Listopadowy Marsz Niepodległości dla uczczenia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości jest wydarzeniem cyklicznym, które zajmuje stałe w kalendarzu imprez naszego Stowarzyszenia. O tym, że marsz odbędzie się w tradycyjnym terminie - 11 listopada, informowaliśmy od mniej więcej dwóch tygodni.

Wbrew wcześniejszym obawom pogoda nam dopisała (dzień przed padał deszcz). Nie było gorąco i cały czas świeciło słońce. Frekwencja dopisała, licznie przybyli nie tylko stali bywalcy naszego niepodległościowego wydarzenia.

FOTO 01Zbiórka uczestników 19. edycji Marszu Niepodległości SPH w Krakowie

Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek.
Ignacy Mościcki

11 listopada 2021 roku, w dniu Narodowego Święta Niepodległości członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie upamiętnili sto trzecią rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Jak co roku, nasze spotkanie odbyło się w dobrze nam znanym i lubianym miejscu Lesie Wolskim. Uczestnicy marszu przynieśli biało–czerwone flagi, a młodsi z dumą prezentowali biało–czerwone kotyliony.

FOTO 1

Krótko przed godziną dziesiątą na al. Wędrowników u podnóża Klasztoru Ojców Kamedułów (Erem Srebrnej Góry), zaczęli przybywać pierwsi uczestnicy XVI Marszu Niepodległości. Imprezy, która narodziła się z inicjatywy Kręgu Instruktorów Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze. W ubiorach przybywających dominowały barwy i symbole narodowe. Przynośli również biało-czerwone flagi i chorągiewki.

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”
Marszałek Józef Piłsudski

FOTO 01

W bieżącym roku nasza Ojczyzna obchodzi rocznicę stulecia odzyskania niepodległości, po 123 latach zaborów. Dodać należy, że obchodzone 11 listopada Święto Odzyskania Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym i ustanowione zostało na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości. Święto to zniesione po II wojnie światowej – w 1945 r., przywrócono ustawą z dnia 15 lutego 1989 r.
Również uczestnicy „Marszu Niepodległości” obchodzili swój mały jubileusz – marsz odbywał się po raz 15-ty.

Marsz Niepodległości jest jedną z imprez, które nawiązują do wieloletniej tradycji wspólnych przedsięwzięć instruktorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze i Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie.

W bieżącym roku jego uczestnicy świętowali kilka rocznic m. in. 99. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, 80. rocznicę usypania Kopca Piłsudskiego, a także 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki – patrona Chorągwi Krakowskiej ZHP oraz 150. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego.