Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie (Organizacja Pożytku Publicznego) zorganizował dla dzieci uczestniczących w Półkolonii - Olszanica, prowadzonej przez Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza przy ul. Reymonta w Krakowie, mini szkolenie żeglarskie. Było to w dniu 22 lipca 2014 roku (wtorek) na Zalewie Bagry w Krakowie (Przystań Klubu Żeglarskiego HORN). Punktualnie o godzinie 10.00 na przystań przybyła grupa 39 dzieci w wieku 7-12 lat wraz z Kierownikiem Półkolonii, Panią Olą Staszewską i czterema Paniami Opiekunkami. W imieniu organizatorów uczestników i kadrę półkolonii powitał V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Druh hm. Stanisław Piasecki. Następnie program zajęć przedstawił Druh phm. Jacek Małota (Kapitan Jachtowy, Instruktor PZŻ).

V-ce Prezes Zarządu, hm Stanisław Piasecki wita uczestników szkolenia

V-ce Prezes Zarządu, hm Stanisław Piasecki wita uczestników szkolenia

Dzieci zostały podzielone na czteroosobowe grupy, rotacyjnie realizujące przygotowany program. Dzieci z bardzo dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem brały udział w każdym z przygotowanych zajęć. Jednak najbardziej oczekiwały na pływanie na łodziach żaglowych.

Do pływania organizatorzy przygotowali trzy łodzie żaglowe, OMEGA. Łodzie prowadzili doświadczeni sternicy, a każdy z nich miał do pomocy przeszkolonych żeglarzy:

  • OMEGA I - Druh Piotr Głownia ; do pomocy Druhny Izabella Nicek i Alicja Głownia
  • OMEGA II - Druhna Barbara Marcińczyk (Żeglarz Jachtowy ); do pomocy Druhna Justyna Marchewka i Druh Krzysztof Kalita
  • OMEGA III - Druh Jakub Małota (Sternik Jachtowy); do pomocy Druh Paweł Łysik i Druhna Edyta Łysik.

Oczywiście, przed wypłynięciem sternicy zadbali o to by każdy członek, czteroosobowej dziecięcej załogi, miał prawidłowo dobrany i ubrany kapok, oraz wiedział jak poruszać się po pokładzie łodzi. W części teoretycznej Sternicy omówili budowę łodzi żaglowej, olinowanie i ożaglowanie oraz zasady bezpieczeństwa w czasie pływania. Każda z grup żeglowała przez godzinę, po czym następowała zmiana dziecięcych załóg.

Pozostała na lądzie grupa dzieci miała zajęcia praktyczno-teoretyczne: nauka prawidłowego zakładania kamizelki ratunkowej, ćwiczenia w rzucaniu koła ratunkowego osobie tonącej oraz wiązanie podstawowych węzłów żeglarskich: ratowniczego, cumowniczego, płaskiego, szotowego, ósemki żeglarskiej i wyblinka. Prowadzący te zajęcia, Druh Jarosław Marchewka (Żeglarz Jachtowy), miał ręce pełne roboty.

Lato w Mieście 2014

Lato w Mieście 2014

Dzieciaki były bardzo zainteresowane i zadowolone ze swojego żeglarskiego epizodu, a ponieważ pogoda była słoneczna i żeglarska (wiatr 3 do 4° B) wrażeń było co niemiara, przygód też. Oj, będzie co wspominać! O godz. 14.00 wszystkie łodzie przybiły do kei, zostały zacumowane, czyli koniec żeglowania. Nie szkodzi - spotkamy się za rok.

Za zorganizowanie bardzo atrakcyjnych dla dzieci zajęć na wodzie i przeprowadzenie szkolenia, Zarząd Stowarzyszenia bardzo dziękuje naszym żeglarzom - wolontariuszom. A byli to: hm. Stanisław Piasecki, phm. Jacek Małota, Jakub Małota, Jarosław Marchewka, Barbara Marcińczyk, Izabella Nicek, Piotr Głownia, Alicja Głownia, Edyta Łysik, Paweł Łysik, Justyna Marchewka oraz Krzysztof Kalita.

Uczestnicy III Jesiennej Wycieczki SPH, a odbyła się w dniach od 11 do 13 października br., wędrowali po uroczych trasach w Pieninach Małych. Miejsce noclegu - schronisko „Pod Durbaszką” – filia Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie. Małe Pieniny są atrakcyjnym terenem dla uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej – wyciągi w Szczawnicy i Jaworkach. Praktycznie całą ich granią prowadzi szlak niebieski, przedłużenie szlaku przecinającego Pieniny Właściwe. Trasa jest bardzo atrakcyjna krajobrazowo, w większości prowadząca terenami odkrytymi z rozległymi widokami na Tatry, Gorce, Beskid Sądecki, Beskid Wyspowy i góry na Słowacji.

Spotkanie uczestników obu obozów odbyło się w sobotę, 14 września 2013 roku, na terenie Parku Linowego w Krakowie-Pychowicach. O godz. 16:00, licznie przybyłych powitał V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Druh hm Stanisław Piasecki. Szczególnie serdecznie przywitał grupę rodziców uczestników obozu żeglarskiego. W swoim wystąpieniu serdecznie podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, ze Akcja Letnia 2013 Stowarzyszenia zakończyła się powodzeniem i w obozach wzięły udział łącznie 62 osoby.

Komendant Obozu Żeglarskiego, Druh hm Krzysztof Poniedziałek wita żeglarzy

W roku bieżącym Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie (Organizacja Pożytku Publicznego) było organizatorem kolejnego Obozu Zagranicznego, oczywiście ponownie w Chorwacji.

Termin Obozu: od 21 sierpnia do 2 września 2013 roku; liczba kadry i uczestników – 36 osób. W Obozie wzięli udział m. in.: Wójt Gminy Mucharz, mgr Wacław Wądolny oraz Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druh hm Paweł Grabka.

Wspólne zdjęcie Uczestników Obozu

„z kart historii”
W roku bieżącym mija 40 lat od pierwszej wymiany obozowej Izvidaći z Kutiny i Harcerzy z Hufca ZHP Kraków-Podgórze (Wyspa Zlarin, rok 1972 ) oraz 35 rocznica rozpoczęcia stałej wymiany obozowej zapoczątkowanej przez Ivana Mikulića (PIPINA), Komendanta Izvidaći z Kutiny i Druha hm Stanisława Piaseckiego, Komendanta Szczepu „Metalowców” z Hufca Kraków – Podgórze (pierwszy Obóz: Wyspa Otok Mladosti, rok 1977).

Inicjatorzy wymiany , do lewej Druh hm Stanisław Piasecki i Ivan Mikulić (Pipin) – Komendanci wspólnego Obozu Izvidaći i Harcerzy na Wyspie Otok Mladosti w roku 1977.

Inicjatorzy wymiany , do lewej Druh hm Stanisław Piasecki i Ivan Mikulić (Pipin) – Komendanci wspólnego Obozu Izvidaći i Harcerzy na Wyspie Otok Mladosti w roku 1977.