Członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie  zdecydowanej większości są  instruktorzy ZHP.   I nie jest ważne czy już , lub jak dawno zakończyli swoją najczęściej bardzo długą, czynną działalność. Piosenka zawsze im towarzyszyła. Przypadała jej szczególna rola w metodzie harcerskiej. Na zbiórkach, wycieczkach, obozach, zlotach, zimowiskach, naradach. Przy ognisku i przy kominku. W dobrych i złych chwilach. Zespalała w jednej myśli, dawała moc i siłę. Zamarzyło nam się aby taką, swoją, piosenkę miało nasze Stowarzyszenie. A że jego członkiem jest Druh Jarosław Balon - harcmistrz, geograf i przewodnik tatrzańskiego, były komendant chorągwi krakowskiej ZHP oraz autor tekstów i muzyki wielu piosenek więc… . minęło trochę czasu i oto!  Dnia 21.06.2014r, podczas Akcji Jubilat w Forcie Olszanica, Druh Jarosław przekazał tekst piosenki, którą zadedykował Stowarzyszeniu, a  która z przyczyn bliżej nie określonych, niezależnych od Autora, ale zapewne ludzkich, tam nie „zadebiutowała”.

W Forcie Olszanica. Od prawej: hm. Andrzej Słowik, hm. Jarosław Balon, hm. Joanna Balon, hm. Wiesław Wójcik

W Forcie Olszanica. Od prawej: hm. Andrzej Słowik, hm. Jarosław Balon, hm. Joanna Balon, hm. Wiesław Wójcik

Czekając na jej pierwsze wykonanie chcemy podzielić się z wszystkimi naszą radością. A może będzie tak, że będzie to nasza piosenka- piosenka SPH w Krakowie?  W uzgodnieniu z Autorem zamieszczamy jej tekst  (z dopiskiem) .  Pierwsze wykonanie na najbliższym spotkaniu. Pod warunkiem że będzie na nim obecny  autor, kompozytor i pierwszy wykonawca - Druh Jarosław  Balon.  Z przyjemnością zapraszamy. Powiadomimy niezawodnie.

foto-02

Tekst i muzyka hm. Jarosław Balon