Instruktor Roku 2012/13 ZHP Chorągwi Krakowskiej. Wręczenie nagrody im. Druha Harcmistrza Zdzisława Trylskiego

„Odkrywaj – Tarnów” to hasło Inauguracji Roku Harcerskiego 2013/2014 ZHP Chorągwi Krakowskiej zorganizowanej w dniach 13, 14, 15 września br. w Tarnowie. Organizatorem tradycyjnego trzydniowego zlotu był Hufiec ZHP Tarnów im. Gen. Józefa Bema. Funkcję Komendanta Zlotu pełnił dh phm. Cezary Przęczek.

Delegacja Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa W Krakowie w składzie: Dh hm. Stanisław Piasecki- V-ce Prezes , Dh phm. Maria Trylska, Dh hm. Jerzy Kliinik- członek Zarządu, miała przyjemność uczestniczyć w podsumowaniu Inauguracji, które odbyło 15 września 2013 roku na Placu Targowym Kapłanówka przy Al. Matki Boskiej Fatimskiej. W uroczystościach brało udział ok. 1000 zuchów, harcerzy i instruktorów reprezentujących wszystkie Hufce ZHP Chorągwi Krakowskiej. Punktualnie o godz. 11.00 rozpoczęła się Harcerska Polowa Msza Święta, a później uroczysty apel, w trakcie którego, po okolicznościowych przemówieniach, wręczeniu odznaczeń, nastąpiło podsumowanie Roku Harcerskiego 2012/2013.

Harcerska Polowa Msza Święta

Harcerska Polowa Msza Święta

Komendant Zlotu Druh phm. Cezary Przęczek składa raport Komendantowi Chorągwi Krakowskiej, Druhowi hm. Pawłowi Grabce

Komendant Zlotu Druh phm. Cezary Przęczek składa raport Komendantowi Chorągwi Krakowskiej, Druhowi hm. Pawłowi Grabce

Decyzją Komendy Chorągwi zaszczytny Tytuł „Instruktora Roku 2013 ZHP Chorągwi Krakowskiej” i równocześnie nagroda im. Druha hm. Zdzisława Trylskiego ufundowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie została przyznana Druhnie phm. Soni Knapczyk z Hufca Ziemi Wadowickiej.

W trakcie apelu nagrodę w wysokości 1500zł, okolicznościowy dyplom oraz Buławę z przechodnim proporcem SPH dla Instruktora Roku ZHP Chorągwi Krakowskiej- Druhnie phm. Soni Knapczyk wręczyli: Druhna phm. Maria Trylska – wdowa po Śp. hm Zdzisławie Trylskim oraz członek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, Druh hm. Jerzy Klinik.

Serdecznie gratulujemy Druhnie Soni! Braawo! Braawo! Brawissimo! Druhna phm. Maria Trylska, w swoim wystąpieniu, za dotychczasową działalność, podziękowała wszystkim zuchom, harcerzom i instruktorom, a szczególności drużynowym. Życzyła im kolejnych wielu udanych zbiórek, rajdów, obozów i niezapomnianych spotkań przy ogniskach. Dla wszystkich a capella zaśpiewała piękną harcerską piosenkę „Komendant”.

Druhna phm. Maria Trylska i Druh hm. Jerzy Klinik wręczają nagrodę Druhnie phm Sonii Knapczyk - Instruktorowi Roku 2013

Druhna phm. Maria Trylska i Druh hm. Jerzy Klinik wręczają nagrodę Druhnie phm Sonii Knapczyk - Instruktorowi Roku 2013

Wykaz Instruktorów Roku ZHP Chorągwi Krakowskiej w latach
2010 – 2013

Rok Instruktor Roku stopień Hufiec Nagroda (zł)
2005 Dorota Sarapeta phm Wadowice 1000
2006 Marta Wiśniewska - Malińska   Jordanów 1000
2007 Anna Harsze pwd Kraków-Podgórze 1000
2008 Sabina Nawrocka pwd Kraków-Podgórze 1000
2009 Agnieszka Wójcik phm Tarnów 1500
2010 Robert Kadela hm Wadowice 1500
2011 Anna Hałatek pwd Wieliczka 1500
2012 Damian Kulig pwd Kraków- Podgórze 1500
2013 Sonia Knapczyk phm Wadowice 1500

 

Od lewej, Druhna Stanisława Ziemian, phm. Maria Trylska, Kazimiera Barczyńska i hm. Stanisław Piasecki

Od lewej: Druhna Stanisława Ziemian, phm. Maria Trylska, Kazimiera Barczyńska i hm. Stanisław Piasecki

W apelu wzięła również udział liczna grupa Instruktorów Seniorów. Wśród nich członkinie Kręgu „Powsinogi Bieszczadzkie”, który powstał na bazie uczestników kursu podharcmistrzowskiego zorganizowanego przez Komendę Chorągwi Krakowskiej w Bieszczadach w roku 1959. Była również okazja do wielu miłych spotkań „po latach”. M. in. Druhny phm. Marii Trylskiej mieszkającej w Kielcach z mieszkającymi w Tarnowie: Druhną Stanisławą Ziemian i Druhną Kazimierą Barczyńską, która zaprosiła delegację naszego Stowarzyszenia na harcerską herbatkę. Było bardzo sympatycznie. Raz jeszcze potwierdziły się słowa przepięknej harcerskiej piosenki:

„Nie zgaśnie tej przyjaźni żar, co połączyła nas, nie pozwolimy by ją starł, nieubłagalny czas…”