

 • phm Justyna Blukacz - Hufiec Nowy Sącz
 • pwd Anna Hałatek - Hufiec Wieliczka
 • phm Piotr Męderak – Hufiec Jordanów
 • phm Katarzyna Mróz – Hufiec Tarnów
 • phm Joanna Siekaniec – Kufiec Kraków –Podgórze
 • phm Karolina Wołoszyn – Hufiec Kraków – Śródmieście

zaszczytny tytułu INSTRUKTORA ROKU 2010/2011 Chorągwi Krakowskiej oraz nagrodę im. harcmistrza Zdzisława Trylskiego w wysokości 1500 zł przyznano druhnie pwd Annie Hałatek drużynowej 4 DH „Azymut” w Węgrzcach Wielkich, Hufiec Wieliczka.

Okolicznościowy dyplom i nagroda zostały wręczone Laureatce Tytułu i Nagrody przez V-ce Prezesa SPH hm Wiesława Wójcika oraz phm Marię Trylską – wdowę po śp. hm Zdzisławie Trylskim w dniu 18 września 2011 roku na Inauguracji Nowego Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP w Krakowie na Stadionie K.S. Korona. Okolicznościowe dyplomy otrzymali również wszyscy nominowani. W uroczystości licznie wzięli udział Członkowie Stowarzyszenia, m. innymi: hm Władysław Pancerz, hm Danuta Bobek, hm Juliusz Langner, hm Andrzej Ziębliński, hm Ryszard Korski, hm Bogusław Zając, hm Andrzej Gaczorek.

10. Wycieczka w Pieniny

W dniach 7-8-9.października br. grupa członków naszego Stowarzyszenia wraz z sympatykami, uczestników pierwszej górskiej wycieczki SPH, spotkała się w schronisku „Pod Durbaszką” – filii Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie. Pierwsza grupa przyjechała w piątek po południu, pozostali dojechali w sobotę rano. Razem było nas 16 osób. To znaczy wszyscy którzy chcieli i mogli. Piękna słoneczna pogoda w sobotę wręcz zachęcała do spacerów po okolicznych górach. Nie przeszkadzała, a nawet zachęcała, ok. 10 cm warstwa śniegu, który spadł w nocy z piątku na sobotę.

Dzięki Państwu Jolancie i Jarosławowi Balonom uczestnicy wycieczki spędzili ( wirtualnie) ok. 1 miesiąca na wyprawie do Indii tzn. obejrzeli wspaniałe zdjęcia, z krótkim rzeczowym i dowcipnym komentarzem. Wieczorne spotkania z piosenką nie tylko harcerską, wspaniale prowadził „wspomagając” się gitarą Druh Jarosław. W sobotę wieczorem była przygotowana niespodzianka kulinarna. Pieczone żeberka, prosiak i smalczyk, nie specjalnie długo „opierały się” wycieczkowiczom a smakowały wybornie.

Niedziela była dniem powrotów. Część grupy wyjechała przed południem a po obiedzie wszyscy pozostali. Uczestnicy wycieczki „po drodze” do Krakowa grupami spacerowali wąwozem Homole, zwiedzali Szczawnicę.

Wszyscy wyrazili zdecydowaną wolę powtórzenia za rok podobnego spotkania właśnie „Pod Durbaszką” gdzie była wspaniała atmosfera i przyjaźni gospodarze. Serdecznie dziękujemy za możliwość przeżycia tak wspaniałego spotkania Druhnie Alicji Szydło i Druhowi Zbigniewowi Sabińskiemu, Kierownikowi schroniska i jego pracownikom.

11. Biuro Stowarzyszenia

Zarząd SPH informuje, że Biuro Stowarzyszenia znajdujące się w MDK „Dom Harcerza” w Krakowie, ul. Reymonta 18; pokój nr 200, i jest czynne w każdą środę w godz. 16.00 – 18.00, począwszy od 27.04.2011r. Kierownikiem Biura jest Druhna hm Magdalena Migacz. Zapraszamy.

Jednocześnie serdecznie dziękujemy Kanclerzowi Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, dr inż. Bohdanowi Makaremu za przekazanie w formie darowizny sprzętu komputerowego (komputer z nagrywarką, klawiatura i monitor) na rzecz naszego Stowarzyszenia.

12. Sprawy finansowe:

a) darowizny:

w roku bieżącym na konto Stowarzyszenia wpłynęły środki finansowe w formie darowizny w wysokości 4300,- zł , od:

 • Gmina Mucharz - 4.000,- zł (dotacja na Obóz Żeglarski SPH)
 • Darczyńca z Wielunia – 200,- zł
 • Darczyńca z Leszna - 50,- zł
 • Darczyńca z Krakowa – 50,- zł

b) granty

Stowarzyszenie otrzymało od Wojewody Małopolskiego kwotę 7.875,- zł na realizację zadania publicznego „Aktywizacja seniorów przy wykorzystaniu ich własnych kompetencji i umiejętności, w szczególności poprzez działania podejmowane na rzecz osób potrzebujących wsparcia”. W ramach tego zadania zostaną zorganizowane dwa kursy komputerowe (dla 20 osób) i kurs żeglarski (dla 25 osób).

c) składki członkowskie

W bieżącym roku znacznie poprawiła się „ściągalność” składek członkowskich. Według zestawienia przygotowanego przez Druhnę hm Krystynę Wywiał na dzień 1 września 2011 roku składkę członkowską wpłaciły 42 osoby na kwotę 2870 zł (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 42%).

Przypominamy nr konta bankowego, na które można wpłacać za składki członkowskie SPH (zarówno bieżące jak i zaległe).

PKO Bank Polski S.A. I O/Kraków, nr 71-1020-2892-0000-5602-0149-0937

W dalszym ciągu obowiązuje uchwała Zarządu, że składki członkowskie są dobrowolne co do wysokości składki, ale trzeba je opłacać. Jest to obowiązek wynikający ze Statutu naszego Stowarzyszenia.

d) wpływy z 1%

jak co roku zwracamy się do członków SPH z prośbą, aby 1% swojego podatku dochodowego za rok 2011 wpłacili na rzecz naszego Stowarzyszenia. oraz zachęcili swoje Rodziny, przyjaciół i znajomych do wsparcia naszej działalności w podobny sposób. Podajemy (dla przypomnienia) nr KRS 0000114184. Ten numer wpisujemy w swoim PIT, który składamy w Urzędzie Skarbowym.

Równocześnie serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy w latach poprzednich przekazywali 1% na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Poniżej podajemy wykaz wpływów z 1% w latach poprzednich i w roku bieżącym z podziałem na miejscowości.

Urząd Skarbowy 2007 2008 2009 2010 2011 województwo

Kraków

2566,57

2074,9

2926,2

3897,6

2904,9

małopolskie

Białystok

68,3

 

 

 

 

podlaskie

Olsztyn

 

 

72,7

 

1200

warmińsko-mazurskie

Tuchola

252,2

252,4

56,2

 

3,6

kujawsko-pomorskie

Warszawa

81

1011,2

1055,3

612

932,9

mazowieckie

Jaworzno

146,8

 

 

 

 

śląskie

Wrocław

108,7

71,2

130,8

94,3

 

dolnośląskie

Bydgoszcz

 

27,7

142,7

 

 

kujawsko-pomorskie

Wołomin

 

348,2

527,3

245,5

 

mazowieckie

Wieluń

 

78,8

 

190

42,7

łódzkie

Łódź

 

20,6

 

37,7

168,5

łódzkie

Poznań

 

117

181,6

333

 

wielkopolskie

Zabrze

 

152,3

261,1

 

 

śląskie

Gliwice

 

 

 

 

6,7

śląskie

Gorzów Wlkp.

 

 

 

 

102,7

lubuskie

Miechów

 

 

 

 

8,4

małopolskie

Starogard Gd.

 

 

 

 

33,5

pomorskie

Mława

 

 

 

 

12

mazowieckie

Sucha Besk.

 

 

 

 

49,6

małopolskie

Przemyśl

 

 

 

 

90,9

podkarpackie

Elbląg

 

 

 

 

620

pomorskie

Gdańsk

 

65,2

 

91,2

 

pomorskie

Siemiatycze

 

 

63,1

39,9

 

podlaskie

Siemianowice

 

 

 

31,3

71,9

śląskie

Zamość

 

 

 

26,5

 

lubelskie

Wadowice

 

 

 

43,5

 

małopolskie

Włocławek

 

 

 

74,5

81,9

pomorskie

Pabianice

 

 

 

0,7

 

łódzkie

Gdynia

 

 

 

237

 

pomorskie

Razem

3223,57

4219,5

5417

5954,7

6330,1

 

W stosunku do roku ubiegłego wzrost o 6,3%.

13. Spotkanie Andrzejkowe.

Andrzejki 2011 – to specjalna propozycja Zarządu i Druha hm Andrzeja Krzyworzeki dla członków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Oczywiście można zaprosić osoby towarzyszące. Organizatorem spotkania jest hm Andrzej Krzyworzeka. Zapraszamy do Restauracji Hotelu Krakus*** w dniu 25.11.br. to jest w piątek, rozpoczęcie o godz. 1900 . Oferta: > muzyka mechaniczna, parkiet do tańca; >konkursy, gry i inne zabawy andrzejkowe; >jeden gorący posiłek; >zimna płyta na stołach; >kawa, herbata, napoje; >oraz bufet odpłatny do dyspozycji gości. Cena 40 zł od osoby. Lokalizacja Hotelu Krakus*** Kraków, ul. Nowohucka 35.

Zgłoszenia do dnia 18 listopada 2011 r. do:

Stanisław Piasecki tel. 784.035.623 lub

Andrzej Krzyworzeka tel. 601.419.919 lub

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

14. Spotkanie „Po latach”.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu „Po latach”, 14.01. 2012 roku (sobota), rozpoczęcie o godz. 1400 w hotelu „Junior Krakus”, Kraków ul. Nowohucka 33. Spotkanie jest adresowane do: byłych instruktorów harcerskich komend, byłych działaczy Ruchu Przyjaciół Harcerstwa oraz członków SPH w Krakowie. Odpłatność od uczestnika 20 zł.

Program spotkania. Część I : piosenki harcerskie, wręczenie wyróżnień i odznaczeń, prezentacja komputerowa – „Wyprawa w Andy (hm Jarosław Balon) oraz rejs morski SPH „Bałtyk 2011” (Marek Kiszka), „Harcerski Szlak” - nowa książka Druha hm Józefa Lipca ; część II spotkania w grupach, dyskusje, wspomnienia, poczęstunek (bufet „szwedzki”: dania ciepłe i zimne, napoje).

15. Spotkanie poobozowe

Komenda Obozu Żeglarskiego Stowarzyszenia „Mazury 2011” uprzejmie informuje, że w spotkaniu po obozowym, które odbyło się w dniu 1 października 2011 roku (tj. sobota) o godz. 16.00 przy Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie wzięły udział 23 osoby:

Program Spotkania:

 • Grilowanie (odp. Roman Bryndza)
 • Komputerowa projekcja zdjęć z obozu na Mazurach i z rejsu po Bałtyku (odp. Marek Kiszka)
 • Wspomnienia poobozowe, wymiana zdjęć
 • Zakończenie spotkania

Spotkanie odbyło się w specjalnym miejscu do grillowania (obok Szkoły) - na szczęście pogoda dopisała. Zakończyło się o godz. 21.00 ( równe 5 godzin) i program został w całości zrealizowany. Było super !!!!!!.

Bardzo serdecznie dziękuję:

 • Pani Teresie za zaangażowanie i wspaniałą organizację spotkania
 • Romanowi za pyszną „wyżerkę”
 • Markowi za wspaniałą prezentację komputerową

Łączymy żeglarskie pozdrowienia A-HOJ !!!!

16. Obóz zagraniczny SPH – „Chorwacja 2012”

Zarząd SPH informuje, że na zaproszenia naszych Przyjaciół, IZVIDAĆI z Kutiny w roku przyszłym planuje organizację Obozu Zagranicznego w Chorwacji w terminie: 10 – 21 sierpień 2012 roku. W Obozie mogą wziąć udział Członkowie Stowarzyszenia wraz z Rodziną (współmałżonka/współmałżonek i dzieci od 14 lat).

Program Obozu: siedem dni pobytu w miejscowości Veli Lośinj na Wyspie CRES k/Rijeki (zakwaterowanie w Willi „SAN”+ śniadanie i obiadokolacja) i dwa dni pobytu w Kutinie (zakwaterowanie i wyżywienie w domach u Izvidaći). Przejazd autokarem.

Koszt udziału w Obozie – ok. 400 Euro.

Zapisy i wpisowe w wysokości 100,- euro od osoby przyjmuje Druhna hm Magdalena Migacz (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Tel. 505 207 333 )

Liczba miejsc ograniczona (45 – 50 osób) o umieszczeniu na liście uczestników Obozu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

17. Kursy komputerowe

W ramach uzyskanego grantu od Wojewody Małopolskiego Zarząd SPH organizuje:

Kurs komputerowy II stopnia ( 48 godzin zajęć)

Miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17; ul. A. Fredro 65 (Łagiewniki)

Termin: rozpoczęcie 9.11.2011.r. ; godzina 17:00 ; sala komputerowa, ( 48 godzin zajęć)

Zgłoszenia przyjmuje Druh hm Wiesław Wójcik (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Tel. 698 080 561

Kurs komputerowy II stopnia ( 48 godzin zajęć)

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Świnnej Porębie

Termin: listopad/grudzień 2011 roku

Z ramienia Urzędu Gminy Mucharz za sprawy organizacyjne odpowiada mgr Teresa Chmielarz-Bryndza

Zachęcamy do udziału, kursy są bezpłatne, a każdy Uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzyma stosowne zaświadczenie.

18. Kurs żeglarski

Kurs teoretyczny na stopień żeglarza/sternika jachtowego (80 godzin zajęć) w ramach tego samego grantu od Wojewody Małopolskiego.

Miejsce: MDK „DOM HARCERZA” ; 30-059 Kraków, ul. Reymonta 18

Termin: zajęcia będą się odbywać w każdą sobotę w godz. 10.00 – 13.30 począwszy od 5 listopada br.

Przewidujemy również część praktyczną, tzn. udział w Obozie Żeglarskim SPH w terminie: 6-15 lipca 2012 roku na Jeziorze Jeziorak oraz pływanie na Zalewie Bagry w Krakowie i na Jeziorze Rożnowskim.

Komendantem Kursu jest Kapitan Jachtowy, dr Jerzy Klinik.

Zgłoszenia przyjmują:

Druh hm Jerzy Klinik (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Tel. 605 123 573)

Druh hm Stanisław Piasecki (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Tel.784 035 623)

Druhna hm Alicja Szydło (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Tel. 604 053 623)

19. Pomoc socjalna

Zarząd SPH na swoim posiedzeniu w dniu 19.10.2011 na wniosek Przewodniczącej Komisji Socjalnej, Druhny hm Krystyny Wywiał podjął Uchwałę o przyznaniu czterech zapomóg pieniężnych ( po 300,- zł) dla najbardziej potrzebujących pomocy Członków naszego Stowarzyszenia. Środki zostaną przelane na wskazane konta w listopadzie br.

Jednocześnie informujemy, że również na wniosek Przewodniczącej Komisji Socjalnej, Druhny Krystyny Wywiał wystąpiliśmy do Organizatorów Akcji „Dobra Paczka” i Banku Żywności o objęcie opieką 18 osób (potrzebujących pomocy i wsparcia), członków SPH.

20. Dzień Myśli Braterskiej

Druh hm Jerzy Kujawski i Zarząd Stowarzyszenia zaprasza członków SPH w dniu Myśli Braterskiej (tj. 20 lutego 2012 roku) na okazjonalne spotkanie instruktorskie do Nowohuckiego Centrum Kultury. Szczegóły dotyczące spotkania zostaną przekazane w terminie późniejszym.

Sekretarz SPH

hm Magdalena Migacz

Prezes SPH

hm Danuta Noszka-Leśniewska

Kraków, dnia 02.11.2011 r.