Z inicjatywy Zarządu naszego Stowarzyszenia, w roku 2005 została po raz pierwszy wręczona nagroda im. Druha hm. Zdzisława Trylskiego - Drużynowemu Roku ZHP Chorągwi Krakowskiej. Począwszy od 2014 roku, ówczesna Komenda Chorągwi, której Komendantem był hm. Paweł Grabka, postanowiła wyróżniać najlepszych instruktorów w kilkunastu kategoriach i wyłaniać ich w drodze plebiscytu, pod nazwą Tradycyjna Akademia Dla Ekstra Kadry - TADEK. Aktualnie wręczane są nagrody w 14 kategoriach i przyznawany tytuł: SUPER TADAEK osobie o wyjątkowych zasługach dla harcerstwa. Stowarzyszenie, od tego roku, jest fundatorem dwóch nagród dla Najlepszych Instruktorów w kategoriach: Drużynowy Starszoharcerski – im. hm. Zdzisława Trylskiego oraz Komendant Hufca – im. hm. Stanisława Spólnika.

Tadek 2017

Ogłoszony za rok 2017, V Plebiscyt „TADEK”, cieszył się dużą popularnością. Do Komendy Chorągwi wpłynęło 261 zakwalifikowanych pod względem formalnym zgłoszeń na 139 kandydatów. W styczniu do pracy przystąpiła 12 osobowa kapituła, której zadaniem było: 11.01- ocena wszystkich zgłoszonych – wytypowanie po 5 nominowanych w każdej kategorii. 30.01- wytypowanie laureatów w 13 kategoriach (kategoria „Pomocna Dłoń” – głosowanie podczas Gali). Materiały do pracy Kapituły przygotowała hm. Anna Hałatek , odpowiedzialna za przeprowadzenie plebiscytu. W pracach kapituły nasze Stowarzyszenie reprezentowali : hm. Zofia Barus, hm. Wiesław Wójcik.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 03 lutego br. (sobota) podczas uroczystej Gali w Nowohuckim Centrum Kultury. Salę widowiskową wypełnili przedstawiciele władz, fundatorów nagród, nominowani w każdej kategorii, ich przyjaciele i znajomi z całej Chorągwi Krakowskiej. Frekwencja była znakomita.

Komendant ZHP Chorągwi Krakowskiej hm Mariusz Siudek

Komendant ZHP Chorągwi Krakowskiej hm Mariusz Siudek

Komendant ZHP Chorągwi Krakowskiej hm Mariusz Siudek

Przebieg Gali był tradycyjny a emocje, jak zwykle, niebywałe. Najpierw Komendant Chorągwi hm. Mariusz Siudek powitał wszystkich, w bieżącym roku bardzo licznie zebranych, w tym: przedstawicieli władz: Piotra Ćwika – Wojewodę Małopolskiego, hm. Annę Nowosad – Naczelnika ZHP, hm. Bogusława Kośmidera – Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Rafała Bochenka – podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Tomasza Żaka - Burmistrza Gminy Andrychów , Bogusława Króla - Wójta Gminy Zielonki oraz przedstawicieli sponsorów: Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, Ośrodka Narciarskiego Kotelnica Białczańska Sp. z o.o. - Białka Tatrzańska, Marlenę Ludian - State Street (State Street Bank International Polska), NAFTO Sp. z o.o.

Patronami Honorowymi Plebiscytu TADEK byli: Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, hm. Anna Nowosad – Naczelnik ZHP.

Grupa przedstawicieli SPH: phm. Danuta Siekańska, hm. Jerzy Klinik, hm. Magdalena Migacz, phm. Maria Trylska, hm. Jacek Kucharski

Grupa przedstawicieli SPH: phm. Danuta Siekańska, hm. Jerzy Klinik, hm. Magdalena Migacz, phm. Maria Trylska, hm. Jacek Kucharski

Następnie komendant prowadzenie Gali przekazał hm. Beacie Madej i phm. Konradowi Fijałkowskiemu. Prowadzący, podawali nazwiska pięciu nominowanych w każdej kategorii, równocześnie zapraszali na scenę przedstawicieli fundatora nagrody i osobę, która odczytywała nazwisko laureata. Wówczas następowała eksplozja braw, a nawet owacja. Pełni uznania dla każdego z laureatów czekaliśmy na tzw. „nasze kategorie”. W pierwszej części Gali poznaliśmy nazwisko zwycięzcy Plebiscytu Tadek 2017 w kategorii DRUŻYNOWY STARSZOHARCERSKI -INDIANA JONES. Odczytał je i wręczył laureatowi statuetkę „Tadeuszka”, zwycięzca poprzedniego plebiscytu w tej kategorii phm. Maciej Wcisło. Został nim pwd. Mateusz Siudek, drużynowy 15 DSH „Bonanza” im. K. K. Baczyńskiego, z Hufca Podkrakowskiego. Następnie Druhna phm Maria Trylska i hm Wiesław Wójcik - wręczyli druhowi Mateuszowi nagrodę Stowarzyszenia im hm. Zdzisława Trylskiego. Korzystając z nadarzającej się okazji hm. Wiesław Wójcik, V-ce Prezes SPH, przekazał zebranym instruktorom pozdrowienia oraz serdeczne podziękowania za kolejny rok tak potrzebnej i pożytecznej, pełnionej z pełnym zaangażowaniem, działalności. Złożył gratulacje wszystkim nominowanym do nagród, Laureatom oraz organizatorom plebiscytu. Po wręczeniu statuetki i nagrody w każdej kategorii prezentowano jedną z 5 osób, nominowanych w kategorii Pomocna Dłoń.

Druhna phm. Maria Trylska, Laureat - pwd. Mateusz Siudek, hm. Wiesław Wójcik, phm. Maciej Wcisło

Druhna phm. Maria Trylska, Laureat - pwd. Mateusz Siudek, hm. Wiesław Wójcik, phm. Maciej Wcisło

Ogłoszono również, przyjęte niezwykle ciepło, nazwisko Laureata tytułu „SUPER TADEK”. Został nim I Wiceprezydent Miasta Krakowa , Druh hm. Tadeusz Trzmiel, Członek Honorowy naszego Stowarzyszenia, od wielu lat wspomagający harcerstwo. Znany z inicjatywy powstania Muzeum i Ośrodka Harcerskiego w Forcie „Łapianka”, pomocy hufcom czy szczepom przy uzyskiwaniu lokali, niezbędnych do prowadzenia działalności.

TADEK 2017

Druh Tadeusz, ze względów zdrowotnych, był niestety nieobecny. Był na zdjęciach z lat , gdy jako zastępca Komendanta działał w Hufcu Kraków-Podgórze.
Przed przerwą wystąpił Mateusz Ziółko w krótkim recitalu. Przy akompaniamencie fortepianu i gitary zaprezentował kilka dawnych przebojów.

Przy fortepianie Mateusz Ziółko

Przy fortepianie Mateusz Ziółko

W czasie przerwy (zdjęcie poniżej) należało znaleźć czas na głosowanie, rozmowy z licznymi znajomymi i oczywiście małe „co nieco”. Członkowie kapituły dodatkowo byli zobowiązani policzyć głosy i podać organizatorom wyniki głosowania w kategorii Pomocna Dłoń.

TADEK 2017

Po przerwie, zebrani z niesłabnącym zainteresowaniem, śledzili wyniki pracy Kapituły i owacyjnie przyjmowali podawane nazwiska laureatów w kolejnych kategoriach. Bardzo dobrym i ciekawie zrealizowanym pomysłem było przybliżenie postaci ŚP Druhów hm. Zdzisława Trylskiego i hm. Stanisława Spólnika. Krótkie notki biograficzne i zdjęcia Ich dotyczące były bardzo interesujące. Był też, wzruszający moment wspomnień o niedawno zmarłej Druhnie hm. Władysławie Marii Francuz, która wiele razy była członkiem Kapituły.

W drugiej części Gali poznaliśmy zwycięzcę w kategorii KOMENDANT HUFCA-CZŁOWIEK ZE STALI. Phm. Aneta Gęgotek ubiegłoroczna Hufcowa Roku, podała nazwisko tegorocznego Laureata i wręczyła mu statuetkę „Tadeuszka”. Został nim hm. Michał Łesyk, komendant Hufca ZHP Kraków-Podgórze. Nagrodę Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa im. hm. Stanisława Spólnika druhowi Michałowi wręczył hm. Wiesław Wójcik.

Hm. Michał Łesyk, phm. Anna Gęgotek, hm. Wiesław Wójcik

Hm. Michał Łesyk, phm. Anna Gęgotek, hm. Wiesław Wójcik

Wręczając nagrodę w kategorii Pomocna Dłoń, podsekretarz stanu w Kancelarii Rady Ministrów Rafał Bochenek przekazał Laureatom wszystkich kategorii zaproszenie na obiad od Wiceprezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło.

Na zakończenie Komendant Chorągwi hm. Mariusz Siudek serdecznie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do godnego wyróżnienia tak wspaniale działających instruktorów. Wojewodzie Małopolskiemu Panu Piotrowi Ćwikowi i Naczelnikowi ZHP hm. Annie Nowosad za objęcie patronatem Plebiscytu TADEK. Dyrekcji i pracownikom Nowohuckiego Centrum Kultury za możliwość zorganizowania Gali i Balu . Wszystkim Partnerom i Sponsorom.

Przedstawiciele sponsorów

Przedstawiciele sponsorów

Podziękował również członkom Komendy Chorągwi za wielki wkład w przygotowanie i przeprowadzenie Plebiscytu i Gali. I dodał, że w tym składzie Plebiscyt prowadzili po raz ostatni, ze względu na przypadający w drugiej połowie roku koniec kadencji. Następnie zrobiono na scenie pamiątkowe zdjęcia Laureatów, wszystkich nominowanych i organizatorów .

Laureaci

Laureaci

Laureaci i nominowani

Laureaci i nominowani

Po zakończeniu Gali nastał czas gratulacji, sesji zdjęciowych, drobnej przekąski i zbliżającego się tradycyjnego, hucznego balu.

Komenda Chorągwi. Od lewej dh, dh: hm. Bartosz Zawisza, hm. Anna Hałatek, phm. Artur Walkowiak, hm. Anna Nowak, hm. Mariusz Siudek, hm. Beata Madej, hm. Michał Łesyk

Komenda Chorągwi. Od lewej dh, dh: hm. Bartosz Zawisza, hm. Anna Hałatek, phm. Artur Walkowiak, hm. Anna Nowak, hm. Mariusz Siudek, hm. Beata Madej, hm. Michał Łesyk

Bardzo serdecznie gratulujemy udanego Plebiscytu i wspaniałego przebiegu Gali Tadek: Komendantowi Chorągwi hm. Mariuszowi Siudkowi , odpowiedzialnej za przeprowadzenie Plebiscytu i Gali hm. Annie Hałatek, Komendzie Chorągwi i wszystkim, którzy przyczynili się do tak godnego wyróżnienia Laureatów i których wysiłek dał tak znakomity efekt.

To był bal ...

To był bal ...

C Z U W A J !

Dziękujemy Komendzie Chorągwi za udostępnienie zdjęć.
Tekst hm. Wiesław Wójcik
PS. Pełne wyniki Plebiscytu „Tadek 2017” oraz galeria zdjęć są zamieszczone na stronie internetowej Komendy ZHP Chorągwi Krakowskiej.