Aby po raz siódmy, w ramach Akcji „Jubilat”, celebrować wybitnych instruktorów harcerskich - Seniorów ( wiek 80+), spotkaliśmy się w sobotę, 18 czerwca , tradycyjnie w Forcie nr 39 w Olszanicy - Filii Młodzieżowego Domu Kultury, „Dom Harcerza” . Z grona czterech kandydatów w spotkaniu mogli wziąć udział Druhna hm Anna Urbańska i druh hm. Jan Ozaist. Dwie pozostałe osoby: Druh phm. Bogdan Marzec oraz Druhna hm. Maria Targosz nie mogły przyjechać z ważnych powodów. Była jeszcze przygotowana niespodzianka dla jednego z Jubilatów z lat poprzednich ale … Przybywających witał hm. Zbigniew Sabiński – Gospodarz Obiektu. Czynił to jak zwykle bardzo serdecznie i z wielkim poczuciem humoru. Spotkanie rozpoczęło się piosenką, zaśpiewaną przy gitarowym akompaniamencie hm. Andrzeja Łanuszki.

13 czerwca br., tradycyjnie w gościnnym Forcie nr 39 Olszanica, po raz szósty spotkaliśmy się w gronie członków i sympatyków SPH aby uhonorować kolejnych znakomitych instruktorów, rozszerzając elitarne grono Jubilatów 80+. Mieli to być dh, dh: hm. Ryszard Korski, hm. Jan Ozaist, hm. Maria Targosz, phm. Bogdan Głąb. W sobotnie, jakże upalne przedpołudnie przybywających uczestników spotkania witał Gospodarz hm. Zbigniew Sabiński.  

Hm Janusz Wojtycza ( w mundurze), hm. Adam Jelonek i pani Antonina  Korska

Mały jubileusz tej akcji naszego Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Spotykamy się już po raz piąty! Za każdym razem aby celebrować znakomite (80+) Postacie instruktorskie z krakowskiego harcerstwa. W ty m roku byli to Dh, Dh: hm. Barbara i hm. Zdzisław Pajorowie (Nowa Huta); hm. Marek Kudasiewicz (Krowodrza), hm. Tadeusz Norek i phm. Aleksander Tippe (Pogórze – Krąg „Stara Brać”). Spotkanie, jak wszystkie poprzednie, odbyło się w Forcie Olszanica , filii Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” przy ul Reymonta 18 w Krakowie. Gospodarzami byli Pani Aleksandra Grodecka Dyrektor MDK i hm. Zbigniew Sabiński. W sobotę, 21czerwca br. o godz. 15:15 harcerska piosenka śpiewana przy akompaniamencie i pod kierunkiem hm. Jarosława Balona dała sygnał do rozpoczęcia spotkania. Przybyłych powitała hm. Danuta Noszka - Leśniewska Prezes Stowarzyszenia.

hm. Danuta Noszka – Leśniewska wita zebranych ( Fot.AG)

Spotkania w Forcie Olszanica w ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie Akcji JUBILAT zawsze są związane z dużym przeżyciem zarówno dla celebrowanych Jubilatów, jak również dla wszystkich ich uczestników. Tegoroczne, odbyło się w dniu 9 czerwca dostarczając jego uczestnikom dodatkowych bardzo pozytywnych emocji. Oprócz przygotowanych wystąpień trójki naszych wspaniałych Jubilatów, mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć niezawodnych sojuszników harcerstwa w osobach byłych: pracowników najwyższego szczebla krakowskiego Kuratorium Oświaty i dyrektorów szkół ponadpodstawowych. O godzinie 16 z „malutkim kwadransikiem” spotkanie rozpoczęła Druhna hm. Danuta Noszka - Leśniewska.

Druhna hm Danuta Noszka -Leśniewska rozpoczyna spotkanie w ramach akcji Jubilat 2013

W roku 2010 rozpoczęto w Stowarzyszeniu akcję honorowania zasłużonych i działających przez wiele lat instruktorów oraz osób wyróżniających się wieloletnią pracą na rzecz harcerstwa. Jako dodatkowe kryterium przyjęto odważnie - ukończone przez Nich 80 lat życia.

Kontynuując, rozpoczętą trzy lata temu Akcję „JUBILAT” spotkaliśmy się w sobotę 16 czerwca o godzinie 16:00, tradycyjnie w Forcie Olszanica. Gospodarzami spotkania byli Pani Dyrektor MDK „Dom Harcerza” hm Alicja Szydło oraz hm Zbigniew Sabiński. W tym jakże upalnym dniu pierwsza część zbiórki odbyła się w chłodnych pomieszczeniach fortu. Zebranych powitała Prezes SPH Druhna hm Danuta Noszka-Leśniewska. Szczególnie serdecznie zwróciła się do Wiceprezydenta Miasta Krakowa Pana Tadeusza Trzmiela - niezawodnego od lat przyjaciela harcerstwa i Członka Honorowego SPH; uczestniczących w corocznym spotkaniu instruktorów Nieprzetartego Szlaku z różnych stron Polski na czele z Druhną hm Danutą Bobek - których mieliśmy przyjemność gościć na naszym spotkaniu a przede wszystkim do Dostojnych Jubilatów Roku 2012 w osobach : Druha Lesława Połomskiego, Druha hm Stefana Schaba, Pana Andrzeja Kurza.

Następnie Wiceprezydent Miasta Krakowa Pan Tadeusz Trzmiel wręczył Druhowi hm Stefanowi Schabowi Odznakę HONORIS GRATIA w uznaniu za wieloletnią i owocną działalność instruktorską na rzecz mieszkańców Krakowa.

image001

V-ce Prezydent m. Krakowa, mgr inż. Tadeusz Trzmiel dekoruje Druha hm Stefana Schaba Odznaką „Honoris Gratia” za zasługi dla Miasta Krakowa i jego mieszkańców.

Jako pierwszy z Jubilatów swoją działalność harcerską i osiągnięcia zawodowe przedstawił liczący 94 lata Druh Lesław Połomski. Do ZHP wstąpił w roku 1931/32 i w tej drużynie został zastępowym zastępu „Łagiewniacy”. W latach 1934 – 37 prowadził I Łagiewnicką DH –rzy, bardzo związany ze środowiskiem Łagiewnik i Podgórza. Jest członkiem Kręgu Seniorów Hufca ZHP Kraków –Podgórze oraz Kręgu Seniorów Harcerskich w Łagiewnikach. Posiada wyższe wykształcenie i z bogatej pracy zawodowej- projektant, konsultant, biegły sądowy, n-l zawodu – na pierwszym miejscu z dumą stawia pełnienie obowiązków Dyrektora Technicznego budowy Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii w Krakowie Prokocimiu. Krąg Seniorów Harcerskich w Łagiewnikach spotyka się co roku w domu Druha Połomskiego na Fladrówce oraz bierze udział w nabożeństwach poświęconych harcerzom-żołnierzom przy Krzyżu pod Mogielicą postawionym w 1957 roku przez Druha L. Połomskiego. W roku 2009 zostaje wpisany do księgi „Zasłużeni dla Łagiewnik”, decyzją Prezydenta Miasta Krakowa otrzymuje odznakę HONORIS GRATIA, a w roku 2010 zostaje laureatem 18 edycji Plebiscytu Czytelników Gazety Krakowskiej LUDZIE ROKU.

image002

Dostojni Jubilaci, od lewej: prof. Andrzej Kurz, hm Stefan Schab oraz Druh Lesław Połomski odbierają życzenia od Gospodarzy Fortu Olszanica Druha hm Zbigniewa Sabińskiego i Druhny hm Alicji Szydło.

 

Jako drugi z Jubilatów wystąpił Druh hm Stefan Schab. Urodzony w 1929 roku w Tarnowie. Od dzieciństwa zamieszkuje w Krakowie – Prokocimiu. Tutaj kończy szkołę podstawową, w czasie wojny szkołę średnią a po wojnie AGH. Na podstawie skierowania zostaje zatrudniony jako specjalista ds. zabezpieczenia energetycznego przy budowie Nowej Huty , później huty aluminium w Skawinie. Jako projektant przez większość swojego życia pracuje w biurach projektowych. Do harcerstwa wstępuje w 1945 roku w Prokocimiu do 17 DH-y im. Tadeusza Kościuszki. Pełni kolejno funkcje zastępowego i przybocznego, uzyskuje stopień Harcerza Orlego. W 1957 roku zostaje drużynowym reaktywowanej 17 DH-rzy. Drużyna staje się bardzo liczna - rada tej drużyny liczy 16 osób! W roku 1958 zakłada jako drugi w Hufcu Kraków – Podgórze- Szczep „Prokocimski” . W tym czasie jest organizatorem i komendantem obozów stałych i zimowiska. Pracując w Kędzierzynie zakłada tam 39 Drużynę im Powstańców Śląskich - zuchową a następnie zachowując ciąg wychowawczy harcerską. Po powrocie do Krakowa w roku 1990 zakłada Krąg byłych harcerzy i instruktorów 17 DH-rzy i do dnia dzisiejszego jest jego drużynowym. Krąg włączał się do organizowanych w uroczystości z okazji 100 lecia harcerstwa w Prokocimiu. Oprócz harcerstwa jego życiową pasją jest sport. Uprawia koszykówkę , piłkę nożną a w siatkówce zdobył mistrzostwo Polski Juniorów w 1948 roku. Umiłowanie do wycieczek, rajdów i biwaków wykorzystuje w działalności harcerskiej. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi; Krzyżem „Za zasługi dla ZHP”; wyróżniony Medalem 100-lecia Harcerstwa w Prokocimiu. Wystąpienia Druhów Połomskiego i Schaba były wzbogacone prezentacją komputerową przygotowaną przez Druha hm Andrzeja Gaczorka.

image003

Druh Lesław Połomski ( 94 lata) ze wzruszeniem wspominał swoją „harcerska drogę”

Jako trzeci z Jubilatów wystąpił Pan Prof. Andrzej Kurz – historyk i politolog, nauczyciel akademicki. Przedstawił swoją krótką harcerską historię: przynależność do 7 DH –y, a gdy został przybocznym przerwał działalność bowiem nadeszły niedobre lata 1950 – 1956. Choć przez krótki okres czasu, miał jednak możliwość zakosztować smaku działalności harcerskiej i takie harcerstwo przez wiele lat wspierał niezależnie od wykonywanej pracy . Zarówno jako działacz partyjny, później Radny a następnie Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie , Radny Sejmiku Małopolskiego oraz członek Krakowskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa skutecznie wspierał starania Komendy Chorągwi o zabezpieczenie finansowe akcji letnich i zimowych, zarówno wyjazdowych jak i w miejscu zamieszkania. Był jednym z założycieli a następnie Wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Dzięki Jego pomocy jednym z efektów prowadzonej wówczas kampanii chorągwianej KRAKÓW 730 było pozyskanie tzw. Kamienicy Harcerskiejprzy Rynku Głównym 25. Służył również pomocą harcerstwu pełniąc krócej lub dłużej obowiązki: Dyrektora i Redaktora Naczelnego wydawnictwa Literackiego w Krakowie, Prezesa Polskiego Towarzystwa Wydawnictwa Książek, Prorektora PWST w Krakowie, Prezesa Telewizji Polskiej. Pracując w Warszawie współpracował z Główną Kwaterą ZHP. Odznaczony m.in. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Po wystąpieniach, przeplatanych harcerskimi piosenkami Gospodarze spotkania: hm Alicja Szydło i hm Zbigniew Sabiński wraz z życzeniami, również od wszystkich zebranych, wręczyli Jubilatom, stosownie do miejsca spotkania, pamiątkowe „floo” ( zapowiedź „końskiego zdrowia” na kolejne lata). Druhna Danuta Noszka –Leśniewska serdecznie podziękowała Jubilatom za bardzo interesujące gawędy, i wręczyła Im okolicznościowe dyplomy od Stowarzyszenia wraz z życzeniami zdrowia, pomyślności i wielu następnych harcerskich spotkań. Gospodarze spotkania zaprosili zebranych na drugą część spotkania – poczęstunek „pod namiotem”. Znakomicie prezentował się przygotowany przez nich stół, zastawiony grillowanymi kiełbaskami i kiszkami, sałatkami, ciastami i napojami na gorąco i zimno. Jednak nie tylko smakowite potrawy sprawiły, że rozmowy kuluarowe potoczyły się bardzo żwawo i trwały długo. Czas płynie nieubłaganie i nadszedł również kres tegorocznej Akcji JUBILAT 2012. Mamy nadzieję, że za rok będziemy celebrowali kolejne spotkanie Jubilatów i że tradycyjnie przemili Gospodarze przyjmą nas w Forcie Olszanica.

 image004

I druga część Spotkania – Gospodarze stanęli na wysokości zadania, bardzo dziękujemy.

 

A oto grono Dostojnych Jubilatów po trzech latach od rozpoczęcia akcji:

Rok 2010:

  • Druh hm Władysław Pancerz
  • Druh hm Juliusz Langner
  • Druh hm Zenon Morawiec

Rok 2011

  • Druhna hm Danuta Bobek
  • Druh hm Adam Jelonek
  • Pan mgr Jan Nowak

Rok 2012

  • Druh Lesław Połomski
  • Druh hm Stefan Schab
  • Pan prof. Andrzej Kurz