Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp,
Tam dobre serca ludzie mają ...
Źli ludzie – wierzaj mi – ci nigdy nie śpiewają!
J. W. Goethe

Po kilkudniowym okresie chłodu i opadów deszczu ciepłe promienie majowego słońca zachęcały do spędzenia wolnego czasu w plenerze. Hasło do kolejnego spotkania z cyklu „Spotkanie członków i sympatyków SPH z piosenką” rzucili druhowie Jarosław Balon i Stanisław Piasecki – V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa. Tym razem zaoferowali spotkanie z piosenką biesiadną, czyli „piosenkami, które znamy, ale nie zawsze pamiętamy ...”

W samo południe, w sobotę 18 maja 2018 roku, na teren przy Forcie „Łapianka” zaczęli przybywać pierwsi goście.1 Od razu zrobiło się gwarno i wesoło, a przybyli z zainteresowaniem obserwowali zmiany w przyległym terenie m.in. zrewitalizowane tereny zielone, zrekonstruowaną wartownię, wysypane kamieniami miejsca parkingowe i ciągi komunikacyjne, krąg ognia.

8. Spotkanie członków i sympatyków SPH z piosenką

8. Spotkanie członków i sympatyków SPH z piosenką

8. Spotkanie członków i sympatyków SPH z piosenką

8. Spotkanie członków i sympatyków SPH z piosenką

Następnie udaliśmy się na zwiedzanie pomieszczeń fortu. Wprawdzie są one jeszcze w stanie surowym, ale z zainteresowaniem słuchaliśmy dh. hm. Marka Dobosza w jaki sposób zostaną one wykorzystane w przyszłości.

8. Spotkanie członków i sympatyków SPH z piosenką

8. Spotkanie członków i sympatyków SPH z piosenką

8. Spotkanie członków i sympatyków SPH z piosenką

Po powrocie do kręgu ognia przygotowaną watrę zapalił dh. hm. Roman Sysło, członek Kręgu Seniorów Kombatantów im. hm. Seweryna Udzieli Chorągwi Krakowskiej ZHP.

8. Spotkanie członków i sympatyków SPH z piosenką

Gdy przebrzmiały słowa piosenki „Płonie ognisko w lesie” batutę przejął dh Jarosław Balon wspierany mocno przez żonę Jolantę. Wkrótce każdy z 40-tu uczestników spotkania otrzymał autorski śpiewniczek „I choć z ust mych zapachnie Ci wino” (aby nieznajomość tekstu nie była pretekstem do nie śpiewania).

8. Spotkanie członków i sympatyków SPH z piosenką

Sygnałem do dalszej zabawy były słowa popularnej piosenki z repertuaru ogniskowo-imieninowego „Hej sokoły”. „Zaczarowana” niebieska gitara Druha Jarka, Jego krótkie i dowcipne komentarze dotyczące niektórych piosenek, tworzyły (jak zawsze) niepowtarzalną atmosferę. Uczestnicy spotkania „na pełny gaz” śpiewali wszystkie piosenki, a było ich około trzydzieści. Tak naprawdę było!

8. Spotkanie członków i sympatyków SPH z piosenką

Czas mijał niepostrzeżenie i przed częścią konsumpcyjną dh Piasecki uznał, że należy oddać głos Druhowi Markowi Doboszowi. Przypomniał On historię fortu, zaprezentował plany zagospodarowania przestrzennego oraz przeznaczenie, czyli utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego oraz ogólnodostępnych terenów zielonych. Następnie dh Piasecki pokrótce omówił zamierzenia Stowarzyszenia na najbliższe miesiące br. m. in. spotkanie w ramach akcji „Jubilat”, obozy: żeglarski „Mazury 2019” i „Chorwacja 2019”.

Gdy przebrzmiały słowa ostatniej piosenki (niestety) hm. Stanisław Piasecki podziękował Druhowi Jarkowi za przygotowanie i prowadzenie spotkania, harcerzom ze Szczepu „Unia” – Hufiec ZHP Kraków-Nowa Huta, którzy przygotowali watrę i czuwali by jasno płonęła, a za przygotowanie watry i czuwanie by jasno płonęła, a wszystkim za bardzo aktywny udział. Następnie w kręgu odśpiewaliśmy „Bratnie słowo”.

8. Spotkanie członków i sympatyków SPH z piosenką

Spotkanie zakończyliśmy przy smakołykach serwowanych przez pracowników Restauracji „Gościniec” – tradycyjnej grochówce i kiełbaskach z rożna. Apetyty i humory dopisywały wszystkim.

8. Spotkanie członków i sympatyków SPH z piosenką

8. Spotkanie członków i sympatyków SPH z piosenką

Pożegnaniom towarzyszyły zapewnienia, że na pewno spotkamy się znów za rok.

Tekst i foto: hm. Andrzej Gaczorek

Kraków, 18.05.2019 r.