STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA
W KRAKOWIE

31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31
tel./fax 12 633 33 57
Organizacja Pożytku Publicznego
NIP: 676-21-64-200; REGON: 357196831; KRS nr 0000114184

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
za okres 01.01.2021 – 31.12.2021
Kraków, marzec 2022 r.

sph logo mini

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA
W KRAKOWIE


31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31
tel./fax 12 633 33 57

Organizacja Pożytku Publicznego
NIP: 676-21-64-200 REGON: 357196831 KRS nr 0000114184

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

Kraków, marzec 2020 r.

I. Dane o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie działa na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” [Dz.U. z 1989, nr 20, poz. 104 z późn. zm.] oraz Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa małopolskiego. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.


Sprawozdanie merytoryczne 2018 2019 (1) b.z. html 17945a9c

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA
W KRAKOWIE


31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31
tel./fax (12/633 33 57)
Organizacja Pożytku Publicznego
NIP: 676-21-64-200, REGON: 357196831, KRS nr 0000114184

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI za okres 14.04.2018 – 23.03.2019

Kraków, marzec 2019 r.

I. Dane o Stowarzyszeniu
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie działa na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” [Dz.U. z 1989, nr 20, poz. 104 z późn. zm.] oraz Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa małopolskiego. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA W KRAKOWIE
31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31 ; tel./fax (12/633 33 57

Organizacja Pożytku Publicznego
NIP: 676-21-64-200; REGON: 357196831; KRS nr 0000114184

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI za okres 28.03.2015 – 19.03.2016

1. Uroczyste Spotkanie z okazji XV-lecia Stowarzyszenia

Pomysłodawcą powołania stowarzyszenia, wspomagającego harcerstwo był ówczesny komendant chorągwi hm. Jerzy Klinik. W grudniu 1999 roku, wspólnie z hm. Tadeuszem Prokopiukiem i ŚP hm. Stanisławem Spólnikiem opracowali koncepcję działalności takiego stowarzyszenia. Przygotowali również organizację zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, które odbyło 15 stycznia 2000 roku.
Całością trwających ponad rok przygotowań do obchodów 15 lecia Stowarzyszenia kierował Komitet Organizacyjny którego szefem był hm. Stanisław Piasecki. Zgodnie z podaną przez Niego koncepcją w ramach obchodów 15 lecia głównymi kierunkami działania były: Akcja Proporzec, opracowanie Monografii Stowarzyszenia a zwieńczeniem wysiłków - zaplanowane na styczeń 2015 roku uroczyste spotkanie.
Piętnaście lat po założeniu Stowarzyszenia, w dniu 17 stycznia 2015 roku, aby godnie uczcić Jego Jubileusz, spotkaliśmy się, dzięki życzliwości dyrekcji Międzynarodowego Centrum Kultury, w przepięknej Sali w Kamienicy „Pod Kruki” Rynek Główny 25.