Instruktor Roku 2010

Instruktor Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP za rok harcerski 2009/10
Do tytułu Instruktora Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP za rok harcerski 2009/2010 zostali zgłoszeni:
a)    phm Anna Waga – drużynowa 3 DH „Badyle” , Hufiec Wadowice
b)    hm Robert Kadela – drużynowy 130 DS. „Stu trzydziestu z Mucharza”  , Hufiec Wadowice
c)    pwd Agnieszka Talar – drużynowa DH „Kto to” , Hufiec Andrychów
d)    phm Adam Bałas – drużynowy, Szczep „Preria” , Hufiec Kraków-Podgórze
e)    phm Dorota Prusinkiewicz – drużynowa 295 DW „KPW” , Hufiec Kraków-Podgórze
f)    phm Ewa Job – drużynowa 6 GZ „Dzieci Słońca” , Hufiec Kraków-Nowa Huta
g)    pwd Anna Hałatek – drużynowa 4 DH „Azymut w Węgrzcach Wielkich” , Hufiec Wieliczka
h)    phm Gabriela Kucharska – przyboczna 2 NDWp „Płomienie” , Hufiec Nowy Sącz
i)    phm Agnieszka Brągiel – Komendantka Hufca , Hufiec Gorlice

      Zarząd SPH z udziałem Druha hm Pawła Miłobędzkiego – z-cy Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP na posiedzeniu w dniu 09 września 2010 roku, jednogłośnie podjął    Uchwałę nr 3/82/2010 o przyznaniu tytułu INSTRUKTORA ROKU Chorągwi Krakowskiej ZHP za rok 2009/2010  hm Robertowi Kadeli z Hufca ZHP Wadowice.
      Wraz z tytułem hm R. Kadela otrzymał nagrodę im. hm Zdzisława Trylskiego w wysokości 1500 zł. Serdecznie gratulujemy!
      Okolicznościowy dyplom i nagroda zostały wręczone  hm R. Kadeli przez Prezesa SPH hm Danutę Noszkę – Leśniwską oraz phm Marię Trylską – wdowę po śp. hm Zdzisławie Trylskim w dniu 19 października 2010 roku na inauguracji Nowego Roku Harcerskiego Chorągwi Krakowskiej ZHP w Wadowicach. W inauguracji wzięli udział również z Zarządu SPH : hm. Danuta Bobek, hm. Stanisław Piasecki oraz hm. Wiesław Wójcik.