„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”
Albert Einstein

Zorganizowane po raz dziewiąty przez Krąg Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Hufcu ZHP Kraków-Podgórze „Spotkanie przy podgórskiej watrze” przy współudziale Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa miało wyjątkowe miejsce i oprawę. Ze względu na Osobę Benefisanta, którym był hm. Tadeusz Trzmiel, spotkanie odbyło się w Muzeum Inżynierii Miejskiej – mieszczącym się przy ul. św. Wawrzyńca 15 w Krakowie w budynku dawnej zajezdni pierwszego wąskotorowego tramwaju elektrycznego. W organizacji spotkania pomogli: Krakowski Holding Komunalny, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”, Nowohuckie Centrum Kultury, MPK SA w Krakowie.

W piątkowe popołudnie 17 stycznia 2020 roku na długo przed godziną 17:03, godziną rozpoczęcia uroczystości, sala stopniowo wypełniała się zaproszonymi gośćmi. Niemal w progu witali ich organizatorzy spotkania. Każdy wchodzący otrzymywał pamiątkowy bilet, który niezwłocznie należało skasować w historycznym kasowniku (z lat siedemdziesiątych XX wieku). Następnie składano podpisy na specjalnym dyplomie z życzeniami dla Benefisanta. Przybywający mogli oglądać zabytkowy tramwaj SN4 z 1910 roku oraz okolicznościowe wystawki.

Nie było to łatwe zadanie przekonać zainteresowanego by zgodził się na zorganizowanie Jego , benefisu. Pod zmasowanym naporem osób i argumentów w końcu nie wytrzymała oblegana przez wielu twierdza „JK”- „Nec Hercules contra plures”. A skoro tak, to powstał sztab organizacyjny kolejnego 6 Benefisu. W jego skład weszli instruktorzy, należący do Kręgu Seniorów i Starszyzny Hufca ZHP Kraków-Podgórze oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Szefem Sztabu został V-ce prezes SPH hm. Stanisław Piasecki.

Kolejny, trzeci Benefis był poświęcony bardzo lubianej i wyjątkowej Osobowości, jaką bez wątpienia jest Druhna hm. Władysława Maria Francuz. Tradycyjnie został on zorganizowany z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Odbył się w piątek 21 lutego 2014 r. Na długo przed 17:30, tj. godziną rozpoczęcia spotkania, czyniący ostatnie drobne poprawki organizatorzy powitali jak zwykle uśmiechniętą, ale i skupioną Benefisantkę. Każdy z przychodzących gości z przejęciem składał podpis na przygotowanej dla Jubilatki karcie z życzeniami oraz odbierał przygotowane przez nią materiały z okolicznościowym śpiewnikiem. Sala wypełniła się szybko, a nawet się przepełniła. Na spotkanie przybyli: rodzina Jubilatki, bardzo liczna grupa byłych instruktorów Hufca Kraków – Podgórze, byłych harcerek z Dębnik, Komendant oraz Przewodniczący Kręgu Seniorów ZHP Komendy Chorągwi Krakowskiej, wychowankowie oraz reprezentacja Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” z przedstawicielem kadry Centrum Młodzieży, pracownicy m.in. Politechniki Krakowskiej, w tym szczególnie liczna grupa z Centrum Pedagogiki i Psychologii, oraz innych krakowskich uczelni, przedstawiciele byłych władz oświatowych Krakowa, Kawalerowie Orderu Uśmiechu, wychowankowie ze szkół, współpracownicy, przyjaciele.

Druh hm. Jerzy Klinik rozpoczyna kolejny III Benefis

sph-logo-mini

Zgodnie z decyzją Walnego Zebrania Stowarzyszenia, z okazji Dnia Myśli Braterskiej, zorganizowano kolejny drugi benefis. W bieżącym roku został on poświęcony Druhowi hm. Adamowi Jelonkowi profesorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Było to wspólne przedsięwzięcie Kręgu Instruktorów Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze, Zarządu SPH i Komendy Hufca ZHP Kraków-Podgórze. Benefis odbył się w piątek 22 lutego 2013 roku w Sali Widowiskowej Domu Kultury Podgórze przy ulicy Sokolskiej 13. Spotkanie prowadzi hm. Jerzy Klinik, Drużynowy Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze, pomysłodawca, inicjator i ich organizator. Najpierw zebrani uczcili symboliczną minutą ciszy- pamięć wspaniałego Człowieka i Instruktora - Druha hm. Ryszarda Stefańskiego, który w dniu 07.02 br. w 96 roku życia odszedł na Wieczną Wartę. Druh Rysiek wstąpił do ZHP w 1931roku. Pełnił funkcje: przybocznego, drużynowego, Z-cy Komendanta i Komendanta Hufca Kraków-Podgórze, członka Rady Chorągwi Krakowskiej. Od 1981 roku do ostatnich dni życia był drużynowym Kręgu Seniorów Harcerstwa Borkowskiego Stara Brać w swoim ukochanym Borku Fałęckim. Jego odejście to wielka strata dla krakowskiego harcerstwa. To krótkie wspomnienie o Druhu Ryśku zakończono odśpiewaniem Modlitwy Harcerskiej.

O rozpalenie ogniska poproszono: Dostojnego Jubilata Dh hm Adama Jelonka, Dh hm. Pawła Grabkę – Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP i Dh hm. Joannę Siekaniec – Komendantkę Hufca ZHP Kraków –Podgórze.

Od lewej Jubilat, Druh hm Adam Jelonek, hm Joanna Siekaniec (Komendantka Hufca ZHP Kraków-Podgórze) i hm Paweł Grabka (Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP).

Dzień Myśli Braterskiej to obchodzony na całym świecie dzień przyjaźni i braterstwa. Idea ustanowienia tego święta zrodziła się na IV Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 roku w Stanach Zjednoczonych. Wybrano 22 lutego – dzień urodzin zarówno założyciela skautingu, sir Roberta Baden–Powella oraz jego żony Olave Baden-Powell.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie postanowił, na stałe, włączyć obchody Dnia Myśli Braterskiej do kalendarza działań proponowanych członkom Stowarzyszenia. W roku ubiegłym z tej okazji spotkaliśmy się w Nowohuckim Centrum Kultury.

Natomiast w roku bieżącym z okazji Dnia Myśli Braterskiej został zorganizowany benefis Druha hm Stanisława Spólnika, członka założyciela i przez 10 lat Sekretarza Zarządu naszego Stowarzyszenia, który 55 lat temu wstąpił do ZHP w Łagiewnikach, tam rozpoczął swoją długą i owocną działalność instruktorską.

Benefis odbył się w dniu 5 marca (tj. w poniedziałek) w Sali Widowiskowej Domu Kultury Kraków-Podgórze przy ulicy Sokolskiej 13, z inicjatywy Druha hm Jerzego Klinika, Drużynowego Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze, (jako wspólne przedsięwzięcie Kręgu Instruktorów Seniorów Hufca ZHP Kraków-Podgórze, Zarządu SPH i Komendy Hufca ZHP Kraków-Podgórze), który zaproponował, poświęcić go właśnie Druhowi hm Stanisławowi Spólnikowi.

W pierwszym rzędzie (w mundurze) Komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP Druh hm Paweł Grabka i Komendantka Hufca ZHP Kraków-Podgórze Druhna hm Joanna Siekaniec