„Tę piosenkę, tę jedyną śpiewam dla ciebie, …”

Dnia 13 marca (piątek!), w sali widowiskowej, gościnnego, Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18 spotkali się, po raz czwarty, członkowie i sympatycy SPH - miłośnicy piosenki. Tym razem głównie żołnierskiej. Parę minut po godz. 17:30, ( biorąc pod uwagę „zakorkowane” , w piątek o tej porze, ulice), wszystkich zebranych powiał hm. Wiesław Wójcik. Symboliczny kominek rozpalili: Druhna Jolanta Balon i hm. Władysław Dobosz.

Uroczyste rozpalenie symbolicznej watry, od lewej: Druhna Jolanta Balon i Druh hm. Władysław Dobosz

Główną część spotkania, jak wszystkie dotychczasowe, poprowadził, hm. Jarosław Balon. Najpierw wyjaśnił że, wybrany na dzisiejsze spotkanie rodzaj piosenki, jest kontynuacją wspaniale śpiewanych takich właśnie piosenek w dniu 11 listopada na i przy Kopcu im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego. Każdy z uczestników spotkania otrzymał niezwykle pomocny śpiewniczek, przygotowany przez druha Jarosława, ponieważ zgodnie z Jego niepisaną zasadą - należy śpiewać wszystkie zwrotki każdej piosenki. Tak też było! Było również coraz bardziej nastrojowo. Jego wspaniały śpiew i akompaniament na „zaczarowanej” niebieskiej gitarze, podawane w przerwach krótkie, dotyczące niektórych piosenek, komentarze wytworzyły wspaniałą atmosferę. Ponadto był dzielnie wspomagany przez Małżonkę Jolantę oraz druhnę Katarzynę Hrynkiewicz.

Uczestnicy spotkania z ogromnym zaangażowaniem zaśpiewali wszystkie piosenki. A było ich około trzydziestu. Między innymi: Piechota; Jeszcze jeden mazur dzisiaj; Kadrówka; Wojenko, wojenko; Jak to na wojence ładnie; O mój rozmarynie; Hej, hej Ułani; Rozszumiały się wierzby płaczące; Nasz polski lesie; Płynie Wisła płynie; Legiony; Przybyli ułani , W krwawym polu srebrne ptaszę, Gdy szedłem raz od warty; Sadźmy róże, Deszcz jesienny, Szturmówka, Białe Róże; Biały Krzyż; Pałacyk Michla; Marsz Mokotowa; Marsz Polonia. Każdy z obecnych znalazł wśród nich te najbardziej ulubione. Przed zakończeniem spotkania, w ramach mini koncertu życzeń, zaśpiewaliśmy jeszcze, znane i bardzo lubiane piosenki; Obozowe tango; Zakochany księżyc; Na pokładzie Zawiszy, tym razem przy wspaniałym akompaniamencie: Jarosław Balon – gitara i Katarzyna Hrynkiewicz –pianino. Zabrzmiały bardzo nastrojowo. Doskonałym dopełnieniem spotkania było drugie wykonanie piosenki dla Stowarzyszenia Nikt nam nie zabierze. Wielkie słowa uznania dla autora jej tekstu i muzyki - druha hm. Jarosława Balona.

Później na dwie następne imprezy Stowarzyszenia obecnych zaprosili: - hm. Wiesław Wójcik - do udziału w Walnym Zebraniu SPH, które odbędzie się dn. 28.03.br. (sobota) godz. 10:00, również w MDK „Dom Harcerza”; - hm. Stanisław Piasecki - na kolejne Spotkania „Po Latach” których tematem będzie Chorągiew Krakowska ZHP - czasy komendantów; hm. Tadeusza Prokopiuka (24.06.71-30.05.73r), hm. Stanisława Ciuły (30.05.73 - 12.01.81r) - które odbędzie się 16.05.br. ( sobota) w bazie Komendy Chorągwi w Korzkwi.

Z żalem kończąc to sympatyczne spotkanie, hm. Wiesław Wójcik serdecznie podziękował: druhowi hm. Jarosławowi Balonowi za wspaniały pomysł, przygotowanie i przeprowadzenie części „śpiewanej” spotkania, Pani Jolancie za wspieranie małżonka, druhnie Katarzynie Hrynkiewicz szczególnie za wsparcie akompaniamentem na pianinie oraz wszystkim obecnym za przybycie i znakomite wykonywanie niełatwych piosenek.

Nasze wspaniałe „trio”: od lewej: hm. Jarosław Balon, Jolanta Balon i Katarzyna Hrynkiewicz

Zarząd Stowarzyszenia i uczestnicy spotkania serdecznie dziękują Pani Dyrektor Aleksandrze Grodeckiej oraz pracownikom Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” za udostępnienie sali oraz pomoc w organizacyjnym zabezpieczeniu spotkania.

Na zakończenie uczestnicy spotkania: Jarosław Balon, Jolanta Balon, Roman Byszewski, Władysław Dobosz, Katarzyna Hrynkiewicz, Aldona Jach, Krzysztof Jach, Jerzy Klinik, Andrzej Marcińczyk, Magdalena Migacz, Anna Piasecka, Stanisław Piasecki, Zbigniew Urbaniec, Małgorzata Wrona, Kazimierz Wrona, Maria Wójcik, Marzena Wójcik, Wiesław Wójcik, związali krąg i zaśpiewali Piosenkę pożegnalną.

Członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie  zdecydowanej większości są  instruktorzy ZHP.   I nie jest ważne czy już , lub jak dawno zakończyli swoją najczęściej bardzo długą, czynną działalność. Piosenka zawsze im towarzyszyła. Przypadała jej szczególna rola w metodzie harcerskiej. Na zbiórkach, wycieczkach, obozach, zlotach, zimowiskach, naradach. Przy ognisku i przy kominku. W dobrych i złych chwilach. Zespalała w jednej myśli, dawała moc i siłę. Zamarzyło nam się aby taką, swoją, piosenkę miało nasze Stowarzyszenie. A że jego członkiem jest Druh Jarosław Balon - harcmistrz, geograf i przewodnik tatrzańskiego, były komendant chorągwi krakowskiej ZHP oraz autor tekstów i muzyki wielu piosenek więc… . minęło trochę czasu i oto!  Dnia 21.06.2014r, podczas Akcji Jubilat w Forcie Olszanica, Druh Jarosław przekazał tekst piosenki, którą zadedykował Stowarzyszeniu, a  która z przyczyn bliżej nie określonych, niezależnych od Autora, ale zapewne ludzkich, tam nie „zadebiutowała”.

W Forcie Olszanica. Od prawej: hm. Andrzej Słowik, hm. Jarosław Balon, hm. Joanna Balon, hm. Wiesław Wójcik

Czekając na jej pierwsze wykonanie chcemy podzielić się z wszystkimi naszą radością. A może będzie tak, że będzie to nasza piosenka- piosenka SPH w Krakowie?  W uzgodnieniu z Autorem zamieszczamy jej tekst  (z dopiskiem) .  Pierwsze wykonanie na najbliższym spotkaniu. Pod warunkiem że będzie na nim obecny  autor, kompozytor i pierwszy wykonawca - Druh Jarosław  Balon.  Z przyjemnością zapraszamy. Powiadomimy niezawodnie.

foto-02

Tekst i muzyka hm. Jarosław Balon

„Harcerską piosnką, wesołą i radosną,
Odpowie każdy spotkany skaut”

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie po raz kolejny zorganizował spotkanie z piosenką, harcerską. W roku bieżącym, Wieczór Piosenki Harcerskiej odbył się w dniu 10 marca 2014 roku w MDK „Dom Harcerza” w Krakowie. Przybyłych serdecznie powitał V-ce Prezes Zarządu, Druh hm Stanisław Piasecki . Wyraził nadzieję, iż zaśpiewane piosenki przypomną nam cudowne chwile spędzone z przyjaciółmi na harcerskim szlaku , zbiórkach, wycieczkach, obozach, przy ogniskach i kominkach. O rozpalenie symbolicznej watry poprosił Druhnę hm Magdalenę Migacz (Sekretarz Zarządu).

Po prawej Druh hm Jarosław Balon z Małżonką Jolantą

Dalszą część spotkania poprowadził Druh hm Jarosław Balon. Od tego momentu towarzyszyła nam harcerska (i nie tylko) piosenka. Aby uczestnicy spotkania mogli zaśpiewać wszystkie zwrotki każdej piosenki, Druh Jarek przygotował okolicznościowy śpiewniczek. A ,że jest wirtuozem gitary, ma wspaniały głos , potrafił wytworzyć niepowtarzalną atmosferę. W tej wspaniałej atmosferze uczestnicy Wieczoru … stracili poczucie czasu. To również zasługa Druhny Joanny, która z mężem- Druhem Jarkiem stanowią wspaniały duet. Zaśpiewaliśmy około pięćdziesięciu piosenek.

Bardzo lubimy takie kameralne Spotkania

Kameralne Spotkanie zakończyliśmy tradycyjnie w kręgu. Dziękujemy Druhowi Jarkowi i Jego Małżonce Joannie za wspaniałą duchową „ucztę”. Do następnego Spotkania, za rok.