14 stycznia 2017 roku przed godziną 11-tą członkowie SPH i zaproszeni goście stopniowo zapełniali wnętrze sali konferencyjno-restauracyjnej hotelu „Krakus” – miejsce tradycyjnych noworocznych spotkań – „Po Latach”.

Oczekiwanie na rozpoczęcie oficjalnej części spotkania skracały m.in. załatwianie spraw formalnych (rejestracja, opłata składek członkowskich), zapoznanie się z wydawnictwami Chorągwianej Komisji Historycznej, rozmowy z przyjaciółmi i znajomymi oraz słodki poczęstunek.

 Stoisko Komisji Historycznej prowadzi hm. Krzysztof Wojtycza, Pd lewej: hm. Zbigniew Sabiński, hm. Jacek Kucharski (Fot. H.Cz.)

Stoisko Komisji Historycznej prowadzi hm. Krzysztof Wojtycza,
Pd lewej: hm. Zbigniew Sabiński, hm. Jacek Kucharski (Fot. H.Cz.)

Sekretariat spotkania prowadzi hm. Magdalena Migacz, dalej stoją: hm. Jerzy Klinik, hm. Krzysztof Wojtycza, hm. Marek Valenta (Fot. Agn.G.)

Sekretariat spotkania prowadzi hm. Magdalena Migacz, dalej stoją: hm. Jerzy Klinik, hm. Krzysztof Wojtycza, hm. Marek Valenta (Fot. Agn.G.)

 

foto03

„ Stolik finansowy” prowadzą: hm. Małgorzata Twardowska –Białek i hm. Krystyna Wywiał - rozmawia z hm. Henrykiem Chrobakiem (Fot. Agn.G.)

Od lewej, płk Bronisław Leśniewski i hm. Andrzej Gaczorek (Fot. Agn.G.)

Od lewej, płk Bronisław Leśniewski i hm. Andrzej Gaczorek (Fot. Agn.G.)

Od lewej: hm. Janusz Wojtycza, hm. Ryszard Korski (Fot. Agn.G.)

Od lewej: hm. Janusz Wojtycza, hm. Ryszard Korski (Fot. Agn.G.)

Punktualnie o godz. 11.30 odśpiewano Hymn Harcerski. Następnie Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa – dh. hm. Danuta Noszka-Leśniewska oraz Prezes Zarządu Krakowskiego Przedsiębiorstwa Hotelarsko-Turystycznego dh hm. Andrzej Krzyworzeka serdecznie przywitali wszystkich przybyłych.

Prezes Stowarzyszenia , hm. Danuta Noszka-Leśniewska rozpoczyna spotkanie (Fot. Agn.G.)

Prezes Stowarzyszenia , hm. Danuta Noszka-Leśniewska rozpoczyna spotkanie (Fot. Agn.G.)

Szczególnie ciepło powitani zostali: Pani Renata Kloryga - Sekretarz Zarządu Oddziału Małopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD), Oddział Małopolski; dh. hm. Henryk Chrobak - Przewodniczący Rady Chorągwi Krakowskiej ZHP; byli Komendanci Chorągwi Krakowskiej ZHP: hm. Juliusz Langner, hm. Władysław Pancerz, hm. Jarosław Balon, hm. Jerzy Klinik i ich zastępcy: hm. Ferdynand Nawratil, hm. Leszek Sułek; byli i aktualni komendanci Hufców i jednostek harcerskich: hm. Andrzej Blum, hm. Stanisław Baranowski, hm. Adam Kamiński, hm. Marian Kowalski, hm. Jerzy Kujawski, hm. Adam Micek, hm. Zbigniew Sabiński; Przewodniczący Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej hm. Janusz Wojtycza.

Przybyłych wita Gospodarz Spotkania hm. Andrzej Krzyworzeka (Fot. Agn.G.)

Przybyłych wita Gospodarz Spotkania hm. Andrzej Krzyworzeka (Fot. Agn.G.)

Uczestnicy spotkania, pierwszy po prawej druh hm. Juliusz Langner (Fot. H.Cz.)

Uczestnicy spotkania, pierwszy po prawej druh hm. Juliusz Langner (Fot. H.Cz.)

Uczestnicy spotkania (Fot. H.Cz.)

Uczestnicy spotkania (Fot. H.Cz.)

W pierwszym rzędzie od lewej: hm. Władysław Pancerz, prof. hm. Józef Lipiec oraz zaproszeni goście, Pani Renata Kloryga i hm. Henryk Chrobak (Fot. H.Cz.)

W pierwszym rzędzie od lewej: hm. Władysław Pancerz, prof. hm. Józef Lipiec oraz zaproszeni goście, Pani Renata Kloryga i hm. Henryk Chrobak (Fot. H.Cz.)

Następnie dh-na Prezes przekazała serdeczne pozdrowienia od osób, którym stan zdrowia lub przyczyny losowe uniemożliwiły udział w spotkaniu. Wspominamy tych, którzy w ubiegłym 2016 roku odeszli na wieczną wartę m.in. byłych wieloletnich komendantów Hufców ZHP: hm. Teresy Bołoz w Wieliczce, hm. Józefa Bidzińskiego w Myślenicach, hm. Tadeusza Gawła Kraków Zwierzyniec i Igołomia-Wawrzeńczyce oraz zasłużonych instruktorów i wychowawców: hm. Zofii Sułek, phm. Tadeusza Norka oraz Anny Tomal bardzo zaangażowanej w działalność naszego Stowarzyszenia.

Kolejnym miłym akcentem spotkania było wręczenie odznaczeń i wyróżnień przyznanych przez Przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego, Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie.

Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” w uznaniu wybitnych zasług dla ZHP, długoletnią i aktywną służbę, znaczące osiągnięcia wychowawcze i organizacyjne odznaczona została hm. Barbara Kucharska. Z upoważnienia Przewodniczącego ZHP odznaczenie wręczył dh hm. Henryk Chrobak - Przewodniczący Rady Chorągwi Krakowskiej ZHP.

Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” została odznaczona hm. Barbara Kucharska (Fot. Agn.G.)

Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” została odznaczona hm. Barbara Kucharska (Fot. Agn.G.)

Następnie za długoletnią i aktywną działalność społeczną na rzecz dzieci i młodzieży Medalem im. dr. Henryka Jordana zostali odznaczeni: hm. Stanisław Piasecki, hm. Wiesław Wójcik i hm. Jerzy Klinik; Odznaką „Przyjaciel Dziecka” uhonorowano hm. Magdalenę Migacz, hm. Krystynę Wywiał i hm. Andrzeja Gaczorka. Odznaczenia wręczyła Pani Renata Kloryga – Sekretarz Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD).

Medalami im. dr. Henryka Jordana wyróżnieni zostali: (od lewej)hm. Jerzy Klinik, hm. Wiesław Wójcik, hm. Stanisław Piasecki , wręcza Pani Renata Kloryga – Sekretarz Zarządu Oddziału Małopolskiego TPD (Fot. Agn.G).

Medalami im. dr. Henryka Jordana wyróżnieni zostali: (od lewej)hm. Jerzy Klinik, hm. Wiesław Wójcik, hm. Stanisław Piasecki , wręcza Pani Renata Kloryga – Sekretarz Zarządu Oddziału Małopolskiego TPD (Fot. Agn.G).

Uczestnicy spotkania (Fot. H.Cz.)

Uczestnicy spotkania (Fot. H.Cz.)

Odznaką „Przyjaciel Dziecka” uhonorowano: (od lewej) hm. Magdalenę Migacz, hm. Andrzeja Gaczorka hm. Krystynę Wywiał (Fot. Agn.G.)

Odznaką „Przyjaciel Dziecka” uhonorowano: (od lewej) hm. Magdalenę Migacz, hm. Andrzeja Gaczorka hm. Krystynę Wywiał (Fot. Agn.G.)

Wyrazem uznania za wieloletnią aktywną działalność na rzecz harcerstwa – instruktorską, jak i przy realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia były odznaczenia przyznane przez Zarząd SPH, które wręczyła wyróżnionym Prezes SPH hm. Danuta Noszka –Leśniewska. Medale „Za Zasługi dla SPH” otrzymali druhny i druhowie: hm. Małgorzata Komorowska, hm. Marek Dobosz, hm. Władysław Dobosz i hm. Tadeusz Kubas. Odznakami „Zasłużony dla SPH”, wyróżniono druhny i druhów: Aldonę Jach, Ewę Małota, hm. Bogdana Dudkowskiego, hm. Leszka Sułka, hm. Marka Valentę.

Wyróżnieni Medalami „Za Zasługi dla SPH”, od prawej: hm. Małgorzata Komorowska, hm. Tadeusz Kubas, hm. Marek Dobosz, hm. Władysław Dobosz , (Fot. Agn.G.

Wyróżnieni Medalami „Za Zasługi dla SPH”, od prawej: hm. Małgorzata Komorowska, hm. Tadeusz Kubas, hm. Marek Dobosz, hm. Władysław Dobosz , (Fot. Agn.G.)

Uczestnicy spotkania (Fot. Agn.G.)

Uczestnicy spotkania (Fot. Agn.G.)

Wyróżnieni odznakami „Zasłużony dla SPH”: (od lewej) p. Aldona Jach, p. Ewa Małota, hm. Bogdan Dudkowski, hm. Marek Valenta, hm. Leszek Sułek (Fot. Agn.G.)

Wyróżnieni odznakami „Zasłużony dla SPH”: (od lewej) p. Aldona Jach, p. Ewa Małota, hm. Bogdan Dudkowski, hm. Marek Valenta, hm. Leszek Sułek (Fot. Agn.G.)

Uczestnicy spotkania (Fot. Agn.G.)

Uczestnicy spotkania (Fot. Agn.G.)

Kolejne piosenki śpiewane pod przewodnictwem niezastąpionego duetu: Jola i Jarek Balon były świetnym uzupełnieniem tej części spotkania.

Podniosłym punktem uroczystości było wręczenie okolicznościowych adresów: byłemu Komendantowi Krakowskiej Chorągwi ZHP, członkowi założycielowi i wieloletniemu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, Druhowi hm. Władysławowi Pancerzowi, który ukończył 90 rok życia oraz obchodzącemu jubileusz 50-cio lecia pracy pedagogicznej wieloletniemu Komendantowi Hufca Kraków Zwierzyniec i Kraków Krowodrza, związanego z harcerstwem od „zawsze” Druhowi hm. Zbigniewowi Sabińskiemu. Długotrwałe i gromkie oklaski uczestników spotkania oraz piosenka „Harcerski Krzyż” były wyrazem wielkiej sympatii, uznania i podziękowania dla Tych, który odcisnęli trwały ślad w historii krakowskiego harcerstwa.

Hm. Henryk Chrobak wręcza w imieniu Naczelnika ZHP okolicznościowy adres druhowi hm. Władysławowi Pancerzowi (Fot. H.Cz.)

Hm. Henryk Chrobak wręcza w imieniu Naczelnika ZHP okolicznościowy adres druhowi hm. Władysławowi Pancerzowi (Fot. H.Cz.)

Prezes SPH hm. Danuta Noszka –Leśniewska wręcza okolicznościowy adres druhowi hm. Zbigniewowi Sabińskiemu (Fot. H.Cz.)

Prezes SPH hm. Danuta Noszka –Leśniewska wręcza okolicznościowy adres druhowi hm. Zbigniewowi Sabińskiemu (Fot. H.Cz.)

W imieniu odznaczonych i wyróżnionych, za docenienie pełnionej przez wiele lat służby instruktorskiej oraz działalności w Stowarzyszeniu na rzecz dzieci i młodzieży oraz Seniorów miasta Krakowa podziękował dh hm. Jerzy Klinik.

Uczestnicy spotkania (Fot. Agn.G.)

Uczestnicy spotkania (Fot. Agn.G.)

Uczestnicy spotkania (Fot. Agn.G.)

Uczestnicy spotkania (Fot. Agn.G.)

Uczestnicy spotkania (Fot. Agn.G.)

Uczestnicy spotkania (Fot. Agn.G.)

„Piosenka instruktorska” wprowadziła nas w kolejny punkt programu i wspomnień z cyklu zapoczątkowanego przez dh. hm. Andrzeja Krzyworzekę 14 stycznia 2014 roku: „Ludzie i Zdarzenia. Chorągiew Krakowska w latach…”. Tym razem okres 1989 – 1998 wspominał ówczesny komendant Chorągwi hm. Jarosław Balon.

Hm Danuta Noszka–Leśniewska i hm. Jarosław Balon (Fot. Agn.G.)

Hm Danuta Noszka–Leśniewska i hm. Jarosław Balon (Fot. Agn.G.)

Po krótkim wprowadzeniu dh. hm. Janusza Wojtyczy w syntetyczny sposób przedstawił On wybrane najbardziej istotne problemy i zjawiska z jakimi musiał się zmierzyć w okresie zachodzących w Polsce zmian społeczno-politycznych i gospodarczych. Braku doświadczenia, rozwiązywaniu problemów których nie mieli jego poprzednicy np. zmiana zasad finansowania, drastyczne ograniczenia finansowania działalności, ograniczeń etatowych i odchodzeniu doświadczonych instruktorów, likwidacji ośrodków w Gołkowicach czy Korzkwi. Podejmowanych rozwiązaniach w pozyskiwaniu kadry instruktorskiej ze środowiska studenckiego i pobudzaniu ich aktywności. W ciepłych słowach wspomniał swoje „dobre duchy” – dh. hm. Barbarę Panaś i dh. hm. Zbigniewa Trembacza.

Oficjalne spotkanie zakończył tradycyjny harcerski krąg i piosenka „Bratnie Słowo”, które zaśpiewaliśmy pod kierunkiem hm. Jarosław Balona. Następnie rozpoczęła się ostatnia – towarzyska część spotkania.

Hm. Danuta Noszka-Leśniewska, prof. hm. Józef Lipiec, hm. Andrzej Krzyworzeka (Fot. Agn.G.)

Hm. Danuta Noszka-Leśniewska, prof. hm. Józef Lipiec, hm. Andrzej Krzyworzeka (Fot. Agn.G.)

>Hm. Anna Tarnawska, hm. Jerzy Tarnawski, hm. Ferdynand Nawratil (Fot. Agn.G.)

Hm. Anna Tarnawska, hm. Jerzy Tarnawski, hm. Ferdynand Nawratil (Fot. Agn.G.)

Od lewej: hm. Jacek Kucharski, hm. Barbara Kucharska, hm. Andrzej Gaczorek (Fot. Agn.G.)

Od lewej: hm. Jacek Kucharski, hm. Barbara Kucharska, hm. Andrzej Gaczorek (Fot. Agn.G.)

Uczestnicy spotkania (Fot. Agn.G.)

Uczestnicy spotkania (Fot. Agn.G.)

Było to naprawdę udane spotkanie. Na jego organizację, sprawny przebieg znaczący wpływ miały zaangażowanie organizatorów: Gospodarza miejsca spotkania hm. Andrzeja Krzyworzeki, hm. Danuty Noszki-Leśniewskiej, hm. Stanisława Piaseckiego, hm. Magdaleny Migacz, hm. Krystyny Wywiał, hm. Małgorzaty Twardowskiej-Białek, hm. Wiesława Wójcika, hm. Tadeusza Kubasa. Organizatorzy serdeczne dziękują: hm. Januszowi Wojtyczy i hm. Krzysztofowi Wojtyczy za zorganizowanie stoiska z wydawnictwami Komisji Historycznej, Druhnie Jolancie i hm. Jarosławowi Balon za muzyczno-wokalne przewodnictwo, Pani Agnieszce Gaczorek i hm. Henrykowi Czechowskiemu za dokumentację fotograficzną. Wielkie słowa uznania i podziękowania kierujemy również do wszystkich uczestników XII Spotkań Po Latach. Mamy nadzieję, że za rok będzie nas więcej.

Dodać należy, że za sprawą hm. Jurka Kujawskiego „Szpinak”, który od wielu lat kieruje „encekowskim” Sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, także uczestnicy spotkania „Po Latach” włączyli się czynnie w zbiórkę funduszy na rzecz Orkiestry. Pewnie jak co roku znów padnie rekord i będziemy mieli swój skromny udział.

hm. Andrzej Gaczorek