Od września do listopada br. w Pracowni Komputerowej Szkoły Podstawowej w Mucharzu odbywały się zajęcia Kursu Komputerowego I  stopnia . Organizatorami Kursu byli: Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie oraz Wójt zaprzyjaźnionej Gminy Mucharz.  Kurs został zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Aktywny i kompetentny Senior”. Uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć poznali  m. in.: podstawy obsługi komputera, programy MS Word i Excel , podstawy Internetu i poczty elektronicznej oraz zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z  Internetu. W zajęciach wzięło udział 11 Mieszkańców Gminy Mucharz, sympatyków Harcerstwa.

Pracownia Komputerowa Szkoły Podstawowej w Mucharzu jest wyposażona profesjonalnie i prezentuje się okazale – uczestnicy kursu w trakcie zajęć

Pracownia Komputerowa Szkoły Podstawowej w Mucharzu 
jest wyposażona profesjonalnie i prezentuje się okazale – uczestnicy kursu w trakcie zajęć.

W dniu 19 listopada 2012 roku (poniedziałek) odbyły się ostatnie zajęcia podsumowujące kurs. Przeprowadzony podczas tych zajęć sprawdzian zaliczyli wszyscy uczestnicy. W spotkaniu zorganizowanym na zakończenie kursu wzięli udział przedstawiciele organizatorów: Wójt Gminy Mucharz mgr Wacław Wądolny, oraz V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie hm Stanisław Piasecki. Pan mgr Wacław Wądolny podziękował Zarządowi Stowarzyszenia za zorganizowanie kursu właśnie w Tej Gminie a uczestnikom za aktywny udział w szkoleniu.  

Uczestnicy kursu po zaliczonym sprawdzianie, tuż przed momentem wręczania Dyplomów ukończenia szkolenia

Uczestnicy kursu po zaliczonym sprawdzianie,
tuż przed momentem wręczania Dyplomów ukończenia szkolenia

V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia wręcza Dyplom ukończenia Kursu Panu Julianowi Baczyńskiemu (69 lat –najstarszy kursant)

V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia wręcza Dyplom ukończenia Kursu
Panu Julianowi Baczyńskiemu (69 lat –najstarszy kursant)

Druh hm Stanisław Piasecki przypomniał, że jest to kolejny (szósty) kurs komputerowy dla mieszkańców Gminy Mucharz.  Łącznie w kursach komputerowych, I i II stopnia, wzięło udział 70 osób. Pogratulował również uczestnikom „odwagi” w nabywaniu nowych, tak potrzebnych we współczesnym świecie wiadomości i umiejętności.
Następnie Pan mgr Wacław Wądolny oraz Druh hm Stanisław Piasecki wręczyli uczestnikom kursu Dyplomy ukończenia szkolenia. Zakończenie spotkania po „staropolsku”, czyli kawa, herbata i dobre ciastko oraz przyjacielskie rozmowy (zdjęcie poniżej).

Zakończenie spotkania.

Zakończenie spotkania.

Kursy komputerowe zorganizowane dotychczas przez Stowarzyszenie w Gminie Mucharz:

Rok 2009
Świnna Poręba ( I stopnia, 12 osób)
Mucharz (I stopnia, 12 osób)
Świnna Poręba (I stopnia, 14 osób)

Rok 2010
Świnna Poręba (II stopnia, 11 osób)

Rok 2011
Jaszczurowa (II stopnia, 10 osób)

Rok 2012
Mucharz (I stopnia, 11 osób)