Instruktor Roku 2011

Instruktor Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP za rok harcerski 2010/11
Do Komendy Krakowskiej Chorągwi ZHP wpłynęły 6 wniosków o przyznanie tytułu Instruktora Roku i nagrody im harcmistrza Zdzisława Trylskiego.
W dniu 14.09 br. komisja złożona z przedstawicieli Komendy Chorągwi oraz Zarządu SPH podjęła n/w decyzje:
-  do tytułu i nagrody nominowani zostali wszyscy zgłoszeni, a to:
phm Justyna Blukacz  - Hufiec Nowy Sącz
pwd Anna Hałatek      - Hufiec Wieliczka
phm Piotr Męderak – Hufiec Jordanów
phm Katarzyna Mróz – Hufiec Tarnów
phm Joanna Siekaniec – Kufiec Kraków –Podgórze
phm Karolina Wołoszyn – Hufiec Kraków – Śródmieście

-   zaszczytny tytułu INSTRUKTORA ROKU 2010/2011 Chorągwi Krakowskiej oraz nagrodę im. harcmistrza Zdzisława Trylskiego w wysokości 1500 zł przyznano druhnie pwd Annie Hałatek drużynowej 4 DH „Azymut” w Węgrzcach Wielkich, Hufiec Wieliczka.
Okolicznościowy dyplom i nagroda zostały wręczone Laureatce Tytułu i Nagrody przez V-ce Prezesa SPH hm Wiesława Wójcika oraz phm Marię Trylską – wdowę po śp. hm Zdzisławie Trylskim w dniu 18 września 2011 roku na Inauguracji Nowego Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP w Krakowie na Stadionie K.S. Korona. Okolicznościowe dyplomy otrzymali również wszyscy nominowani. W uroczystości  licznie wzięli udział Członkowie Stowarzyszenia, m. innymi: hm Władysław Pancerz, hm Danuta Bobek, hm Juliusz Langner, hm Andrzej Ziębliński, hm Ryszard Korski, hm Bogusław Zając, hm Andrzej Gaczorek.

Instruktor Roku 2010

Instruktor Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP za rok harcerski 2009/10
Do tytułu Instruktora Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP za rok harcerski 2009/2010 zostali zgłoszeni:
a)    phm Anna Waga – drużynowa 3 DH „Badyle” , Hufiec Wadowice
b)    hm Robert Kadela – drużynowy 130 DS. „Stu trzydziestu z Mucharza”  , Hufiec Wadowice
c)    pwd Agnieszka Talar – drużynowa DH „Kto to” , Hufiec Andrychów
d)    phm Adam Bałas – drużynowy, Szczep „Preria” , Hufiec Kraków-Podgórze
e)    phm Dorota Prusinkiewicz – drużynowa 295 DW „KPW” , Hufiec Kraków-Podgórze
f)    phm Ewa Job – drużynowa 6 GZ „Dzieci Słońca” , Hufiec Kraków-Nowa Huta
g)    pwd Anna Hałatek – drużynowa 4 DH „Azymut w Węgrzcach Wielkich” , Hufiec Wieliczka
h)    phm Gabriela Kucharska – przyboczna 2 NDWp „Płomienie” , Hufiec Nowy Sącz
i)    phm Agnieszka Brągiel – Komendantka Hufca , Hufiec Gorlice

      Zarząd SPH z udziałem Druha hm Pawła Miłobędzkiego – z-cy Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP na posiedzeniu w dniu 09 września 2010 roku, jednogłośnie podjął    Uchwałę nr 3/82/2010 o przyznaniu tytułu INSTRUKTORA ROKU Chorągwi Krakowskiej ZHP za rok 2009/2010  hm Robertowi Kadeli z Hufca ZHP Wadowice.
      Wraz z tytułem hm R. Kadela otrzymał nagrodę im. hm Zdzisława Trylskiego w wysokości 1500 zł. Serdecznie gratulujemy!
      Okolicznościowy dyplom i nagroda zostały wręczone  hm R. Kadeli przez Prezesa SPH hm Danutę Noszkę – Leśniwską oraz phm Marię Trylską – wdowę po śp. hm Zdzisławie Trylskim w dniu 19 października 2010 roku na inauguracji Nowego Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP w Wadowicach. W inauguracji wzięli udział również z Zarządu SPH : hm. Danuta Bobek, hm. Stanisław Piasecki oraz hm. Wiesław Wójcik.

Instruktor Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP za rok harcerski 2008/2009

Po raz piąty z rzędu został wyłoniony najlepszy Drużynowy Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP. Dzięki zaangażowaniu Komendy Chorągwi, szczególnie dh hm  Pawła Miłobędzkiego – z-cy Komendanta Chorągwi  - Kapituła Nagrody mogła dokonać wyboru spośród 6 nominowanych kandydatów.   Zaszczytny tytuł Drużynowego Roku uzyskała Druhna phm Agnieszka Wójcik z Hufca Tarnów. Serdecznie gratulujemy Druhnie oraz wszystkim Dh. Dh. nominowanym do nagrody.
    Nagrodę ufundowaną przez nasze Stowarzyszenie w wysokości 1500,- zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł) oraz okolicznościowy Dyplom, Prezes SPH, Druhna hm. Danuta Noszka-Leśniewska, wręczyła laureatce w dniu 13 września 2009 roku na inauguracji Nowego Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP w Miękini k/Krzeszowic.