Trzecia Gala Tradycyjnej Akademii Dla Ekstra Kadry, odbyła się 6 lutego, w sobotę, w Nowohuckim Centrum Kultury. Przybywających gości witali organizatorzy - Komenda Krakowskiej Chorągwi ZHP na czele z Druhem Komendantem hm. Mariuszem Siudkiem. Odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie całej imprezy Druhna hm. Anna Hałatek czyniła ostatnie ustalenia, ale widać było, że wszystko ma „pod kontrolą”. Punktualnie o godzinie 17:00 Galę rozpoczął hm. Mariusz Siudek.

Komendant Chorągwi hm. Mariusz Siudek – strój związany z programem Gali

Komendant Chorągwi hm. Mariusz Siudek – strój związany z programem Gali

Takie skromne i takie cenne!

Takie skromne i takie cenne!

Powitał wszystkich zebranych a szczególnie serdecznie Druhnę Naczelnik ZHP hm. Małgorzatę Sinicę, przedstawicieli naszego Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa, Wiceprzewodniczącego ZHP hm. Mariana Antonika, przedstawicieli sponsorów oraz instruktorów nominowanych w 13 kategoriach.

Dh., dh.: hm. Małgorzata Sinica, hm. Anna Nowak i hm. Mariusz Siudek

Dh., dh.: hm. Małgorzata Sinica, hm. Anna Nowak i hm. Mariusz Siudek

Następnie przedstawił prowadzących i oddał im głos. Zaprezentowano krótkie charakterystyki 5 nominowanych w poszczególnych kategoriach. Listę ich, na podstawie dostarczonych do Komendy Chorągwi zgłoszeń, ustaliła Kapituła powołana przez Komendanta. Warto dodać, że z naszego Stowarzyszenia udział w pracach Kapituły wzięli dh., dh.: hm. Władysława Maria Francuz i hm. Wiesław Wójcik, którzy go reprezentowali oraz hm. Jerzy Klinik z ramienia Chorągwianej Komisji Rewizyjnej. Po przedstawieniu charakterystyk w danej kategorii podawano nazwisko tegorocznego laureata. Poza nielicznymi wyjątkami, odczytywał go, z kartki wyjmowanej z zapieczętowanej koperty, laureat z ubiegłego roku. Później wręczał mu statuetkę, a przedstawiciele sponsora wręczali dyplom i nagrodę. Pomiędzy poszczególnymi kategoriami: prezentowano nominowanych do kategorii „Pomocna Dłoń”- (laureata wybierają przez głosowanie wszyscy obecni); wyświetlano krótkie filmy z ważniejszych wydarzeń chorągwi np. Inauguracji roku Harcerskiego w Wieliczce, przyjęcia Betlejemskiego Światełka Pokoju; występowały też zespoły muzyczne. W tej bardzo sympatyczniej i bardzo wartościowej uroczystości nasze Stowarzyszenie reprezentowali: phm. Maria Trylska – wdowa po ŚP hm. Zdzisławie Trylskim, hm. Wiesław Wójcik – V-ce Prezes, hm. Magdalena Migacz – Sekretarz Zarządu, hm. Władysław Pancerz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, hm. Jerzy Klinik – Członek Zarządu oraz druhny Anna Tomal i Wiesława Tobiasz-Mazur. Stowarzyszenie ufundowało nagrody dla zwycięzców w dwóch kategoriach, Drużynowy Starszoharcerski - Indiana Jones i Komendant Hufca – Człowiek ze stali, każda z nich w wysokości 1500 zł.

Nagrodę im. Druha hm. Zdzisław Trylskiego w kategorii Drużynowy Starszoharcerski - Indiana Jones wręczyli phm. Maria Trylska i hm. Wiesław Wójcik. Nazwisko laureatki, a została nią Druhna pwd. Monika Bysina drużynowa 96 DSH z Hufca ZHP Kraków - Śródmieście, odczytała Druhna phm. Maria Trylska a później w krótkim wspomnieniu przypomniała postać Patrona nagrody, swojego ŚP Męża. Następnie wręczyli Druhnie Monice, Drużynowej Starszoharcerskiej Roku 2015 statuetkę „Tadeusza”, dyplom oraz nagrodę Stowarzyszenia.

Druhny, phm. Maria Trylska, pwd Monika Bysina – „Indiana Jones” i druh hm. Wiesław Wójcik

Druhny, phm. Maria Trylska, pwd Monika Bysina – „Indiana Jones” i druh hm. Wiesław Wójcik

Wręczający, korzystając z okazji w imieniu Stowarzyszenia, przekazali podziękowania dla wszystkich działających instruktorów, gratulacje dla zgłoszonych do plebiscytu oraz nominowanych a w szczególności dla laureatów, życząc Im równocześnie długiej owocnej i dającej satysfakcję działalności.

Natomiast nagroda im. Druha hm. Stanisława Spólnika jest wręczana laureatowi w kategorii Komendant Hufca – Człowiek ze stali. Ubiegłoroczna laureatka w tej kategorii, hm. Joanna Sierant podała do wiadomości nazwisko tegorocznego zwycięzcy, oraz wręczyła mu statuetkę „Tadeusza”. Został nim druh phm. Artur Walkowiak z Hufca ZHP Andrychów.

Druhowie: hm. Jerzy Klinik i phm. Artur Walkowiak – „Człowiek ze stali”

Druhowie: hm. Jerzy Klinik i phm. Artur Walkowiak – „Człowiek ze stali”

Nagrodę Stowarzyszenia ora dyplom druhowi Arturowi wręczył hm. Jerzy Klinik – były Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP, Członek Zarządu SPH, który przekazał podziękowania i gratulacje Komendantowi i Komendzie Chorągwi za zorganizowanie tak wspaniałej i wymagającej tak wielkiego nakładu pracy imprezy. Podobnie jak w roku ubiegłym, Komendant Chorągwi wręczył statuetkę „Super Tadka”. Otrzymała ją działająca od bardzo wielu lat w pionie Nieprzetartego Szlaku druhna hm. Zofia Sułek która we wrześniu br. ukończy 100 lat. Film i relacja Druha Komendanta z wizyty w domu u Druhny Zofii, zwłaszcza wspomnienia m.in. o zbiórkach, obozach, wycieczkach, były bardzo wzruszające. W przerwie, po zakończeniu głosowania, członkowie Kapituły podliczyli głosy oddane na poszczególnych nominowanych w kategorii Pomocna Dłoń.

W pierwszym rzędzie przykucnęli członkowie Komendy Chorągwi, za nimi tegoroczni laureaci i nominowani

W pierwszym rzędzie przykucnęli członkowie Komendy Chorągwi, za nimi tegoroczni laureaci i nominowani

Po wręczeniu statuetek laureatom we wszystkich 13 kategoriach, hm. Mariusz Siudek serdecznie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia tegorocznej Gali Plebiscytu TADEK. Instruktorom zaangażowanym w przygotowanie programu, filmów, zespołom muzycznym. Szczególnie gorąco podziękował, odpowiedzialnej ze całokształt tegorocznego Plebiscytu TADEK i Galę, druhnie hm. Annie Hałatek. Równie serdecznie podziękował Nowohuckiemu Centrum Kultury, za umożliwienie przeprowadzenia imprezy na Sali Widowiskowej, sponsorom (wśród których było również nasze Stowarzyszenie) za ufundowanie nagród. Wspaniałe kreacje Druhen i eleganckie garnitury Druhów wskazywały, że impreza nie zakończy się na Sali widowiskowej. I faktycznie. Po gali, odbyła się ostatnia część imprezy - bal maskowy.

foto-07

Podziękowanie dla Stowarzyszenia odebrał hm. Wiesław Wójcik

W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie gratulujemy Komendantowi hm. Mariuszowi Siudkowi, wszystkim organizatorom i wykonawcom, na czele z hm. Anną Hałatek, wspaniałej imprezy. Serdecznie raz jeszcze gratulujemy laureatom w poszczególnych kategoriach, wszystkim nominowanym i zgłoszonym do plebiscytu a było tych zgłoszeń aż 205! Tym bardziej, że członkowie Kapituły podkreślali bardzo wyrównany i wysoki poziom działalności prezentowany przez zgłoszonych instruktorów. To na pewno dobrze wróży jeśli chodzi o działalność harcerską w Chorągwi Krakowskiej

PS. Nazwiska najlepszych instruktorów za rok 2015 w poszczególnych kategoriach są podane na stronie internetowej Krakowskiej Chorągwi ZHP.