Spotkanie uczestników obu obozów odbyło się w sobotę, 14 września 2013 roku, na terenie Parku Linowego w Krakowie-Pychowicach. O godz. 16:00, licznie przybyłych powitał V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Druh hm Stanisław Piasecki. Szczególnie serdecznie przywitał grupę rodziców uczestników obozu żeglarskiego. W swoim wystąpieniu serdecznie podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, ze Akcja Letnia 2013 Stowarzyszenia zakończyła się powodzeniem i w obozach wzięły udział łącznie 62 osoby.

Komendant Obozu Żeglarskiego, Druh hm Krzysztof Poniedziałek wita żeglarzy

Komendant Obozu Żeglarskiego, Druh hm Krzysztof Poniedziałek wita żeglarzy

Dh hm Stanisław Piasecki za bardzo dobre przygotowanie i prowadzenie obozów szczególne wyrazy podziękowania, w imieniu Zarządu SPH oraz własnym skierował do Kadry Obozu Żeglarskiego w osobach :

hm Krzysztof Poniedziałek - Komendant Obozu phm Andrzej Marcińczyk - Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego oraz Sterników: hm Maciej Struś, Paweł Firlit, Filip Kiszka, Dominika Adaszek , Janusz Łysiak i Piotr Głownia

Kadry Obozu Zagranicznego w osobach:
hm Magdalena Migacz - Kwatermistrz Obozu, hm Paweł Grabka - Z-ca Komendanta Obozu, Aldona Jach - opieka medyczna Dawid Sidełko - tłumacz.

Podziękował również uczestnikom obozów za stworzenie na Obozach niepowtarzalnej atmosfery, dyscyplinę i pełną realizację programu Obozów.

Druh hm Stanisław Piasecki przypomniał również, że dotychczas zostały przez Stowarzyszenie zorganizowane n/w obozy:

ŻEGLARSKIE:

Mazury 2009 (25 osób) – Komendant: hm Stanisław Piasecki
Mazury 2010 (28 osób) – Komendant: hm Krzysztof Poniedziałek
Mazury 2011 (26 osób) – Komendant: phm Andrzej Marcińczyk
Jeziorak 2012 (21 osób) – Komendant: hm Krzysztof Poniedziałek
Mazury 2013 (26 osób) – Komendant: hm Krzysztof Poniedziałek

Łącznie w Obozach Żeglarskich Stowarzyszenia wzięło udział 126 osób, a Patent Żeglarza Jachtowego zdobył 24 osoby.

ZAGRANICZNE

Chorwacja 2012 (30 osób) – Komendant: hm Stanisław Piasecki
Chorwacja 2013 (36 osób) - Komendant: hm Stanisław Piasecki
Łącznie w Obozach Zagranicznych wzięło udział 66 osób.

Pamiątkowe zdjęcie z Druhem V-ce Prezesem, od lewej Druhna Karolina Staszkiewicz, po prawej Druhna Justyna Marchewka

Pamiątkowe zdjęcie z Druhem V-ce Prezesem, od lewej Druhna Karolina Staszkiewicz, po prawej Druhna Justyna Marchewka

Następnie Komendanci Obozów: Druh hm Krzysztof Poniedziałek i zagranicznego Druh hm Stanisław Piasecki wręczyli uczestnikom obozów okolicznościowe Dyplomy Uczestnictwa oraz płytki DVD ze zdjęciami . Druh hm Krzysztof Poniedziałek wręczył również wyróżniającym się uczestnikom Obozu Żeglarskiego nagrody rzeczowe (książki), otrzymali je:

  • Dominika Adaszek -„Nawigacja dla Żeglarzy”
  • Filip Kiszka - „Nawigacja dla Żeglarzy”
  • Piotr Głownia -„Szlak Wielkich Jezior Mazurskich”

Gratulujemy !!!!

Druga część Spotkania to grillowanie oraz wspomnienia ze wspólnie spędzonych chwil na Mazurach i w Chorwacji . Warto podkreślić , że menu przygotowane przez Gospodarzy Parku Linowego zostało wzbogacone o własne wyroby, tzn. Druh Kapitan Jachtowy Maciej Struś samodzielnie upiekł 80 babeczek – smakowały wybornie. Podobnie jak sernik upieczony przez Druhnę Karolinę Staszkiewicz . Bardzo dziękujemy !!!

W pieczeniu kiełbasek wszyscy mają dużą wprawę

W pieczeniu kiełbasek wszyscy mają dużą wprawę

Na pierwszym planie „babeczki” Druha Kapitana, Macieja Strusia (stoi pierwszy po prawej)

Na pierwszym planie „babeczki” Druha Kapitana, Macieja Strusia (stoi pierwszy po prawej)

Oczywiście nie zabrakło snucia planów na przyszły rok, wstępnie uzgodniono termin obozów:

  • Obóz Żeglarski, pierwsza połowa lipca 2014 roku (Mazury)
  • Spływ Wisłą z Krakowa do Gdańska; dwie „OMEGI”, sierpień 2014 roku (propozycja Druha phm Andrzeja Marcińczyka)
  • Obóz Zagraniczny Stowarzyszenia, druga połowa maja 2014 roku; Krym, Odessa (Ukraina)
  • Obóz Zagraniczny Stowarzyszenia, druga połowa sierpnia 2014 roku; Baśka Voda (Chorwacja)

Najmłodsza uczestniczka spotkania, Aleksandra Zięcina (3 lata) „pomaga” Druhnie hm Magdalenie Migacz piec kiełbaskę. Po prawej Druh phm Andrzej Marcińczyk

Najmłodsza uczestniczka spotkania, Aleksandra Zięcina (3 lata) „pomaga” Druhnie hm Magdalenie Migacz piec kiełbaskę. Po prawej Druh phm Andrzej Marcińczyk

Na zakończenie Spotkania Druh hm Jacek Kucharski zaproponował zabawę „Talarek” oraz pląs zuchowy „Jagódki” – które wszystkim bardzo się podobały. Tradycyjnie zawiązanie kręgu na pożegnanie i odśpiewanie piosenki „Bratnie słowo” to ostatni punkt spotkania.

W Spotkaniu uczestniczyli:

1. Stanisław Piasecki
2. Anna Piasecka
3. Aleksandra Zięcina
4. Anna Tomal
5. Magdalena Migacz
6. Jacek Kucharski
7. Zofia Jelonek
8. Adam Jelonek
9. Lidia Rywczak
10. Kazimierz Rywczak
11. Teresa Laskoś
12. Krzysztof Poniedziałek
13. Andrzej Marcińczyk
14. Maciej Struś
15. Paweł Firlit
16. Szymon Pawelec
17. Bartłomiej Buczek
18. Hugo Komornicki
19. Jarosław Marchewka
20. Justyna Marchewka
21. Janusz Samborski
22. Piotr Głownia
23. Urszula Firlit
24. Filip Kiszka
25. Marek Kiszka
26. Dominika Adaszek
27. Stanisław Kubas
28. Janusz Łysik
29. Karolina Staszkiewicz
30. Paweł Łysik
+ Rodzice (8 osób)

Zarząd Stowarzyszenia na spotkaniu w dniu 11.09.20143 roku, serdecznie podziękował Druhowi hm Stanisławowi Piaseckiemu, za bardzo duży wkład pracy w przygotowanie tegorocznej Akcji Letniej Stowarzyszenia, spotkania poobozowego po oraz pełnienie funkcji Komendanta Obozu zagranicznego.