Dnia 14 stycznia 2012 roku o godz. 14.00 w Hotelu „Krakus-Junior” w Krakowie odbyło się kolejne Spotkanie członków Stowarzyszenia i byłych Instruktorów ZHP. Gospodarzem i głównym organizatorem Spotkania był Druh hm Andrzej Krzyworzeka, Prezes Zarządu Krakowskiego Przedsiębiorstwa Hotelarsko-Turystycznego w Krakowie ( Członek Wspierający SPH).

Licznie przybyłych, gości i członków SPH w liczbie ponad 80 osób, powitała Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia. Szczególnie serdecznie powitała: V-ce Prezydenta Miasta Krakowa mgr inż. Tadeusza Trzmiela wraz z Małżonką, Radną Sejmiku Małopolskiego mgr Teresę Starmach, Pełnomocnika Wojewody ds. Organizacji Pozarządowych mgr inż. Annę Tarnawską, Przewodniczącego Rady Chorągwi Krakowskiej Druha hm Bogdana Nowaka, Komendanta Chorągwi Krakowskiej Druha hm Pawła Grabkę,  byłych Komendantów Chorągwi obecnych na Spotkaniu Druhów: hm Tadeusza Prokopiuka, hm Andrzeja Krzyworzekę, hm Jarosława Balona i hm Jerzego Klinika oraz Profesorów Wyższych Uczelni, Druhów hm Józefa Lipca, hm Adama Jelonka  oraz hm Janusza Sowę. Warto podkreślić, że swoja obecnością zaszczyciło nas czterech V-ce Prezydentów Miasta Krakowa: aktualnie pełniący funkcje mgr inż. Tadeusz Trzmiel oraz byli V-ce Prezydenci: mgr inż. Marian Kulig, mgr Jan Nowak i mgr Teresa Starmach. Na spotkanie przybyły Osoby z różnych stron Polski, m. in. z Warszawy, Tarnowa i Limanowej, w tym b. Komendant Chorągwi Tarnowskiej ZHP hm Jerzy Pajdo i b. Z-ca Komendanta Chorągwi Nowosądeckiej Druh hm Kazimierz Czyrnek.

 Po powitaniu zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia:

Przewodniczący Rady Chorągwi Krakowskiej Druh hm Bogdan Nowak wręczył Złote Krzyże „Za Zasługi dla ZHP” za wieloletnią pracę na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Druhnie hm Magdalenie Migacz i Druhnie hm Alicji Szydło.

V-ce Prezydent m. Krakowa, mgr inż. Tadeusz Trzmiel za szczególne zasługi dla m. Krakowa i jego mieszkańców udekorował w/w Druhny Odznakami „HONORIS GRATIA”.
Komendant Chorągwi, Druh hm Paweł Grabka wręczył kolejnej grupie członków SPH i byłych instruktorów,  za Ich wkład  w rozwój harcerstwa Chorągwi Krakowskiej ZHP i organizację Jubileuszowych Uroczystości harcerskich w swoich środowiskach. Honorowe Odznaki z okazji 100-lecia Harcerstwa Chorągwi Krakowskiej w stopniu brązowym otrzymali:

 • hm Marek Dobosz
 • hm Władysław Dobosz  - SPH
 • hm Eleonora Urbaniec  - SPH
 • hm Zbigniew Urbaniec - SPH
 • phm Anna Piasecka - SPH
 • phm Maria Trylska - SPH
 • hm  Maria Wójcik - SPH
 • hm Monika Wic
 • hm Jerzy Pajdo
 • hm Małgorzata Słowik - SPH
 • hm Piotr Koczanowski
 • hm Stanisław Reizer - SPH
 • hm Ryszard Kruk
 • hm Andrzej Bohosiewicz - SPH  
 • hm Kazimierz Czyrnek
 • hm Wojciech Dąbrowski

Prezes Zarządu SPH Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska wręczyła
wyróżnienia Stowarzyszenia, i tak:

Medale „Za Zasługi dla SPH” otrzymali:

 • hm Danuta Bobek
 • mgr Teresa Chmielarz-Bryndza
 • phm Andrzej Marcińczyk
 • hm Krzysztof Poniedziałek

Odznaki ”Zasłużony dla SPH” otrzymali:

 • hm Janusz Wojtycza
 • hm Jarosław Balon
 • Ewelina Kaczanowska
 • hm Bohdan Makary
 • Jakub Małota
 • phm Anna Piasecka
 • phm Maria Trylska
 • hm Małgorzata Twardowska-Białek

Pani Prezes wręczyła również nagrody książkowe naszym sternikom jachtowym za pracę w formie wolentariatu na Obozach Żeglarskich Stowarzyszenia. Otrzymali je:

 • Ewelina Kaczanowska
 • Jakub Małota
 • Barbara Marcińczyk
 • phm Andrzej Marcińczyk
 • Paweł Firlit

W imieniu wyróżnionych podziękowała mgr Teresa Chmielarz-Bryndza .
Wszystkim odznaczonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i dziękujemy za dotychczasową działalność.  

Godnie przywitaliśmy w naszym Gronie nowego Członka Stowarzyszenia Druha hm Władysława Dobosza, który odebrał z rąk Pani Prezes Legitymację i Odznakę Członkowską.
Podniosły charakter pierwszej części spotkania podkreślały harcerskie piosenki znakomicie wkomponowane i poprowadzone przez Druha hm Jarosława Balona oczywiście z nieodłączną gitarą.

Następnie V-ce Prezes Zarządu Druh hm Stanisław Piasecki przedstawił, w formie prezentacji komputerowej połączonej z krótkim komentarzem, informację o organizacyjnej, programowej i finansowo - gospodarczej działalności Stowarzyszenia w roku 2011.  

Bardzo ważnym punktem Spotkania, oczekiwanym z dużym zainteresowaniem i jak się okazało słusznie, było wystąpienie Druha hm Józefa Lipca (profesora UJ) , który zaprezentował swoją nową książkę pt. „Harcerski Szlak” i Wydawcy książki Pana dr  Jarosława Falla z Firmy „FALL”. W przerwie spotkania była okazja do zakupienia książki u wydawcy i uzyskania cennej dedykacji Autora. Warto dodać, że książka była rekomendowana przez nasze Stowarzyszenie.

W bogatym i atrakcyjnym programie Spotkania obejrzeliśmy komputerową prezentacja z Rejsu morskiego Stowarzyszenia „BAŁTYK 2011”, którą przygotował i zaprezentował Pan mgr inż. Marek Kiszka.

Swoje „5 minut” miał również Gość Specjalny, Druh hm Wojciech Dąbrowski, który na Spotkanie przyjechał z Warszawy ( w 50-tą rocznicę pracy instruktorskiej uhonorowany został Odznaką 100-lecia Harcerstwa). Druh hm Wojciech Dąbrowski w roku 1962 mianowany został na stopień przewodnika (był wówczas drużynowym w krakowskim Zielonym Szczepie, a w latach 1967-1973 pełnił funkcję Komendanta Hufca „Wawel” w Krakowie. Później rozpoczął prace w Głównej Kwaterze ZHP w Warszawie i tam pozostał do dziś.

A na zakończenie spotkania jakby na deser Druh hm Jarosława Balon zaserwował nam znakomitą prezentację z wyprawy w Andy wraz z bardzo treściwym, pouczającym, a podanym krotko i dowcipnie  komentarzem.

Przed spotkaniem i w czasie przerwy uczestnicy spotkania mogli zwiedzić mini wystawkę z działalności Stowarzyszenia przygotowaną przez Druha hm Stanisława Piaseckiego. Każdy z uczestników Spotkania otrzymał materiały reklamowe Stowarzyszenia (ulotkę i wizytówkę) oraz mógł zakupić pamiątkowy Kalendarz SPH na rok 2012.

W części nieoficjalnej wspaniała „wyżerka”: na gorąco żurek z wkładką i wspaniale przygotowana „zimna płyta” i napoje oraz rozmowy i wspomnienia, którym nie było końca.

Do następnego razu !!!!