Stowarzyszenie, podobnie jak w latach ubiegłych wzięło udział w ogromnym i wspaniałym przedsięwzięciu ZHP Komendy Chorągwi Krakowskiej ,jakim jest plebiscyt na Najlepszych Instruktorów Chorągwi w roku ubiegłym w 14 kategoriach. Po jego ogłoszeniu, najpierw spływają do komendy chorągwi nazwiska kandydatów. Organizatorzy otrzymali łącznie 270 zgłoszeń na 170 kandydatów. Jednego mogą zgłosić dwie lub większa ilość osób. Następnie organizatorzy trudzą się uzyskiwaniem zgody na udział w plebiscycie od osób zgłoszonych. Z kolei Kapituła składająca się z 11 osób najpierw dokonuje wyboru po 5 osób nominowanych w każdej z 14 kategorii by później na posiedzeniu ,w drodze glosowania tajnego wybrać zwycięzcę w 13 kategoriach a zwycięzcę w 14 –tej kategorii „Pomocna Dłoń” wybierają uczestnicy Gali „Tadek”, również w drodze głosowania tajnego. W pracach Kapituły nasze Stowarzyszenie reprezentowali: hm. Władysława Maria Francuz i hm. Wiesław Wójcika z ramienia Komisji Rewizyjnej Chorągwi członkiem kapituły był hm. Jerzy Klinik. Finałem Plebiscytu jest Gala „TADEK”, która odbyła się 18 lutego, bieżącego roku w Nowohuckim Centrum Kultury. Uczestniczący w niej Instruktorzy i zaproszeni Goście pojawili się w strojach wieczorowych. Przychodzących ( każdy miał okazję przejść po czerwonym dywanie ), witali członkowie Komendy Chorągwi.

Galę rozpoczyna Komendant Chorągwi hm. Mariusz Siudek

Galę rozpoczyna Komendant Chorągwi hm. Mariusz Siudek

Rozpoczynając Galę, Komendant Chorągwi hm. Mariusz Siudek powitał zebranych a szczególnie zaproszonych Gości , wśród których m.in. byli: Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider – były instruktor harcerski w stopniu harcmistrza, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, Andrzej Gut-Mostowy Poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji, Roman Ciepiela Prezydent Miasta Tarnowa, Naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica , Zastępca Przewodniczącego ZHP hm. Marian Antonik, Maciej Mleczek – Firma Moto- Mleczek z Myślenic, Antoni Rumian – Wójt Gminy Michałowice, przedstawicieli SPH z V-ce Prezesem hm. Wiesławem Wójcikiem, Przewodniczącego Komisji Historycznej Chorągwi hm. Janusza Wojtyczę, Gospodarz obiektu -Dyrektor NCK Zbigniew Grzyb.

Zaproszeni Goście

Zaproszeni Goście

Nasze Stowarzyszenia ponadto reprezentowali: phm. Maria Trylska, phm. Bogusława Spólnik, hm. Ferdynand Nawratil z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, hm. Władysława Maria Francuz, hm. Jacek Kucharski.

W drugim rzędzie od dołu: phm. Bogusława Spólnik, hm. Władysława Maria Francuz, hm. Ferdynand Nawratil, hm. Jacek Kucharski. Powyżej :phm Maria Trylska, hm. Janina Dworzak Kierownik Referatu Seniorów i Starszyzny Komendy Chorągwi

W drugim rzędzie od dołu: phm. Bogusława Spólnik, hm. Władysława Maria Francuz, hm. Ferdynand Nawratil, hm. Jacek Kucharski. Powyżej :phm Maria Trylska, hm. Janina Dworzak Kierownik Referatu Seniorów i Starszyzny Komendy Chorągwi

Statuetki, cenne „Tadeuszki” czekają na laureatów

Statuetki, cenne „Tadeuszki” czekają na laureatów

Śledząc przebieg uroczystości gorąco oklaskiwaliśmy laureatów w kolejnych kategoriach . Z zainteresowaniem oglądaliśmy przygotowane na wysokim poziomie prezentacje osób nominowanych w kategorii „Pomocna Dłoń”. Czekaliśmy na ogłoszenie wyników w tzw. „naszych kategoriach”. W kategorii Drużynowy Starszoharcerski „Indiana Jones” nazwisko laureata odczytał hm. Ferdynad Nawratil, a został nim druh pwd. Maciej Wcisło, drużynowy 16 Krakowskiej Drużyny Starszoharcerskiej "Hellenowie" z hufca Kraków-Krowodrza. Nagrodę im. hm Zdzisława Trylskiego, w wysokości 1500 zł. a ufundowaną przez SPH, wręczyła mu druhna phm. Maria Trylska, wdowa po ŚP hm. Zdzisławie Trylskim.

Ogłoszenia zwycięzcy w kategorii Drużynowy Starszoharcerski „Indiana Jones”. Oo lewej phm. Maria Trylska, hm. Ferdynand Nawratil, phm. Monika Bysina – ubiegłoroczna laureatka

Ogłoszenia zwycięzcy w kategorii Drużynowy Starszoharcerski „Indiana Jones”. Oo lewej phm. Maria Trylska, hm. Ferdynand Nawratil, phm. Monika Bysina – ubiegłoroczna laureatka

Dh pwd. Maciej Wcisło- tegoroczny laureat w kategorii Drużynowy Starszoharcerski „Indiana Jones”

Dh pwd. Maciej Wcisło- tegoroczny laureat w kategorii Drużynowy Starszoharcerski „Indiana Jones”

W przerwie , z udziałem uczestników gali, w drodze głosowania wyłoniono zwycięzcę w kategorii „Pomocna dłoń”. Następnie podawano do wiadomości nazwiska laureatów w kolejnych kategoriach, przemiennie z prowadzonym konkursem „Jaka to melodia” . W drugiej z „naszych kategorii” , Komendant Hufca „Człowiek ze Stali” nazwisko laureata ogłosił hm. Artur Walkowiak ( ubiegłoroczny zwycięzca). Gratulacje Laureatce, druhnie phm. Annie Gęgotek , komendantce Hufca Olkusz, oraz ufundowana przez SPH nagrodę w wysokości 1500 zł przekazały phm. Bogusława Spólnik wdowa po ŚP hm. Stanisławie Spólniku oraz hm. Władysława Maria Francuz. Równocześnie pogratulowały Komendzie Chorągwi bardzo dobrej realizacji, po raz kolejny, Plebiscytu TADEK i jego finałowej Gali. Należy dodać , że z ramienia Komendy Chorągwi całością przygotowań i przebiegiem imprezy kierowała druhna phm. Anna Hałatek. Serdecznie gratulujemy!

Druh hm. Artur Walkowiak ogłasza laureatkę w kategorii Komendant Hufca „Człowiek ze Stali” , dalej stoją phm. Bogusława Spólnik i hm. Władysława Maria Francuz

Druh hm. Artur Walkowiak ogłasza laureatkę w kategorii Komendant Hufca „Człowiek ze Stali” , dalej stoją phm. Bogusława Spólnik i hm. Władysława Maria Francuz

Phm. Bogusława Spólnik wręcza statuetkę druhnie phm. Annie Gęgotek, laureatce w kategorii Komendant Hufca „Człowiek ze Stali”

Phm. Bogusława Spólnik wręcza statuetkę druhnie phm. Annie Gęgotek, laureatce w kategorii Komendant Hufca „Człowiek ze Stali”

Phm. Anna Gęgotek – Komendant Hufca – „Człowiek ze Stali” Roku 2016

Phm. Anna Gęgotek – Komendant Hufca – „Człowiek ze Stali” Roku 2016

Miła dla nas niespodzianka. W kategorii Senior „Nieskończoność” laureatem został druh hm. Jacek Kucharski, członek naszego Stowarzyszenia i Kręgu Harcerstwa Borkowskiego „Stara Brać”. Druhu Jacku bardzo się cieszymy, serdecznie Ci gratulujemy! Jakże nie podać do wiadomości ,że Senior – Jacek prowadzi drużynę zuchową w Borku Fałęckim , i to od ponad czterdziestu lat!

Statuetkę odbiera hm. Jacek Kucharski – laureat w kategorii Senior „Nieskończoność”

Statuetkę odbiera hm. Jacek Kucharski – laureat w kategorii Senior „Nieskończoność”

Druh hm. Jacek Kucharski

Druh hm. Jacek Kucharski

Po ogłoszeniu laureatów we wszystkich kategoriach, wyniki są podane na stronie Komendy Chorągwi, komendant hm. Mariusz Siudek wręczył okolicznościowe dyplomy fundatorom nagród, podziękował wszystkim organizatorom, złożył gratulacje wszystkim laureatom i nominowanym i zaprosił ich na scenę do wspólnego zdjęcia. Zaraz później rozpoczął się tradycyjny bal maskowy.

Przedstawiciele fundatorów nagród. Trzeci od lewej hm. Ferdynand Nawratil reprezentował nasze Stowarzyszenie

Przedstawiciele fundatorów nagród. Trzeci od lewej hm. Ferdynand Nawratil reprezentował nasze Stowarzyszenie

Nominowani do nagród i laureaci

Nominowani do nagród i laureaci

Serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom, nominowanym i zgłoszonym w każdej z 14 kategorii.

Druhowi Komendantowi Chorągwi i Wszystkim Organizatorom gratulujemy wspanialej i bardzo wartościowej imprezy jaka niewątpliwie jest Plebiscyt TADEK i finałowa Gala.

Czuwaj!

Zarząd Stowarzyszenia