W marcu i kwietniu br. (07.03.2015 – 25.04.2015) w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Świnnej Porębie odbywały się zajęcia Kursu Żeglarskiego na stopień Żeglarza Jachtowego. Jego organizatorami byli: Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie oraz Urząd Gminy Mucharz.

Uczestnicy kursu uzyskali wiadomości ogólne dotyczące żeglowania oraz poznali podstawy m.in.: budowy i obsługi jachtu żaglowego, teorii żeglowania i manewrowania, przepisów , meteorologii, locji śródlądowej, zasad ochrony wodnego środowiska naturalnego, higieny i ratownictwa. Podczas praktycznej części kursu uczestnicy wykonywali ważne prace bosmańskie, w szczególności pilnie uczyli się podstawowych węzłów żeglarskich W zajęciach wzięło udział 28 osób.

Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego i Komendantem Kursu był hm. Jerzy Klinik (Kapitan Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego). Zajęcia prowadzili również: phm. Maciej Struś (Kapitan Jachtowy), hm. Ryszard Wójcik (Kapitan Jachtowy, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego), phm. Andrzej Marcińczyk (Jachtowy Sternik Morski, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego) oraz phm. Jacek Małota (Kapitan Jachtowy, Kapitan Motorowodny, Instruktor Polskiego Związku Żeglarskiego). Po zakończeniu zajęć, uczestnicy kursu mieli tydzień czasu na przygotowanie się do egzaminu teoretycznego. Odbył się on w dniu 25 kwietnia br. Był to test składający się ze 100 pytań. Kursanci mieli 1,5 godziny czasu aby udzielić lub wybrać właściwe odpowiedzi na postawione pytania. Egzamin przeprowadzili: V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia hm. Stanisław Piasecki (Jachtowy Sternik Morski, Sternik Motorowodny) oraz phm. Maciej Struś (Kapitan Jachtowy) - oj, było ciężko !!! Ale poradzili sobie wszyscy, którzy przystąpili do egzaminu!

Uczestnicy Kursu w trakcie egzaminu pisemnego

Uczestnicy Kursu w trakcie egzaminu pisemnego

Podczas zakończenia, które odbyło się 25 kwietnia 2015 roku, wszyscy kursanci otrzymali Dyplomy zaliczenia części teoretycznej kursu na stopień Żeglarza Jachtowego. Dyplomy wręczył Wójt Gminy Mucharz, mgr Wacław Wądolny, który w swoim wystąpieniu nie krył zadowolenia z faktu, że dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, została przeszkolona kolejna grupa Mieszkańców Gminy Mucharz. V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia hm. Stanisław Piasecki podziękował Kadrze Kursu za zaangażowanie i ,jak zawsze, nieodpłatne przeprowadzenie zajęć. Uczestnikom życzył po żeglarsku „stopy wody pod kilem” oraz zaprosił ich do udziału, w organizowanym przez SPH, Obozie Żeglarskim „Mazury 2015”.

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie kursu

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie kursu

Kursy żeglarskie (na stopień żeglarza jachtowego) zorganizowane dotychczas przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie na terenie Gminy Mucharz.:

Rok 2009
Mucharz ( 17 osób)

Rok 2010
Mucharz (13 osób)

Rok 2011
Mucharz ( 8 osób)

Rok 2013
Skawce (14 osób)

Rok 2015
Świnna Poręba (28 osób)

Łącznie w kursach żeglarskich wzięło udział i ukończyło 80 osób.

W dniach od 23 marca do 27 kwietnia br. w MDK „Dom Harcerza” w Krakowie odbywały się zajęcia Kursu Żeglarskiego na stopień Żeglarza Jachtowego. Organizatorem Kursu był Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie oraz Inspektorat Wychowania Wodnego i Morskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP. Uczestnicy Kursu uzyskali wiadomości ogólne dotyczące żeglowania oraz poznali podstawy m.in.: budowy i obsługi jachtu żaglowego, teorii żeglowania i manewrowania, przepisów , meteorologii, locji śródlądowej, zasad ochrony wodnego środowiska naturalnego, higieny i ratownictwa.

Podczas praktycznej części kursu uczestnicy wykonywali ważne prace bosmańskie, w szczególności pilnie uczyli się podstawowych węzłów żeglarskich W zajęciach wzięło udział 19 osób w większości harcerze z „Białego Szczepu” i „ 96 Szczepu Niger”.

Kapitan Jachtowy, Druh hm Maciej Struś (pierwszy z lewej) to bardzo wymagający Egzaminator

Kapitan Jachtowy, Druh hm Maciej Struś (pierwszy z lewej) to bardzo wymagający Egzaminator

W marcu br. w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skawcach odbywały się zajęcia Kursu Żeglarskiego na stopień Żeglarza Jachtowego. Organizatorem Kursu był Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie oraz Urząd Gminy Mucharz. Uczestnicy Kursu uzyskali wiadomości ogólne dotyczące żeglowania oraz poznali podstawy m.in.: budowy i obsługi jachtu żaglowego, teorii żeglowania i manewrowania, przepisów, meteorologii, locji śródlądowej, zasad ochrony wodnego środowiska naturalnego, higieny i ratownictwa. Podczas praktycznej części kursu uczestnicy wykonywali ważne prace bosmańskie, w szczególności pilnie uczyli się podstawowych węzłów żeglarskich. W zajęciach wzięło udział 14 osób.

Zajęcia (Prace bosmańskie i ratownictwo) prowadzi Druh phm Andrzej Marcińczyk (Jachtowy Sternik Morski, Instruktor Żeglarstwa)

Zajęcia (Prace bosmańskie i ratownictwo) prowadzi Druh phm Andrzej Marcińczyk (Jachtowy Sternik Morski, Instruktor Żeglarstwa)

W październiku i listopadzie br. w Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 17 w Krakowie odbywały się zajęcia Kursu Żeglarskiego na stopień Żeglarza Jachtowego. Organizatorem Kursu był Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Kurs został zrealizowany przy wsparciu finansowym Marszałka Województwa Małopolskiego. Uczestnicy Kursu w trakcie zajęć uzyskali wiadomości ogólne dotyczące żeglowania oraz poznali podstawy m.in.: budowy i obsługi jachtu żaglowego, teorii żeglowania i manewrowania, przepisów, meteorologii, locji śródlądowej, zasad ochrony wodnego środowiska naturalnego, higieny i ratownictwa. Podczas praktycznej części kursu uczestnicy wykonywali ważne prace bosmańskie, w szczególności pilnie uczyli się podstawowych węzłów żeglarskich W zajęciach wzięło udział 28 osób. W większości to harcerki i harcerze ze Szczepów: „Brzask”, „Z Dębowego Lasu”, „Budowlani” oraz „Waganci”.

Zajęcia teoretyczne odbywały się w Sali Konferencyjnej MDK „Dom Harcerza” w KrakowieZajęcia teoretyczne odbywały się w Sali Konferencyjnej MDK „Dom Harcerza” w Krakowie

Kurs został zorganizowany przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, po uzyskaniu wsparcia finansowego Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach programu „ Aktywny i kompetentny Senior”. Zajęcia odbywały się w Sali Komputerowej XV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Prowadziła je Pani mgr Anna Skórka nauczycielka informatyki i fizyki w tym Liceum. Udział w kursie wzięło 17 osób a 14 z nich ukończyło szkolenie. (Trzy osoby zrezygnowały z przyczyn losowych lub zdrowotnych). W okresie od września do listopada br. uczestnicy kursu poznali m.in.: podstawy obsługi komputera, programy MS Word i Excel, GIMP, podstawy Internetu i poczty elektronicznej oraz zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Internetu.

Uczestnicy kursu podczas zajęć.uczestnicy kursu podczas zajęć.