Druga edycja Gali zorganizowanej przez Komendę Krakowskiej Chorągwi ZHP, odbyła się 18 stycznia br. w Nowohuckim Centrum Kultury. W sali widowiskowej zebrała się bardzo liczna grupa instruktorek, instruktorów oraz zaproszonych gości - wszyscy w strojach wieczorowych. Nasze Stowarzyszenie reprezentowali prezes Danuta Noszka – Leśniewska, wiceprezes Wiesław Wójcik, sekretarz Magdalena Migacz, skarbnik Krystyna Wywiał, członek zarządu Jerzy Klinik, wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej Ferdynand Nawratil- były wieloletni dyrektor NCK oraz Anna Tomal i Małgorzata Twardowska –Białek. Zebranych powitali prowadzący galę pwd. Anna Gęgotek i druh Rafał Bochenek oraz komendant chorągwi hm. Mariusz Siudek. Następnie prowadzący pokrótce przypomnieli zasady wyboru najlepszych instruktorów w podanych poniżej kategoriach:

 1. POMOCNA DŁOŃ – nagroda publiczności wybierana przez gości obecnych w trakcie Gali Finałowej w dniu 18.01.2015 r.
 2. INICJATYWA PROGRAMOWA – „Człowiek Orkiestra”
 3. ORGANIZATOR- „Gorączka Złota”
 4. KSZTAŁCENIOWIEC – „Piękny Umysł”
 5. KOMENDANT HUFCA – „Człowiek ze Stali” – Nagroda im. hm. Stanisława Spólnika
 6. INSTRUKTOR DZIAŁAJĄCY NA POZIOMIE CHORĄGWI – „Matrix
 7. DRUŻYNOWY ZUCHOWY - „Tytus, Romek i Atomek”
 8. DRUŻYNOWY HARCERSKI – „Czarne Stopy
 9. DRUŻYNOWY STARSZOHARCERSKI - „Indiana Jones” – Nagroda im. hm. Zdzisława Trylskiego
 10. DRUŻYNOWY WĘDROWNICZY - „Mission Impossible”
 11. MŁODZIEŻOWA INICJATYWA - „Gra Endera”
 12. SENIOR – „Nieskończoność” 

Termin zgłoszeń minął 21 grudnia. W styczniu 2015r. Kapituła, w skład której weszli z ramienia SPH Władysława Maria Francuz oraz Wiesław Wójcik, pracująca pod kierownictwem Komendanta Chorągwi. Trudna praca Kapituły zakończyła się z chwila gdy z pośród ponad 150 zgłoszonych kandydatur wybrała, po pięć osób nominowanych do nagrody w każdej kategorii oraz zwycięzców w kategoriach o numerach od 2 do 12.

Podczas Gali podawano do wiadomości nazwiska osób nominowanych równocześnie wyświetlając ich fotografie i podając krótkie, jednozdaniowe, charakterystyki. Następnie nadchodził moment najbardziej emocjonujący, kiedy to posiadacz tytułu z roku ubiegłego, odczytywał nazwisko laureata w danej kategorii. Za każdym razem po ogłoszeniu nazwiska laureata następował wybuch radości okazywanej szczerze i głośno, to naturalna i bardzo sympatyczna reakcja. Na przemian z ogłaszaniem wyników w poszczególnych kategoriach, wyświetlano filmy, w których były prezentowane kolejne postaci osób nominowanych do nagrody publiczności POMOCNA DŁOŃ. Krótkie filmy opracowano ciekawie, niezwykle pomysłowo, wzbudzały też ogromne zainteresowanie zebranych.

Bardzo miłe urozmaicenie stanowiły występy zwycięzców ubiegłorocznego festiwalu Harcerska Rewolucja Muzyczna „HaReM”, zespołów muzyczno-wokalnych z Hufców: Podhalańskiego „Klaudiusz & Olson” , Krzeszowice „Koksy” oraz solowy popis druha Stanisława Kwaka również z hufca Podhalańskiego. Wyświetlono dwa interesujące filmy przedstawiające najważniejsze wydarzenia z działalności chorągwi krakowskiej w roku ubiegłym, zrealizowane przez zespół chorągwianej telewizji „Po Prostu TV”.

Z racji fundowania przez Stowarzyszenie nagród ( każda w wysokości 1500 zł), byliśmy najbardziej zainteresowani ogłoszeniem zwycięzców w kategoriach: DRUŻYNOWY STARSZOHARCERSKI - „Indiana Jones” – zwyciężyła druhna Maria Adamska drużynowa 32 DS. „Przeszczep Hydrauliczny” z Hufca Krzeszowice. Nagrodę SPH im. druha hm. Zdzisława Trylskiego wręczyły Jej hm. Danuta Noszka-Leśniewska oraz hm. Magdalena Migacz.

Druhnie Marii Adamskiej nagrodę Stowarzyszenia wręczają druhny: hm. Danuta Noszka – Leśniewska i hm. Magdalena Migacz ( po lewej)

Druhnie Marii Adamskiej nagrodę Stowarzyszenia wręczają druhny: hm. Danuta Noszka – Leśniewska i hm. Magdalena Migacz ( po lewej)

oraz KOMENDANT HUFCA – „Człowiek ze Stali”. Komendant Hufca Ziemi Wadowickiej hm. Marcin Homel laureat tej kategorii za rok 2013 ogłosił, że „Człowiekiem ze Stali” roku 2014 została druhna hm. Joanna Sierant komendantka Hufca ZHP Kraków –Podgórze. Nagrodę SPH im. druha hm. Stanisława Spólnika wręczyły Jej hm. Danuta Noszka-Leśniewska oraz Jego Córki, Pani Agnieszka Cholewa i Pani Katarzyna Hrynkiewicz.

Od prawej: druhna hm. Joanna Sierant – Hufcowa Roku 2014, pani Katarzyna Hrynkiewicz , hm. Danuta Noszka –Leśniewska, hm. Marcin Homel – Hufcowy Roku 2013, pani Agnieszka Cholewa.

Od prawej: druhna hm. Joanna Sierant – Hufcowa Roku 2014, pani Katarzyna Hrynkiewicz , hm. Danuta Noszka –Leśniewska, hm. Marcin Homel – Hufcowy Roku 2013, pani Agnieszka Cholewa.

Podczas przerwy, zostało przeprowadzone głosowanie i obecni członkowie Kapituły policzyli głosy oddane na poszczególnych nominowanych w tej kategorii. Był to ostatni z laureatów gali Finałowej 2015. Druhna Naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica, podczas idealnej i pełnej napięcia ciszy, podała do wiadomości, że nagrodę publiczności zdobyła druhna hm. Dorota Dziaduła ze Szczepu „Zielone Słońce” oraz wręczyła Jej statuetkę i nagrodę.

Wręczono statuetki w 12 kategoriach a pozostała jeszcze jedna. Może zapasowa? Otóż nie! Komendant Chorągwi druh hm. Mariusz Siudek, bardzo sympatycznym gestem zaskoczył wszystkich zebranych a najbardziej druhnę hm. Irenę Piątek wieloletnią i bardzo zasłużoną Super Komendantkę Hufca ZHP „Trzebinia” wręczając Jej 13 statuetkę „Super TADEK”!

Przemawia druhna hm Irena Piątek. Dalej Komenda Chorągwi Krakowskiej - Organizatorzy plebiscytu i gali TADEK 2014, od lewej: hm. Mariusz Siudek, phm. Artur Walkowiak, hm. Anna Nowak, hm. Bartosz Zawisza, pwd. Sonia Kurek, phm. Anna Hałatek, phm. Michał Łesyk

Przemawia druhna hm Irena Piątek. Dalej Komenda Chorągwi Krakowskiej - Organizatorzy plebiscytu i gali TADEK 2014, od lewej: hm. Mariusz Siudek, phm. Artur Walkowiak, hm. Anna Nowak, hm. Bartosz Zawisza, pwd. Sonia Kurek, phm. Anna Hałatek, phm. Michał Łesyk

Wspólne zdjęcie Laureatów i Nominowanych

Wspólne zdjęcie Laureatów i Nominowanych

Następnie Druh Komendant Chorągwi pogratulował zwycięzcom i nominowanym, podziękował gościom i sponsorom oraz zespołowi komendy chorągwi, który tak wspaniale pod kierownictwem druhny phm. Anny Hałatek przygotował i przeprowadził plebiscyt na najlepszych instruktorów Chorągwi Krakowskiej w roku 2014 oraz Galę Finałową.

Uczestnicząc w tej wspanialej uroczystości, byliśmy pełni podziwu dla Jej organizatorów. Wspaniale przygotowana, przeprowadzona i wymagająca ogromu pracy i współpracy, dająca tak wiele satysfakcji instruktorom, tak bardzo ich integrując. W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie bardzo serdecznie gratulujemy zwycięzcom w poszczególnych kategoriach, wszystkim nominowanym oraz dziękujemy działającym Instruktorom za ich codzienną służbę. Równie serdeczne gratulujemy Organizatorom na czele z druhem Komendantem Chorągwi Krakowskiej ZHP hm. Mariuszem Siudkiem .

Tuż po zakończeniu Gali Finałowej rozpoczął się bal maskowy, którego uczestnicy bawili się długo i znakomicie.

Czuwaj!

PS. Nazwiska najlepszych instruktorów za rok 2014 w poszczególnych kategoriach są podane na stronie internetowej Krakowskiej Chorągwi ZHP.