W dniu 15 stycznia 2011 roku o godz. 12.00 w Hotelu „Krakus-Junior” w Krakowie odbyło się kolejne Spotkanie członków Stowarzyszenia i byłych Instruktorów ZHP. Gospodarzem i głównym organizatorem Spotkania był Druh hm Andrzej Krzyworzeka, Prezes Zarządu Krakowskiego Przedsiębiorstwa Hotelarsko-Turystycznego w Krakowie ( Członek Wspierający SPH). Licznie przybyłych uczestników spotkania, ponad 80 osób, powitała Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia. Szczególnie serdecznie Druhna Prezes i zebrani powitali V-ce Prezydenta m. Krakowa mgr inż. Tadeusza Trzmiela oraz nowo wybranego Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP Druha hm Pawła Grabkę i i jego poprzednika na tej funkcji Druha hm Andrzeja Żugaja.

Bardzo ciepło zebrani powitali byłych komendanci Krakowskiej Chorągwi i Hufców ZHP. Równie ciepło zostali powitani członkowie naszego Stowarzyszenia: były Prezydent Miasta Krakowa Pan Jan Nowak, były Kurator Oświaty Pan Mieczysław Noworyta oraz osoby piastujące godność Profesorską.

Następnie Druhna Prezes odczytała okolicznościowy adres Naczelniczki ZHP, Druhny hm Małgorzaty Sinicy skierowany do uczestników spotkania po czym krótko omówiła  dotychczasowe działania SPH i zamierzenia na najbliższy okres czasu.

W swoim wystąpieniu, V-ce Prezydent m. Krakowa, mgr inż. Tadeusz Trzmiel bardzo wysoko ocenił organizację przez Komendę Chorągwi Jubileuszowego Zlotu z okazji 100- lecia Harcerstwa, jak również udział w tym przedsięwzięciu członków naszego Stowarzyszenia. Wyrazem tego było wręczenie kolejnym członkom naszego SPH odznak „Honoris Gratia” za szczególne zasługi dla m. Krakowa i jego mieszkańców. Odznaki otrzymali Druhowie:

 • hm Henryk Chrobak
 • hm Jacek Niziołek

Komendant Chorągwi, Druh hm Paweł Grabka udekorował srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” Druhnę hm Barbarę Ufir a następnie wspólnie z Druhem hm Andrzejem Żugajem wręczyli Honorowe Odznaki z okazji 100-lecia Harcerstwa w Krakowie członkom SPH, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój harcerstwa na terenie Chorągwi Krakowskiej ZHP. Otrzymali je:

w stopniu złotym:

Członkowie Honorowi SPH

 • Prof. Jacek Majchrowski    Prezydent Miasta Krakowa
 • mgr inż  Tadeusz Trzmiel   V-ce Prezydent m. Krakowa

Członkowie zwyczajni

  1. hm Jarosław Balon                         
  2. hm Danuta Bobek
  3. hm Stanisław Ciuła  †
  4. hm Kazimierz Dziedzic
  5. hm  Władysława Maria Francuz
  6. hm Jerzy Klinik
  7. hm Ryszard Korski
  8. hm Andrzej Krzyworzeka
  9. hm Juliusz Langner
  10. 10. hm Danuta Noszka-Leśniewska
  11. hm Tadeusz Moskal
  12. hm Barbara Panaś †
  13. hm Władysław Pancerz
  14. hm Tadeusz Prokopiuk
  15. hm Zbigniew Sabiński
  16. hm Stanisław Spólnik
  17. hm Antoni Weyssenhoff †
  18. hm Anna Zaleska

w stopniu srebnym:

  1. hm Marian Bubak                  
  2. hm Adam Jelonek (Prof. UJ)
  3. hm Marian Kowalski
  4. hm Jerzy Kujawski
  5. hm  Józef Lipiec (Prof. UJ)
  6. hm Bohdan Makary
  7. hm Stanisław Mandecki
  8. hm Zenon Morawiec
  9. hm Magdalena Migacz
  10. hm Ferdynand Nawratil
  11. hm Stanisław Piasecki
  12. hm  hm Małgorzata Pobóg-Malinowska
  13. hm Stefan Salamon
  14. hm Kazimierz Schutterly †
  15. hm Jerzy Tarnawski
  16. hm Wiesław Wójcik
  17. hm Krystyna Wywiał
  18. hm Andrzej Ziębliński (Prof. ASP)
  19. hm Henryk Chrobak - Koło nowotarskie
  20. hm Jacek Niziołek - Koło nowotarskie
  21. hm Stanisław Korusiewicz - Koło nowotarskie
  22. hm  Józef Skrzypek - Koło nowotarskie
  23. hm Aleksander Żarnowski - Koło nowotarskie  

w stopniu brązowym:

  1. hm Zbigniew Burzyński
  2. hm Roman Byszewski
  3. hm Andrzej Gaczorek
  4. hm Wiesław Górnisiewicz
  5. hm Zbigniew Jaglarz
  6. hm Stanisław Kieres
  7. hm Małgorzata Komorowska
  8. hm Krystyna Kowalska
  9. hm Krystyna Krzyk
  10. hm Barbara Łuczyńska
  11. phm Jacek Małota 
  12. phm Andrzej Marcińczyk
  13. hm Adam Micek
  14. hm Maria Mrugacz
  15. hm Zofia Mułka
  16. hm Piotr Niwiński
  17. mgr Jan Nowak (b. Prezydent M.Krakowa)
  18. mgr Mieczysław Noworyta (b. Kurator )
  19. hm Krzysztof Poniedziałek
  20. hm Andrzej Słowik
  21. hm Maciej Struś
  22. hm Alicja Szydło
  23. hm Marek Valenta
  24. hm Ryszard Wójcik
  25. hm Bogusław Zając

 

Druh hm Paweł Grabka w swoim wystąpieniu przedstawił najważniejsze zamierzenia Komendy Chorągwi na najbliższą kadencję. Za jedno z najważniejszych zadań uznał reaktywowanie czterech zlikwidowanych Hufców i zaapelował o pomoc Stowarzyszenia w tym zakresie. Oczywiście pomożemy. Natomiast Druh hm Andrzej Żugaj złożył na ręce V-ce Prezydenta m. Krakowa, mgr inż. Tadeusza Trzmiela serdeczne podziękowania dla władz Miasta Krakowa za pomoc logistyczną i finansową ( ok. 5 mln zł,- ) w zorganizowaniu Jubileuszowego Zlotu Jubileuszowego i imprez towarzyszących przeprowadzonych z okazji 100-lecia Harcerstwa oraz systematyczne wspieranie działań Chorągwi Krakowskiej ZHP.

Tuż przed przerwą, wszystkich uczestników na kolejne spotkanie, tym razem z okazji Dnia Myśli Braterskiej w dniu 22 lutego 2011 roku o godz. 17.13 w NCK zaprosił Druh hm Jerzy Kujawski. Oczywiście, Druh Jurek, jak zwykle przygotował losowane wśród zebranych drobne upominki, np: butelka octu, ZZH czyli zuchowy zestaw higieniczny z mydełkiem toaletowym, pudełko zapałek dla palących od Zakładów Pogrzebowych, itp. – śmiechu było co niemiara.
Oczywiście jak na każdym naszym spotkaniu kolejne wydarzenia były przeplatane  piosenkami harcerskimi.

Zarówno przed spotkaniem jak i podczas części nieoficjalnej  uczestnicy spotkania mogli zwiedzić wystawę, „Mazury 2010”, zdjęć ze wspaniałego Obozu Żeglarskiego Stowarzyszenia. Wystawę przygotował  niezawodny Druh hm Krzysztof Poniedziałek przy pomocy phm Jacka Małoty i Kuby Małoty. Autorem zdjęć obozowych jest red. Marek Ciepliński. Zdjęcia w formacie A-3 i większym naprawdę robiły wrażenie. Kolejnym punktem programu to komputerowa prezentacje: pierwsza z Obozu Żeglarskiego Stowarzyszenia „Mazury 2010” którą przygotował i zaprezentował Druh phm Jacek Małota i druga z akcji „Mikołaj” przygotowana przez Druha hm Zbigniewa Burzyńskiego.

A poza tym wspaniała „wyżerka” : na gorąco bigos i wspaniale przygotowana „zimna płyta”. I rozmowy, wspomnienia, wspomnienia, wspomnienia, które mocno odżyły i którym nie było końca.
Do następnego razu !!!!