W dniu 12 stycznia 2013 roku o godz. 14.00 w Hotelu „Krakus-Junior” w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie członków Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie i byłych Instruktorów ZHP. Gospodarzem już po raz ósmy, był Druh hm Andrzej Krzyworzeka, Prezes Zarządu Krakowskiego Przedsiębiorstwa Hotelarsko-Turystycznego w Krakowie.

VIII Spotkania „Po Latach” rozpoczęło się od odśpiewania Hymnu Związku Harcerstwa Polskiego

8. Spotkania „Po Latach” rozpoczęło się od odśpiewania Hymnu Związku Harcerstwa Polskiego

Po odśpiewaniu Hymnu ZHP, Prezes Zarządu Stowarzyszenia - Druhna hm Danuta Noszka – Leśniewska, powitała licznie przybyłych gości i członków SPH.
Szczególnie serdecznie zwróciła się do:

 • Wiceprezydenta Miasta Krakowa mgr inż. Tadeusza Trzmiela
 • Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Chorągwi Krakowskiej Druha hm Henryka Chrobaka,
 • byłych Komendantów Chorągwi obecnych na Spotkaniu, Druhów: hm Juliusza Langnera, hm Władysława Pancerza, hm Tadeusza Prokopiuka i hm Andrzeja Krzyworzekę
 • Profesorów Wyższych Uczelni Druhów: hm Józefa Lipca , hm Adama Jelonka i hm Andrzeja Zięblińskiego.

Następnie prowadząca spotkanie Druhna Prezes odczytała skierowane do uczestników spotkania pozdrowienia i życzenia przesłane przez Druhnę Naczelnik ZHP hm Małgorzatę Sinicę.

Uczestnicy VIII Spotkania „Po Latach”

Uczestnicy VIII Spotkania „Po Latach”

Uczestnicy VIII Spotkania „Po Latach”

Uczestnicy 8. Spotkania „Po Latach”

Następnie zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Chorągwi Krakowskiej, Druh hm Henryk Chrobak, za wieloletnią pracę na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego, wręczył
Krzyże „Za Zasługi dla ZHP”:

 • Złoty - Druhowi hm Jackowi Kucharskiemu,
 • Srebrny - Druhnie phm Barbarze Kucharskiej
 • Brązowy - Druhnie phm Annie Piaseckiej.

Od lewej: phm Anna Piasecka, phm Barbara Kucharska i hm Jacek Kucharski

Od lewej: phm Anna Piasecka, phm Barbara Kucharska i hm Jacek Kucharski

Wiceprezydent Miasta Krakowa, mgr inż. Tadeusz Trzmiel, za szczególne zasługi dla Miasta Krakowa i jego mieszkańców wręczył Odznaki „HONORIS GRATIA”, które otrzymali Druhowie: hm Andrzej Gaczorek, hm Wiesław Górnisiewicz, hm Krzysztof Poniedziałek, , hm Maciej Struś, phm Andrzej Marcińczyk.

Od lewej: hm Andrzej Gaczorek, hm Wiesław Górnisiewicz, hm Krzysztof Poniedziałek, , hm Maciej Struś, phm Andrzej Marcińczyk

Od lewej: hm Andrzej Gaczorek, hm Wiesław Górnisiewicz,
hm Krzysztof Poniedziałek, , hm Maciej Struś, phm Andrzej Marcińczyk

Za znaczący wkład w rozwój harcerstwa Honorowe Odznaki 100-lecia Harcerstwa Chorągwi Krakowskiej w stopniu brązowym Druhowieństwu, Eleonorze i Zbigniewowi Urbańcom wręczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Chorągwi Krakowskiej ZHP, Druh hm Henryk Chrobak.

Odznakę 100-lecia Harcerstwa odbiera Druh hm Zbigniew Urbaniec

Odznakę 100-lecia Harcerstwa odbiera Druh hm Zbigniew Urbaniec

Jak co roku były również wyróżnienia przyznane przez Stowarzyszenie. Tym razem bardzo wyjątkowe. Decyzją Pani Prezes SPH zostały przyznane zaszczytne Tytuły „Kawalera Stowarzyszenia” . Otrzymali je:

 • Druh hm Władysław Pancerz – za wybitne zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego oraz długoletnią i aktywną pracę przy realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia
 • Druh hm Stanisław Piasecki - w dowód uznania za długoletnią i bardzo aktywną służbę harcerską i instruktorską oraz za wybitne zasługi dla Stowarzyszenia

Każdemu z nich Druhna Prezes wręczyła dyplom nadania Tytułu i srebrny sygnet.
Warto przypomnieć że do tej pory Tytuł „Kawalera Stowarzyszenia” otrzymał jedynie Druh hm Stanisław Spólnik – jeden z założycieli i wieloletni Sekretarz Stowarzyszenia.

Kawalerowie Stowarzyszenia, od lewej: hm Władysław Pancerz i hm Stanisław Piasecki

Kawalerowie Stowarzyszenia, od lewej: hm Władysław Pancerz i hm Stanisław Piasecki

Po raz pierwszy decyzją zarządu SPH zostały przyznane Medale „Za Zasługi dla SPH” dla instytucji. Za wieloletnie wspieranie działalności Stowarzyszenia, ogromną pomoc przy realizacji zadań statutowych medale otrzymały:

 • Krakowskie Przedsiębiorstwo Hotelarsko Turystyczne „Krakus” – Członek Wspierający naszego Stowarzyszenia
  Pamiątkowy Dyplom i medal odebrał Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Druh hm Andrzej Krzyworzeka.
 • Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” przy ul Reymonta 18 w Krakowie.
  Pamiątkowy Dyplom i Medal odebrali: Druhna hm Alicja Szydło Dyrektor MDK i Druh hm Zbigniew Sabiński były długoletni Dyrektor tej Placówki

Wszystkim odznaczonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i dziękujemy za dotychczasową działalność , licząc na dalszą owocną współpracę

Od lewej: V-ce Prezes Zarządu, Druh hm Stanisław Piasecki, hm Zbigniew Sabiński i hm Andrzej Krzyworzeka

Od lewej: V-ce Prezes Zarządu, Druh hm Stanisław Piasecki,
hm Zbigniew Sabiński i hm Andrzej Krzyworzeka

Od lewej: Prezes Zarządu, Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska, hm Alicja Szydło i hm Zbigniew Sabiński

Od lewej: Prezes Zarządu, Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska,
hm Alicja Szydło i hm Zbigniew Sabiński

Serdecznie przywitaliśmy w naszym Gronie: nowego Członka Stowarzyszenia, Druhnę phm Barbarę Kucharską, która odebrała z rąk Pani Prezes Legitymację i Odznakę Członkowską oraz przybyłych po raz pierwszy Druhów: Zbigniewa Białeckiego, Jerzego Gładyska, Mariana Dziecichowskiego i Andrzeja Kmiecika.
Podniosły charakter pierwszej części spotkania podkreślały harcerskie piosenki, znakomicie wkomponowane i poprowadzone przez Druhnę hm Małgorzatę Narębską-Miller, oczywiście z nieodłączną gitarą.

Następnie V-ce Prezes Zarządu Druh hm Stanisław Piasecki przedstawił informacje o działalności organizacyjnej, programowej oraz przedstawił stan finansów Stowarzyszenia w roku 2012.

Druh phm Jacek Małota w trakcie prezentacji komputerowej: Rejsy morskie po Adriatyku

Druh phm Jacek Małota w trakcie prezentacji komputerowej: Rejsy morskie po Adriatyku

W bogatym i atrakcyjnym programie Spotkania obejrzeliśmy komputerową prezentacja z Rejsów po Morzu Adriatyckim , którą przygotował i przedstawił Druh phm Jacek Małota (Kapitan Jachtowy, Instruktor PZŻ oraz Jachtowy Kapitan Motorowodny). Druh Jacek zadeklarował możliwość zorganizowania takich rejsów dla członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia.

Przygotowaną przez Druhnę hm Alicję Szydło mini wystawkę obrazującą działalność SPH w roku 2012, można było obejrzeć w trakcie spotkania.
Bardzo dziękujemy Druhnie Alicji również za przygotowanie dekoracji i nagłośnienia.

Koniec części pierwszej zapowiadały podane komunikaty:

 1. Do Uczestników Operacji 1001 Frombork skierowano zaproszenie do udziału w Majowym Zlocie w 40-lecie Operacji organizowane we Fromborku
 2. Przekazano informację o możliwości korzystania z Punktu Informacyjnego dla Seniorów znajdującego się w Krakowie przy ulicy Mikołajskiej 4, informacje: nr tel. 789 278 222 ; strona internetowa:  www.punkt.senior.org.pl

Każdy z uczestników Spotkania otrzymał materiały reklamowe Stowarzyszenia - ulotkę i wizytówkę oraz pamiątkowy Kalendarz SPH na rok 2013.

W ostatniej części spotkania rozmowom, wspomnieniom „co nigdy nie wypalą się do końca…” towarzyszyła wspaniała „wyżerka”. Zaproponowano: na gorąco „gołąbki” i przygotowaną „zimną płytę” oraz zimne i gorące napoje.

Fragment „mini” wystawki obrazującej działalność Stowarzyszenia w roku 2012

Fragment „mini” wystawki obrazującej działalność Stowarzyszenia w roku 2012

Do zobaczenia znów za rok na kolejnych Spotkaniach „Po latach”