Wybierając się na kolejne XI Spotkanie Po Latach, zapewne wielu wspomniało poprzednie, bardzo udane, zorganizowane w Ośrodku Wypoczynkowym Chorągwi w Korzkwi, u hm. Pawła Grabki. Zmiana miejsca i terminu była spowodowana organizacją imprezy finałowej obchodów XV lecia Stowarzyszenia. W roku bieżącym nastąpił powrót „do korzeni” a tegoroczne spotkanie, na zaproszenie hm. Andrzeja Krzyworzeki , który te spotkania przed laty zainicjował i organizował, odbyło się w Hotelach „Krakus”. Konkretnie w Hotelu „Junior Krakus”.

Od lewej, hm. Ferdynand Nawratil, hm. Janusz Wojtycza, hm. Krzysztof Wojtycza

Od lewej, hm. Ferdynand Nawratil, hm. Janusz Wojtycza, hm. Krzysztof Wojtycza

Wystawa, od lewej hm. Andrzej Krzyworzeka, hm. Janusz Wojtycza, hm. Zbigniew Sabiński, mgr Aleksandra Grodecka

Wystawa, od lewej hm. Andrzej Krzyworzeka, hm. Janusz Wojtycza, hm. Zbigniew Sabiński, mgr Aleksandra Grodecka

Od godziny 11:00 coraz liczniej zbierający się uczestnicy spotkania mieli możliwość zarejestrowania się, zapoznania się z wydawnictwami Chorągwianej Komisji Historycznej, obejrzenia wystawy „Ratujmy Stanicę Kamińskiego”, skorzystania z bufetu a co najważniejsze porozmawiania z przyjaciółmi i znajomymi z dawnych lat.

O godz. 11:30 na salę weszli zaproszeni przedstawiciele władz województwa i Krakowa. Na komendę, prowadzącej tę część spotkania Druhny hm. Danuty Noszki–Leśniewskiej, wszyscy obecni- ponad 90 osób, zaśpiewali hymn ZHP.

Hm. Danuta Noszka –Leśniewska i Dostojni goście: Pan Piotr Ćwik Wicewojewoda Małopolski ( trzeci od prawej) , Pan Andrzej Kulig Zastępca Prezydenta M. Krakowa ( drugi od prawej), hm. Mariusz Siudek Komendant Chorągwi

Hm. Danuta Noszka –Leśniewska i Dostojni goście: Pan Piotr Ćwik Wicewojewoda Małopolski ( trzeci od prawej) , Pan Andrzej Kulig Zastępca Prezydenta M. Krakowa ( drugi od prawej), hm. Mariusz Siudek Komendant Chorągwi

Kontynuując, Druhna Prezes SPH hm. Danuta Noszka -Leśniewska powitała uczestników spotkania w imieniu własnym i zebranych, dziękując za przyjęcie zaproszenia. Bardzo serdecznie powitała: Pana Piotra Ćwika Wicewojewodę Małopolski, Pana Andrzeja Kuliga Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta, przedstawicieli Komendy ZHP Chorągwi Krakowskiej w składzie hm. Mariusz Siudek Komendant i hm. Anna Nowak Z-ca Komendanta, byłych Komendantów i Zastępców Komendantów Chorągwi, profesorów krakowskich wyższych uczelni, byłych i aktualnych instruktorów Komendy Chorągwi i Komend Hufców, hm. Janusza Wojtyczę Przewodniczącego Chorągwianej Komisji Historycznej. Prowadząca odczytała list od Marszałka Małopolski pana Jacka Krupy oraz przekazała pozdrowienia od: hm. Władysławy Marii Francuz, która w tym czasie prowadziła zajęcia nowoutworzonego Uniwersytetu dla Dzieci na Politechnice Krakowskiej, dha hm. Janusza Sowy profesora Uniwersytetu Rolniczego, dha hm. Janusza Ślesaka b. zastępcę Hufcowego w Wadowicach, hm. Jerzego Kujawskiego i hm. Zbigniewa Babiucha, pracującego w Sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nowej Hucie, hm. Anny Gawron, hm. Czesławy Paluszkiewicz, hm.hm.Bożeny i Ryszarda Kruków z Hufca Śródmieście.

Następnie Prowadząca poinformowała, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował odznaczeniami państwowymi członków naszego Stowarzyszenia. Za zasługi w długoletniej działalności na rzecz dzieci i młodzieży, Brązowymi Krzyżami Zasługi odznaczenia zostali dh., dh.: hm. Barbara Kucharska , hm. Jacek Kucharski i phm. Andrzej Marcińczyk. Uroczystego wręczenia odznaczeń dokonał Pan Piotr Ćwik – Wicewojewoda Małopolski.

XI Spotkanie po latach

Od lewej: phm Andrzej Marcińczyk, hm. Barbara Kucharska, hm. Jacek Kucharski

Od lewej: phm Andrzej Marcińczyk, hm. Barbara Kucharska, hm. Jacek Kucharski

Następnie Prowadząca podała do wiadomości, że odznaczony Srebrnym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP wieloletni instruktor dh hm. Andrzej Łanuszka jest nieobecny ze względów zdrowotnych. Doceniając zasługi w pracy na rzecz dzieci i młodzieży, Prezydent Miasta Krakowa przyznał odznaki Honoris Gratia Pani Aleksandrze Grodeckiej dyrektor

Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” oraz druhnom hm. Agnieszce Nawrockiej, i pwd. Katarzynie Hrynkiewicz instruktorkom „Zielonego Szczepu” działającym przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących.

Od lewej: hm. Agnieszka Nawrocka, pwd Katarzyna Hrynkiewicz, mgr Aleksandra Grodecka

Od lewej: hm. Agnieszka Nawrocka, pwd Katarzyna Hrynkiewicz, mgr Aleksandra Grodecka

Następnie Gospodarz spotkania hm. Andrzej Krzyworzeka poinformował zebranych o przyznaniu na wniosek Kapituły najwyższych wyróżnień – Tytułów Kawalera Stowarzyszenia. Prezes SPH druhna hm. Danuta Noszka Leśniewska przyznała je za wieloletnią aktywną działalność na rzecz harcerstwa zarówno instruktorską jak i w Stowarzyszeniu. Tytuły Kawalera Stowarzyszenia oraz pamiątkowe sygnety z rąk hm. Danuty Noszki –Leśniewskiej odebrali: hm. Magdalena Migacz Sekretarz SPH i hm. Wiesław Wójcik V-ce Prezes SPH.

Hm. Magdalena Migacz i hm. Wiesław Wójcik

Hm. Magdalena Migacz i hm. Wiesław Wójcik

Zaśpiewane przez zebranych piosenki : Instruktorska oraz Pochwała Krakowa były świetnym zakończeniem tej części spotkania.

W wystąpieniu, życzenia noworoczne uczestnikom spotkania przekazał Pan Piotr Ćwik Wicewojewoda Małopolski

W wystąpieniu, życzenia noworoczne uczestnikom spotkania przekazał Pan Piotr Ćwik Wicewojewoda Małopolski

W chwilę później ze swoimi piosenkami wystąpił zespół harcerski z Hufca ZHP Nowa Huta.

W chwilę później ze swoimi piosenkami wystąpił zespół harcerski z Hufca ZHP Nowa Huta.

 

Przechodząc do części wspomnieniowej „Ludzie i zdarzenia Chorągiew Krakowska ZHP w latach 1981-1989” prowadzenie przejął hm. Andrzej Krzyworzeka. Po krótkim wprowadzeniu zaprosił do wygłoszenia gawędy hm. Danutę Noszkę – Leśniewską Komendantkę Chorągwi w okresie 12.01.1981-09.05.1984.

Hm. Danuta Noszka –Leśniewska i uczestnicy spotkania

Hm. Danuta Noszka –Leśniewska i uczestnicy spotkania

Hm. Danuta Noszka–Leśniewska, hm. Andrzej Krzyworzeka i uczestnicy spotkania

Wspominając te trudne ale ciekawe czasy dh. Danuta przedstawiła wybrane najbardziej istotne zjawiska , zachodzące przemiany i bardzo rzetelnie wskazała na sukcesy i problemy, z którymi musiała się zmierzyć. Podkreśliła duże znaczenie pojawiających się inicjatyw instruktorskich zmierzających do odnowy harcerstwa, zwróciła uwagę na wzajemne poszanowanie, w gronie kadry oraz na to, że mimo różnic wszyscy wspólnie działali na rzecz dzieci i młodzieży. Zwróciła uwagę że, harcerstwo, przechodząc różne koleje losu zawsze jednak ogniskowało w sobie takie wartości jak: patriotyzm, idea służby Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi, pracowitość, odpowiedzialność, uczciwość i pogoda ducha. Ogromne i decydujące znaczenie spełniała zawsze kadra instruktorska.

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Tu przypomniała złote lata Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej, która pod wodzą twórcy i organizatora śp. Antoniego Weyssenhoffa realizowała szeroki i efektywny program szkolenia instruktorów na licznych kursach w Krakowie i wyjazdowych w ośrodkach w Bukowinie Tatrzańskiej i Jasieńczyku. ChSI skupiła grono najlepszych instruktorów kadry kształcącej Chorągwi, a druhnę hm. Reginę Pytlik zawsze można było zastać w siedzibie Szkoły przy SP 38 w Krakowie.

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Niezwykle aktywnie działały samorzutnie organizujące się środowiska harcersko-instruktorskie takie, jak: Krąg Białej Podkładki pod wodzą śp. hm. Kazimierza Bogdana Schutterlego, z którego to Kręgu wyrosło wielu wspaniałych instruktorów, w tym późniejszych komendantów Chorągwi hm. Jarek Balon i hm. Sławomir Sprawski.

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Wtedy też powstała pierwsza w Kraju Kużnica Starszoharcerska realizująca pozjazdowy program Ofensywy Starszoharcerskiej, mającej wzmocnić i uatrakcyjnić harcerstwo starsze.

Narzędzia do pracy instruktorom, szczególnie drużynowym zapewniła powołana w Chorągwi, znów jedyna taka w Polsce, Harcerska Oficyna Wydawnicza, która w zaledwie 2 lata wydała prawie 100 pozycji historycznych i metodycznych. Od 1982r.Chorągiew wydawała miesięcznik Harcerz Rzeczypospolitej, cieszący się dużym powodzeniem w całej harcerskiej Polsce, a którego łamy służyły wymianie doświadczeń, informacji i dyskusjom instruktorskim na najbardziej palące problemy harcerskiej pracy.

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Największym wydarzeniem kadencji był ogólnopolski Zlot 70 lecia Harcerstwa, z inicjatywy Krakowskiego Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego(KIHAM) zorganizowany przy ogromnym zaangażowaniu Krakowskiej Komendy Chorągwi( hm. Zbigniew Sabiński),władz ZHP i miasta Krakowa na Błoniach Krakowskich dla ponad 5 tysięcy harcerzy i instruktorów.

Zlot pokazał siłę, braterstwo mimo różnic w poglądach, wartość  historii i tradycji ,umacniając naszą harcerską rodzinę. Druhna hm. Danuta Noszka zwróciła uwagę na jeszcze dwa ,istotne dla Jej kadencji działania: rozwój specjalności, wymieniając tu Harcerski Ruch Naukowy, Uniwersytet Młodych Racjonalistów działający na mocy porozumienia z Uniwersytetem Jagiellońskim, który rocznie kończyło 100 słuchaczy -uczniów szkół średnich, Ogólnopolskie Centrum Ochrony Środowiska przy AGH prowadzone przez Druhnę hm. Krystynę Krzyk, liczne drużyny, kluby i obozy artystyczne, Zespoły np. Małe Słowianki, plenery malarskie z hm. Andrzejem Zięblińskim, żeglarskie(retman A.Preizner), lotnicze(hm.M.Kudasiewicz,R.Wcisło),pożarnicze (dhm.K. Wnętrzycki, hm. Z. Gęsikowski), dziennikarskie (hm.Zb.Białecki,B.Babińska z Radia Kraków) sportowe, narciarskie (hm. J. Ozaist, hm. E. Stachura), turystyczne, rajdy "Na Azymut" (hm. R. Korski)  łączności (hm. R. Hajduk, hm. H. Solarz).

Harcerstwo w tym czasie było jedynym organizatorem w kraju olimpiad: Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy Technicznej, Wiedzy Filozoficznej. Dużą rolę w rozbudzaniu zainteresowań i sprawności, przekładającą się na różnego rodzaju turnieje, działalność Klubów Specjalnościowych czy Manewrów Techniczno-Obronnych odegrał Inspektorat Specjalności Obronnych, znów jedyny taki w kraju, pod wodzą hm. Sławomira Mazura. Kolejnym istotnym kierunkiem działania była współpraca, pozyskiwanie i organizowanie środowisk sojuszniczych harcerstwa, takich jak: Koła, Rady Przyjaciół Harcerstwa  z wieloletnim przewodniczącym Krakowskiej Rady Janem Nowakiem.

Bez takiego wsparcia byłoby nam znacznie trudniej działać.

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Naturalnym sojusznikiem była oświata, a bazą jej placówki, w tym Młodzieżowe Domy Kultury "Domy Harcerza". Mieliśmy też sojuszników w mediach, w Radiu Kraków z hm. Ewą Pietrusińska czy w "Gazecie Krakowskiej" z Naczelnym Zbigniewem Guzowskim. Sojusznikiem harcerskiego wychowania były też wyższe uczelnie Krakowa; w tym czasie podpisano porozumienie  o wprowadzeniu przedmiotu "Metodyka wychowania w ZHP" na kierunkach nauczycielskich w UJ i WSP. Prężnie działały Studenckie Kręgi Instruktorskie w UJ, WSP, AGH i Akademii Medycznej skupione w  MURSKI pod wodzą hm. Jerzego Tarnawskiego. Dzięki hm. Wł. Francuz i Dyr. Ryszardowi Sokołowskiemu powodzeniem cieszyła się specjalizacja nauczycielska z metodyki harcerskiego wychowania. Należy też wspomnieć o współpracy międzynarodowej, którą szeroko, prowadziły hufce i szczepy, a na szczeblu Komendy Chorągwi znacznie wyprzedziliśmy kontakty miasta Krakowa, rozpoczynając wymianę i przyjaźni z Orleanem i Norymbergą.

Te trudne ale i piękne poprzez zapał i aktywność, lata 1981-1984,w tym przecież czas stanu wojennego, wyzwoliły niezwykłą energię środowisk harcerskich i przesunęły ruch harcerski na kolejny etap rozwoju, szkoda, że ten potencjał zmarnowano.

Później mieliśmy przyjemność ponownie wysłuchać piosenek w wykonaniu grupy śpiewającej Hufca Kraków-Nowa Huta, a po jego zakończeniu hm. Andrzej Krzyworzeka wspomniał o działalności chorągwi w czasie gdy nią kierował hm. Jan Hryńczuk (9.05.1984-13.01.1985). Przypomniał że z Jego inicjatywy powstał Ośrodek Harcerski w Korzkwi.

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Następnie hm. Andrzej Krzyworzeka (zdjęcie powyżej) przeszedł do wspomnień z okresu gdy był Komendantem Chorągwi (13.01.1985-09.12.1989). Skupił się na trzech wybranych zagadnieniach: pracy harcerskiej w środowisku mniejszych miejscowości i wsi jako – niekiedy - jedynej propozycji dla czasu wolnego, wychowania pozalekcyjnego i wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży, wielokierunkowych kontaktach zagranicznych jednostek harcerskich, w szczególności tam gdzie prekursorami takiej współpracy (Orlean, Norymberga, Zagrzeb) była Chorągiew Krakowska ZHP oraz politycznej atmosferze działalności harcerskiej lat osiemdziesiątych. Krótko omówił wybrane akcje, pojawiające się w kolejnych trudnych dla harcerstwa latach problemy. Wygłaszający gawędy Dh. Danuta i Dh. Andrzej zwracali uwagę na znaczącą rolę sojuszników z pionu oświaty, Urzędu Miasta oraz Krakowskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa- wspomagających działalność harcerską a najwięcej czasu poświęcili na wspomnienia działających razem z każdym z nich instruktorów. Przygotowane przez nich zdjęcia były wyświetlane na monitorze, stanowiąc wspaniale uzupełnienie gawęd. Wielu obecnych z radością odnajdywało na nich siebie, przyjaciół, znajomych. Po zakończeniu gawęd w krótkich wspomnieniowych wystąpieniach głos zabrali: Dh hm. profesor Józef Lipiec zwrócił się do obecnych z apelem o wystosowanie gratulacji i  życzeń druhnie hm. Eugenii Romańskiej z Nowego Sącza w 100 lecie Jej Urodzin, co zebrani potwierdzili oklaskami. (na zdjęciu poniżej stoi pierwszy z lewej strony)

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Druh hm. Tadeusz Prokopiuk (zdjęcie powyżej, stoi po lewej stronie) przypomniał niezwykle ważną inicjatywę Chorągwi i władz harcerskich z roku 1981 kiedy to korzystając z doświadczeń Kampanii programowej "Przywrómy stare piękno Krakowa "Hufca Śródmieście, rozpoczęto ogólnopolska Akcję "Kraków 730" remontowania na potrzeby Harcerstwa Kamienicy Rynek Główny 25(obecnie Międzynarodowe Centrum Kultury).Ówczesne Władze miasta przekazały ZHP budynek a jednostki harcerskie z całej Polski zbierały fundusze i organizowały  niefachowe prace remontowe.

Płk.dr Adam Cichosz z wojsk powietrzno-desantowych (zdjęcie powyżej , stoi pośrodku) w dyskusji zwrócił uwagę na rolę, jaką odegrały Wojskowe Kręgi Instruktorskie i wojsko jako sojusznik działań jednostek harcerskich.

Płk.dr Adam Cichosz z wojsk powietrzno-desantowych (zdjęcie powyżej , stoi pośrodku) w dyskusji zwrócił uwagę na rolę, jaką odegrały Wojskowe Kręgi Instruktorskie i wojsko jako sojusznik działań jednostek harcerskich.

Gospodarz spotkania zmierzając do zakończenia tej jego części zgodnie z programem poprosił o krótkie wypowiedzi. W sprawach organizacyjnych głos zabrali hm. Stanisław Piasecki i hm. Ferdynand Nawratil. Ostatnia piosenkę zaśpiewaliśmy pod kierunkiem hm. Jarosław Balona. Następnie rozpoczęła się ostatnia – towarzyska część spotkania. Gospodarz spotkania zaprosił do skorzystania z bufetu, który serwował smaczne gołąbki, strogonowa, ciasta, kawę i herbatę. Rozmowy , wspomnienia w zmieniających się grupach trwały jeszcze przez długi czas. Niektórzy teraz zwiedzali wystawkę, którą sprowadził hm. Andrzej Krzyworzeka . Będzie można ją oglądać w hotelu „Junior Krakus ” do 22 stycznia 2016 r.

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

To było naprawdę bardzo miłe spotkanie. Jest to zasługa organizatorów: Gospodarza spotkania hm. Andrzeja Krzyworzeki , hm. Danuty Noszki –Leśniewskiej, hm. Stanisława Piaseckiego, hm. Magdaleny Migacz, hm. Krystyny Wywiał, hm. Małgorzaty Twardowskiej – Białek, Anny Tomal. Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują: hm. Januszowi Wojtyczy i hm. Krzysztofowi Wojtyczy za zorganizowanie stoiska z interesującymi wydawnictwami Komisji Historycznej, zespołowi muzycznemu z Hufca Nowa Huta pod kierunkiem Druha phm. Marka Balona, Pani Agnieszce Gaczorek i hm. Henrykowi Czechowskiemu za dokumentację fotograficzną. Wielkie słowa uznania i podziękowania kierujemy do wszystkich uczestników XI Spotkań PO LATACH, licząc że za rok spotkamy się w jeszcze bardziej licznym gronie.

Z pozdrowieniem harcerskim C Z U W A J !