Spotkanie Poobozowe, uczestników I Zagranicznego Obozu Stowarzyszenia - „Chorwacja 2012”  odbyło się w sobotę, 15 września 2012 roku o godz. 16.00 w Forcie Olszanica w Krakowie (Filia Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie). Wzięło w nim udział 21 osób.

Uczestników Obozu oraz zaproszonych Gości w osobach: Druh hm Zbigniew Sabiński, Druhna hm Maria Sabińska i Druh hm Wiesław Górnisiewicz, serdecznie powitał Komendant Obozu, Druh hm Stanisław Piasecki. Dobry nastrój uczestników spotkania spotęgowały  piosenki: „Płonie ognisko i szumią knieje” oraz „Jagódki”.

Uczestnicy Spotkania, od lewej: hm Magdalena Migacz, hm Marek Dobosz, Krzysztof Jach, Aldona Jach, phm Anna Piasecka i hm Krzysztof Poniedziałek

Uczestnicy Spotkania, od lewej: hm Magdalena Migacz, hm Marek Dobosz, Krzysztof Jach, Aldona Jach, phm Anna Piasecka i hm Krzysztof Poniedziałek

Następnie Druh Komendant serdecznie podziękował wszystkim tym, którzy zaangażowali się w logistyczne przygotowanie obozu, w szczególności:

  • Druhnie hm Małgorzacie Komorowskiej - za zaprojektowanie koszulek i czapeczek z logo Stowarzyszenia (galowy strój uczestników obozu),
  • Druhnie hm Krystynie Wywiał za wykonanie śpiewniczków obozowych,
  • Druhowi hm Krzysztofowi Poniedziałkowi - za wykonanie plakietki obozowej,
  • Pani Katarzynie Antos - za tłumaczenie korespondencji i pełnienie funkcji Tłumaczki podczas obozu
  • Druhom: hm Adamowi Jelonkowi i hm Jackowi Kucharskiemu – za przygotowanie ciekawych programów na ogniska/kominki obozowe. 

Słowa uznania i podziękowania Druh Komendant skierował również do odpowiedzialnych za zdrowie uczestników obozu -  Druhny Anny Komorowskiej (lekarz medycyny) i Pani Aldony Jach czyli Siostry „Przełożonej” oraz do Druhny hm Anny Zaleskiej i do naszych Przyjaciół z Warszawy - Państwa Ewy i Adama Głuszcz za przekazanie upominków dla IZVIDAĆI.

Szczególnie gorące podziękowania Druh Komendant skierował do wszystkich członków Kadry Obozu zarówno za jego przygotowanie, prowadzenie jak i rozliczenie.

A obecnym członkom kadry w dowód uznania wręczył:  Kwatermistrzyni Obozu, Druhnie hm Magdalenie Migacz - Foto Album z pobytu IZVIDAĆI na Obozie w Polsce w roku 2011, a Oboźnemu, Druhowi hm Markowi  Doboszowi - pamiątkową buławę z Proporcem Stowarzyszenia.

Kończąc swoje wystąpienie Druh hm Stanisław Piasecki jako Komendant Obozu bardzo wysoko ocenił przygotowania do Obozu, jak i również sam jego przebieg, podkreślił również olbrzymią gościnność naszych Gospodarzy i Przyjaciół – IZVIDAĆI Seniorów z Kutiny. Wspomniał również o kilku drobnych uchybieniach, które przytrafiają się na każdym obozie.

W ramach przerywnika uczestnicy Spotkania odśpiewali dwie piosenki: „Obozowe Tango” oraz „Gdybym miał gitarę” po czym każdy z obozowiczów  miał swoje „pięć minut” na ocenę obozu. Niektóre wystąpienia były bardzo emocjonalne (m. in. Druhny hm Anny Zaleskiej i Druha hm Adama Jelonka) , a generalna ocena – Kategoria WZOROWA. Zdaniem obecnych wspomniane przez Komendanta  uchybienia były naprawdę drobne i nie mogą rzutować na wysoką ocenę obozu. Tym bardziej że „Wspomnienia są zawsze bez wad ..”.

Pozostają natomiast wnioski na przyszłość. Tym bardziej cenne że Wszyscy zgodnie stwierdzili – w roku 2013 ponownie jedziemy na obóz do Chorwacji. Druh hm Adam Jelonek zaproponował aby podziękowanie i uznanie  za nawiązanie kontaktu z IZVIDACAMI i prowadzenie obozu dla Druha hm Stanisława Piaseckiego wyrazić piosenką: „Komendancie, Wodzu nasz”. Piosenka została zaśpiewana z dużym zadowoleniem i zaangażowaniem, i zrobiło się bardzo uczuciowo, i nastrojowo.

Ostatnim punktem programu spotkania była prezentacja komputerowa zdjęć obozowych, autorstwa Druha hm Krzysztofa Poniedziałka,  której dokonał Komendant Obozu. Odżyły wspomnienia. Mogliśmy Przez chwilę powróciliśmy do pięknych, spędzonych wspólnie  chwil. Każdy uczestnik spotkania otrzymał wspomnienia, zamknięte w płytce DVD ze zdjęciami obozowymi.

Plakietka Obozu SPH „Chorwacja 2012” – projekt wykonał Druh hm Krzysztof Poniedziałek

Plakietka Obozu SPH „Chorwacja 2012” – projekt wykonał Druh hm Krzysztof Poniedziałek

od lewej: hm Anna Zaleska, hm Andrzej Kmiecik, hm Barbara Kmiecik, hm Małgorzata Twardowska-Białek, phm Teresa Dobosz, hm Władysław Dobosz, hm Magdalena Migacz i hm Marek Dobosz

od lewej: hm Anna Zaleska, hm Andrzej Kmiecik, hm Barbara Kmiecik, hm Małgorzata Twardowska-Białek, phm Teresa Dobosz, hm Władysław Dobosz, hm Magdalena Migacz i hm Marek Dobosz

część kulinarno – towarzyska Spotkania

część kulinarno – towarzyska Spotkania 

Po zakończeniu prezentacji przyszedł czas na część kulinarno – towarzyską, czyli pałaszowanie grillowych smakołyków , lampkę chorwackiego wina i oczywiście wspominanie pięknych obozowych chwil. Dziękujemy Druhowi hm Zbigniewowi Sabińskiemu za perfekcyjne (jak zwykle) przygotowanie poczęstunku. Zakończenie Spotkania tradycyjne, Krąg i piosenka „Bratnie Słowo”.

W Spotkaniu wzięły udział n/w osoby:

1. Stanisław Piasecki 11. Anna Piasecka
2. Magdalena Migacz 12. Zofia Jelonek
3. Marek Dobosz 13. Adam Jelonek
4. Krzysztof Poniedziałek 14. Jacek Kucharski
5. Teresa Dobosz 15. Krystyna Wywiał
6. Władysław Dobosz 16. Małgorzata Komorowska
7. Barbara Kmiecik 17. Aldona Jach
8. Andrzej Kmiecik 18. Krzysztof Jach
9. Anna Zaleska 19. Maria Sabińska
10. Zbigniew Sabiński 20. Małgorzata Twardowska-Białek
  21. Wiesław Górnisiewicz