Ze względu na zorganizowane w styczniu uroczystości XV Lecia SPH, w bardzo nietypowym terminie i miejscu, 16 maja ( w sobotę) w Ośrodku Kształcenia Wypoczynku i Rekreacji w Korzkwi, odbyły się Jubileuszowe X Spotkania PO LATACH. Równocześnie były to drugie spotkania z cyklu „Ludzie i Zdarzenia – Chorągiew Krakowska ZHP w latach …” .

Ośrodek Kształcenia Wypoczynku i Rekreacji w Korzkwi

Od lewej: hm. Władysław Pancerz, hm. Andrzej Gaczorek, hm. Krzysztof Poniedziałek, hm. Stanisław Piasecki, phm. Anna Piasecka

Od lewej: hm. Władysław Pancerz, hm. Andrzej Gaczorek, hm. Krzysztof Poniedziałek, hm. Stanisław Piasecki, phm. Anna Piasecka

Przybywających na spotkanie witali jego organizatorzy, a Gospodarz hm. Paweł Grabka zapraszał do skorzystania z przygotowanych ciepłych i zimnych napojów oraz do skosztowania, upieczonych przez jego Małżonkę, w zgodnej opinii - bardzo smacznych ciast.

Tradycyjnie: o potwierdzanie obecności na listach zabiegała hm. Magdalena Migacz, a wpłaty po 10 zł. od uczestnika zbierała hm. Krystyna Wywiał. Na zdjęciach poniżej – uczestnicy w oczekiwaniu na początek spotkania.

Tradycyjnie: o potwierdzanie obecności na listach zabiegała hm. Magdalena Migacz, a wpłaty po 10 zł. od uczestnika zbierała hm. Krystyna Wywiał. Na zdjęciach poniżej – uczestnicy w oczekiwaniu na początek spotkania.

Plan pierwszy: hm. Władysława Maria Francuz i phm. Bogumiła Spólnik. W głębi od lewej: hm. Andrzej Bohosiewicz, hm. Tadeusz Prokopiuk, Andrzej Wójcik, pwd. Krystyna Gaik, hm. Janina Wójcik

Plan pierwszy: hm. Władysława Maria Francuz i phm. Bogumiła Spólnik. W głębi od lewej: hm. Andrzej Bohosiewicz, hm. Tadeusz Prokopiuk, Andrzej Wójcik, pwd. Krystyna Gaik, hm. Janina Wójcik

Od lewej: hm. Danuta Noszka – Leśniewska, Jadwiga Nowakowska, hm. Anna Tarnawska

Od lewej: hm. Danuta Noszka – Leśniewska, Jadwiga Nowakowska, hm. Anna Tarnawska

Od lewej: hm. Tadeusz Prokopiuk i hm. Jarosław Balon

Od lewej: hm. Tadeusz Prokopiuk i hm. Jarosław Balon

Od lewej: hm. Grażyna Janczarska , hm. Andrzej Brożek, hm. Ferdynand Nawratil

Od lewej: hm. Grażyna Janczarska , hm. Andrzej Brożek, hm. Ferdynand Nawratil

Chwilę po godzinie 11:15 hm. Stanisław Piasecki zaprosił do zwiedzania, znajdującego się w pobliżu zamku. Niewielka odległość i atrakcyjny widok na zamek stanowiły dodatkową zachętę. Chętnych było wielu.

Kolejne grupy zwiedzających docierają do zamku

Kolejne grupy zwiedzających docierają do zamku

Kolejne grupy zwiedzających docierają do zamku

Kolejne grupy zwiedzających docierają do zamku

Kolejne grupy zwiedzających docierają do zamku

Niektórzy z obecnych mieli okazję w roku 1968 brać udział w początkach pierwszej próby przywrócenia dawnej świetności korzkiewskiemu zamkowi. Niestety prace te zostały szybko wstrzymane. Od 1997 roku właścicielem jest architekt Jerzy Donimirski, który podjął się jego odnowienia i odbudowania. Zamek bardzo się podobał, podziwialiśmy jego stan aktualny i ogrom wykonanych prac.

Miła niespodzianka! W drodze na odprawę do Głównej Kwatery ZHP – spotkanie odwiedzili: hm. Mariusz Siudek – Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP i hm. Bartosz Zawisza – Z-ca Komendanta Chorągwi.

Hm. Andrzej Krzyworzeka i Komendant Chorągwi hm. Mariusz Siudek

Hm. Andrzej Krzyworzeka i Komendant Chorągwi hm. Mariusz Siudek

Stoisko z wydawnictwami Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej ZHP zorganizowali druhowie hm. Krzysztof Wojtycza i jej Przewodniczący hm. Janusz Wojtycza.

Hm Krzysztof Wojtycza - stoisko z wydawnictwami Komisji Historycznej

Hm Krzysztof Wojtycza - stoisko z wydawnictwami Komisji Historycznej

Po powrocie, wszystkich zwiedzających z wyprawy na zamek rozpoczęła się w namiocie oficjalna część spotkania.

Oficjalne rozpoczęcie. Zebranych wita Prezes Stowarzyszenia hm. Danuta Noszka – Leśniewska

Oficjalne rozpoczęcie. Zebranych wita Prezes Stowarzyszenia hm. Danuta Noszka – Leśniewska

Prezes Stowarzyszenia hm. Danuta Noszka - Leśniewska ( była komendantka Chorągwi) w krótkim zagajeniu serdecznie powitała wszystkich zebranych, a w szczególności: byłych Komendantów Chorągwi, hm. Władysława Pancerza, hm. Tadeusza Prokopiuka, hm. Andrzeja Krzyworzekę, hm. Jarosława Balona, hm. Pawła Grabkę; zaproszonych gości: Panią Jadwigę Nowakowską byłą wicewojewodę małopolską oraz Pana Andrzeja Dyję ówczesnego Prezesa Zrzeszenia Studentów Polskich; zastępców komendanta: hm. Ferdynanda Nawratila, hm. Leszka Sułka, hm. Andrzeja Bluma, hm. Stanisława Baranowskiego, oraz pełniących w tym czasie funkcje komendantów hufców: hm. Andrzeja Brożka – Hufiec Kraków-Śródmieście , hm. Mariana Kowalskiego - Hufiec Kraków –Podgórze.

W pierwszym rzędzie od lewe: hm. Marian Kowalski, hm, Andrzej Kmiecik, hm. Barbara Kmiecik, hm. Magdalena Migacz, hm. Anna Żurawel

W pierwszym rzędzie od lewe: hm. Marian Kowalski, hm, Andrzej Kmiecik, hm. Barbara Kmiecik, hm. Magdalena Migacz, hm. Anna Żurawel

Uczestnicy spotkania podczas jego rozpoczęcia. Mimo przykrej kontuzji Druhna Prezes, uśmiechnięta jak zwykle

Uczestnicy spotkania podczas jego rozpoczęcia. Mimo przykrej kontuzji Druhna Prezes, uśmiechnięta jak zwykle

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Następnie miała miejsce część pierwsza wspaniałego występu zespołu instrumentalno – wokalnego, pod kierunkiem druhny pwd. Katarzyny Hrynkiewicz, ze Szczepu „Zielone Słońce”, działającego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej w Krakowie.

Śpiewa zespół ze Szczepu „Zielone Słońce”. Wgłębi po lewej Pani Barbara Planta, w mundurze stoi hm. Agnieszka Nawrocka, dalej stoi hm. Paweł Grabka, na gitarze gra pwd. Katarzyna Hrynkiewicz

Śpiewa zespół ze Szczepu „Zielone Słońce”. Wgłębi po lewej Pani Barbara Planta, w mundurze stoi hm. Agnieszka Nawrocka, dalej stoi hm. Paweł Grabka, na gitarze gra pwd. Katarzyna Hrynkiewicz

Po wysłuchaniu lub wspólnym śpiewaniu, rozpoczął się główny krąg panelowy. Prowadzenie spotkania przejął hm. Andrzej Krzyworzeka, inicjator spotkań oraz pomysłodawca, zapoczątkowanego w roku ubiegłym, ich cyklu tematycznego „Ludzie i Zdarzenia. Chorągiew Krakowska ( tym razem) w latach 1971 – 1980”.

Panel główny prowadził hm. Andrzej Krzyworzeka

Panel główny prowadził hm. Andrzej Krzyworzeka

Rozpoczynając, złożył w imieniu własnym i obecnych serdeczne, wzmocnione gromkim „Sto lat”, życzenia, obchodzącemu właśnie imieniny, hm. Andrzejowi Brożkowi, byłemu Komendantowi Hufca Kraków –Śródmieście. Po krótkim wspomnieniu historii spotkań „Po Latach”, wszystkie dotychczas odbywały się w Hotelach „Krakus”, przedstawił i przybliżył temat dzisiejszego spotkania. Przypomniał, że w tych latach funkcje komendantów chorągwi pełnili Druhowie: hm. Tadeusz Prokopiuk (od 24.06.1971 do 30.05.1973) i Ś.P. hm. Stanisław Ciuła (od 30.05.1973 do 12.01.1981). Następnie poprosił o zabranie głosu hm. Tadeusza Prokopiuka.

Druh hm. Tadeusz Prokopiuk, Komendant Chorągwi w latach 1971 -73 w swoim wystąpieniu przypomniał, że funkcje zastępców komendanta pełniły wówczas ŚP druhny: hm. Ewa Pietrusińska i hm. Anna Zaleska.

„Swoje - tamte lata” wspomina hm. Tadeusz Prokopiuk

„Swoje - tamte lata” wspomina hm. Tadeusz Prokopiuk

Następnie przedstawił najważniejsze wydarzenia i kierunki działania z tego okresu, dotyczące działalności harcerstwa Chorągwi Krakowskiej ZHP oraz mające niewątpliwie duży wpływ na jego działalność zmiany dotyczące ruchu młodzieżowego w Polsce i Krakowie. Omówił również uwarunkowania w jakich przyszło działać Chorągwi pod kierunkiem Jego następcy, wśród których istotnymi były: zmiany w strukturze administracyjnej Krakowa w roku 1973, a tym samym w strukturze Hufców Miasta (utworzono Kraków-Śródmieście z Grzegórzek i Starego Miasta oraz Kraków-Krowodrza z Kleparza i Zwierzyńca), podział w 1975 roku Chorągwi wraz ze zmianą podziału administracyjnego kraju oraz wprowadzenie dla harcerzy starszych programu HSPS. Wspomniał także kolejnych zastępców Komendanta w tych latach: hm. Ferdynanda Nawratila, Ś.P. hm. Kazimierza Bogdana Schutterlyego, hm. Leszka Sułka, hm. Romana Ficka i hm. Danutę Noszkę.

Przed następnym wystąpieniem uczestnicy spotkania, pod kierunkiem hm. Jarosława Balona i oczywiście przy akompaniamencie Jego gitary, zaśpiewali piękną harcerska piosenkę „Zielony mundur”.

Druh hm. Jarosław Balon i rozpoczyna się śpiew

Druh hm. Jarosław Balon i rozpoczyna się śpiew

Po jej zakończeniu hm. Małgorzata Pobóg – Malinowska (Szatkowska), była kierownik Wydziału Zuchowego Komendy Chorągwi Krakowskiej ZHP wspomniała o niektórych ważnych wydarzeniach z tych lat, jakimi było utworzenie harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”, oraz działalność Inspektoratu Sportów Obronnych.

Od lewej. Pierwszy rząd: hm. Władysława Maria Francuz, hm. Bogumiła Spólnik, hm. Władysław Pancerz, hm. Małgorzata Pobóg –Malinowska, hm. Małgorzata Komorowska, hm. Janusz Wojtycza, hm. Agnieszka Nawrocka. Drugi rząd: hm. Jarosław Balon, hm. Henryk Chrobak, pani Barbara Planta

Od lewej. Pierwszy rząd: hm. Władysława Maria Francuz, hm. Bogumiła Spólnik, hm. Władysław Pancerz, hm. Małgorzata Pobóg –Malinowska, hm. Małgorzata Komorowska, hm. Janusz Wojtycza, hm. Agnieszka Nawrocka. Drugi rząd: hm. Jarosław Balon, hm. Henryk Chrobak, pani Barbara Planta

Następnie hm. Jerzy Tarnawski wspomniał o działającej Międzyuczelnianej Radzie Studenckich Kręgów Instruktorskich ( był jej przewodniczącym), która zrzeszała instruktorów studiujących na/w Politechnice Krakowskiej, Wyższej Szkole Pedagogicznej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Medycznej.

Wspomina hm. Jerzy Tarnawski – po prawej

Wspomina hm. Jerzy Tarnawski – po prawej

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Z kolei hm. Władysława Maria Francuz, założycielka i od 40 lat Kierownik Zespołu „Małe Słowianki”, zaprosiła obecnych na jego jubileuszowe występy w Centrum Kongresowym ICE w czerwcu 2015r.

Z mikrofonem - hm. Władysława Maria Francuz

Z mikrofonem - hm. Władysława Maria Francuz

Dane o działalności chorągwi przedstawia hm. Janusz Wojtycza. Po prawej: hm. Małgorzata Pobóg - Malinowska i hm Władysław Pancerz. Po lewej hm. Maria Raczyńska i harcerki z zespołu

Dane o działalności chorągwi przedstawia hm. Janusz Wojtycza. Po prawej: hm. Małgorzata Pobóg - Malinowska i hm Władysław Pancerz. Po lewej hm. Maria Raczyńska i harcerki z zespołu

Druh hm. Janusz Wojtycza, Przewodniczący Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej ZHP przedstawił zestawienia ilościowe obrazujące działalność harcerstwa chorągwi krakowskiej w omawianych latach. Dotyczyły one m.in.: liczebności chorągwi, ilości jednostek organizacyjnych, ilości uczestników AL, AZ, NAL, NAZ, szkoleń, z uwzględnieniem zmian wynikających głównie z przeprowadzanych w tym czasie w Polsce reform administracyjnych. Poinformował również zebranych o rozpoczęciu prac przy sporządzeniu wykazu harcmistrzów, mianowanych w chorągwi krakowskiej w latach 1956 – 1975.

Gospodarz – hm. Paweł Grabka przekazał informację, że przygotowywane w ramach posiłku specjały wymagają szybkiej „interwencji”. W tej sytuacji hm. Andrzej Krzyworzeka zapowiedział część druga, występu zespołu instrumentalno - wokalnego ze Szczepu „Zielone Słońce”. Była ona równie wspaniała jak pierwsza. Niestety, nie wszyscy przygotowani do dyskusji uczestnicy mogli się wypowiedzieć. Prowadzący zakończył tę część spotkania, zapraszając do dalszych dyskusji, rozmów kuluarowych i przekazał prowadzenie spotkania Gospodarzowi. Druh hm. Paweł Grabka, zaprosił wszystkich do skorzystania z przygotowanego poczęstunku. Był wspaniały. Grilowane kiełbaski, karkówka, przypiekane ziemniaczki, wyborny gulasz/leczo, gorące i zimne napoje.

Przy wspaniałej pogodzie, pokrzepieni posiłkiem uczestnicy spotkania dzielili się na towarzyskie grupki których składy ulegały ciągłej zmianie i kontynuowali rozmowy i wspomnienia. Powoli, po serdecznych pożegnaniach odjeżdżali. Niektórzy „po drodze” udawali się dłuższą wędrówkę po przepięknej okolicy.

Przy wspaniałej pogodzie, pokrzepieni posiłkiem uczestnicy spotkania dzielili się na towarzyskie grupki których składy ulegały ciągłej zmianie i kontynuowali rozmowy i wspomnienia. Powoli, po serdecznych pożegnaniach odjeżdżali. Niektórzy „po drodze” udawali się dłuższą wędrówkę po przepięknej okolicy.

Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują:

  • wszystkim którzy w panelu głównym lub w kuluarach dzielili się swoimi informacjami o chorągwi krakowskiej w tym okresie,
  • pięknie śpiewającym harcerkom i harcerzom ze Szczepu „Zielone Słońce”
  • jak również WSZYSTKIM OBECNYM - za stworzenie wspaniałej koleżeńskiej a zarazem harcerskiej atmosfery, tak ważnej podczas spotkania PO LATACH! I to X Jubileuszowego!

Od lewej: hm. Krystyna Wywiał, dyrektor Barbara Planta, hm. Agnieszka Nawrocka, hm. Paweł Grabka, hm. Henryk Chrobak

Od lewej: hm. Krystyna Wywiał, dyrektor Barbara Planta, hm. Agnieszka Nawrocka, hm. Paweł Grabka, hm. Henryk Chrobak

Podsumowując spotkanie należy uznać je za bardzo udane. Był to efekt wysiłku wielu osób, którym składamy serdeczne podziękowania. Szczególnie podkreślić należy ogrom pracy włożonej w jego przygotowanie i przeprowadzenie. Dziękujemy:

  • hm. Danucie Noszka - Leśniewskiej, hm. Andrzejowi Krzyworzece, hm. Stanisławowi Piaseckiemu, hm. Pawłowi Grabce za powiadamianie i zapraszanie gości, byłych instruktorów, członków i sympatyków Stowarzyszenia,
  • Pani Dyrektor Barbarze Planta, pwd. Katarzynie Hrynkiewicz, hm. Agnieszce Nawrockiej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej w Krakowie za organizacyjne i muzyczne przygotowanie wspaniałego występu zespołu ze Szczepu „Zielone Słońce” działającego na terenie Ośrodka,
  • hm. Andrzejowi Krzyworzece, odpowiedzialnemu za merytoryczną część spotkania,
  • hm. Pawłowi Grabce, za zaproszenie do Ośrodka oraz organizacyjne zabezpieczenie spotkania w części merytorycznej i oczywiście części kulinarnej,

hm. Magdalenie Migacz i hm, Krystynie Wywiał za udział w organizacyjnym zabezpieczeniu spotkania,

Do zobaczenia na następnym!