Do Komendy Krakowskiej Chorągwi ZHP wpłynęło 7 wniosków o przyznanie tytułu Instruktora Roku i nagrody im Druha harcmistrza Zdzisława Trylskiego.

W dniu 12.09.2012 roku komisja w składzie:

  1. hm Paweł Grabka – Komendant Chorągwi
  2. phm Anna Hałatek – Instruktor Roku 2011
  3. hm Alicja Szydło – członek Zarządu SPH
  4. hm Wiesław Wójcik – Wiceprezes SPH

po zapoznaniu się z wnioskami oraz załączonymi do nich materiałami, podjęła n/w decyzje:

Do tytułu i nagrody nominowani zostali wszyscy zgłoszeni, a to:

Stopieńimię i nazwiskoDrużynaSzczepHufiec
phm Paulina Belczyk 9 PgDH „Tajga”
9 PgDH „Silva”
Uroczysko Kraków - Podgórze
phm Monika Glanowska 3 GZ „Ekoludki”   Ziemi Wadowickiej
pwd Damian Kulig 12 Pg DH „Preria” Preria Kraków - Podgórze
bs Barbara Mleczek 5 Myślenicka Harcerska Watra
im. Gen Mariusza Zaruskiego
  Myślenice
phm Aleksandra Patecka 15 DH „Bonanza” im. K.K. Baczyńskiego Żółty Szczep
Michałowice
Podkrakowski
pwd Ewa Stokłosa 16 GZ „Żeglarze Czarnej Perły” Tęczowy
im. Tadeusza Kościuszki
Nowa Huta
phm Izabela Świerczek 1 1 Łętowska D Starszoharcerska im Alka Dawidowskiego   Jordanów

Zaszczytny tytułu INSTRUKTORA ROKU 2011/2012 Chorągwi Krakowskiej oraz nagrodę im. harcmistrza Zdzisława Trylskiego w wysokości 1500 zł przyznano:

Druhowi pwd Damianowi Kuligowi, Drużynowemu 12 DH „Preria”; Hufiec Kraków - Podgórze.

Tradycyjnie podczas Inauguracji Nowego Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP, w tym roku w Andrychowie, Druhowi pwd Damianowi Kuligowi okolicznościowy dyplom i nagroda zostały wręczone przez: Komendanta Chorągwi hm Pawła Grabkę, V-ce Prezesa SPH hm Wiesława Wójcika oraz phm Marię Trylską – Wdowę po śp. hm Zdzisławie Trylskim w dniu 16 września 2012 roku w Andrychowie.

Druhna phm Anna Hałatek przekazała swojemu następcy - najlepszemu INSTRUKTOROWI ROKU 2011/2012 Chorągwi Krakowskiej okolicznościową przechodnią „BUŁAWĘ” z proporczykiem SPH (Fundator Buławy – Druh hm Stanisław Piasecki)

Ponadto każda z nominowanych Druhen otrzymała okolicznościowy dyplom i nagrodę książkową (Fundatorka nagród książkowych - Druhna hm Alicja Szydło).
Należy również podkreślić , że w Inauguracji Nowego Roku Harcerskiego wzięło udział ponad 1600 Zuchów, Harcerzy i Instruktorów Chorągwi Krakowskiej ZHP, a wśród zaproszonych Gości m. Inn. : Z-ca Naczelnika ZHP Druh hm Krzysztof Budzyński oraz Władze Miasta Andrychów

W uroczystości licznie wzięli udział Członkowie Stowarzyszenia, m. innymi: hm Stanisław Piasecki, hm Henryk Chrobak, hm Ferdynand Nawratil, hm Anna Zając raz hm Bogusław Zając.

od lewej: hm Henryk Chrobak (Przewodniczący Chorągwianej Komisji Rewizyjnej) , hm Krzysztof Budzyński (Z-ca Naczelnika ZHP) oraz hm Stanisław Piasecki (V-ce Prezes Zarządu SPH) w rozmowie tuż przed Inauguracją.

od lewej: hm Henryk Chrobak (Przewodniczący Chorągwianej Komisji Rewizyjnej) , hm Krzysztof Budzyński (Z-ca Naczelnika ZHP) oraz hm Stanisław Piasecki (V-ce Prezes Zarządu SPH) w rozmowie tuż przed Inauguracją.

Zuchy, Harcerze i Instruktorzy Chorągwi Krakowskiej ZHP na uroczystym Apelu.

Zuchy, Harcerze i Instruktorzy Chorągwi Krakowskiej ZHP na uroczystym Apelu.

Druhna phm Maria Trylska wręcza Druhowi pwd Damianowi Kuligowi Dyplom Instruktora Roku 2012 Chorągwi Krakowskiej ZHP; pierwsza z prawej Druhna phm Anna Hałatek (Instruktor Roku 2011) z przechodnią Buławą oraz drugi z prawej, Druh hm Wiesław Wójcik (V-ce Prezes Zarządu SPH).

 Druhna phm Maria Trylska wręcza Druhowi pwd Damianowi Kuligowi Dyplom Instruktora Roku 2012 Chorągwi Krakowskiej ZHP; pierwsza z prawej Druhna phm Anna Hałatek (Instruktor Roku 2011) z przechodnią Buławą oraz drugi z prawej, Druh hm Wiesław Wójcik (V-ce Prezes Zarządu SPH).

Instruktor Roku 2012, Druh pwd Damian Kulig (w otoczeniu wszystkich Nominowanych) spontanicznie wyraża swoją radość

Instruktor Roku 2012, Druh pwd Damian Kulig (w otoczeniu wszystkich Nominowanych) spontanicznie wyraża swoją radość.