W spotkaniu wzięło udział 20 osób. Przybyłych Uczestników Obozu oraz zaproszonych Gości w osobach: hm Stanisław Piasecki (V-ce Prezes Zarządu SPH), Jakub Małota i Pan Igor Pacanowski (Architekt – Wykonawca projektu architektonicznego Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia w Brańkówce nad przeszłym Zalewem Świnna Poręba) serdecznie powitał Komendant Obozu , Druh hm Krzysztof Poniedziałek. Następnie głos zabrał V-ce Prezes Zarządu SPH, Druh hm Stanisław Piasecki, który w gorących słowach podziękował Komendzie Obozu za zorganizowanie i przeprowadzenie Obozu (to już czwarty Obóz Żeglarski zorganizowany przez Stowarzyszenie), Kadrze żeglarskiej za dzielne szkolenie „neofitów” oraz wszystkim Uczestnikom za stworzenie na Obozie niepowtarzalnej atmosfery.

Druh phm Andrzej Marcińczyk odbiera Medal „Za Zasługi dla SPH”

Druh phm Andrzej Marcińczyk odbiera Medal „Za Zasługi dla SPH”

Następnie Druh hm Stanisław Piasecki w imieniu Zarządu Stowarzyszenia wręczył Druhowi phm Andrzejowi Marcińczykowi (Jachtowy Sternik Morski, Instruktor PZŻ) Medal „Za Zasługi dla SPH”, a Druhnie Ewelinie Kaczanowskiej (Żeglarz Jachtowy) Odznakę „Zasłużony dla SPH”. Zarówno Druhna Ewelina jak i Druh Andrzej brali udział we wszystkich Obozach Żeglarskich Stowarzyszenia jako Członkowie Komendy Obozu i Sternicy. Otrzymali oni również nagrody rzeczowe w postaci książek (Encyklopedii). Druh hm Stanisław Piasecki wręczył również czapeczki z logo Stowarzyszenia Sternikom Obozu „JEZIORAK 2012”. Otrzymali je: Paweł Firlit , Ewelina Kaczanowska, Andrzej Marcińczyk.

Druhna Ewelina Kaczanowska odbiera z rąk V-ce Prezesa Zarządu SPH, Druha hm Stanisława Piaseckiego Odznakę „Zasłużony dla SPH”

Druhna Ewelina Kaczanowska odbiera z rąk V-ce Prezesa Zarządu SPH, Druha hm Stanisława Piaseckiego Odznakę „Zasłużony dla SPH”

 

Uczestnicy Obozu w oczekiwaniu na prezentację komputerową zdjęć obozowych

Uczestnicy Obozu w oczekiwaniu na prezentację komputerową zdjęć obozowych

W drugiej części Spotkania wszyscy z zainteresowaniem oglądnęli prezentacje komputerowe przygotowane przez Panią Agnieszkę Pietrzak oraz Pana Janusza Łysika. Po zakończeniu prezentacji  Komendant Obozu, Druh hm Krzysztof Poniedziałek wręczył Kadrze i Uczestnikom Obozu pamiątkowe i oryginalne Dyplomy sporządzone na mapach morskich.

Dyplom prezentuje się ciekawie – zaprojektował i wykonał Komendant Obozu, Druh hm Krzysztof PoniedziałekDyplom prezentuje się ciekawie – zaprojektował i wykonał Komendant Obozu, Druh hm Krzysztof Poniedziałek

Trzecia część Spotkania to wspólny grill (wspaniale spisał się tutaj w roli głównego Kucharz Druh Wojciech Koper) , wymiana płytek CD/DVD ze zdjęciami obozowymi oraz wspomnienia ze wspólnie spędzonych chwil na Jeziorze Jeziorak. Oczywiście nie zabrakło snucia planów na przyszły rok – tym razem Żeglarze Stowarzyszenia spotkają się na Obozie w pierwszej połowie lipca 2013 roku na Mazurach.

W spotkaniu uczetniczyli

1. Stanisław Piasecki

 

Pieczątka Obozu -  zaprojektował i wykonał Komendant Obozu, Druh hm Krzysztof Poniedziałek

Pieczątka Obozu
zaprojektował i wykonał Komendant Obozu,
Druh hm Krzysztof Poniedziałek

11. Agnieszka Pacanowska
2. Kuba Małota 12. Aleksandra Pacanowska
3. Igor Pacanowski 13. Janusz Samborski
4. Krzysztof Poniedziałek 14. Paweł Firlit
5. Ewelina Kaczanowska 15. Agnieszka Pietrzyk
6. Janusz Łysik 16. Adam Sowiński
7. Andrzej Marcińczyk 17. Filip Kiszka
8. Paweł Łysik 18. Marek Kiszka
9. Adam Figura 19. Dominika Adaszek
10. Piotr Głownia 20. Bartłomiej Buczek
   

Do następnego zobaczenia na „żeglarskim szlaku”.