Była to 6. edycja Plebiscytu ZHP Komendy Chorągwi Krakowskiej „TADEK”, mająca na celu wyłonienie najlepszych instruktorów chorągwi w 14 kategoriach. Przebiegała tradycyjnie, sprawnie, choć wymagała, jak zwykle, bardzo dużego wysiłku od wielu osób ze sztabu organizacyjnego. Po ustaleniu list zgłoszonych instruktorów, Kapituła, powołana przez Komendanta Chorągwi wybrała: dn. 3 stycznia po 5 osób nominowanych w każdej z 14 kategorii, natomiast 29 stycznia laureatów w 13 kategoriach. Laureata w kategorii „Pomocna Dłoń” tradycyjnie, poprzez głosowanie, wybrali uczestnicy finałowej gali. Gala Plebiscytu „Tadek” za rok 2018, odbyła się w dn. 02.02.2019, w Nowohuckim Centrum Kultury .

Z inicjatywy Zarządu naszego Stowarzyszenia, w roku 2005 została po raz pierwszy wręczona nagroda im. Druha hm. Zdzisława Trylskiego - Drużynowemu Roku ZHP Chorągwi Krakowskiej. Począwszy od 2014 roku, ówczesna Komenda Chorągwi, której Komendantem był hm. Paweł Grabka, postanowiła wyróżniać najlepszych instruktorów w kilkunastu kategoriach i wyłaniać ich w drodze plebiscytu, pod nazwą Tradycyjna Akademia Dla Ekstra Kadry - TADEK. Aktualnie wręczane są nagrody w 14 kategoriach i przyznawany tytuł: SUPER TADAEK osobie o wyjątkowych zasługach dla harcerstwa. Stowarzyszenie, od tego roku, jest fundatorem dwóch nagród dla Najlepszych Instruktorów w kategoriach: Drużynowy Starszoharcerski – im. hm. Zdzisława Trylskiego oraz Komendant Hufca – im. hm. Stanisława Spólnika.

Stowarzyszenie, podobnie jak w latach ubiegłych wzięło udział w ogromnym i wspaniałym przedsięwzięciu ZHP Komendy Chorągwi Krakowskiej ,jakim jest plebiscyt na Najlepszych Instruktorów Chorągwi w roku ubiegłym w 14 kategoriach. Po jego ogłoszeniu, najpierw spływają do komendy chorągwi nazwiska kandydatów. Organizatorzy otrzymali łącznie 270 zgłoszeń na 170 kandydatów. Jednego mogą zgłosić dwie lub większa ilość osób. Następnie organizatorzy trudzą się uzyskiwaniem zgody na udział w plebiscycie od osób zgłoszonych. Z kolei Kapituła składająca się z 11 osób najpierw dokonuje wyboru po 5 osób nominowanych w każdej z 14 kategorii by później na posiedzeniu ,w drodze glosowania tajnego wybrać zwycięzcę w 13 kategoriach a zwycięzcę w 14 –tej kategorii „Pomocna Dłoń” wybierają uczestnicy Gali „Tadek”, również w drodze głosowania tajnego. W pracach Kapituły nasze Stowarzyszenie reprezentowali: hm. Władysława Maria Francuz i hm. Wiesław Wójcika z ramienia Komisji Rewizyjnej Chorągwi członkiem kapituły był hm. Jerzy Klinik. Finałem Plebiscytu jest Gala „TADEK”, która odbyła się 18 lutego, bieżącego roku w Nowohuckim Centrum Kultury. Uczestniczący w niej Instruktorzy i zaproszeni Goście pojawili się w strojach wieczorowych. Przychodzących ( każdy miał okazję przejść po czerwonym dywanie ), witali członkowie Komendy Chorągwi.

Galę rozpoczyna Komendant Chorągwi hm. Mariusz Siudek

Trzecia Gala Tradycyjnej Akademii Dla Ekstra Kadry, odbyła się 6 lutego, w sobotę, w Nowohuckim Centrum Kultury. Przybywających gości witali organizatorzy - Komenda Krakowskiej Chorągwi ZHP na czele z Druhem Komendantem hm. Mariuszem Siudkiem. Odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie całej imprezy Druhna hm. Anna Hałatek czyniła ostatnie ustalenia, ale widać było, że wszystko ma „pod kontrolą”. Punktualnie o godzinie 17:00 Galę rozpoczął hm. Mariusz Siudek.

Komendant Chorągwi hm. Mariusz Siudek – strój związany z programem Gali

Druga edycja Gali zorganizowanej przez Komendę Krakowskiej Chorągwi ZHP, odbyła się 18 stycznia br. w Nowohuckim Centrum Kultury. W sali widowiskowej zebrała się bardzo liczna grupa instruktorek, instruktorów oraz zaproszonych gości - wszyscy w strojach wieczorowych. Nasze Stowarzyszenie reprezentowali prezes Danuta Noszka – Leśniewska, wiceprezes Wiesław Wójcik, sekretarz Magdalena Migacz, skarbnik Krystyna Wywiał, członek zarządu Jerzy Klinik, wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej Ferdynand Nawratil- były wieloletni dyrektor NCK oraz Anna Tomal i Małgorzata Twardowska –Białek. Zebranych powitali prowadzący galę pwd. Anna Gęgotek i druh Rafał Bochenek oraz komendant chorągwi hm. Mariusz Siudek. Następnie prowadzący pokrótce przypomnieli zasady wyboru najlepszych instruktorów w podanych poniżej kategoriach:

 1. POMOCNA DŁOŃ – nagroda publiczności wybierana przez gości obecnych w trakcie Gali Finałowej w dniu 18.01.2015 r.
 2. INICJATYWA PROGRAMOWA – „Człowiek Orkiestra”
 3. ORGANIZATOR- „Gorączka Złota”
 4. KSZTAŁCENIOWIEC – „Piękny Umysł”
 5. KOMENDANT HUFCA – „Człowiek ze Stali” – Nagroda im. hm. Stanisława Spólnika
 6. INSTRUKTOR DZIAŁAJĄCY NA POZIOMIE CHORĄGWI – „Matrix
 7. DRUŻYNOWY ZUCHOWY - „Tytus, Romek i Atomek”
 8. DRUŻYNOWY HARCERSKI – „Czarne Stopy
 9. DRUŻYNOWY STARSZOHARCERSKI - „Indiana Jones” – Nagroda im. hm. Zdzisława Trylskiego
 10. DRUŻYNOWY WĘDROWNICZY - „Mission Impossible”
 11. MŁODZIEŻOWA INICJATYWA - „Gra Endera”
 12. SENIOR – „Nieskończoność” 

Termin zgłoszeń minął 21 grudnia. W styczniu 2015r. Kapituła, w skład której weszli z ramienia SPH Władysława Maria Francuz oraz Wiesław Wójcik, pracująca pod kierownictwem Komendanta Chorągwi. Trudna praca Kapituły zakończyła się z chwila gdy z pośród ponad 150 zgłoszonych kandydatur wybrała, po pięć osób nominowanych do nagrody w każdej kategorii oraz zwycięzców w kategoriach o numerach od 2 do 12.

Podczas Gali podawano do wiadomości nazwiska osób nominowanych równocześnie wyświetlając ich fotografie i podając krótkie, jednozdaniowe, charakterystyki. Następnie nadchodził moment najbardziej emocjonujący, kiedy to posiadacz tytułu z roku ubiegłego, odczytywał nazwisko laureata w danej kategorii. Za każdym razem po ogłoszeniu nazwiska laureata następował wybuch radości okazywanej szczerze i głośno, to naturalna i bardzo sympatyczna reakcja. Na przemian z ogłaszaniem wyników w poszczególnych kategoriach, wyświetlano filmy, w których były prezentowane kolejne postaci osób nominowanych do nagrody publiczności POMOCNA DŁOŃ. Krótkie filmy opracowano ciekawie, niezwykle pomysłowo, wzbudzały też ogromne zainteresowanie zebranych.

Bardzo miłe urozmaicenie stanowiły występy zwycięzców ubiegłorocznego festiwalu Harcerska Rewolucja Muzyczna „HaReM”, zespołów muzyczno-wokalnych z Hufców: Podhalańskiego „Klaudiusz & Olson” , Krzeszowice „Koksy” oraz solowy popis druha Stanisława Kwaka również z hufca Podhalańskiego. Wyświetlono dwa interesujące filmy przedstawiające najważniejsze wydarzenia z działalności chorągwi krakowskiej w roku ubiegłym, zrealizowane przez zespół chorągwianej telewizji „Po Prostu TV”.

Z racji fundowania przez Stowarzyszenie nagród ( każda w wysokości 1500 zł), byliśmy najbardziej zainteresowani ogłoszeniem zwycięzców w kategoriach: DRUŻYNOWY STARSZOHARCERSKI - „Indiana Jones” – zwyciężyła druhna Maria Adamska drużynowa 32 DS. „Przeszczep Hydrauliczny” z Hufca Krzeszowice. Nagrodę SPH im. druha hm. Zdzisława Trylskiego wręczyły Jej hm. Danuta Noszka-Leśniewska oraz hm. Magdalena Migacz.

Druhnie Marii Adamskiej nagrodę Stowarzyszenia wręczają druhny: hm. Danuta Noszka – Leśniewska i hm. Magdalena Migacz ( po lewej)