Po przerwie spowodowanej pandemią powróciła jedna z najstarszych i najważniejszych imprez Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa – Spotkania „Po latach”. W sobotnie przedpołudnie, 14 stycznia 2023 roku, w hotelu „Krakus***” spotkali się członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa, byli instruktorzy harcerskich komend i nasi przyjaciele.

O terminie XV Spotkania „Po latach” pamiętali także nasi Przyjaciele i członkowie, którym obowiązki zawodowe, ważne względy rodzinne lub osobiste stanęły na przeszkodzie w uczestnictwie. Serdeczne życzenia i pozdrowienia przesłali m.in.: Komendant Chorągwi wraz z całą Komendą z ogólnopolskiej odprawy wszystkich komend chorągwi, pan Piotr Świeży Pełnomocnik Wojewody, pan Mariusz Kisiel dyrektor z Urzędu Miasta Krakowa, phm. Bartosz Rzońca z Muzeum Krakowa Centrum Ruchu Harcerskiego, członkowie SPH: Aldona Jach, Aleksandra Grodecka, hm. Ryszard Korski, hm. Tadeusz Kubas, hm. Juliusz Langner, hm. Teresa Laskoś, hm. Małgorzata Pobóg-Malinowska, hm. Tadeusz Prokopiuk, hm. Anna Tarnawska, hm. Marek Valenta. Naprawdę jesteśmy zgranym zespołem.

Pierwsze w nowym roku spotkanie, rozpoczął Hymn Harcerski po którym hm. Danuta Noszka-Leśniewska – Prezes SPH powitała przybyłych Gości, a wśród nich: Tadeusza Trzmiela Prezesa Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego, Stanisławę Urbaniak b. Wiceprezydent M. Krakowa, Mariana Kuliga – Wicekanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Renatę Klorygę – Sekretarza Oddziału Miejskiego Krakowskiego TPD, Antoniego Wiatra – Przewodniczącego Rady Krakowskich Seniorów, hm. Janinę Dworzak - Kierownika Referatu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów ZHP Chorągwi Krakowskiej, hm. Krzysztofa Drobniaka – Przewodniczącego Chorągwianego Sądu Instruktorskiego, płka w st. spocz. dr. Adama Cichosza – przedstawiciela Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ; byłych Komendantów Chorągwi Krakowskiej ZHP m. in.: hm. Jarosława Balona, hm. Andrzeja Krzyworzekę, hm. Jerzego Klinika, komendantów hufców: hm. Zofię Barus, hm. Jerzego Fedirkę, hm. Grażynę Janczarską, hm. Adama Kamińskiego, hm. Jerzego Kujawskiego, hm. Wiesława Wójcika. Powitani zostali także profesorowie w harcerskich mundurach: Józef Lipiec, Janusz Wojtycza, Andrzej Ziębliński.

FOTO 01Goście i uczestnicy XV Krakowskiego Harcerskiego Spotkania „Po latach”

„Gdy po latach będziesz wspominał
stare dzieje z harcerskiej drużyny ...”

Zimowa aura towarzyszyła uczestnikom tradycyjnego XIV Spotkania „Po latach”, które odbyło się w sobotę 5 stycznia 2019 roku, w hotelu „Junior Krakus”. Na spotkanie licznie przybyli byli instruktorzy harcerskich komend i działacze ruchu przyjaciół harcerstwa, sympatycy i członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa.

13 stycznia 2018 roku w hotelu „Krakus” odbyło się tradycyjne spotkanie „Po latach” organizowane przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie i dh. hm. Andrzeja Krzyworzekę.

Fragment okolicznościowej wystawki o działalności Stowarzyszenia

Styczniowa uroczystość jest sympatyczną formą podziękowania członkom i sympatykom Stowarzyszenia za wieloletnią działalność wychowawczą i zasługi dla ZHP, a także obecną aktywną działalność przy realizacji zadań statutowych SPH. Spełnia istotną rolę w utrwalaniu historii i tradycji krakowskiego harcerstwa, oraz postaci z nim związanych. Jest również ważną formą utrwalania więzi koleżeńskich i pozytywnie wpływa na ich pielęgnowanie.

14 stycznia 2017 roku przed godziną 11-tą członkowie SPH i zaproszeni goście stopniowo zapełniali wnętrze sali konferencyjno-restauracyjnej hotelu „Krakus” – miejsce tradycyjnych noworocznych spotkań – „Po Latach”.

Oczekiwanie na rozpoczęcie oficjalnej części spotkania skracały m.in. załatwianie spraw formalnych (rejestracja, opłata składek członkowskich), zapoznanie się z wydawnictwami Chorągwianej Komisji Historycznej, rozmowy z przyjaciółmi i znajomymi oraz słodki poczęstunek.

 

Stoisko Komisji Historycznej prowadzi hm. Krzysztof Wojtycza,
Pd lewej: hm. Zbigniew Sabiński, hm. Jacek Kucharski (Fot. H.Cz.)

Wybierając się na kolejne XI Spotkanie Po Latach, zapewne wielu wspomniało poprzednie, bardzo udane, zorganizowane w Ośrodku Wypoczynkowym Chorągwi w Korzkwi, u hm. Pawła Grabki. Zmiana miejsca i terminu była spowodowana organizacją imprezy finałowej obchodów XV lecia Stowarzyszenia. W roku bieżącym nastąpił powrót „do korzeni” a tegoroczne spotkanie, na zaproszenie hm. Andrzeja Krzyworzeki , który te spotkania przed laty zainicjował i organizował, odbyło się w Hotelach „Krakus”. Konkretnie w Hotelu „Junior Krakus”.

Od lewej, hm. Ferdynand Nawratil, hm. Janusz Wojtycza, hm. Krzysztof Wojtycza